Somriures i persones
๐Ÿ˜€ ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿคฃ ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค”๐Ÿคจ ๐Ÿคซ ๐Ÿคฅ ๐Ÿคข ๐Ÿคง ๐Ÿคง ๐Ÿคง ๐Ÿคข ๐Ÿคง ๐Ÿคง ๐Ÿคง ๐Ÿคข ๐Ÿ˜ท ๐Ÿคง ๐Ÿคง ๐Ÿคง ๐Ÿคง ๐Ÿคง ๐Ÿคง ๐Ÿคง ๐Ÿคง ๐Ÿคง ๐Ÿคง ๐Ÿคง ๐Ÿคง ๐Ÿคง ๐Ÿคง ๐Ÿคง ๐Ÿคง ๐Ÿคง ๐Ÿคง ๐Ÿคง ๐Ÿคง ๐Ÿคง ๐Ÿคง ๐Ÿคง ๐Ÿคง ๐Ÿคง ๐Ÿคง ๐Ÿคง ๐Ÿคง ๐Ÿคง ๐Ÿคง ๐Ÿคง ๐Ÿคข ๐Ÿคง ๐Ÿคง ๐Ÿ˜ท ๐Ÿคง ๐Ÿคง ๐Ÿคง ๐Ÿคง๐Ÿคข ๐Ÿฅถ ๐Ÿ˜ถ ๐Ÿฅต ๐ŸŒซ๏ธ ๐Ÿ˜ด ๐Ÿ’ค ๐Ÿ˜ˆ ๐Ÿ‘ฟ ๐Ÿ‘น ๐Ÿ‘บ ๐Ÿ’ฉ ๐Ÿ‘ป ๐Ÿ’€ โ˜  ๐Ÿ‘ฝ ๐Ÿค– ๐ŸŽƒ ๐Ÿ˜บ ๐Ÿ˜ธ ๐Ÿ˜น ๐Ÿ˜ป ๐Ÿ˜ผ ๐Ÿ˜ฝ ๐Ÿ™€ ๐Ÿ˜ฟ ๐Ÿ˜พ ๐Ÿ‘ ๐Ÿคฒ ๐Ÿ™Œ ๐Ÿ‘ ๐Ÿ™ ๐Ÿค ๐Ÿ‘ ๐Ÿ‘Ž ๐Ÿ‘Š โœŠ ๐Ÿค› ๐Ÿคœ ๐Ÿคž โœŒ ๐Ÿค˜ ๐ŸคŸ ๐Ÿ‘Œ ๐ŸคŒ ๐Ÿค ๐Ÿ‘ˆ ๐Ÿ‘‰ ๐Ÿ‘† ๐Ÿคš ๐Ÿ– ๐Ÿ–– ๐Ÿ‘จ๐Ÿฆฑ ๐Ÿ‘จ๐Ÿฆฑ ๐Ÿ‘จ๐Ÿฆฑ ๐Ÿ‘จ๐Ÿฆฑ ๐Ÿ‘จ๐Ÿฆฑ ๐Ÿ‘จ๐Ÿฆฑ ๐Ÿ‘จ๐Ÿฆฑ ๐Ÿ‘จ๐Ÿฆฑ ๐Ÿ‘จ๐Ÿฆฑ ๐Ÿ‘จ๐Ÿฆฑ ๐Ÿ‘จ๐Ÿฆฑ ๐Ÿ‘จ๐Ÿฆฑ ๐Ÿ‘จ๐Ÿฆฑ ๐Ÿ‘จ๐Ÿฆฑ ๐Ÿ‘จ๐Ÿฆฑ ๐Ÿ‘จ๐Ÿฆฑ ๐Ÿ‘จ๐Ÿฆฑ ๐Ÿ‘จ๐Ÿฆฑ ๐Ÿ‘จ๐Ÿฆฑ ๐Ÿ‘จ๐Ÿฆฑ ๐Ÿ‘จ๐Ÿฆฑ ๐Ÿ‘จ๐Ÿฆฑ ๐Ÿ‘จ๐Ÿฆฑ ๐Ÿง‘ ๐Ÿ‘จ๐Ÿฆฑ ๐Ÿ‘จ๐Ÿฆฑ ๐Ÿ‘จ๐Ÿฆฑ ๐Ÿ‘จ๐Ÿฆฑ ๐Ÿ‘ง ๐Ÿ‘จ๐Ÿฆฑ ๐Ÿง‘ ๐Ÿ‘จ๐Ÿฆฑ ๐Ÿ‘จ๐Ÿฆฑ ๐Ÿ‘จ๐Ÿฆฑ ๐Ÿ‘จ๐Ÿฆฑ ๐Ÿ‘จ๐Ÿฆฑ ๐Ÿ‘จ๐Ÿฆฑ ๐Ÿง‘ ๐Ÿง‘ ๐Ÿ‘จ๐Ÿฆฑ๐Ÿง‘๐Ÿฆฑ ๐Ÿง‘๐Ÿฆฐ ๐Ÿ‘ฑโ™€๏ธ ๐Ÿ‘จ๐Ÿฆณ ๐Ÿ‘จ๐Ÿฆณ ๐Ÿง”โ™€๏ธ ๐Ÿง”โ™€๏ธ ๐Ÿง”โ™€๏ธ ๐Ÿง”โ™€๏ธ ๐Ÿง”โ™€๏ธ ๐Ÿ‘ด ๐Ÿ‘ฒ ๐Ÿ‘ฒ ๐Ÿ‘ณโ™‚๏ธ ๐Ÿ‘ณโ™‚๏ธ ๐Ÿ‘ณโ™‚๏ธ ๐Ÿ‘ณโ™‚๏ธ ๐Ÿ‘ณโ™‚๏ธ ๐Ÿ‘ณโ™‚๏ธ ๐Ÿ‘ณโ™‚๏ธ ๐Ÿง• ๐Ÿ‘ผ ๐Ÿคด ๐Ÿคตโ™€๏ธ ๐Ÿคต ๐Ÿ™‡โ™‚๏ธ ๐Ÿ™‡โ™‚๏ธ ๐Ÿ™‡โ™‚๏ธ ๐Ÿ™‡โ™‚๏ธ ๐Ÿ’โ™€๏ธ ๐Ÿ™… ๐Ÿ™… ๐Ÿ™… ๐Ÿ™… ๐Ÿ™†โ™‚๏ธ ๐Ÿ™†โ™‚๏ธ ๐Ÿคทโ™€๏ธ ๐Ÿคทโ™€๏ธ ๐Ÿคทโ™€๏ธ ๐Ÿคทโ™€๏ธ ๐Ÿคทโ™€๏ธ ๐Ÿคทโ™€๏ธ ๐Ÿคท ๐Ÿคท ๐Ÿคท ๐Ÿคท ๐Ÿคท โ™‚๏ธ ๐Ÿ™‹ ๐Ÿคฆโ™‚๏ธ ๐Ÿคฆโ™‚๏ธ ๐Ÿคฆโ™‚๏ธ ๐Ÿคฆโ™‚๏ธ ๐Ÿ™Žโ™€๏ธ ๐Ÿ™Žโ™€๏ธ ๐Ÿ™โ™‚๏ธ ๐Ÿ™โ™‚๏ธ ๐Ÿ™โ™‚๏ธ ๐Ÿ™โ™‚๏ธ ๐Ÿ’†โ™€๏ธ ๐Ÿ’†โ™€๏ธ ๐Ÿ’†โ™€๏ธ ๐Ÿ’†โ™€๏ธ ๐Ÿ’†โ™€๏ธ ๐Ÿ’† ๐Ÿ’† ๐Ÿ’† ๐Ÿ’† ๐Ÿ’† ๐Ÿ’† ๐Ÿ’†๐Ÿ’† โ™‚๏ธ ๐Ÿคฑ ๐ŸงŽ ๐ŸงŽ ๐Ÿงโ™‚๏ธ ๐Ÿงโ™‚๏ธ ๐Ÿงโ™‚๏ธ ๐Ÿงโ™‚๏ธ ๐Ÿงโ™‚๏ธ ๐Ÿง‘๐Ÿฆฏ ๐Ÿ‘จ๐Ÿฆฏ ๐Ÿ‘จ๐Ÿฆฏ ๐Ÿƒโ™‚๏ธ ๐Ÿƒโ™‚๏ธ ๐Ÿƒโ™‚๏ธ ๐Ÿƒโ™‚๏ธ ๐Ÿƒโ™‚๏ธ ๐Ÿƒโ™‚๏ธ ๐Ÿƒโ™‚๏ธ ๐Ÿ‘ฉ ๐Ÿฆผ ๐Ÿฆผ ๐Ÿ’ƒ ๐Ÿ’ƒ ๐Ÿ’ƒ ๐Ÿ‘ฌ ๐Ÿ‘ฌ ๐Ÿง‘๐Ÿค๐Ÿง‘ ๐Ÿ‘จโค๏ธ๐Ÿ‘จ ๐Ÿ‘จโค๏ธ๐Ÿ‘จ ๐Ÿ‘จโค๏ธ๐Ÿ‘จ ๐Ÿ‘จโค๏ธ๐Ÿ‘จ ๐Ÿ‘จโค๏ธ๐Ÿ‘จ ๐Ÿ‘จโค๏ธ๐Ÿ‘จ ๐Ÿ‘จโค๏ธ๐Ÿ‘จ ๐Ÿ‘ฉโค๏ธ๐Ÿ’‹๐Ÿ‘จ ๐Ÿ‘ฉโค๏ธ ๐Ÿ’ ๐Ÿ’š ๐Ÿ–ค ๐Ÿ–ค ๐Ÿ’š ๐Ÿ–ค ๐Ÿ’š ๐Ÿ’ž ๐Ÿ’ž ๐Ÿ’ž ๐Ÿ’ž ๐Ÿ’˜ ๐Ÿ’˜ ๐Ÿ’˜ ๐Ÿ’˜ ๐Ÿ’˜ ๐Ÿ’Ÿ ๐Ÿ’Ÿ ๐Ÿ’Ÿ ๐Ÿ’Ÿ ๐Ÿ’Ÿ ๐Ÿ’Ÿ ๐Ÿ’Ÿ
Animals i naturalesa
๐Ÿถ ๐Ÿฑ ๐Ÿน ๐Ÿฐ ๐Ÿป ๐Ÿงธ ๐Ÿผ ๐Ÿปโ€โ„๏ธ ๐Ÿจ ๐Ÿฆ ๐Ÿฎ ๐Ÿท ๐Ÿฝ ๐Ÿต ๐Ÿ™ˆ ๐Ÿ™‰ ๐Ÿ™Š ๐Ÿ’ ๐Ÿฆ ๐Ÿ” ๐Ÿง ๐Ÿฆ ๐Ÿค ๐Ÿฃ ๐Ÿฅ ๐Ÿบ ๐ŸฆŠ ๐Ÿฆ ๐Ÿ— ๐Ÿด ๐Ÿด ๐Ÿฆ“ ๐Ÿฆ’ ๐ŸฆŒ ๐Ÿฆ˜ ๐Ÿฆฅ ๐Ÿฆฆ ๐Ÿฆซ ๐Ÿฆ„ ๐Ÿ› ๐Ÿ› ๐Ÿฆ‹ ๐ŸŒ ๐Ÿชฒ ๐Ÿœ ๐Ÿฆ— ๐Ÿ•ท ๐Ÿ•ธ ๐Ÿฆ‚ ๐ŸฆŸ ๐Ÿชฐ ๐Ÿชฑ ๐Ÿฆ  ๐Ÿ ๐ŸฆŽ ๐Ÿ™ ๐Ÿฆ‘ ๐Ÿฆ€ ๐Ÿฆ ๐Ÿฆช ๐Ÿ  ๐ŸŸ ๐Ÿก ๐Ÿฆˆ ๐Ÿฆญ ๐Ÿณ ๐Ÿ‹ ๐ŸŠ ๐Ÿ† ๐Ÿ… ๐Ÿƒ ๐Ÿ‚ ๐Ÿ„ ๐Ÿฆฌ ๐Ÿช ๐Ÿช ๐Ÿซ ๐Ÿฆ™ ๐Ÿ˜ ๐Ÿฆ ๐Ÿฆ› ๐Ÿฆฃ ๐Ÿ ๐Ÿ‘ ๐ŸŽ ๐Ÿ– ๐Ÿฆ‡ ๐Ÿฆ‡ ๐Ÿ“ ๐Ÿฆ… ๐Ÿฆ† ๐Ÿฆ‰ ๐Ÿฆฉ ๐Ÿฆš ๐Ÿฆœ ๐Ÿฆค ๐Ÿชถ ๐Ÿ• ๐Ÿ•โ€๐Ÿฆบ ๐Ÿฉ ๐Ÿˆ ๐Ÿˆโ€โฌ› ๐Ÿ€ ๐Ÿ ๐Ÿฟ ๐Ÿฆจ ๐Ÿฆก ๐Ÿพ ๐Ÿ‰ ๐Ÿฒ ๐Ÿฆ• ๐Ÿฆ– ๐ŸŒต ๐ŸŽ„ ๐ŸŒฒ ๐ŸŒณ ๐ŸŒด ๐Ÿชด ๐ŸŒฑ ๐ŸŒฟ ๐ŸŒฟ โ˜˜ ๐Ÿ€ ๐ŸŽ ๐ŸŽ‹ ๐Ÿƒ ๐Ÿ‚ ๐Ÿ ๐ŸŒพ ๐ŸŒบ ๐ŸŒน ๐Ÿฅ€ ๐ŸŒท ๐ŸŒธ ๐Ÿ’ ๐Ÿ„ ๐ŸŒฐ ๐Ÿš ๐ŸŒŽ ๐ŸŒ ๐ŸŒ• ๐ŸŒ– ๐ŸŒ— ๐ŸŒ˜ ๐ŸŒ’ ๐ŸŒ“ ๐ŸŒ” ๐ŸŒ™ ๐ŸŒš ๐ŸŒ ๐ŸŒœ โญ ๐ŸŒŸ ๐Ÿ’ซ โœจ โ˜„ ๐Ÿช ๐ŸŒž โ˜€ ๐ŸŒค โ›… ๐ŸŒฅ ๐ŸŒฅ ๐ŸŒฆ โ˜ ๐ŸŒง โ›ˆ ๐ŸŒฉ โšก ๐Ÿ’ฅ โ„ ๐ŸŒจ โ˜ƒ โ›„ โ›„ ๐ŸŒฌ ๐ŸŒซ ๐ŸŒˆ โ˜” ๐Ÿ’ง ๐Ÿ’ฆ ๐ŸŒŠ
Menjar i beguda
๐Ÿ ๐ŸŽ ๐Ÿ ๐ŸŠ ๐Ÿ‹ ๐ŸŒ ๐Ÿ‰ ๐Ÿ‡ ๐Ÿ“ ๐Ÿˆ ๐Ÿ’ ๐Ÿซ ๐Ÿ‘ ๐Ÿฅญ ๐Ÿ ๐Ÿฅฅ ๐Ÿฅ ๐Ÿ… ๐Ÿฅ‘ ๐Ÿซ’ ๐Ÿ† ๐ŸŒถ ๐Ÿซ‘ ๐Ÿฅ’ ๐Ÿฅฌ ๐Ÿฅฆ ๐Ÿง„ ๐Ÿง… ๐ŸŒฝ ๐Ÿฅ• ๐Ÿฅ— ๐Ÿฅ” ๐Ÿ  ๐Ÿฅœ ๐Ÿฏ ๐Ÿž ๐Ÿฅ ๐Ÿฅ– ๐Ÿซ“ ๐Ÿฅจ ๐Ÿฅฏ ๐Ÿฅž ๐Ÿง‡ ๐Ÿง€ ๐Ÿ— ๐Ÿ– ๐Ÿฅฉ ๐Ÿค ๐Ÿฅš ๐Ÿณ ๐Ÿฅ“ ๐Ÿ” ๐ŸŸ ๐ŸŒญ ๐Ÿ• ๐Ÿ ๐Ÿฅช ๐ŸŒฎ ๐ŸŒฏ ๐Ÿซ” ๐Ÿฅ™ ๐Ÿง† ๐Ÿœ ๐Ÿฅ˜ ๐Ÿฒ ๐Ÿซ• ๐Ÿฅซ ๐Ÿง‚ ๐Ÿงˆ ๐Ÿฅ ๐Ÿฃ ๐Ÿฑ ๐Ÿ› ๐Ÿ™ ๐Ÿš ๐Ÿ˜ ๐ŸฅŸ ๐Ÿข ๐Ÿก ๐Ÿง ๐Ÿจ ๐Ÿฆ ๐Ÿฐ ๐ŸŽ‚ ๐Ÿง ๐Ÿฅง ๐Ÿฎ ๐Ÿญ ๐Ÿฌ ๐Ÿซ ๐Ÿฟ ๐Ÿฉ ๐Ÿช ๐Ÿฅ  ๐Ÿฅฎ โ˜• ๐Ÿต ๐Ÿซ– ๐Ÿฅฃ ๐Ÿผ ๐Ÿฅค ๐Ÿง‹ ๐Ÿงƒ ๐Ÿง‰ ๐Ÿฅ› ๐Ÿบ ๐Ÿป ๐Ÿท ๐Ÿฅ‚ ๐Ÿฅƒ ๐Ÿธ ๐Ÿน ๐Ÿพ ๐Ÿถ ๐ŸงŠ ๐Ÿฅ„ ๐Ÿด ๐Ÿฝ ๐Ÿฅข ๐Ÿฅด
Activitats
โšฝ ๐Ÿ€ ๐Ÿˆ โšพ ๐ŸฅŽ ๐ŸŽพ ๐Ÿ ๐Ÿ‰ ๐ŸŽฑ ๐Ÿฅ ๐Ÿชƒ ๐Ÿ“ ๐Ÿธ ๐Ÿฅ… ๐Ÿ’ ๐Ÿ‘ ๐Ÿ ๐Ÿฅ ๐ŸฅŒ โ›ณ ๐Ÿน ๐ŸŽฃ ๐Ÿคฟ ๐ŸฅŠ ๐Ÿฅ‹ โ›ธ ๐ŸŽฟ ๐Ÿ›ท โ›ท ๐Ÿ‚ ๐Ÿ‹๏ธโ€โ™€๏ธ ๐Ÿ‹ ๐Ÿ‹๏ธโ€โ™‚๏ธ ๐Ÿคบ ๐Ÿคผโ€โ™€๏ธ ๐Ÿคผ ๐Ÿคผโ€โ™‚๏ธ ๐Ÿคธโ€โ™€๏ธ ๐Ÿคธ ๐Ÿคธ โ€โ™‚๏ธ โ›น๏ธโ€โ™€๏ธ โ›น โ›น๏ธโ€โ™‚๏ธ ๐Ÿคพโ€โ™€๏ธ ๐Ÿคพ ๐Ÿคพโ€โ™‚๏ธ ๐Ÿง—โ€โ™€๏ธ ๐Ÿง— ๐Ÿง—โ€โ™‚๏ธ ๐ŸŒ๏ธโ€โ™€๏ธ ๐ŸŒ ๐ŸŒ๏ธโ€โ™‚๏ธ ๐Ÿง˜โ€โ™€๏ธ ๐Ÿง˜ ๐Ÿง˜โ€โ™‚๏ธ ๐Ÿง–โ€โ™€๏ธ ๐Ÿง– ๐Ÿง–โ€โ™‚๏ธ ๐Ÿ„โ€โ™€๏ธ ๐Ÿ„ ๐Ÿ„โ€ โ™‚๏ธ ๐ŸŠโ€โ™€๏ธ ๐ŸŠ ๐ŸŠโ€โ™‚๏ธ ๐Ÿคฝโ€โ™€๏ธ ๐Ÿคฝ ๐Ÿคฝโ€โ™‚๏ธ ๐Ÿšฃโ€โ™€๏ธ ๐Ÿšฃ ๐Ÿšฃโ€โ™‚๏ธ ๐Ÿ‡ ๐Ÿšดโ€โ™€๏ธ ๐Ÿšด ๐Ÿšดโ€โ™‚๏ธ ๐Ÿšตโ€โ™€๏ธ ๐Ÿšต ๐Ÿšตโ€โ™‚๏ธ ๐ŸŽฝ ๐ŸŽ– ๐Ÿ… ๐Ÿฅ‡ ๐Ÿฅˆ ๐Ÿฅ‰ ๐Ÿ† ๐Ÿต ๐ŸŽ— ๐ŸŽซ ๐ŸŽŸ ๐ŸŽช ๐Ÿคน โ€โ™€๏ธ ๐Ÿคน ๐Ÿคนโ€โ™‚๏ธ ๐ŸŽญ ๐ŸŽจ ๐ŸŽฌ ๐ŸŽค ๐ŸŽง ๐ŸŽผ ๐ŸŽน ๐Ÿช— ๐Ÿฅ ๐Ÿช˜ ๐ŸŽท ๐ŸŽบ ๐ŸŽธ ๐Ÿช• ๐ŸŽป ๐ŸŽฒ ๐Ÿงฉ โ™Ÿ ๐ŸŽฏ ๐ŸŽณ ๐Ÿช€ ๐Ÿช ๐ŸŽฎ ๐Ÿ‘พ ๐ŸŽฐ ๐Ÿ‘ฎโ€โ™€๏ธ ๐Ÿ‘ฎ ๐Ÿ‘ฎโ€โ™‚๏ธ ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿš’ ๐Ÿง‘โ€๐Ÿš’ ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿš’ ๐Ÿ‘ทโ€โ™€๏ธ ๐Ÿ‘ท ๐Ÿ‘ทโ€โ™‚๏ธ ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿญ ๐Ÿง‘โ€๐Ÿญ ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿญ ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ”ง ๐Ÿง‘โ€๐Ÿ”ง ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ”ง ๐Ÿ‘ฉโ€๐ŸŒพ ๐Ÿง‘โ€๐ŸŒพ ๐Ÿ‘จโ€๐ŸŒพ ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿณ ๐Ÿง‘โ€๐Ÿณ ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿณ ๐Ÿ‘ฉโ€๐ŸŽค ๐Ÿง‘โ€๐ŸŽค ๐Ÿ‘จโ€๐ŸŽค ๐Ÿ‘ฉ โ€๐ŸŽจ ๐Ÿง‘โ€๐ŸŽจ ๐Ÿ‘จโ€๐ŸŽจ ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿซ ๐Ÿง‘โ€๐Ÿซ ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿซ ๐Ÿ‘ฉโ€๐ŸŽ“ ๐Ÿง‘โ€๐ŸŽ“ ๐Ÿ‘จโ€๐ŸŽ“ ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ’ผ ๐Ÿง‘โ€๐Ÿ’ผ ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ’ผ ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ’ป ๐Ÿง‘โ€๐Ÿ’ป ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ’ป ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ”ฌ ๐Ÿง‘โ€๐Ÿ”ฌ ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ”ฌ ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿš€ ๐Ÿง‘โ€๐Ÿš€ ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿš€ ๐Ÿ‘ฉโ€โš•๏ธ ๐Ÿง‘โ€โš•๏ธ ๐Ÿ‘จโ€โš•๏ธ ๐Ÿ‘ฉโ€โš–๏ธ ๐Ÿง‘โ€โš–๏ธ ๐Ÿ‘จโ€โš–๏ธ ๐Ÿ‘ฉโ€โœˆ๏ธ ๐Ÿง‘โ€โœˆ๏ธ ๐Ÿ‘จโ€โœˆ๏ธ ๐Ÿ’‚โ€โ™€๏ธ ๐Ÿ’‚ ๐Ÿ’‚โ€โ™‚๏ธ ๐Ÿฅท ๐Ÿ•ต๏ธโ€โ™€๏ธ ๐Ÿ•ต ๐Ÿ•ต๏ธโ€โ™‚๏ธ ๐Ÿคถ ๐Ÿง‘โ€๐ŸŽ„ ๐ŸŽ… ๐Ÿ•ด๏ธโ€โ™€๏ธ ๐Ÿ•ด ๐Ÿ•ด๏ธโ€โ™‚๏ธ ๐Ÿฆธโ€โ™€๏ธ ๐Ÿฆธ ๐Ÿฆธโ€โ™‚๏ธ ๐Ÿฆนโ€โ™€๏ธ ๐Ÿฆน ๐Ÿฆนโ€โ™‚๏ธ ๐Ÿง™โ€โ™€๏ธ ๐Ÿง™ ๐Ÿง™โ€โ™‚๏ธ ๐Ÿงโ€โ™€๏ธ ๐Ÿง ๐Ÿงโ€โ™‚๏ธ ๐Ÿงšโ€โ™€๏ธ ๐Ÿงš ๐Ÿงšโ€ โ™‚๏ธ ๐Ÿงžโ€โ™€๏ธ ๐Ÿงž ๐Ÿงžโ€โ™‚๏ธ ๐Ÿงœโ€โ™€๏ธ ๐Ÿงœ ๐Ÿงœโ€โ™‚๏ธ ๐Ÿง›โ€โ™€๏ธ ๐Ÿง› ๐Ÿง›โ€โ™‚๏ธ ๐ŸงŸโ€โ™€๏ธ ๐ŸงŸ ๐ŸงŸโ€โ™‚๏ธ ๐Ÿ‘ฏโ€โ™€๏ธ ๐Ÿ‘ฏ ๐Ÿ‘ฏโ€โ™‚๏ธ ๐Ÿ‘ช ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ง ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘งโ€๐Ÿ‘ฆ ๐Ÿ‘จ โ€๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ฆโ€๐Ÿ‘ฆ ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘งโ€๐Ÿ‘ง ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ฆ ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ง ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘งโ€๐Ÿ‘ฆ ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ฆโ€๐Ÿ‘ฆ ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘งโ€๐Ÿ‘ง ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘ฆ ๐Ÿ‘จ โ€๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘ง ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘งโ€๐Ÿ‘ฆ ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘ฆโ€๐Ÿ‘ฆ ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘งโ€๐Ÿ‘ง ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ฆ ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ง ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘งโ€๐Ÿ‘ฆ ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ฆโ€๐Ÿ‘ฆ ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘งโ€๐Ÿ‘ง ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘ฆ ๐Ÿ‘จ โ€๐Ÿ‘ง ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘งโ€๐Ÿ‘ฆ ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘ฆโ€๐Ÿ‘ฆ ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘งโ€๐Ÿ‘ง
Viatges i llocs
๐Ÿš— ๐Ÿš™ ๐Ÿš• ๐Ÿ›บ ๐ŸšŒ ๐ŸšŽ ๐ŸŽ ๐Ÿš“ ๐Ÿš‘ ๐Ÿš’ ๐Ÿš ๐Ÿ›ป ๐Ÿšš ๐Ÿš› ๐Ÿšœ ๐Ÿ ๐Ÿ›ต ๐Ÿšฒ ๐Ÿฆผ ๐Ÿฆฝ ๐Ÿ›ด ๐Ÿ›น ๐Ÿ›ผ ๐Ÿšจ ๐Ÿš” ๐Ÿš ๐Ÿš˜ ๐Ÿš– ๐Ÿšก ๐Ÿš  ๐ŸšŸ ๐Ÿšƒ ๐Ÿš‹ ๐Ÿš ๐Ÿš„ ๐Ÿš… ๐Ÿšˆ ๐Ÿšž ๐Ÿš‚ ๐Ÿš† ๐Ÿš‡ ๐ŸšŠ ๐Ÿš‰ ๐Ÿš ๐Ÿ›ฉ โœˆ ๐Ÿ›ซ ๐Ÿ›ฌ ๐Ÿช‚ ๐Ÿ’บ ๐Ÿ›ฐ ๐Ÿš€ ๐Ÿ›ธ ๐Ÿ›ถ โ›ต ๐Ÿ›ฅ ๐Ÿšค โ›ด ๐Ÿ›ณ ๐Ÿšข โš“ โ›ฝ ๐Ÿšง ๐Ÿš ๐Ÿšฆ ๐Ÿšฅ ๐Ÿ›‘ ๐ŸŽก ๐ŸŽข ๐ŸŽ  ๐Ÿ— ๐ŸŒ ๐Ÿ—ผ ๐Ÿญ โ›ฒ ๐ŸŽ‘ โ›ฐ ๐Ÿ” ๐Ÿ—ป ๐ŸŒ‹ ๐Ÿ—พ ๐Ÿ• โ›บ ๐Ÿž ๐Ÿ›ฃ ๐Ÿ›ค ๐ŸŒ… ๐ŸŒ„ ๐Ÿœ ๐Ÿ– ๐Ÿ ๐ŸŒ‡ ๐ŸŒ† ๐Ÿ™ ๐ŸŒƒ ๐ŸŒ‰ ๐ŸŒŒ ๐ŸŒ  ๐ŸŽ‡ ๐ŸŽ† ๐Ÿ›– ๐Ÿ˜ ๐Ÿฐ ๐Ÿฏ ๐ŸŸ ๐Ÿ—ฝ ๐Ÿ  ๐Ÿก ๐Ÿš ๐Ÿข ๐Ÿฌ ๐Ÿฃ ๐Ÿค ๐Ÿฅ ๐Ÿฆ ๐Ÿจ ๐Ÿช ๐Ÿซ ๐Ÿฉ ๐ŸŒ
objectes
โŒš ๐Ÿ“ฑ ๐Ÿ“ฒ ๐Ÿ’ป โŒจ ๐Ÿ–ฅ ๐Ÿ–จ ๐Ÿ–ฑ ๐Ÿ–ฒ ๐Ÿ•น ๐Ÿ—œ ๐Ÿ’ฝ ๐Ÿ’พ ๐Ÿ’ฟ ๐Ÿ“€ ๐Ÿ“ผ ๐Ÿ“ท ๐Ÿ“ธ ๐Ÿ“น ๐ŸŽฅ ๐Ÿ“ฝ ๐ŸŽž ๐Ÿ“ž โ˜Ž ๐Ÿ“Ÿ ๐Ÿ“  ๐Ÿ“บ ๐Ÿ“ป ๐ŸŽ™ ๐ŸŽš ๐ŸŽ› โฑ โฒ โฐ ๐Ÿ•ฐ โณ โŒ› ๐Ÿงฎ ๐Ÿ“ก ๐Ÿ”‹ ๐Ÿ”Œ ๐Ÿ’ก ๐Ÿ”ฆ ๐Ÿ•ฏ ๐Ÿงฏ ๐Ÿ—‘ ๐Ÿ›ข ๐Ÿ›’ ๐Ÿ’ธ ๐Ÿ’ต ๐Ÿ’ด ๐Ÿ’ถ ๐Ÿ’ท ๐Ÿ’ฐ ๐Ÿช™ ๐Ÿ’ณ ๐Ÿงพ ๐Ÿ’Ž โš– ๐Ÿฆฏ ๐Ÿงฐ ๐Ÿ”ง ๐Ÿช› ๐Ÿ”จ โš’ ๐Ÿ›  โ› ๐Ÿช“ ๐Ÿชš ๐Ÿ”ฉ โš™ โ›“ ๐Ÿช ๐Ÿชœ ๐Ÿงฑ ๐Ÿชจ ๐Ÿชต ๐Ÿ”ซ ๐Ÿงจ ๐Ÿ’ฃ ๐Ÿ”ช ๐Ÿ—ก โš” ๐Ÿ›ก ๐Ÿšฌ โšฐ ๐Ÿชฆ โšฑ ๐Ÿบ ๐Ÿ”ฎ ๐Ÿช„ ๐Ÿ“ฟ ๐Ÿงฟ ๐Ÿ’ˆ ๐Ÿงฒ โš— ๐Ÿงช ๐Ÿงซ ๐Ÿงฌ ๐Ÿ”ญ ๐Ÿ”ฌ ๐Ÿ•ณ ๐Ÿ’Š ๐Ÿ’‰ ๐Ÿฉธ ๐Ÿฉน ๐Ÿฉบ ๐ŸŒก ๐Ÿท ๐Ÿ”– ๐Ÿšฝ ๐Ÿช  ๐Ÿšฟ ๐Ÿ› ๐Ÿ›€ ๐Ÿชฅ ๐Ÿช’ ๐Ÿงด ๐Ÿงป ๐Ÿงผ ๐Ÿงฝ ๐Ÿงน ๐Ÿงบ ๐Ÿชฃ ๐Ÿ”‘ ๐Ÿ— ๐Ÿชค ๐Ÿ›‹ ๐Ÿช‘ ๐Ÿ›Œ ๐Ÿ› ๐Ÿšช ๐Ÿชž ๐ŸชŸ ๐Ÿงณ ๐Ÿ›Ž ๐Ÿ–ผ ๐Ÿงญ ๐Ÿ—บ โ›ฑ ๐Ÿ—ฟ ๐Ÿ› ๐ŸŽˆ ๐ŸŽ ๐ŸŽ€ ๐Ÿงง ๐ŸŽ ๐ŸŽŠ ๐ŸŽ‰ ๐Ÿช… ๐Ÿช† ๐ŸŽŽ ๐ŸŽ ๐Ÿฎ ๐Ÿช” โœ‰ ๐Ÿ“ฉ ๐Ÿ“จ ๐Ÿ“ง ๐Ÿ’Œ ๐Ÿ“ฎ ๐Ÿ“ช ๐Ÿ“ซ ๐Ÿ“ฌ ๐Ÿ“ญ ๐Ÿ“ฆ ๐Ÿ“ฏ ๐Ÿ“ฅ ๐Ÿ“ค ๐Ÿ“œ ๐Ÿ“ƒ ๐Ÿ“‘ ๐Ÿ“Š ๐Ÿ“ˆ ๐Ÿ“‰ ๐Ÿ“„ ๐Ÿ“… ๐Ÿ“† ๐Ÿ—“ ๐Ÿ“‡ ๐Ÿ—ƒ ๐Ÿ—ณ ๐Ÿ—„ ๐Ÿ“‹ ๐Ÿ—’ ๐Ÿ“ ๐Ÿ“‚ ๐Ÿ—‚ ๐Ÿ—ž ๐Ÿ“ฐ ๐Ÿชง ๐Ÿ““ ๐Ÿ“• ๐Ÿ“— ๐Ÿ“˜ ๐Ÿ“™ ๐Ÿ“” ๐Ÿ“’ ๐Ÿ“š ๐Ÿ“– ๐Ÿ”— ๐Ÿ“Ž ๐Ÿ–‡ โœ‚ ๐Ÿ“ ๐Ÿ“ ๐Ÿ“Œ ๐Ÿ“ ๐Ÿงท ๐Ÿชก ๐Ÿงต ๐Ÿงถ ๐Ÿชข ๐Ÿ” ๐Ÿ”’ ๐Ÿ”“ ๐Ÿ” ๐Ÿ–Š ๐Ÿ–‹ โœ’ ๐Ÿ“ โœ ๐Ÿ– ๐Ÿ–Œ ๐Ÿ” ๐Ÿ”Ž ๐Ÿ‘š ๐Ÿ‘• ๐Ÿฅผ ๐Ÿฆบ ๐Ÿงฅ ๐Ÿ‘– ๐Ÿ‘” ๐Ÿ‘— ๐Ÿ‘˜ ๐Ÿฅป ๐Ÿฉฑ ๐Ÿ‘™ ๐Ÿฉฒ ๐Ÿฉณ ๐Ÿ’„ ๐Ÿ’‹ ๐Ÿ‘ฃ ๐Ÿงฆ ๐Ÿฉด ๐Ÿ‘  ๐Ÿ‘ก ๐Ÿ‘ข ๐Ÿฅฟ ๐Ÿ‘ž ๐Ÿ‘Ÿ ๐Ÿฉฐ ๐Ÿฅพ ๐Ÿงข ๐Ÿ‘’ ๐ŸŽฉ ๐ŸŽ“ ๐Ÿ‘‘ โ›‘ ๐Ÿช– ๐ŸŽ’ ๐Ÿ‘ ๐Ÿ‘› ๐Ÿ‘œ ๐Ÿ’ผ ๐Ÿ‘“ ๐Ÿ•ถ ๐Ÿฅฝ ๐Ÿงฃ
sรญmbols
โ˜ฎ โœ โ˜ช ๐Ÿ•‰ โ˜ธ โœก ๐Ÿ”ฏ ๐Ÿ•Ž โ˜ฏ โ˜ฆ ๐Ÿ› โ›Ž โ™ˆ โ™‰ โ™Š โ™‹ โ™Œ โ™ โ™Ž โ™ โ™ โ™‘ โ™’ โ™“ ๐Ÿ†” โš› โš• โ˜ข โ˜ฃ ๐Ÿ“ด ๐Ÿ“ณ ๐Ÿˆถ ๐Ÿˆš ๐Ÿˆธ ๐Ÿˆบ ๐Ÿˆท โœด ๐Ÿ†š ๐Ÿ‰‘ ๐Ÿ’ฎ ๐Ÿ‰ ใŠ™ ใŠ— ๐Ÿˆด ๐Ÿˆต ๐Ÿˆน ๐Ÿˆฒ ๐Ÿ…ฐ ๐Ÿ…ฑ ๐Ÿ†Ž ๐Ÿ†‘ ๐Ÿ…พ ๐Ÿ†˜ โ›” ๐Ÿ“› ๐Ÿšซ โŒ โญ• ๐Ÿ’ข โ™จ ๐Ÿšท ๐Ÿšฏ ๐Ÿšณ ๐Ÿšฑ ๐Ÿ”ž ๐Ÿ“ต ๐Ÿšญ โ— โ• โ“ โ” โ€ผ โ‰ ๐Ÿ’ฏ ๐Ÿ”… ๐Ÿ”† ๐Ÿ”ฑ โšœ ใ€ฝ โš  ๐Ÿšธ ๐Ÿ”ฐ โ™ป ๐Ÿˆฏ ๐Ÿ’น โ‡ โœณ โŽ โœ… ๐Ÿ’  ๐ŸŒ€ โžฟ ๐ŸŒ โ™พ โ“‚ ๐Ÿง ๐Ÿšพ โ™ฟ ๐Ÿ…ฟ ๐Ÿˆณ ๐Ÿˆ‚ ๐Ÿ›‚ ๐Ÿ›ƒ ๐Ÿ›„ ๐Ÿ›… ๐Ÿšฐ ๐Ÿ›— ๐Ÿšน โ™‚ ๐Ÿšบ โ™€ โšง ๐Ÿšผ ๐Ÿšป ๐Ÿšฎ ๐ŸŽฆ ๐Ÿ“ถ ๐Ÿˆ ๐Ÿ†– ๐Ÿ†— ๐Ÿ†™ ๐Ÿ†’ ๐Ÿ†• ๐Ÿ†“ 0โƒฃ 1โƒฃ 2โƒฃ 3โƒฃ 4โƒฃ 5โƒฃ 6โƒฃ 7โƒฃ 8โƒฃ 9โƒฃ ๐Ÿ”Ÿ ๐Ÿ”ข โ–ถ โธ โฏ โน โบ โ โญ โฎ โฉ โช ๐Ÿ”€ ๐Ÿ” ๐Ÿ”‚ โ—€ ๐Ÿ”ผ ๐Ÿ”ฝ โซ โฌ โžก โฌ… โฌ† โฌ‡ โ†— โ†˜ โ†™ โ†– โ†• โ†” ๐Ÿ”„ โ†ช โ†ฉ ๐Ÿ”ƒ โคด โคต #โƒฃ *โƒฃ โ„น ๐Ÿ”ค ๐Ÿ”ก ๐Ÿ”  ๐Ÿ”ฃ ๐ŸŽต ๐ŸŽถ ใ€ฐ โžฐ โœ” โž• โž– โž— โœ– ๐Ÿ’ฒ ๐Ÿ’ฑ ยฉ ยฎ โ„ข ๐Ÿ”š ๐Ÿ”™ ๐Ÿ”› ๐Ÿ” ๐Ÿ”œ โ˜‘ ๐Ÿ”˜ ๐Ÿ”ด ๐ŸŸ  ๐ŸŸก ๐ŸŸข ๐Ÿ”ต ๐ŸŸฃ ๐ŸŸค โšซ โšช ๐ŸŸฅ ๐ŸŸง ๐ŸŸจ ๐ŸŸฉ ๐ŸŸฆ ๐ŸŸช ๐ŸŸซ โฌ› โฌœ โ—ผ โ—ป โ—พ โ—ฝ โ–ช โ–ซ ๐Ÿ”ธ ๐Ÿ”น ๐Ÿ”ถ ๐Ÿ”ท ๐Ÿ”บ ๐Ÿ”ป ๐Ÿ”ฒ ๐Ÿ”ณ ๐Ÿ”ˆ ๐Ÿ”‰ ๐Ÿ”Š ๐Ÿ”‡ ๐Ÿ“ฃ ๐Ÿ“ข ๐Ÿ”” ๐Ÿ”• ๐Ÿƒ ๐Ÿ€„ โ™  โ™ฃ โ™ฅ โ™ฆ ๐ŸŽด ๐Ÿ‘โ€๐Ÿ—จ ๐Ÿ—จ ๐Ÿ’ญ ๐Ÿ—ฏ ๐Ÿ’ฌ ๐Ÿ• ๐Ÿ•‘ ๐Ÿ•’ ๐Ÿ•“ ๐Ÿ•” ๐Ÿ•• ๐Ÿ•– ๐Ÿ•— ๐Ÿ•˜ ๐Ÿ•™ ๐Ÿ•š ๐Ÿ•› ๐Ÿ•œ ๐Ÿ• ๐Ÿ•ž ๐Ÿ•œ

Cartes amb Emojis. Si vol transmetre una emociรณ en un missatge a travรฉs d'un telรจfon intelยทligent o en converses virtuals a les xarxes socials, probablement ja hagi utilitzat el seu cor, la mร  de ยซpolze cara cara amuntยป, els seus palmells o la cara groga feliรง. Una cerca recent a Google va descobrir que la paraula mรฉs escrita per SMS o bรฉ xat no era una paraula, sinรณ mรฉs aviat un disseny de cor vermell. Segons la companyia, la imatge i les seves alteracions apareixen milers de milions de vegades al dia a tot el mรณn. Menjar, animals, transport, persones, sentiments. Tots aquests dibuixos colorits que apareixen com una alternativa al teclat s'anomenen Emojis.

    Cartes amb Emojis โžก๏ธ

La comunicaciรณ no nomรฉs es tracta de paraules parlades o bรฉ escrites, doncs tambรฉ ens comuniquem de manera no verbal, รฉs a dir, sense utilitzar el llenguatge. Mรฉs precisament, mitjanรงant les nostres expressions facials, els nostres gestos, el nostre llenguatge corporal i el to de veu. La nostra comunicaciรณ รฉs cada cop mรฉs digital. Escrivim mails i xategem a WhatsApp, Fb, Instagram o Snapchat. El que podem expressar a la vida real en paraules, o bรฉ no verbalment, รฉs substituรฏt per Emojis i textos curts. Aixรฒ afegeix emociรณ al text i pot evitar malentesos. La major part de la gent diu que poden expressar les emocions millor mitjanรงant Emojis que a travรฉs de les paraules.

