Somriures i persones
๐Ÿ˜€ ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿคฃ ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค”๐Ÿคจ ๐Ÿคซ ๐Ÿคฅ ๐Ÿคข ๐Ÿคง ๐Ÿคง ๐Ÿคง ๐Ÿคข ๐Ÿคง ๐Ÿคง ๐Ÿคง ๐Ÿคข ๐Ÿ˜ท ๐Ÿคง ๐Ÿคง ๐Ÿคง ๐Ÿคง ๐Ÿคง ๐Ÿคง ๐Ÿคง ๐Ÿคง ๐Ÿคง ๐Ÿคง ๐Ÿคง ๐Ÿคง ๐Ÿคง ๐Ÿคง ๐Ÿคง ๐Ÿคง ๐Ÿคง ๐Ÿคง ๐Ÿคง ๐Ÿคง ๐Ÿคง ๐Ÿคง ๐Ÿคง ๐Ÿคง ๐Ÿคง ๐Ÿคง ๐Ÿคง ๐Ÿคง ๐Ÿคง ๐Ÿคง ๐Ÿคง ๐Ÿคข ๐Ÿคง ๐Ÿคง ๐Ÿ˜ท ๐Ÿคง ๐Ÿคง ๐Ÿคง ๐Ÿคง๐Ÿคข ๐Ÿฅถ ๐Ÿ˜ถ ๐Ÿฅต ๐ŸŒซ๏ธ ๐Ÿ˜ด ๐Ÿ’ค ๐Ÿ˜ˆ ๐Ÿ‘ฟ ๐Ÿ‘น ๐Ÿ‘บ ๐Ÿ’ฉ ๐Ÿ‘ป ๐Ÿ’€ โ˜  ๐Ÿ‘ฝ ๐Ÿค– ๐ŸŽƒ ๐Ÿ˜บ ๐Ÿ˜ธ ๐Ÿ˜น ๐Ÿ˜ป ๐Ÿ˜ผ ๐Ÿ˜ฝ ๐Ÿ™€ ๐Ÿ˜ฟ ๐Ÿ˜พ ๐Ÿ‘ ๐Ÿคฒ ๐Ÿ™Œ ๐Ÿ‘ ๐Ÿ™ ๐Ÿค ๐Ÿ‘ ๐Ÿ‘Ž ๐Ÿ‘Š โœŠ ๐Ÿค› ๐Ÿคœ ๐Ÿคž โœŒ ๐Ÿค˜ ๐ŸคŸ ๐Ÿ‘Œ ๐ŸคŒ ๐Ÿค ๐Ÿ‘ˆ ๐Ÿ‘‰ ๐Ÿ‘† ๐Ÿคš ๐Ÿ– ๐Ÿ–– ๐Ÿ‘จ๐Ÿฆฑ ๐Ÿ‘จ๐Ÿฆฑ ๐Ÿ‘จ๐Ÿฆฑ ๐Ÿ‘จ๐Ÿฆฑ ๐Ÿ‘จ๐Ÿฆฑ ๐Ÿ‘จ๐Ÿฆฑ ๐Ÿ‘จ๐Ÿฆฑ ๐Ÿ‘จ๐Ÿฆฑ ๐Ÿ‘จ๐Ÿฆฑ ๐Ÿ‘จ๐Ÿฆฑ ๐Ÿ‘จ๐Ÿฆฑ ๐Ÿ‘จ๐Ÿฆฑ ๐Ÿ‘จ๐Ÿฆฑ ๐Ÿ‘จ๐Ÿฆฑ ๐Ÿ‘จ๐Ÿฆฑ ๐Ÿ‘จ๐Ÿฆฑ ๐Ÿ‘จ๐Ÿฆฑ ๐Ÿ‘จ๐Ÿฆฑ ๐Ÿ‘จ๐Ÿฆฑ ๐Ÿ‘จ๐Ÿฆฑ ๐Ÿ‘จ๐Ÿฆฑ ๐Ÿ‘จ๐Ÿฆฑ ๐Ÿ‘จ๐Ÿฆฑ ๐Ÿง‘ ๐Ÿ‘จ๐Ÿฆฑ ๐Ÿ‘จ๐Ÿฆฑ ๐Ÿ‘จ๐Ÿฆฑ ๐Ÿ‘จ๐Ÿฆฑ ๐Ÿ‘ง ๐Ÿ‘จ๐Ÿฆฑ ๐Ÿง‘ ๐Ÿ‘จ๐Ÿฆฑ ๐Ÿ‘จ๐Ÿฆฑ ๐Ÿ‘จ๐Ÿฆฑ ๐Ÿ‘จ๐Ÿฆฑ ๐Ÿ‘จ๐Ÿฆฑ ๐Ÿ‘จ๐Ÿฆฑ ๐Ÿง‘ ๐Ÿง‘ ๐Ÿ‘จ๐Ÿฆฑ๐Ÿง‘๐Ÿฆฑ ๐Ÿง‘๐Ÿฆฐ ๐Ÿ‘ฑโ™€๏ธ ๐Ÿ‘จ๐Ÿฆณ ๐Ÿ‘จ๐Ÿฆณ ๐Ÿง”โ™€๏ธ ๐Ÿง”โ™€๏ธ ๐Ÿง”โ™€๏ธ ๐Ÿง”โ™€๏ธ ๐Ÿง”โ™€๏ธ ๐Ÿ‘ด ๐Ÿ‘ฒ ๐Ÿ‘ฒ ๐Ÿ‘ณโ™‚๏ธ ๐Ÿ‘ณโ™‚๏ธ ๐Ÿ‘ณโ™‚๏ธ ๐Ÿ‘ณโ™‚๏ธ ๐Ÿ‘ณโ™‚๏ธ ๐Ÿ‘ณโ™‚๏ธ ๐Ÿ‘ณโ™‚๏ธ ๐Ÿง• ๐Ÿ‘ผ ๐Ÿคด ๐Ÿคตโ™€๏ธ ๐Ÿคต ๐Ÿ™‡โ™‚๏ธ ๐Ÿ™‡โ™‚๏ธ ๐Ÿ™‡โ™‚๏ธ ๐Ÿ™‡โ™‚๏ธ ๐Ÿ’โ™€๏ธ ๐Ÿ™… ๐Ÿ™… ๐Ÿ™… ๐Ÿ™… ๐Ÿ™†โ™‚๏ธ ๐Ÿ™†โ™‚๏ธ ๐Ÿคทโ™€๏ธ ๐Ÿคทโ™€๏ธ ๐Ÿคทโ™€๏ธ ๐Ÿคทโ™€๏ธ ๐Ÿคทโ™€๏ธ ๐Ÿคทโ™€๏ธ ๐Ÿคท ๐Ÿคท ๐Ÿคท ๐Ÿคท ๐Ÿคท โ™‚๏ธ ๐Ÿ™‹ ๐Ÿคฆโ™‚๏ธ ๐Ÿคฆโ™‚๏ธ ๐Ÿคฆโ™‚๏ธ ๐Ÿคฆโ™‚๏ธ ๐Ÿ™Žโ™€๏ธ ๐Ÿ™Žโ™€๏ธ ๐Ÿ™โ™‚๏ธ ๐Ÿ™โ™‚๏ธ ๐Ÿ™โ™‚๏ธ ๐Ÿ™โ™‚๏ธ ๐Ÿ’†โ™€๏ธ ๐Ÿ’†โ™€๏ธ ๐Ÿ’†โ™€๏ธ ๐Ÿ’†โ™€๏ธ ๐Ÿ’†โ™€๏ธ ๐Ÿ’† ๐Ÿ’† ๐Ÿ’† ๐Ÿ’† ๐Ÿ’† ๐Ÿ’† ๐Ÿ’†๐Ÿ’† โ™‚๏ธ ๐Ÿคฑ ๐ŸงŽ ๐ŸงŽ ๐Ÿงโ™‚๏ธ ๐Ÿงโ™‚๏ธ ๐Ÿงโ™‚๏ธ ๐Ÿงโ™‚๏ธ ๐Ÿงโ™‚๏ธ ๐Ÿง‘๐Ÿฆฏ ๐Ÿ‘จ๐Ÿฆฏ ๐Ÿ‘จ๐Ÿฆฏ ๐Ÿƒโ™‚๏ธ ๐Ÿƒโ™‚๏ธ ๐Ÿƒโ™‚๏ธ ๐Ÿƒโ™‚๏ธ ๐Ÿƒโ™‚๏ธ ๐Ÿƒโ™‚๏ธ ๐Ÿƒโ™‚๏ธ ๐Ÿ‘ฉ ๐Ÿฆผ ๐Ÿฆผ ๐Ÿ’ƒ ๐Ÿ’ƒ ๐Ÿ’ƒ ๐Ÿ‘ฌ ๐Ÿ‘ฌ ๐Ÿง‘๐Ÿค๐Ÿง‘ ๐Ÿ‘จโค๏ธ๐Ÿ‘จ ๐Ÿ‘จโค๏ธ๐Ÿ‘จ ๐Ÿ‘จโค๏ธ๐Ÿ‘จ ๐Ÿ‘จโค๏ธ๐Ÿ‘จ ๐Ÿ‘จโค๏ธ๐Ÿ‘จ ๐Ÿ‘จโค๏ธ๐Ÿ‘จ ๐Ÿ‘จโค๏ธ๐Ÿ‘จ ๐Ÿ‘ฉโค๏ธ๐Ÿ’‹๐Ÿ‘จ ๐Ÿ‘ฉโค๏ธ ๐Ÿ’ ๐Ÿ’š ๐Ÿ–ค ๐Ÿ–ค ๐Ÿ’š ๐Ÿ–ค ๐Ÿ’š ๐Ÿ’ž ๐Ÿ’ž ๐Ÿ’ž ๐Ÿ’ž ๐Ÿ’˜ ๐Ÿ’˜ ๐Ÿ’˜ ๐Ÿ’˜ ๐Ÿ’˜ ๐Ÿ’Ÿ ๐Ÿ’Ÿ ๐Ÿ’Ÿ ๐Ÿ’Ÿ ๐Ÿ’Ÿ ๐Ÿ’Ÿ ๐Ÿ’Ÿ
Animals i naturalesa
