L'Administrador de Tasques Mac és una aplicació que és coneguda sota el nom de Monitor d'Activitat; però amb funcions similars a les proporcionades per laplicació de Windows; us explicarem sobre el tema, com obrir-lo i totes les possibilitats que brinda aquesta eina, mitjançant un recorregut per aquest article.

Administrador de Tasques Mac

Introducció

Moltes persones estan familiaritzada amb l'administrador de tasques dins del sistema operatiu al Windows; però desconeixen quin és l'Administrador de Tasques Mac.

En aquesta oportunitat parlarem d'aquesta eina que és similar en funció de la de Windows, però que és identificada com el Monitor d'Activitats, amb grans funcions que permeten conèixer directament, que passa dins de l'ordinador, que opera amb el sistema MacOs.

Realitzarem un recorregut per tal que puguin aprofitar al màxim totes les possibilitats d'aquest monitor d'activitats; mitjançant el qual es tindrà tot el control a les mans, en virtut que podran saber quin és el rendiment de la seva CPU, la seva distribució de recurs quant a RAM i fins i tot la despesa denergia durant les operacions del disc dur o simplement en estar connectats a la xarxa.

Cal destacar que conèixer el funcionament de l'Administrador de Tasques Mac; facilités la determinació de problemes tant tècnics com operatius; en vista que s'actués a temps, forçant el tancament d'aplicacions en cas de ser necessari, evitant penjades; de la mateixa manera que determinant la presència de programes en execució de dubtosa procedència.

Com arribar a l'Administrador de Tasques Mac?

Hi ha diverses maneres d'arribar al monitor d'activitat, que com hem indicat és l'equivalent a l'administrat de tasques Mac; qualsevol és vàlida i és possible escollir la que resulti més còmoda per a cada usuari.

En primer lloc us indiquem que poden emprar Focus; tan sols caldrà teclejar:

  • Ordre + Espai.
  • Teclejar Monitor d'Activitat al Cercador.
  • Premeu Enter per obrir l'App.

No obstant una altra manera senzilla seria tan sols fer clic a la lupa que generalment apareix a la cantonada superior dreta de la pantalla de l'ordinador, amb la finalitat de desplegar el lloc on s'escriurà el tema que s'està cercant.

La següent manera per arribar fins a l'administrador de tares Mac és cercar de manera directa la carpeta de nom Aplicacions; dins d'elles es tindrà Utilitats i és precisament en aquest lloc on apareixerà la icona que identifica el Monitor d'Activitat, al qual es donarà doble clic, per accedir-hi.

Administrador de Tasques Mac

Resumint en aquesta darrera modalitat per obrir i aprofitar aquesta eina d'administració de tasques se segueix esquemàticament:

Carpeta d'aplicacions, doble clic; després utilitats, doble clic i finalment Monitor d'Activitat, que amb el doble clic; estarà obert per accedir-hi.

Si de la mateixa manera volen una altra alternativa d'accés, és possible assolir-lo, a través de Launchpad, dins del qual s'ubica la carpeta d'altres, i també hi haurà la icona d'accés a Monitor d'Activitat, que s'obrirà tan sols amb un clic .

Informació que Conté

Quan ens trobem al monitor d'activitat del Mac; podem aprofitar totes les possibilitats que ofereix aquest tipus d'eina, que com el seu nom ho indica, permet monitoritzar o administrar com en el cas de Windows, totes les activitats realitzades pel CPU i cadascun dels seus components principals.

Coneixerem de manera senzilla, cadascuna de les pestanyes que són presents com a part d'aquesta eina; amb la finalitat d'anar revisant ordenadament tot el funcionament general de l'ordinador.

Ordinador o CPU

Quan ens trobem al Monitor d'Activitats, que de fet indica que es tracta de tots els processos del dispositiu; visualitzem a la seva primera pestanya la paraula CPU, que correspon a la informació general de l'ordinador, on és possible monitors el consum de recursos i com són administrats per a tots els processos.

Es destaca entre d'altres elements; quins d'aquests processos es troben actius, i el percentatge de recursos emprats, cosa que és important; especialment quan el CPU treballa molt lent.

La majoria de la informació s'acompanya amb gràfiques, en què es destaquen també els subprocessos, el % d'ús per part del sistema operatiu, aplicacions i altres eines; tot això en conjunt permeten tenir una idea, de la manera com s'està desenvolupant tot l'equip.

memòria

Tal com es va comentar l'eina Monitor d'Activitat, aquesta proveïda de pestanyes que poden ser manipulades per l'usuari; la primera que vam veure ha estat CPU, ara és el torn de la pestanya corresponent a Memòria.

Dins aquest apartat és possible saber quanta memòria física o Ram està sent emprada, igual que la memòria usada que emprada per emmagatzemar els programes, els fitxers que són part del cau i finalment l'espai d'intercanvi.

Cal destacar que la memòria Ram és aquella que emmagatzema temporalment tota la informació necessària per a lexecució dels programes. Quan es dóna el cas que lordinador treballa massa lent, generalment pot ser degut a una falta de memòria, en virtut destar treballant amb programes molt pesats.

En aquesta pestanyes es podran visualitzar tots els subprocessos de cadascuna de les aplicacions que estan en ús, els ports i totes les operacions relatives a la memòria, també presentades per una gràfica de funcionament, entre alguns altres elements.

Administrador de Tasques Mac

Potència o Energia

Passant a la pestanya següent ens trobem amb l'energia que alimenta tot l'ordinador; un lloc on sestableix els valors denergia consumits per cada procés, especialment quant al funcionament de targeta gràfica, nivell de càrrega en cas de Computadors portàtils i temps restant dús de la mateixa.

Altres elements destacats són l'impacte energètic sofert per cadascuna de les aplicacions app; el temps estimat d'energia i proporcionant la possibilitat de tancar-ne algunes; en cas de tractar-se dun portàtil; amb la finalitat deconomitzar vida útil de la bateria.

Cal destacar que no totes les aplicacions poden ser tancades, cal respectar totes aquelles relacionades directament amb el funcionament del sistema. Però en cas de programes d'ús ocasional i coneguts, és possible tancar-los sense cap problema, amb la qual cosa alleugerim el funcionament del CPU.

Aquí també es presenta una gràfica, com en els casos anteriors; però adreçada a la monitorització de l'activitat de l'energia o l'administració de la potència dins de l'ordinador.

Administrador de Tasques Mac

disc Dur

La pestanya següent és la que ens identifica el disc dur o rígid, present dins l'ordinador; que com se sap és lemmagatzematge massiu de tota la informació. Cadascuna de les aplicacions i dades són escrits en aquest disc dur; de fet, el primer que s'escriu és precisament el sistema operatiu, amb la finalitat que s'encarregui de tota la resta.

En aquesta pestanya dedicada al funcionament del disc dur, es poden visualitzar tots els bytes que s'escriu igual que els llegits per l'ordinador. L'ideal és poder deixar una certa quantitat d'espai lliure perquè el disc pugui accedir a la informació de manera folgada.

En aquest punt es pot conèixer el nom de cada procés realitzat dins del disc, els bytes escrits i llegits i de la mateixa manera comptar amb una gràfica dels processos realitzats en aquesta unitat demmagatzematge intern.

Xarxa o connexió a Internet

Passem a la darrera pestanya del Monitor d'Activitat, lloc on es comptabilitzen tots els paquets entrants i sortints d'informació, que es desplaça per la Xarxa; tots aquests processos estan associats a la navegació per Internet; mostrant-se cadascuna de les aplicacions que es troben executant-se dins del CPU.

En aquest lloc és possible identificar les aplicacions emprades per cada usuari o bé en una xarxa a nivell local o mitjançant la sortida dInternet.

Tot això es pot monitoritzar, comptabilitzant-se la quantitat d'informació que entra o surt; el que dit d'una altra manera, seria allò rebut i enviat, durant la utilització de l'ordinador Mac. Aprofitant el tema els recomanem la lectura de Veure dispositius Connectats a La meva Xarxa, amb recomanacions per monitoritzar aquesta activitat.

Ús del Monitor d'Activitat

Coneixent l'administrador de tasques Mac i totes les informacions que es poden obtenir entrant-hi; podem començar a utilitzar d'una manera segura aquesta eina, la qual és senzilla, un cop hi estem familiaritzats.

Quan vulguin comprovar el funcionament de lordinador, bé per sentir que aquesta lent, potser per travarse alguns programes o simplement per considerar que no està rendint prou. Cal accedir al monitor d'activitat amb tota confiança.

Entrant a cadascuna de les pestanyes, realitzem un recorregut visualitzant cadascuna de les pautes de funcionament.

Per exemple si quina entrem a la pestanya corresponent al CPU, ens adonem que tenim un programa que s'inicia en encendre l'ordinador, treballant en segon pla, que no utilitzem, però consumeix recursos; és possible que sigui aconsellable tancar-lo o fins i tot desinstal·lar-lo.

Però abans de prendre qualsevol decisió és bo tenir seguretat del que es farà; per això és possible veure la informació més clara de tot el procés i funcionament de les aplicacions obertes; per això no és necessari; prémer sobre el programa i seguidament sobre la icona identificada amb una i de forma circular.

Amb aquest procés se'ns desplegarà una altra finestra, mitjançant la qual ens donarà la informació concreta del procés realitzat pel programa quant al consum de memòria, sigui de tipus real, virtual, compartida o privada; si això ens dóna una idea del pes d'aquest programa dins dels procés de l'ordinador cada vegada que es troba obert o operatiu.

Com a referència us comentem que el botó “i” es troba ubicat a la cantonada superior de la finestra de monitor d'activitat i al costat aquest altre botó identificat amb “X” el qual és també molt útil; ja que permet tancar completament d'una vegada qualsevol procés actiu de l'ordinador.

És clar, primer cal seleccionar l'aplicació que es vol tancar de la llista desplegada amb totes les presents a l'ordinador. Un cop escollida l'aplicació, es pressiona el botó X i llest; finalitzat el procés en qüestió.

Un altre interessant detalls és el cercador que es localitza a la cantonada superior dreta de la pantalla, una eina que permet trobar amb facilitat i en poc temps, qualsevol programa conegut i que es trobi consumint recursos; només s'escriu el nom i es destaqués dins de la llista on estan tots els altres, facilitant la seva identificació per aturar-lo.

Recursos Ocults d'Utilitat

Els experts en el maneig de l'Administrador de Tasques Mac han determinat que el monitor d'activitat té una funció que no és detectada a simple vista; però que és de gran utilitat, en vista que mitjançant ella es pot canviar la icona, mentre l'aplicació es troba al Dock.

Amb això es pugui aplicar una ordre mitjançant la qual en tot moment es mostri el maneig o consum de recursos; tant per part del funcionament del CPU, de la xarxa o senzillament a causa de loperació del disc dur.

Per aprofitar aquesta eina no tan coneguda, només cal que s'obri l'aplicació; posteriorment amb el botó secundari del ratolí, s'arriba a l'apartat d'Icona del Dock, on és possible seleccionar el tipus d'informació que volem tenir visible, ja sigui del CPU, la xarxa o el disc dur. Un cop presa la decisió i escollida l'opció; la icona canvia i es comptarà de manera visible amb una gràfica per monitoritzar el procés que s'ha triat.

També és possible que mitjançant el botó dret del ratolí, quan es fa clic sobre la icona, s'accedeixi al menú de monitors; amb la possibilitat de col·locar aquestes gràfiques en forma de petites finestres a l'escriptori o pantalla de l'ordinador; amb la finalitat de poder analitzar les alteracions quan el CPU, comenci a posar-se lent.

D'aquesta manera estaràs en capacitat de determinar directament si això és degut al consum de recurs per part d'un determinat programa oa causa d'una manca de memòria per al funcionament general de l'ordinador. Com s'ha pogut apreciar l'administrat de tasques Mac, és una eina important, per la qual cosa s'ha de mantenir a mà al Dock, per arribar-hi fàcilment amb tan sols fer un clic dret sobre la icona de Monitor d'Activitats.

Administrador de Tasques Mac

Si el contingut d'aquest article us ha permès conèixer què és l'Administrador de Tasques Mac, us recomanem la lectura dels següents i interessants temes: