Avís Legal

Avís legal i condicions d'ús

Document revisat el 25 / 03 / 2018

Si has arribat fins aquí és que t'importa la rebotiga d'aquesta web i els termes en què trio relacionar-me amb tu i això és una gran notícia per a mi, com a responsable d'aquesta web.

La raó d'aquest text és explicar-te de manera detallada les funcionalitats d'aquest web i aportar-te tota la informació relacionada amb el responsable i la finalitat dels continguts inclosos en ella.

Les teves dades i la teva privacitat són de summa importància en aquesta web i per això et recomano que llegeixis també la Política de Privacitat.

Identificador del responsable

El primer que has de fer és saber qui és el responsable d'aquesta web. En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l'informa:

• Denominació social és: Pedro Huertas
• CIF/ NIF 75486999Q
• Domicili social està al c/ Blas de Infante -18001 – (Granada)
• Activitat social és: Web especialitzada en diverses disciplines de el màrqueting en línia.

La finalitat d'aquesta pàgina web

• Subministrar continguts relacionats amb l'activitat en matèria de Màrqueting Online.
• Gestionar la llista de subscriptors de l'bloc i moderar comentaris.
• Gestionar els continguts, i comentaris dels serveis oferts.
• Gestionar la xarxa d'afiliats associats.
• Comercialitzar serveis propis i de tercers.

Utilització del web

En la utilització de la web eltecnoanalista.com l'Usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués fer malbé la imatge, els interessos i els drets d'eltecnoanalista.com o de tercers o que pogués danyar, inutilitzar o sobrecarregar el web eltecnoanalista. com o que impedís, de qualsevol manera, la normal utilització de la web.

eltecnoanalista.com adopta mesures de seguretat raonablement adequades per detectar l'existència de virus. Tot i això, l'Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són enterament fiables i que, per tant eltecnoanalista.com no pot garantir la inexistència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (software i hardware) de l'Usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en aquests.

En tot cas, queda prohibit que els USUARIS (podent el PORTAL eliminar els continguts i comentaris que cregui convenient) realitzin conductes que suposin:

• Emmagatzemar, publicar i/o transmetre dades, textos, imatges, arxius, links, programari o altres continguts objectables segons les disposicions legals aplicables, o que segons l'estimació d'eltecnoanalista.com per ser il·legals, violents, amenaçadors, abusius, difamatoris, vulgars, obscens, racistes, xenòfobs o objectables o il·lícits d'una altra manera o que puguin ocasionar danys de qualsevol índole, particularment els pornogràfics.

Obligacions d'usuaris

Com a usuari, quedes informat que l'accés a la present web no suposa, de cap manera, l'inici d'una relació comercial amb Pedro Huertas d'aquesta manera, l'usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i lordre públic. Queda prohibit l'ús del web amb finalitats il·lícites o lesives, o que, de qualsevol manera, puguin causar perjudici o impedir el funcionament normal del lloc web.

Respecte dels continguts d'aquesta web, es prohibeix:

• La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, llevat que es compti amb l'autorització dels seus legítims titulars;
• Qualsevol vulneració dels drets de l'prestador o dels legítims titulars;
• La seva utilització per a fins comercials o publicitaris.

Política de Protecció de dades i confidencialitat

Pedro Huertas garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitades pels USUARIS i el seu tractament d'acord amb la legislació vigent sobre protecció de dades de caràcter personal, havent adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment requerides.

Pedro Huertas es compromet en la utilització de les dades incloses al fitxer “Usuaris WEB I SUBSCRIPTORS”, a respectar la seva confidencialitat ia utilitzar-les d'acord amb la finalitat del mateix, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar-les i adaptar totes les mesures per evitar l'alteració, la pèrdua, el tractament o l'accés no autoritzat, de conformitat amb el que estableix el Reial decret 1720/2007 de 21 de desembre pel qual s'aprova el Reglament de desplegament de la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Aquesta web utilitza diferents sistemes de captura d'informació personal especificats en la Política de Privacitat i on s'informa sobre els usos i finalitats de manera detallada. Aquest web sempre requereix el consentiment previ dels usuaris per tractar les seves dades personals amb les finalitats indicades.

L'usuari té dret a revocar el seu consentiment previ en qualsevol moment.