๐Ÿถ ๐Ÿฑ ๐Ÿน ๐Ÿฐ ๐Ÿป ๐Ÿงธ ๐Ÿผ ๐Ÿปโ€โ„๏ธ ๐Ÿจ ๐Ÿฆ ๐Ÿฎ ๐Ÿท ๐Ÿฝ ๐Ÿต ๐Ÿ™ˆ ๐Ÿ™‰ ๐Ÿ™Š ๐Ÿ’ ๐Ÿฆ ๐Ÿ” ๐Ÿง ๐Ÿฆ ๐Ÿค ๐Ÿฃ ๐Ÿฅ ๐Ÿบ ๐ŸฆŠ ๐Ÿฆ ๐Ÿ— ๐Ÿด ๐Ÿด ๐Ÿฆ“ ๐Ÿฆ’ ๐ŸฆŒ ๐Ÿฆ˜ ๐Ÿฆฅ ๐Ÿฆฆ ๐Ÿฆซ ๐Ÿฆ„ ๐Ÿ› ๐Ÿ› ๐Ÿฆ‹ ๐ŸŒ ๐Ÿชฒ ๐Ÿœ ๐Ÿฆ— ๐Ÿ•ท ๐Ÿ•ธ ๐Ÿฆ‚ ๐ŸฆŸ ๐Ÿชฐ ๐Ÿชฑ ๐Ÿฆ  ๐Ÿ ๐ŸฆŽ ๐Ÿ™ ๐Ÿฆ‘ ๐Ÿฆ€ ๐Ÿฆ ๐Ÿฆช ๐Ÿ  ๐ŸŸ ๐Ÿก ๐Ÿฆˆ ๐Ÿฆญ ๐Ÿณ ๐Ÿ‹ ๐ŸŠ ๐Ÿ† ๐Ÿ… ๐Ÿƒ ๐Ÿ‚ ๐Ÿ„ ๐Ÿฆฌ ๐Ÿช ๐Ÿช ๐Ÿซ ๐Ÿฆ™ ๐Ÿ˜ ๐Ÿฆ ๐Ÿฆ› ๐Ÿฆฃ ๐Ÿ ๐Ÿ‘ ๐ŸŽ ๐Ÿ– ๐Ÿฆ‡ ๐Ÿฆ‡ ๐Ÿ“ ๐Ÿฆ… ๐Ÿฆ† ๐Ÿฆ‰ ๐Ÿฆฉ ๐Ÿฆš ๐Ÿฆœ ๐Ÿฆค ๐Ÿชถ ๐Ÿ• ๐Ÿ•โ€๐Ÿฆบ ๐Ÿฉ ๐Ÿˆ ๐Ÿˆโ€โฌ› ๐Ÿ€ ๐Ÿ ๐Ÿฟ ๐Ÿฆจ ๐Ÿฆก ๐Ÿพ ๐Ÿ‰ ๐Ÿฒ ๐Ÿฆ• ๐Ÿฆ– ๐ŸŒต ๐ŸŽ„ ๐ŸŒฒ ๐ŸŒณ ๐ŸŒด ๐Ÿชด ๐ŸŒฑ ๐ŸŒฟ ๐ŸŒฟ โ˜˜ ๐Ÿ€ ๐ŸŽ ๐ŸŽ‹ ๐Ÿƒ ๐Ÿ‚ ๐Ÿ ๐ŸŒพ ๐ŸŒบ ๐ŸŒน ๐Ÿฅ€ ๐ŸŒท ๐ŸŒธ ๐Ÿ’ ๐Ÿ„ ๐ŸŒฐ ๐Ÿš ๐ŸŒŽ ๐ŸŒ ๐ŸŒ• ๐ŸŒ– ๐ŸŒ— ๐ŸŒ˜ ๐ŸŒ’ ๐ŸŒ“ ๐ŸŒ” ๐ŸŒ™ ๐ŸŒš ๐ŸŒ ๐ŸŒœ โญ ๐ŸŒŸ ๐Ÿ’ซ โœจ โ˜„ ๐Ÿช ๐ŸŒž โ˜€ ๐ŸŒค โ›… ๐ŸŒฅ ๐ŸŒฅ ๐ŸŒฆ โ˜ ๐ŸŒง โ›ˆ ๐ŸŒฉ โšก ๐Ÿ’ฅ โ„ ๐ŸŒจ โ˜ƒ โ›„ โ›„ ๐ŸŒฌ ๐ŸŒซ ๐ŸŒˆ โ˜” ๐Ÿ’ง ๐Ÿ’ฆ ๐ŸŒŠ
Menjar i beguda
๐Ÿ ๐ŸŽ ๐Ÿ ๐ŸŠ ๐Ÿ‹ ๐ŸŒ ๐Ÿ‰ ๐Ÿ‡ ๐Ÿ“ ๐Ÿˆ ๐Ÿ’ ๐Ÿซ ๐Ÿ‘ ๐Ÿฅญ ๐Ÿ ๐Ÿฅฅ ๐Ÿฅ ๐Ÿ… ๐Ÿฅ‘ ๐Ÿซ’ ๐Ÿ† ๐ŸŒถ ๐Ÿซ‘ ๐Ÿฅ’ ๐Ÿฅฌ ๐Ÿฅฆ ๐Ÿง„ ๐Ÿง… ๐ŸŒฝ ๐Ÿฅ• ๐Ÿฅ— ๐Ÿฅ” ๐Ÿ  ๐Ÿฅœ ๐Ÿฏ ๐Ÿž ๐Ÿฅ ๐Ÿฅ– ๐Ÿซ“ ๐Ÿฅจ ๐Ÿฅฏ ๐Ÿฅž ๐Ÿง‡ ๐Ÿง€ ๐Ÿ— ๐Ÿ– ๐Ÿฅฉ ๐Ÿค ๐Ÿฅš ๐Ÿณ ๐Ÿฅ“ ๐Ÿ” ๐ŸŸ ๐ŸŒญ ๐Ÿ• ๐Ÿ ๐Ÿฅช ๐ŸŒฎ ๐ŸŒฏ ๐Ÿซ” ๐Ÿฅ™ ๐Ÿง† ๐Ÿœ ๐Ÿฅ˜ ๐Ÿฒ ๐Ÿซ• ๐Ÿฅซ ๐Ÿง‚ ๐Ÿงˆ ๐Ÿฅ ๐Ÿฃ ๐Ÿฑ ๐Ÿ› ๐Ÿ™ ๐Ÿš ๐Ÿ˜ ๐ŸฅŸ ๐Ÿข ๐Ÿก ๐Ÿง ๐Ÿจ ๐Ÿฆ ๐Ÿฐ ๐ŸŽ‚ ๐Ÿง ๐Ÿฅง ๐Ÿฎ ๐Ÿญ ๐Ÿฌ ๐Ÿซ ๐Ÿฟ ๐Ÿฉ ๐Ÿช ๐Ÿฅ  ๐Ÿฅฎ โ˜• ๐Ÿต ๐Ÿซ– ๐Ÿฅฃ ๐Ÿผ ๐Ÿฅค ๐Ÿง‹ ๐Ÿงƒ ๐Ÿง‰ ๐Ÿฅ› ๐Ÿบ ๐Ÿป ๐Ÿท ๐Ÿฅ‚ ๐Ÿฅƒ ๐Ÿธ ๐Ÿน ๐Ÿพ ๐Ÿถ ๐ŸงŠ ๐Ÿฅ„ ๐Ÿด ๐Ÿฝ ๐Ÿฅข ๐Ÿฅด
Activitats
โšฝ ๐Ÿ€ ๐Ÿˆ โšพ ๐ŸฅŽ ๐ŸŽพ ๐Ÿ ๐Ÿ‰ ๐ŸŽฑ ๐Ÿฅ ๐Ÿชƒ ๐Ÿ“ ๐Ÿธ ๐Ÿฅ… ๐Ÿ’ ๐Ÿ‘ ๐Ÿ ๐Ÿฅ ๐ŸฅŒ โ›ณ ๐Ÿน ๐ŸŽฃ ๐Ÿคฟ ๐ŸฅŠ ๐Ÿฅ‹ โ›ธ ๐ŸŽฟ ๐Ÿ›ท โ›ท ๐Ÿ‚ ๐Ÿ‹๏ธโ€โ™€๏ธ ๐Ÿ‹ ๐Ÿ‹๏ธโ€โ™‚๏ธ ๐Ÿคบ ๐Ÿคผโ€โ™€๏ธ ๐Ÿคผ ๐Ÿคผโ€โ™‚๏ธ ๐Ÿคธโ€โ™€๏ธ ๐Ÿคธ ๐Ÿคธ โ€โ™‚๏ธ โ›น๏ธโ€โ™€๏ธ โ›น โ›น๏ธโ€โ™‚๏ธ ๐Ÿคพโ€โ™€๏ธ ๐Ÿคพ ๐Ÿคพโ€โ™‚๏ธ ๐Ÿง—โ€โ™€๏ธ ๐Ÿง— ๐Ÿง—โ€โ™‚๏ธ ๐ŸŒ๏ธโ€โ™€๏ธ ๐ŸŒ ๐ŸŒ๏ธโ€โ™‚๏ธ ๐Ÿง˜โ€โ™€๏ธ ๐Ÿง˜ ๐Ÿง˜โ€โ™‚๏ธ ๐Ÿง–โ€โ™€๏ธ ๐Ÿง– ๐Ÿง–โ€โ™‚๏ธ ๐Ÿ„โ€โ™€๏ธ ๐Ÿ„ ๐Ÿ„โ€ โ™‚๏ธ ๐ŸŠโ€โ™€๏ธ ๐ŸŠ ๐ŸŠโ€โ™‚๏ธ ๐Ÿคฝโ€โ™€๏ธ ๐Ÿคฝ ๐Ÿคฝโ€โ™‚๏ธ ๐Ÿšฃโ€โ™€๏ธ ๐Ÿšฃ ๐Ÿšฃโ€โ™‚๏ธ ๐Ÿ‡ ๐Ÿšดโ€โ™€๏ธ ๐Ÿšด ๐Ÿšดโ€โ™‚๏ธ ๐Ÿšตโ€โ™€๏ธ ๐Ÿšต ๐Ÿšตโ€โ™‚๏ธ ๐ŸŽฝ ๐ŸŽ– ๐Ÿ… ๐Ÿฅ‡ ๐Ÿฅˆ ๐Ÿฅ‰ ๐Ÿ† ๐Ÿต ๐ŸŽ— ๐ŸŽซ ๐ŸŽŸ ๐ŸŽช ๐Ÿคน โ€โ™€๏ธ ๐Ÿคน ๐Ÿคนโ€โ™‚๏ธ ๐ŸŽญ ๐ŸŽจ ๐ŸŽฌ ๐ŸŽค ๐ŸŽง ๐ŸŽผ ๐ŸŽน ๐Ÿช— ๐Ÿฅ ๐Ÿช˜ ๐ŸŽท ๐ŸŽบ ๐ŸŽธ ๐Ÿช• ๐ŸŽป ๐ŸŽฒ ๐Ÿงฉ โ™Ÿ ๐ŸŽฏ ๐ŸŽณ ๐Ÿช€ ๐Ÿช ๐ŸŽฎ ๐Ÿ‘พ ๐ŸŽฐ ๐Ÿ‘ฎโ€โ™€๏ธ ๐Ÿ‘ฎ ๐Ÿ‘ฎโ€โ™‚๏ธ ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿš’ ๐Ÿง‘โ€๐Ÿš’ ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿš’ ๐Ÿ‘ทโ€โ™€๏ธ ๐Ÿ‘ท ๐Ÿ‘ทโ€โ™‚๏ธ ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿญ ๐Ÿง‘โ€๐Ÿญ ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿญ ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ”ง ๐Ÿง‘โ€๐Ÿ”ง ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ”ง ๐Ÿ‘ฉโ€๐ŸŒพ ๐Ÿง‘โ€๐ŸŒพ ๐Ÿ‘จโ€๐ŸŒพ ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿณ ๐Ÿง‘โ€๐Ÿณ ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿณ ๐Ÿ‘ฉโ€๐ŸŽค ๐Ÿง‘โ€๐ŸŽค ๐Ÿ‘จโ€๐ŸŽค ๐Ÿ‘ฉ โ€๐ŸŽจ ๐Ÿง‘โ€๐ŸŽจ ๐Ÿ‘จโ€๐ŸŽจ ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿซ ๐Ÿง‘โ€๐Ÿซ ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿซ ๐Ÿ‘ฉโ€๐ŸŽ“ ๐Ÿง‘โ€๐ŸŽ“ ๐Ÿ‘จโ€๐ŸŽ“ ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ’ผ ๐Ÿง‘โ€๐Ÿ’ผ ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ’ผ ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ’ป ๐Ÿง‘โ€๐Ÿ’ป ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ’ป ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ”ฌ ๐Ÿง‘โ€๐Ÿ”ฌ ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ”ฌ ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿš€ ๐Ÿง‘โ€๐Ÿš€ ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿš€ ๐Ÿ‘ฉโ€โš•๏ธ ๐Ÿง‘โ€โš•๏ธ ๐Ÿ‘จโ€โš•๏ธ ๐Ÿ‘ฉโ€โš–๏ธ ๐Ÿง‘โ€โš–๏ธ ๐Ÿ‘จโ€โš–๏ธ ๐Ÿ‘ฉโ€โœˆ๏ธ ๐Ÿง‘โ€โœˆ๏ธ ๐Ÿ‘จโ€โœˆ๏ธ ๐Ÿ’‚โ€โ™€๏ธ ๐Ÿ’‚ ๐Ÿ’‚โ€โ™‚๏ธ ๐Ÿฅท ๐Ÿ•ต๏ธโ€โ™€๏ธ ๐Ÿ•ต ๐Ÿ•ต๏ธโ€โ™‚๏ธ ๐Ÿคถ ๐Ÿง‘โ€๐ŸŽ„ ๐ŸŽ… ๐Ÿ•ด๏ธโ€โ™€๏ธ ๐Ÿ•ด ๐Ÿ•ด๏ธโ€โ™‚๏ธ ๐Ÿฆธโ€โ™€๏ธ ๐Ÿฆธ ๐Ÿฆธโ€โ™‚๏ธ ๐Ÿฆนโ€โ™€๏ธ ๐Ÿฆน ๐Ÿฆนโ€โ™‚๏ธ ๐Ÿง™โ€โ™€๏ธ ๐Ÿง™ ๐Ÿง™โ€โ™‚๏ธ ๐Ÿงโ€โ™€๏ธ ๐Ÿง ๐Ÿงโ€โ™‚๏ธ ๐Ÿงšโ€โ™€๏ธ ๐Ÿงš ๐Ÿงšโ€ โ™‚๏ธ ๐Ÿงžโ€โ™€๏ธ ๐Ÿงž ๐Ÿงžโ€โ™‚๏ธ ๐Ÿงœโ€โ™€๏ธ ๐Ÿงœ ๐Ÿงœโ€โ™‚๏ธ ๐Ÿง›โ€โ™€๏ธ ๐Ÿง› ๐Ÿง›โ€โ™‚๏ธ ๐ŸงŸโ€โ™€๏ธ ๐ŸงŸ ๐ŸงŸโ€โ™‚๏ธ ๐Ÿ‘ฏโ€โ™€๏ธ ๐Ÿ‘ฏ ๐Ÿ‘ฏโ€โ™‚๏ธ ๐Ÿ‘ช ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ง ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘งโ€๐Ÿ‘ฆ ๐Ÿ‘จ โ€๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ฆโ€๐Ÿ‘ฆ ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘งโ€๐Ÿ‘ง ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ฆ ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ง ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘งโ€๐Ÿ‘ฆ ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ฆโ€๐Ÿ‘ฆ ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘งโ€๐Ÿ‘ง ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘ฆ ๐Ÿ‘จ โ€๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘ง ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘งโ€๐Ÿ‘ฆ ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘ฆโ€๐Ÿ‘ฆ ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘งโ€๐Ÿ‘ง ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ฆ ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ง ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘งโ€๐Ÿ‘ฆ ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ฆโ€๐Ÿ‘ฆ ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘งโ€๐Ÿ‘ง ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘ฆ ๐Ÿ‘จ โ€๐Ÿ‘ง ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘งโ€๐Ÿ‘ฆ ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘ฆโ€๐Ÿ‘ฆ ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘งโ€๐Ÿ‘ง
Viatges i llocs
๐Ÿš— ๐Ÿš™ ๐Ÿš• ๐Ÿ›บ ๐ŸšŒ ๐ŸšŽ ๐ŸŽ ๐Ÿš“ ๐Ÿš‘ ๐Ÿš’ ๐Ÿš ๐Ÿ›ป ๐Ÿšš ๐Ÿš› ๐Ÿšœ ๐Ÿ ๐Ÿ›ต ๐Ÿšฒ ๐Ÿฆผ ๐Ÿฆฝ ๐Ÿ›ด ๐Ÿ›น ๐Ÿ›ผ ๐Ÿšจ ๐Ÿš” ๐Ÿš ๐Ÿš˜ ๐Ÿš– ๐Ÿšก ๐Ÿš  ๐ŸšŸ ๐Ÿšƒ ๐Ÿš‹ ๐Ÿš ๐Ÿš„ ๐Ÿš… ๐Ÿšˆ ๐Ÿšž ๐Ÿš‚ ๐Ÿš† ๐Ÿš‡ ๐ŸšŠ ๐Ÿš‰ ๐Ÿš ๐Ÿ›ฉ โœˆ ๐Ÿ›ซ ๐Ÿ›ฌ ๐Ÿช‚ ๐Ÿ’บ ๐Ÿ›ฐ ๐Ÿš€ ๐Ÿ›ธ ๐Ÿ›ถ โ›ต ๐Ÿ›ฅ ๐Ÿšค โ›ด ๐Ÿ›ณ ๐Ÿšข โš“ โ›ฝ ๐Ÿšง ๐Ÿš ๐Ÿšฆ ๐Ÿšฅ ๐Ÿ›‘ ๐ŸŽก ๐ŸŽข ๐ŸŽ  ๐Ÿ— ๐ŸŒ ๐Ÿ—ผ ๐Ÿญ โ›ฒ ๐ŸŽ‘ โ›ฐ ๐Ÿ” ๐Ÿ—ป ๐ŸŒ‹ ๐Ÿ—พ ๐Ÿ• โ›บ ๐Ÿž ๐Ÿ›ฃ ๐Ÿ›ค ๐ŸŒ… ๐ŸŒ„ ๐Ÿœ ๐Ÿ– ๐Ÿ ๐ŸŒ‡ ๐ŸŒ† ๐Ÿ™ ๐ŸŒƒ ๐ŸŒ‰ ๐ŸŒŒ ๐ŸŒ  ๐ŸŽ‡ ๐ŸŽ† ๐Ÿ›– ๐Ÿ˜ ๐Ÿฐ ๐Ÿฏ ๐ŸŸ ๐Ÿ—ฝ ๐Ÿ  ๐Ÿก ๐Ÿš ๐Ÿข ๐Ÿฌ ๐Ÿฃ ๐Ÿค ๐Ÿฅ ๐Ÿฆ ๐Ÿจ ๐Ÿช ๐Ÿซ ๐Ÿฉ ๐ŸŒ
objectes
โŒš ๐Ÿ“ฑ ๐Ÿ“ฒ ๐Ÿ’ป โŒจ ๐Ÿ–ฅ ๐Ÿ–จ ๐Ÿ–ฑ ๐Ÿ–ฒ ๐Ÿ•น ๐Ÿ—œ ๐Ÿ’ฝ ๐Ÿ’พ ๐Ÿ’ฟ ๐Ÿ“€ ๐Ÿ“ผ ๐Ÿ“ท ๐Ÿ“ธ ๐Ÿ“น ๐ŸŽฅ ๐Ÿ“ฝ ๐ŸŽž ๐Ÿ“ž โ˜Ž ๐Ÿ“Ÿ ๐Ÿ“  ๐Ÿ“บ ๐Ÿ“ป ๐ŸŽ™ ๐ŸŽš ๐ŸŽ› โฑ โฒ โฐ ๐Ÿ•ฐ โณ โŒ› ๐Ÿงฎ ๐Ÿ“ก ๐Ÿ”‹ ๐Ÿ”Œ ๐Ÿ’ก ๐Ÿ”ฆ ๐Ÿ•ฏ ๐Ÿงฏ ๐Ÿ—‘ ๐Ÿ›ข ๐Ÿ›’ ๐Ÿ’ธ ๐Ÿ’ต ๐Ÿ’ด ๐Ÿ’ถ ๐Ÿ’ท ๐Ÿ’ฐ ๐Ÿช™ ๐Ÿ’ณ ๐Ÿงพ ๐Ÿ’Ž โš– ๐Ÿฆฏ ๐Ÿงฐ ๐Ÿ”ง ๐Ÿช› ๐Ÿ”จ โš’ ๐Ÿ›  โ› ๐Ÿช“ ๐Ÿชš ๐Ÿ”ฉ โš™ โ›“ ๐Ÿช ๐Ÿชœ ๐Ÿงฑ ๐Ÿชจ ๐Ÿชต ๐Ÿ”ซ ๐Ÿงจ ๐Ÿ’ฃ ๐Ÿ”ช ๐Ÿ—ก โš” ๐Ÿ›ก ๐Ÿšฌ โšฐ ๐Ÿชฆ โšฑ ๐Ÿบ ๐Ÿ”ฎ ๐Ÿช„ ๐Ÿ“ฟ ๐Ÿงฟ ๐Ÿ’ˆ ๐Ÿงฒ โš— ๐Ÿงช ๐Ÿงซ ๐Ÿงฌ ๐Ÿ”ญ ๐Ÿ”ฌ ๐Ÿ•ณ ๐Ÿ’Š ๐Ÿ’‰ ๐Ÿฉธ ๐Ÿฉน ๐Ÿฉบ ๐ŸŒก ๐Ÿท ๐Ÿ”– ๐Ÿšฝ ๐Ÿช  ๐Ÿšฟ ๐Ÿ› ๐Ÿ›€ ๐Ÿชฅ ๐Ÿช’ ๐Ÿงด ๐Ÿงป ๐Ÿงผ ๐Ÿงฝ ๐Ÿงน ๐Ÿงบ ๐Ÿชฃ ๐Ÿ”‘ ๐Ÿ— ๐Ÿชค ๐Ÿ›‹ ๐Ÿช‘ ๐Ÿ›Œ ๐Ÿ› ๐Ÿšช ๐Ÿชž ๐ŸชŸ ๐Ÿงณ ๐Ÿ›Ž ๐Ÿ–ผ ๐Ÿงญ ๐Ÿ—บ โ›ฑ ๐Ÿ—ฟ ๐Ÿ› ๐ŸŽˆ ๐ŸŽ ๐ŸŽ€ ๐Ÿงง ๐ŸŽ ๐ŸŽŠ ๐ŸŽ‰ ๐Ÿช… ๐Ÿช† ๐ŸŽŽ ๐ŸŽ ๐Ÿฎ ๐Ÿช” โœ‰ ๐Ÿ“ฉ ๐Ÿ“จ ๐Ÿ“ง ๐Ÿ’Œ ๐Ÿ“ฎ ๐Ÿ“ช ๐Ÿ“ซ ๐Ÿ“ฌ ๐Ÿ“ญ ๐Ÿ“ฆ ๐Ÿ“ฏ ๐Ÿ“ฅ ๐Ÿ“ค ๐Ÿ“œ ๐Ÿ“ƒ ๐Ÿ“‘ ๐Ÿ“Š ๐Ÿ“ˆ ๐Ÿ“‰ ๐Ÿ“„ ๐Ÿ“… ๐Ÿ“† ๐Ÿ—“ ๐Ÿ“‡ ๐Ÿ—ƒ ๐Ÿ—ณ ๐Ÿ—„ ๐Ÿ“‹ ๐Ÿ—’ ๐Ÿ“ ๐Ÿ“‚ ๐Ÿ—‚ ๐Ÿ—ž ๐Ÿ“ฐ ๐Ÿชง ๐Ÿ““ ๐Ÿ“• ๐Ÿ“— ๐Ÿ“˜ ๐Ÿ“™ ๐Ÿ“” ๐Ÿ“’ ๐Ÿ“š ๐Ÿ“– ๐Ÿ”— ๐Ÿ“Ž ๐Ÿ–‡ โœ‚ ๐Ÿ“ ๐Ÿ“ ๐Ÿ“Œ ๐Ÿ“ ๐Ÿงท ๐Ÿชก ๐Ÿงต ๐Ÿงถ ๐Ÿชข ๐Ÿ” ๐Ÿ”’ ๐Ÿ”“ ๐Ÿ” ๐Ÿ–Š ๐Ÿ–‹ โœ’ ๐Ÿ“ โœ ๐Ÿ– ๐Ÿ–Œ ๐Ÿ” ๐Ÿ”Ž ๐Ÿ‘š ๐Ÿ‘• ๐Ÿฅผ ๐Ÿฆบ ๐Ÿงฅ ๐Ÿ‘– ๐Ÿ‘” ๐Ÿ‘— ๐Ÿ‘˜ ๐Ÿฅป ๐Ÿฉฑ ๐Ÿ‘™ ๐Ÿฉฒ ๐Ÿฉณ ๐Ÿ’„ ๐Ÿ’‹ ๐Ÿ‘ฃ ๐Ÿงฆ ๐Ÿฉด ๐Ÿ‘  ๐Ÿ‘ก ๐Ÿ‘ข ๐Ÿฅฟ ๐Ÿ‘ž ๐Ÿ‘Ÿ ๐Ÿฉฐ ๐Ÿฅพ ๐Ÿงข ๐Ÿ‘’ ๐ŸŽฉ ๐ŸŽ“ ๐Ÿ‘‘ โ›‘ ๐Ÿช– ๐ŸŽ’ ๐Ÿ‘ ๐Ÿ‘› ๐Ÿ‘œ ๐Ÿ’ผ ๐Ÿ‘“ ๐Ÿ•ถ ๐Ÿฅฝ ๐Ÿงฃ
sรญmbols
โ˜ฎ โœ โ˜ช ๐Ÿ•‰ โ˜ธ โœก ๐Ÿ”ฏ ๐Ÿ•Ž โ˜ฏ โ˜ฆ ๐Ÿ› โ›Ž โ™ˆ โ™‰ โ™Š โ™‹ โ™Œ โ™ โ™Ž โ™ โ™ โ™‘ โ™’ โ™“ ๐Ÿ†” โš› โš• โ˜ข โ˜ฃ ๐Ÿ“ด ๐Ÿ“ณ ๐Ÿˆถ ๐Ÿˆš ๐Ÿˆธ ๐Ÿˆบ ๐Ÿˆท โœด ๐Ÿ†š ๐Ÿ‰‘ ๐Ÿ’ฎ ๐Ÿ‰ ใŠ™ ใŠ— ๐Ÿˆด ๐Ÿˆต ๐Ÿˆน ๐Ÿˆฒ ๐Ÿ…ฐ ๐Ÿ…ฑ ๐Ÿ†Ž ๐Ÿ†‘ ๐Ÿ…พ ๐Ÿ†˜ โ›” ๐Ÿ“› ๐Ÿšซ โŒ โญ• ๐Ÿ’ข โ™จ ๐Ÿšท ๐Ÿšฏ ๐Ÿšณ ๐Ÿšฑ ๐Ÿ”ž ๐Ÿ“ต ๐Ÿšญ โ— โ• โ“ โ” โ€ผ โ‰ ๐Ÿ’ฏ ๐Ÿ”… ๐Ÿ”† ๐Ÿ”ฑ โšœ ใ€ฝ โš  ๐Ÿšธ ๐Ÿ”ฐ โ™ป ๐Ÿˆฏ ๐Ÿ’น โ‡ โœณ โŽ โœ… ๐Ÿ’  ๐ŸŒ€ โžฟ ๐ŸŒ โ™พ โ“‚ ๐Ÿง ๐Ÿšพ โ™ฟ ๐Ÿ…ฟ ๐Ÿˆณ ๐Ÿˆ‚ ๐Ÿ›‚ ๐Ÿ›ƒ ๐Ÿ›„ ๐Ÿ›… ๐Ÿšฐ ๐Ÿ›— ๐Ÿšน โ™‚ ๐Ÿšบ โ™€ โšง ๐Ÿšผ ๐Ÿšป ๐Ÿšฎ ๐ŸŽฆ ๐Ÿ“ถ ๐Ÿˆ ๐Ÿ†– ๐Ÿ†— ๐Ÿ†™ ๐Ÿ†’ ๐Ÿ†• ๐Ÿ†“ 0โƒฃ 1โƒฃ 2โƒฃ 3โƒฃ 4โƒฃ 5โƒฃ 6โƒฃ 7โƒฃ 8โƒฃ 9โƒฃ ๐Ÿ”Ÿ ๐Ÿ”ข โ–ถ โธ โฏ โน โบ โ โญ โฎ โฉ โช ๐Ÿ”€ ๐Ÿ” ๐Ÿ”‚ โ—€ ๐Ÿ”ผ ๐Ÿ”ฝ โซ โฌ โžก โฌ… โฌ† โฌ‡ โ†— โ†˜ โ†™ โ†– โ†• โ†” ๐Ÿ”„ โ†ช โ†ฉ ๐Ÿ”ƒ โคด โคต #โƒฃ *โƒฃ โ„น ๐Ÿ”ค ๐Ÿ”ก ๐Ÿ”  ๐Ÿ”ฃ ๐ŸŽต ๐ŸŽถ ใ€ฐ โžฐ โœ” โž• โž– โž— โœ– ๐Ÿ’ฒ ๐Ÿ’ฑ ยฉ ยฎ โ„ข ๐Ÿ”š ๐Ÿ”™ ๐Ÿ”› ๐Ÿ” ๐Ÿ”œ โ˜‘ ๐Ÿ”˜ ๐Ÿ”ด ๐ŸŸ  ๐ŸŸก ๐ŸŸข ๐Ÿ”ต ๐ŸŸฃ ๐ŸŸค โšซ โšช ๐ŸŸฅ ๐ŸŸง ๐ŸŸจ ๐ŸŸฉ ๐ŸŸฆ ๐ŸŸช ๐ŸŸซ โฌ› โฌœ โ—ผ โ—ป โ—พ โ—ฝ โ–ช โ–ซ ๐Ÿ”ธ ๐Ÿ”น ๐Ÿ”ถ ๐Ÿ”ท ๐Ÿ”บ ๐Ÿ”ป ๐Ÿ”ฒ ๐Ÿ”ณ ๐Ÿ”ˆ ๐Ÿ”‰ ๐Ÿ”Š ๐Ÿ”‡ ๐Ÿ“ฃ ๐Ÿ“ข ๐Ÿ”” ๐Ÿ”• ๐Ÿƒ ๐Ÿ€„ โ™  โ™ฃ โ™ฅ โ™ฆ ๐ŸŽด ๐Ÿ‘โ€๐Ÿ—จ ๐Ÿ—จ ๐Ÿ’ญ ๐Ÿ—ฏ ๐Ÿ’ฌ ๐Ÿ• ๐Ÿ•‘ ๐Ÿ•’ ๐Ÿ•“ ๐Ÿ•” ๐Ÿ•• ๐Ÿ•– ๐Ÿ•— ๐Ÿ•˜ ๐Ÿ•™ ๐Ÿ•š ๐Ÿ•› ๐Ÿ•œ ๐Ÿ• ๐Ÿ•ž ๐Ÿ•œ