A mรฉs de les diferents expressions facials i gestos, tambรฉ hi ha Emojis que representen objectes. Aixรฒ, per norma general, ajuda l'altre a comprendre la situaciรณ i el seu context. L'evoluciรณ dels Cartes amb Emojis ha portat molts beneficis a les marques i les xarxes socials. Una de les mรฉs grans avantatges d'utilitzar Emoticones i Emoji รฉs escurรงar el missatge, รฉs a dir, fer que el contingut d'un text sigui mรฉs ร gil i mรฉs directe.

Podem dir que รฉs prร cticament impossible fer una publicaciรณ i no posar un Emoji, no รฉs aixรญ? Si ets dels que adoren els Cartes amb Emojis, perรฒ no saps de quina manera fer-los servir estratรจgicament, t'ajudarem! Mostrant com van brotar aquestes representacions grร fiques i quina รฉs la millor manera d'aplicar-les a les seves publicacions.

Cartes amb Emojis Quรจ sรณn?

La paraula ยซemoji ยป provรฉ de la uniรณ de ยซeยป (็ตต), que significa imatge en japonรจs i ยซmojiยป (ๆ–‡ๅญ—), que significa lletra. ร‰s a dir, sรณn sรญmbols que representen una idea, paraula o bรฉ oraciรณ completa.

Aquests sรญmbols tenen aparenรงa d'expressions, objectes, animals, tipus de clima, etc. Es van transformar en tendรจncia amb l'ocupaciรณ cada vegada mรฉs gran de telรจfons intelยทligents.

Avui sรณn una part de l'escriptura i fins i tot es consideren un nou idioma. Per exemple, la paraula de l'any 2015, elegida pel diccionari d'Oxford, va ser !

Perรฒ cura! no confonguis Cartes amb Emojis amb Emoticones/Emoticones. Alhora que els Emojis sรณn carร cters independents, les emoticones sรณn emoticones o sรญmbols fets amb carร cters de teclat, com (-: o <3.

Histรฒria de ยซCartes amb Emojisยป

Els Cartes amb Emojis ja sรณn una part de la nostra cultura i cada dia que รฉs difรญcil rememorar quan van venir i on, oi??

Perรฒ la histรฒria รฉs considerablement mรฉs vella del que sembla i comenรงa en mil nou-cents noranta-nou, al Japรณ, com l'origen del nom ยซEmojiยป ja demana.

Tot va comenรงar quan la companyia de telรจfons mรฒbils NTT DoCoMo va desenvolupar I-mode, un gรจnere d'embalum d'informaciรณ per a telรจfons mรฒbils, que inclou e-mail, temps, notรญcies i accรฉs a Internet, que estava forรงa avanรงat en aquell moment i buscava revolucionar la manera que els nipons van comunicar.

Shigetaka Kurita, un dels empleats de NTT DoCoMo que participa en el projecte I-mode, es va adonar del fred i de vegades ambigua que era la comunicaciรณ en limitar nomรฉs les frases escrites al telรจfon mรฒbil, i va comenรงar a buscar una forma de fer que els missatges fossin mรฉs humans.

Perรฒ cap d'ells va estar conforme i va ser llavors quan Kurita, que no era dissenyadora, va reunir un petit equip i, amb la restricciรณ de 12 ร— 12 pรญxels, va inventar els primers 176 Emojis que tenen histรฒria.

Segons Kurita, la seva inspiraciรณ per a aquests primers sรญmbols procedeix de la cultura japonesa i les expressions que va veure a l'anime i al manga quan era petit.

Quan finalment l'autor dels Emojis va presentar els dissenys originals a les grans companyies tecnolรฒgiques, esperava que els milloressin amb la seva estructura, perรฒ aixรฒ no va passar: els sรญmbols van entrar en mode I precisament de la manera com van ser dissenyats originalment.

Poc desprรฉs del llanรงament dels Emojis al pรบblic per norma general, les altres companyies de telecomunicacions van comenรงar a copiar amb desvergonyiment els dissenys i la idea dels personatges, afegint certes novetats, ja que la companyia NTT DoCoMo i Kurita no van patentar la invenciรณ.

Aixรฒ va acabar generant innombrables personatges diferents i un autรจntic caos: el nombre d'Emojis va arribar a vuit-cents! โ€“ que nomรฉs va comenรงar a resoldre's en dos mil cinc, en quรจ totes les companyies van decidir mapejar quins carร cters es van fer servir i intentar establir un estร ndard entre ells.

En dos mil dotze, un dels contendents de NTT DoCoMo, amb l'ajuda de Kurita, finalment va redissenyar els personatges originals.

D'acord, perรฒ, de quina manera van sortir els Cartes amb Emojis del Japรณ i es van apoderar del planeta?

Si estaves pensant en Apple, tens raรณ!

En 2007 Apple va llanรงar el primer iPhone i, considerant la seva popularitat al mercat japonรจs, va incloure Emojis, ja que aquests eren un fenomen cultural molt fort al paรญs.

Perรฒ aquรญ, a l'oest, els Emojis encara estaven ocults a l'iPhone i nomรฉs es van descobrir quan els usuaris van canviar l'idioma del dispositiu a japonรจs.

Donat el desig del pรบblic que aixรญ mateix volia comunicar-se utilitzant els sรญmbols i semblants afables, Apple va llanรงar Emojis per a tots els idiomes el 2011, amb el llanรงament de iOS.

I aquest va ser l'inici de la febre tal com la coneixem avui: Google i Windows van procurar que els seus Emojis s'inspiressin en el disseny de la competรจncia.

Per evitar el caos que va ser el comenรงament dels Emojis al Japรณ, el Consorci Unicode es va prendre la molรจstia d'estandarditzar el codi de carร cters per tal que els usuaris de diferents sistemes operatius puguin emprar els Emojis sense disconformitats.

Avui dia, els Cartes amb Emojis sรณn part de la cultura, i es fan servir des de la comunicaciรณ diร ria fins a la narraciรณ d'histรฒries, com en el cas del llibre Emoji Dick, que va adaptar la clร ssica histรฒria de Moby Dick usant nomรฉs Emojis.

Cartes amb Emojis en Mร rqueting

Amb l'enorme popularitat dels Cartes amb Emojis i la manera com s'insereixen en la cultura del planeta, els bons venedors han vist les innombrables possibilitats que aquest llenguatge pot proporcionar per a la comunicaciรณ amb els seus clients.

I no รฉs nomรฉs amb els millennials! Com vam veure a les estadรญstiques de l'รบltim tema, el 92 per cent dels usuaris dInternet avui usen Emojis.

Tot i ser una tendรจncia realment forta, cal anar amb compte en la seva ocupaciรณ, no exagerar o bรฉ ocasionar equรญvocs. Per tant, n'hem portat alguns consells perquรจ utilitzis Emojis en el mร rqueting de la teva empresa:

1. Coneix els Emojis

Aquest รฉs el pas fonamental ja abans de pensar en qualsevol comunicaciรณ, com sempre xerrem aquรญ al weblog.