Exercici de drets ARCO

L'usuari podrà exercitar, respecte de les dades recollides, els drets reconeguts a la Llei orgànica 15/1999, d'accés, rectificació o cancel·lació de dades i oposició. Per exercitar aquests drets, l'usuari haurà de fer una sol·licitud escrita i signada que podrà enviar, juntament amb fotocòpia del seu DNI o document identificatius equivalent, al domicili postal de Pedro Huertas (és a dir, C/ Blas de Infante -18001 – (Granada) ) o per correu electrònic, adjuntat fotocòpia de DNI a: info(arrova)eltecnoanalista.com. Abans dels 10 dies es respondrà a la sol·licitud per confirmar-li l'execució del dret que hagi sol·licitat exercir.

reclamacions

Pedro Huertas informa que hi ha fulls de reclamació a disposició d'usuaris i clients.

L'usuari podrà realitzar reclamacions sol·licitant el full de reclamació o remetent un correu electrònic a info(arroba)eltecnoanalista.com indicant el teu nom i cognoms, el servei o producte adquirit i exposant els motius de la seva reclamació.

També pots adreçar la teva reclamació per correu postal adreçat a: Pedro Huertas, C/ Blas de Infante -18001 – (Granada) utilitzant, si ho desitja, el següent formulari de reclamació:

A l'atenció de: Pedro Huertas

C/ Blas de Infante -18001 – (Granada)

E-mail: info(arrova)eltecnoanalista.com

• Nom de l'usuari:
• Domicili de l'usuari:
• Signatura de l'usuari (només si es presenta en paper):
• Data:
• Motiu de la reclamació:

Drets de propietat intel·lectual i industrial

Mitjançant aquestes Condicions Generals no se cedeix cap dret de propietat intel·lectual o industrial sobre el web eltecnoanalista.com la propietat intel·lectual del qual pertany a Pedro Huertas, quedant expressament prohibits a l'Usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic, extracció , reutilització, reenviament o la utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d'ells, llevat dels casos en què estigui legalment permès o sigui autoritzat pel titular dels drets corresponents.

L'usuari coneix i accepta que la totalitat del lloc web, contenint sense caràcter exhaustiu el text, programari, continguts (incloent estructura, selecció, ordenació i presentació dels mateixos) fotografies, material audiovisual i receptes, està protegida per marques, drets d'autor i altres drets legítims registrats, d'acord amb els tractats internacionals en els quals Espanya és part i altres drets de propietat i lleis d'Espanya.

En cas que un usuari o un tercer considerin que s'ha produït una violació dels seus legítims drets de propietat intel·lectual per la introducció d'un determinat contingut al Web, haurà de notificar aquesta circumstància a Pedro Huertas indicant:

• Dades personals de l'interessat titular dels drets presumptament infringits, o indicar la representació amb la qual actua en cas que la reclamació la present un tercer diferent de l'interessat.
Assenyalar els continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació en el Web, l'acreditació dels drets de propietat intel·lectual assenyalats i declaració expressa en què l'interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació.

Enllaços Externs

Pedro Huertas declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que estigui fora d'aquesta Web, ja que la funció dels links que apareixen és únicament informar l'Usuari sobre l'existència d'altres fonts d'informació sobre un tema en concret. Pedro Huertas queda exonerat de tota responsabilitat pel funcionament correcte d'aquests enllaços, del resultat obtingut a través d'aquests enllaços, de la veracitat i licitud del contingut o informació a què es pot accedir, així com dels perjudicis que pugui patir l'Usuari en virtut de la informació trobada a la Web enllaçada.

Exclusió de garanties i responsabilitat

Pedro Huertas no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin portar causa de:

• La manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del web o dels seus serveis i continguts;
• L'existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts;
• L'ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal;
• La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris al lloc web.

El prestador no es fa responsable en cap concepte dels danys que poguessin dimanar de l'ús il·legal o indegut de la present pàgina web.

Llei aplicable i jurisdicció

Amb caràcter general les relacions entre eltecnoanalista.com amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquest lloc web, estan sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles i als Tribunals de Granada.

Contacte

En cas que qualsevol Usuari tingués algun dubte sobre aquest avís legal o qualsevol comentari sobre el web eltecnoanalista.com pot adreçar-se a info(arroba)eltecnoanalista.com

eltecnoanalista.com es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, la presentació i configuració del web eltecnoanalista.com com aquest avís legal.