Carta dยดamor amb Emojis. Si voleu transmetre una emociรณ en un missatge mitjanรงant un telรจfon intelยทligent o bรฉ en converses virtuals a les xarxes socials, probablement ja hagi fet servir el seu cor, la mร  de ยซpolze cap amuntยป, els seus palmells o la seva cara groga feliรง. Una cerca recent a Google va descobrir que la paraula mรฉs escrita per SMS o bรฉ xat no era una paraula, sinรณ un disseny de cor vermell. Conformi la companyia, la imatge i les seves variacions apareixen milers de milions de vegades al dia a tot el mรณn. Menjar, animals, transport, persones, sentiments. Tots aquests dibuixos colorits que apareixen com una opciรณ al teclat s'anomenen Emojis.

    Carta dยดamor amb Emojis โžก๏ธ

La comunicaciรณ no nomรฉs es tracta de paraules parlades o escrites, perquรจ tambรฉ ens comuniquem de manera no verbal, รฉs a dir, sense fer servir el llenguatge. Mรฉs exactament, mitjanรงant les nostres expressions facials, els nostres posats, el nostre llenguatge corporal i to de veu. La nostra comunicaciรณ รฉs cada cop mรฉs digital. Escrivim e-mails i xategem a WhatsApp, Facebook, Instagram o bรฉ Snapchat. El que podem expressar a la vida real en paraules, o no verbalment, รฉs reemplaรงat per Emojis i textos curts. Aixรฒ afegeix emociรณ al text i pot eludir equรญvocs. La major part de la gent diu que poden expressar les emocions millor a travรฉs dEmojis que per mitjร  de les paraules.

A mรฉs de les diverses expressions facials i gestos, tambรฉ hi ha Emojis que representen objectes. Aixรฒ generalment ajuda l'altre a entendre la situaciรณ i el context. L'evoluciรณ dels Carta dยดamor amb Emojis ha portat molts beneficis a les marques i les xarxes socials. Una de les mรฉs grans avantatges d'utilitzar Emoticones i Emoji รฉs escurรงar el missatge, รฉs a dir, fer que el contingut d'un text sigui mรฉs diligent i mรฉs directe.

Podem dir que รฉs gairebรฉ impossible fer una publicaciรณ i no posar un Emoji, no รฉs aixรญ? Si ets dels que adoren els Carta dยดamor amb Emojis, perรฒ no saps de quina manera fer-los servir estratรจgicament, t'assistirem! Mostrant de quina manera van sorgir aquestes representacions grร fiques i quina รฉs la millor manera d'aplicar-les a les seves publicacions.

Carta d'amor amb Emojis Quรจ sรณn?

La paraula ยซemoji ยป procedeix de la uniรณ de ยซi tambรฉยป (็ตต), que significa imatge en japonรจs i ยซmojiยป (ๆ–‡ๅญ—), que significa lletra. ร‰s a dir, sรณn sรญmbols que representen una idea, paraula o oraciรณ completa.

Aquests sรญmbols tenen l'aparenรงa d'expressions, objectes, animals, tipus de clima, etcรจtera Es van transformar en tendรจncia amb l'รบs cada vegada mรฉs gran de telรจfons intelยทligents.

El dia d'avui sรณn part de l'escriptura i fins i tot es consideren un nou idioma. Per posar un exemple, la paraula de l'any dos mil quinze, escollida pel diccionari d'Oxford, va ser !

Mรฉs cura! no confonguis Carta dยดamor amb Emojis amb Emoticones/Emoticones. Al pas que els Emojis sรณn carร cters independents, les emoticones sรณn emoticones o bรฉ sรญmbols fets amb carร cters de teclat, com (-: o bรฉ <3.

Histรฒria de ยซCarta d'amor amb Emojisยป

Els Carta dยดamor amb Emojis ja sรณn una part de la nostra cultura i dia rere dia que รฉs difรญcil recordar en quin moment van venir i on, oi??

Perรฒ la histรฒria รฉs molt mรฉs antiga del que sembla i comenรงa el 1999, al paรญs nipรณ, com l'origen del nom ยซEmojiยป ja demana.

Tot va comenรงar quan la companyia de telรจfons mรฒbils NTT DoCoMo va desenvolupar I-mode, un tipus de paquet d'informaciรณ per a telรจfons mรฒbils, que inclou e-mail, temps, notรญcies i accรฉs a Internet, que estava forรงa avanรงat en aquell moment i buscava revolucionar la manera que els nipons van comunicar.

Shigetaka Kurita, un dels empleats de NTT DoCoMo que participa en el projecte I-mode, es va adonar del fred i de vegades equรญvoca que era la comunicaciรณ en limitar nomรฉs les frases escrites al telรจfon mรฒbil, i va comenรงar a buscar una forma de fer que els missatges fossin mรฉs humans.

Perรฒ cap d'ells no va estar d'acord i va ser llavors quan Kurita, que no era dissenyadora, va reunir un petit equip i, amb la limitaciรณ de 12 ร— 12 pรญxels, va idear els primers 176 Emojis que tenen histรฒria.

Conforme Kurita, la seva inspiraciรณ per a aquests primers sรญmbols procedeix de la cultura japonesa i les expressions que va veure en l'anime i el manga quan era petit.

Quan finalment el creador dels Emojis va presentar els dissenys originals a les grans companyies tecnolรฒgiques, esperava que els milloressin amb la seva estructura, perรฒ aixรฒ no va passar: els sรญmbols van entrar en mode I precisament de la manera com van ser dissenyats originalment.

Poc desprรฉs del llanรงament dels Emojis al pรบblic en general, les altres companyies de telecomunicacions van comenรงar a copiar amb desvergonyiment els dissenys i la idea dels personatges, afegint certes novetats, ja que la companyia NTT DoCoMo i Kurita no van patentar la invenciรณ.

Aixรฒ va acabar produint innombrables personatges diferents i un autรจntic caos: el nรบmero d'Emojis va arribar a 800! โ€“ que nomรฉs va comenรงar a resoldre's el 2005, en quรจ totes i cadascuna de les companyies van decidir mapejar quins carร cters es van utilitzar i intentar establir un estร ndard entre ells.

En dos mil dotze, un dels competidors de NTT DoCoMo, amb l'ajuda de Kurita, finalment va redissenyar els personatges originals.

D'acord, perรฒ, de quina manera van sortir els Carta d'amor amb Emojis del Japรณ i es van apoderar del planeta?

Si has pensat en Apple, tens raรณ!

En 2007 Apple va llanรงar el primer iPhone i, considerant la seva popularitat al mercat japonรจs, va incloure Emojis, ja que aquests eren un fenomen cultural realment fort al paรญs.

Perรฒ aquรญ, a l'oest, els Emojis encara estaven ocults a l'iPhone i nomรฉs es van descobrir quan els usuaris van canviar l'idioma del dispositiu a japonรจs.

Donat el desig del pรบblic que tambรฉ desitjava comunicar-se utilitzant els sรญmbols i les cares amigables, Apple va llanรงar Emojis per a tots i cadascun dels idiomes el 2011, amb el llanรงament de iOS.

I aquest va ser el comenรงament de la febre tal com la coneixem avui: Google i Windows van procurar que els seus Emojis s'inspiressin en el disseny de la competรจncia.

Per evitar el caos que va ser l'inici dels Emojis al Japรณ, el Consorci Unicode es va prendre la molรจstia d'estandarditzar el codi de carร cters per tal que els usuaris de diferents sistemes operatius puguin utilitzar els Emojis sense desacords.

En l'actualitat, els Carta dยดamor amb Emojis sรณn part de la cultura, i es fan servir des de la comunicaciรณ diร ria fins a la narraciรณ d'histรฒries, com en el cas del llibre Emoji Dick, que va adaptar la clร ssica histรฒria de Moby Dick utilitzant nomรฉs Emojis.

Carta d'amor amb Emojis a Marketing

Amb la gran popularitat dels Carta dยดamor amb Emojis i la manera com s'insereixen en la cultura del planeta, els bons venedors han vist les innombrables possibilitats que aquest llenguatge pot administrar per a la comunicaciรณ amb els seus clients.

I no รฉs nomรฉs amb els millennials! Com vam veure a les estadรญstiques de l'รบltim tema, el 92 per cent dels usuaris dInternet avui utilitzen Emojis.

Tot i ser una tendรจncia realment forta, cal tenir precauciรณ en la seva feina, no exagerar o bรฉ ocasionar equรญvocs. Per tant, hem portat certs consells per tal que utilitzis Emojis en el mร rqueting de la teva empresa:

1. Coneix els Emojis

Aquest รฉs el pas essencial ja abans de meditar en qualsevol comunicaciรณ, com sempre i en tota circumstร ncia parlem aquรญ al weblog.

Abans de pensar en quรจ dir i de quina manera dir-ho, sร piga si la seva persona s'involucra amb el ocupaciรณ d'Emojis. ร‰s que la seva audiรจncia estร  exactament al 8 per cent que encara no empra i no s'identifica amb els personatges?

Per a aquest รบs de recerca i proves. Vegeu quin tipus de comunicaciรณ reacciona mรฉs a la seva publicaciรณ i com s'emmotlla.

2. Coneix els significats

Un dels errors mรฉs grans al utilitzar Emoji en mร rqueting รฉs utilitzar-los sense saber veritablement el significat. No tots poden representar el que penses, per aixรฒ รฉs important saber precisament el que estร s comunicant.

Un bon consell รฉs emprar Emojipedia per descobrir el significat de tots i cadascun dels Emojis, a banda d'investigar els carร cters escollits a les xarxes socials per poder veure de quina manera les persones els fan servir i en quin context.

3. Estiguin atents a les notรญcies

Potser ho has apreciat, mรฉs els Carta dยดamor amb Emojis s'actualitzen contรญnuament.

Algรบ que parli directament amb la seva marca pot sorgir i ser una forma essencial d'interaccionar amb la seva audiรจncia.

Aixรญ mateix, tingui en compte el que ha estat utilitzant la seva persona, quines sรณn les tendรจncies i quines ja no s'han fet servir, perรฒ รฉs realment essencial que la seva comunicaciรณ estigui sintonitzada en l'idioma de qui vol arribar.

4. Utilitza Emojis per humanitzar la teva marca

Com vam veure allร  en els primers dies dels Emojis, la seva creaciรณ va ser precisament per transmetre emocions que no eren possibles al text i per fer els missatges menys freds i distants.

Per tant, รฉs una bona opciรณ emprar Carta dยดamor amb Emojis en interactuรฏs en temps real i relacionar-se amb la seva audiรจncia, especialment quan aquesta interacciรณ รฉs mรฉs informal i divertida, com quan algรบ elogia la seva empresa o el contingut que tรฉ el seu bloc o bรฉ xarxa social.

5. Evita els missatges codificats o bรฉ explica'ls molt bรฉ

No tots poden comprendre fร cilment el que signifiquen els sรญmbols, de manera que vagi amb compte amb els missatges que estan completament codificats amb Emojis. ร‰s possible que el vostre missatge no arribi i podeu perdre l'oportunitat de crear una connexiรณ amb l'audiรจncia.

6. Sร piga en quin moment emprar

Un Emoji usat en un context realment seriรณs, com quan respon a una queixa del client del servei a Twitter o en una declaraciรณ mรฉs seriosa, pot ser un tret al peu.

Assegureu-vos que l'Emoji no confondrร  o bรฉ molestarร  a qui llegeix el seu missatge, i utilitzeu-lo amb moderaciรณ, singularment en l'atenciรณ a l'usuari.

7. Fes servir Carta d'amor amb Emojis rellevants pel teu missatge

Mai empres Carta dยดamor amb Emojis nomรฉs per utilitzar. Assegureu-vos que la feina realment afegirร  alguna cosa al seu missatge o estarร  relacionat amb el que voleu dir.

Significat dels emojis mรฉs utilitzats a Internet

somrient

Aquesta cara feliรง que mostra les dents รฉs l'Emoji idoni per descriure la felicitat o bรฉ l'alegria pel missatge rebut. Aquesta icona tan popular ha estat amb nosaltres des del principi de les aplicacions de missatgeria instantร nia i plataformes.

Plorant rient

L'Emoji Crying Laughing es fa servir per expressar que vas riure tant que els ulls s'omplen de llร grimes. S'usa per comunicar en el moment en quรจ una persona troba alguna cosa veritablement amรจ. Aquest Emoji es va fer tan conegut que va ser el primer a afegir-se a l'Oxford English Dictionary i el 2015 es va considerar la Paraula de l'any.

reflexiu

La cara pensativa รฉs un Emoji usat per dir que estร s reflexionant sobre alguna cosa, o bรฉ per transmetre que estร s confรณs. Aixรญ mateix es pot fer servir quan es vol qรผestionar la veritat d'una cosa que s'ha dit. Com a curiositat podem esmentar que รฉs una de les poques emoticones que mostra la mร .

Rient i suant fred

Aquest Emoji s'utilitza de forma freqรผent per expressar alleugeriment en sortir d'una situaciรณ forรงa difรญcil. Aixรญ mateix es pot fer servir per dir que estava una mica avergonyit per una situaciรณ.

Cara somrient amb ulls somrients

Aquesta cara somrient amb galtes rosades pot representar un somriure tรญmid. Aixรญ mateix, pot representar satisfacciรณ, tranquilยทlitat i gratitud. La seva variaciรณ en emoticon รฉs ^^.

Cara somrient amb halo

Aquest Emoji es fa servir en el moment en quรจ una persona vol expressar la seva innocรจncia. Tambรฉ es fa servir quan algรบ fa bones obres, รฉs molt dolรง, innocent o es comporta de manera exemplar.

Perรฒ la cara angelical tambรฉ es pot utilitzar de forma irรฒnica, per a accions o bรฉ comportaments que no sรณn bonรญssims.

de l'inrevรฉs

No em prengui de debรฒ! Aquest Emoji es fa servir per indicar un missatge ambigu, irรฒnic o entretingut. A mรฉs d'aixรฒ, pot significar que et trobes alguna cosa fastiguejat o bรฉ no t'agrada una gracieta.

ullet

Aquesta cara de picada d'ullet maliciรณs pot simbolitzar un acte de complicitat o permรญs, i tambรฉ s'empra com un signe de coqueteig. Aixรญ mateix, es pot fer servir per expressar un ยซOKยป donat per la persona, humor o bรฉ ironia segons el cas.

cara alleujada

ยกAquesta cara d'alleujament o sigui que tot va sortir bรฉ! Es fa servir quan la persona estร  feliรง que alguna cosa desagradable hagi acabat. Tambรฉ podeu significar que la persona estร  relaxada, lliure de preocupacions.

Cara somrient amb cor als ulls

Aquesta cara feliรง amb ulls en forma de cor mostra que la persona estร  bojament enamorada i pot ser per a una persona, lloc o bรฉ fins i tot un objecte. ร‰s bon Emoji per enviar el teu enamorat.

Expressa amor, afecte i gratitud, i sovint s'empra en missatges romร ntics.

Bufant petรณ

Aquest รฉs un dels Emojis de petons mรฉs emprats, que expressa estima, gratitud o bรฉ alguna intenciรณ romร ntica. Tambรฉ es pot fer servir al final d'una oraciรณ sarcร stica o ser una reacciรณ a un missatge groller.

Aquest Emoji รฉs molt popular habitualment es fa servir per expedir un petรณ afectuรณs a laltra persona. Hi ha diferents Emojis de petons, perรฒ aquest รฉs un dels mรฉs utilitzats.

Mostrant llengua

Aquest Emoji pot utilitzar-se en algun gรจnere d'ยซestic fent bromaยป, per suavitzar un comentari irรฒnic o deixar clar que s'ha comentat una cosa que no s'ha de prendre de debรฒ.

Cara de estudiรณs

Quevedos enormes, somriure incรฒmode i dents protuberants, aquest Emoji รฉs l'estereotip del nerd. S'usa de manera humorรญstica o irรฒnica, per expressar com ets d'intelยทligent.

Noi amb ulleres de sol

Si vols ensenyar genialitat, aquest รฉs lยดEmoji ideal. Aixรญ mateix es pot fer servir per indicar ironia i despreocupaciรณ per alguna cosa que s'ha dit. A mรฉs, simbolitza el sol, les vacances i l'estiu a la platja.

Somriure lateral

Aquest mig somriure representa ironia, fredor o bรฉ serveix per dir que algรบ estร  fent alguna cosa. Aixรญ mateix, es pot utilitzar per coquetejar o fer insinuacions sexuals.

rondinaire

Aquesta mirada rondinaire expressa insatisfacciรณ. Mostra que la persona no estร  encantada amb alguna cosa, que tรฉ desinterรจs o bรฉ desaprovaciรณ.

Cara desilยทlusionada

Aquest Emoji sutilitza per dir que la persona estร  realment trist i frustrada. Representa tristesa, remordiment i penediment.

cara preocupada

Es fa servir quan algรบ se sent ansiรณs, insegur i incรฒmode. Indica que la persona estร  preocupada per una situaciรณ difรญcil o bรฉ un esdeveniment essencial.

cara plorant

Aquest Emoji de celles plorant i plorant mostra un estat de dolor per alguna cosa, de patiment. Que encara fa mal rememorar alguna cosa. De manera freqรผent s'utilitza per expressar malestar o bรฉ decepciรณ per alguna cosa.

Plorant molt

En aquest Emoji, les llร grimes surten dels ulls com una cataracta. Representa molta tristesa, dolor o derrota. Entre els Emojis que transmeten la sensaciรณ de tristesa o bรฉ decepciรณ, aquest รฉs un dels mรฉs freqรผents.

Felicitats

Aquest Emoji es fa servir quan estร s molest, enutjat o plenament colรจric per alguna cosa. L'Emoji de cara enutjada expressa mal humor o incomoditat en una situaciรณ.

Enrojolada

Es fa servir quan la persona estร  commocionada, en una situaciรณ incรฒmoda o ha comรจs una fallada. Expressa vergonya, que estร s passant per una cosa molt vergonyosa, o bรฉ per reaccionar davant d'un complert o bรฉ un missatge afalagador.

Cridant de por

Aquesta cara horroritzada estร  inspirada en la pintura The Scream, de l?artista noruec Edvard Munch. Significa que la persona tรฉ por, entra en pร nic per alguna cosa.

poruc

Aquesta cara representa algรบ espantat i atordit. Sembla estar de manera profunda commocionat i sorprรจs per un sinistre esdeveniment o bรฉ una experiรจncia intensa.

Suor freda

Representa angoixa o preocupaciรณ, quan les coses succeeixen de manera diferent del que s'esperava. Tambรฉ es pot utilitzar per quan estร s fatigat o bรฉ tens moltes coses a fer. Aquest representa dita amb alleujament.

Cara sense boca

Aquest Emoji es fa servir per representar que la persona estร  sense paraules. Que algรบ no vol o no pot dir res sobre un tema especรญfic. S'utilitza en converses difรญcils, enutjoses o dolentes.

cara neutral

Aquest Emoji mostra una cara inexpressiva amb un aspecte neutral. Significa que la persona รฉs indiferent a la situaciรณ. Per norma general es fa servir quan alguna cosa รฉs poc interessant i no hi ha una expressiรณ convenient per transmetre aquest sentiment.

Cara

Aquest Emoji representa que alguna cosa era realment vergonyosa. ร‰s una expressiรณ de nerviosisme o vergonya. Tambรฉ es pot fer servir com un somriure lleugerament culpable, d'algรบ que ha fet una cosa imbรจcil i tracta de solucionar la tensa situaciรณ fent ganyotes.

Ulls enrotllats

Aquest Emoji s'utilitza per representar un sentiment de menyspreu, menyspreu o bรฉ rancรบnia cara algรบ o alguna cosa que s'ha dit prรจviament, i fins i tot tedi sobre una persona o bรฉ tema. Tambรฉ es pot fer servir per identificar que cert missatge era sarcร stic.

sorprรจs

Oh el meu Dรฉu! Aquesta cara desagradablement sorpresa s'utilitza quan passa una cosa sorprenent. Pot ser una resposta a un mal comportament o bรฉ un missatge groller, o quan no es pot afegir res al que s'ha dit.

Dormit

Als cรฒmics o bรฉ dibuixos animats, el zZz sobre el cap significa que el personatge estร  adormit. Aquest Emoji es fa servir quan la persona estร  molt cansada, vol anar a dormir o estร  avorrida del tema.

Somni

Aquest Emoji mostra algรบ mort de cansament. Aquesta bombolla que surt del nas รฉs un sรญmbol tรญpic de mร niga, que representa que el personatge estร  dormint.

S'utilitza com una expressiรณ que una xerrada รฉs extremadament avorrida i somnolenta.

Tornant

Aquest Emoji vol dir que la persona estava tan disgustada amb el que es va afirmar que prร cticament podia tornar. Es fa servir com una forma de desaprovaciรณ d'alguna cosa.

Cara somrient amb banyes

Aquest somriure malicios amb petites banyes de diable vol ensenyar que la persona vol crear problemes. Tambรฉ es pot fer servir de forma maliciosa o bรฉ sexual.

Mans aixecades

Aleluia! Aquestes mans estirades cap amunt s'usen per celebrar alguna cosa o per expressar que la persona estร  feliรง doncs finalment va passar una cosa que esperava. Tambรฉ manifesta que s?estร  divertint i gaudint l?instant.

aplaudiments

Bravo, molt bรฉ! Aquest Emoji mostra dues mans aplaudint i es fa servir primordialment per expressar permรญs i agraรฏment. Aixรญ mateix es pot utilitzar sarcร sticament, si alguna cosa realment no mereix cap aplaudiment!

puny

Aquest puny s'utilitza per encoratjar algรบ o per dir que estร s d'acord amb algรบ que estร  al seu costat. L'Emoji de puny รฉs un dels mรฉs populars, que s'empra precisament com exactament el mateix gest popular d'amistat a la vida real, รฉs a dir, saludar un amic en comptes de dir hola. Per altra banda, tambรฉ es pot interpretar com una amenaรงa de cop.

ulls

T'estic vigilant! Aquests dos ulls signifiquen que alguna cosa estร  sent observada o bรฉ verificada.

Mร  a la cara (Facepalm)

Aquest Emoji descriu un gest que es va fer popular mitjanรงant la sรจrie Star Trek. Significa ยซno pot ser veritat!ยป

S'empra quan escoltes o veus algรบ fent alguna cosa estรบpida, perรฒ aixรญ mateix es pot fer servir si et sents ยซesborronat dels altresยป.

Encongint-se d'espatlles

S'usa per expressar els sentiments de ยซNo sรฉ de quina manera et puc ajudarยป o ยซFes quรจ, oi?ยป. Aquest Emoji d'espatlles encongits mostra ignorร ncia, confusiรณ o manca d'interรจs en alguna cosa. Provรฉ de l'emoticรณ ยฏ _ (ใƒ„) _ / ยฏ.

Emojis que s'han transformat en mems o bรฉ que tenen un doble significat

Prรฉssec Emoji

Els Emojis de prรฉssec s'han usat ร mpliament per representar del darrere, a causa de la semblanรงa visual percebuda per molts usuaris. Aixรฒ ho va portar a ser conegut com un ยซemoticรณn al mร ximยป.

Cara de lluna plena

La lluna plena รฉs l'eufemisme original usat per al darrere. De fet, als USA, la lluna s'ha utilitzat per descriure els ases des de mil set-cents quaranta-tres, molt abans que s'inventรฉs l'Emoji prรฉssec.

Emoji de lluna negra

L'Emoji de la lluna negra de manera freqรผent s'utilitza per ressaltar el significat sexual en una oraciรณ. Flirtejar s'empra de forma freqรผent o per fer una gracieta sexual.

Caca Emoji

Aquest Emoji de caca somrient es fa servir en mรบltiples contextos. Una ocupaciรณ comuna aixรฒ รฉs que el contingut รฉs dolent, perรฒ tambรฉ es pot utilitzar per expressar agressivitat passiva, grร cies a la cara feliรง i somrient d'aquest munt de popรณ.

Albergรญnia Emoji

Els Emoji d'albergรญnia es van usar habitualment en missatges on line per representar els genitals masculins o bรฉ com a insinuacions sexuals.

Cara amb una mirada de triomf

Bastant gent considera que aquest Emoji representa algรบ que esbufega amb ira. Perรฒ realment, aquests nรบvols blancs que surten del nas desitgen representar desdeny, un signe de superioritat. Mostra una persona orgullosa, triomfant sobre una altra.

Persona amb mans unides

Aquest Emoji sovint s'usa per ensenyar a algรบ tal com si estiguรฉs pregant, demanant alguna cosa a Dรฉu. Aixรฒ no obstant, realment el que representa รฉs un ยซxoca aquests cincยป.

Persona de l'estaciรณ d'informaciรณ

De quina manera hi puc assistir? Aquest Emoji mostra una dona que ha de guiar el client i contestar les preguntes. Tot i aixรฒ, generalment ha estat una forma de sarcasme o audร cia.