Ja abans de pensar exactament en quรจ dir i com dir-ho, sร piga si la seva persona s'implica amb el ocupaciรณ d'Emojis. ร‰s que la seva audiรจncia estร  precisament al vuit per cent que encara no fa servir i no s'identifica amb els personatges?

Per a aquest รบs de recerca i proves. Vegeu quin tipus de comunicaciรณ reacciona mรฉs a la seva publicaciรณ i de quina manera s'emmotlla.

2. Coneix els significats

Un dels majors errors al utilitzar Emoji en mร rqueting รฉs emprar-los sense saber realment el significat. No tots poden representar el que penses, de manera que รฉs important saber exactament el que estร s comunicant.

Un bon consell รฉs utilitzar Emojipedia per descobrir el significat de tots i cadascun dels Emojis, a banda d'investigar els carร cters elegits a les xarxes socials per veure com les persones els usen i exactament en quin context.

3. Estiguin atents a les notรญcies

Potser ho has apreciat, mรฉs els Cartes amb Emojis s'actualitzen constantment.

Algรบ que parli directament amb la seva marca pot sorgir i ser una manera important d'interaccionar amb la seva audiรจncia.

Tambรฉ tingueu en compte el que heu fet servir la vostra persona, quines sรณn les tendรจncies i quines ja no s'han utilitzat, perรฒ รฉs realment important que la vostra comunicaciรณ estigui sintonitzada en l'idioma de qui vol arribar.

4. Utilitza Emojis per humanitzar la teva marca

Com vam veure allร  en els primers dies dels Emojis, la seva creaciรณ va ser precisament per transmetre emocions que no eren possibles al text i per fer els missatges menys freds i distants.

Per tant, รฉs bona opciรณ utilitzar Cartes amb Emojis en interactuรฏs en temps real i relacionar-se amb la seva audiรจncia, especialment quan aquesta interacciรณ รฉs mรฉs informal i amena, com quan algรบ encomia la seva empresa o el contingut que tรฉ el seu bloc o bรฉ xarxa social.

5. Evita els missatges codificats o explica'ls realment bรฉ

No tots poden entendre de forma fร cil el que signifiquen els sรญmbols, aixรญ que aneu en compte amb els missatges que estan totalment codificats amb Emojis. Possiblement el vostre missatge no arribi i podeu perdre l'oportunitat de crear una connexiรณ amb l'audiรจncia.

6. Sร piga quan emprar

Un Emoji usat en un context realment seriรณs, com quan respon a una protesta del seu usuari a Twitter o en una declaraciรณ mรฉs seriosa, pot ser un tret al peu.

Assegureu-vos que l'Emoji no confondrร  o molesta la persona que llegeix el seu missatge, i utilitzeu-lo amb moderaciรณ, especialment en l'atenciรณ al client.

7. Empra Cartes amb Emojis rellevants pel teu missatge

mai facis servir Cartes amb Emojis nomรฉs per emprar. Assegureu-vos que la feina veritablement afegirร  alguna cosa al seu missatge o bรฉ estarร  relacionat amb el que voleu dir.

Significat dels emojis mรฉs utilitzats a Internet

somrient

Aquesta cara feliรง que mostra les dents รฉs l'Emoji idoni per descriure la felicitat o bรฉ l'alegria pel missatge rebut. Aquesta icona tan popular ha estat amb nosaltres des del comenรงament de les aplicacions de correu instantร nia i plataformes.

Plorant rient

L'Emoji Crying Laughing es fa servir per expressar que vas riure tant que els ulls s'omplen de llร grimes. S'empra per comunicar al moment en quรจ una persona troba alguna cosa veritablement amรจ. Aquest Emoji es va fer tan conegut que va ser el primer a afegir-se a l'Oxford English Dictionary i en dos mil quinze es va considerar la Paraula de l'any.

reflexiu

La cara pensativa รฉs un Emoji utilitzat per dir que estร s reflexionant sobre alguna cosa, o bรฉ per transmetre que estร s confรณs. Aixรญ mateix es pot fer servir quan es vol qรผestionar la veritat d'una cosa que s'ha dit. Com a curiositat podem esmentar que รฉs de les poques emoticones que mostra la mร .

Rient i suant fred

Aquest Emoji s'empra sovint per expressar alleugeriment en sortir d'una situaciรณ difรญcil. Aixรญ mateix, es pot utilitzar per dir que estava una mica avergonyit per una situaciรณ.

Cara somrient amb ulls somrients

Aquesta cara somrient amb galtes rosades pot representar un somriure tรญmid. Aixรญ mateix, pot representar satisfacciรณ, tranquilยทlitat i gratitud. La seva alteraciรณ en emoticon รฉs ^^.

Cara somrient amb halo

Aquest Emoji es fa servir en el moment en quรจ una persona vol expressar la seva innocรจncia. Tambรฉ es fa servir quan algรบ fa bones obres, รฉs molt dolรง, innocent o es comporta de forma exemplar.

Perรฒ la cara angelical tambรฉ es pot utilitzar de forma irรฒnica, per a accions o comportaments que no sรณn bonรญssims.

a l'inrevรฉs

No em prengui seriosament! Aquest Emoji es fa servir per indicar un missatge ambigu, irรฒnic o entretingut. A mรฉs d'aixรฒ, pot significar que et trobes una mica avorrit o no t'agrada una gracieta.

ullet

Aquesta cara de picada d'ullet maliciรณs pot simbolitzar un acte de complicitat o bรฉ permรญs, i tambรฉ s'empra com un signe de coqueteig. Aixรญ mateix, es pot fer servir per expressar un ยซokยป donat per la persona, humor o bรฉ ironia conforme el cas.

cara alleujada

ยกAquesta cara d'alleujament o sigui que tot va sortir bรฉ! Es fa servir quan la persona estร  feliรง que alguna cosa desagradable hagi acabat. Tambรฉ podeu significar que la persona estร  relaxada, lliure de preocupacions.

Cara somrient amb cor als ulls

Aquesta cara feliรง amb ulls en forma de cor mostra que la persona estร  bojament enamorada i pot ser per a una persona, lloc o bรฉ fins i tot un objecte. ร‰s bon Emoji per enviar al teu enamorat.

Expressa amor, estima i gratitud, i sovint es fa servir en missatges romร ntics.

Bufant petรณ

Aquest รฉs un dels Emojis de petons mรฉs emprats, que expressa afecte, gratitud o alguna intenciรณ romร ntica. Aixรญ mateix es pot fer servir al final d'una oraciรณ sarcร stica o ser una reacciรณ a un missatge groller.

Aquest Emoji รฉs molt popular habitualment sutilitza per enviar un petรณ afectuรณs a laltra persona. Hi ha diferents Emojis de petons, perรฒ aquest รฉs un dels mรฉs usats.

Mostrant llengua

Aquest Emoji es pot fer servir en algun tipus d'ยซestic fent bromaยป, per suavitzar un comentari irรฒnic o bรฉ deixar clar que s'ha comentat una cosa que no s'ha de prendre de veritat.

Cara de estudiรณs

Quevedos enormes, somriure incรฒmode i dents protuberants, aquest Emoji รฉs l'estereotip del nerd. S'utilitza de forma humorรญstica o irรฒnica, per expressar com ets d'intelยทligent.

Xaval amb lents de sol

Si voleu mostrar genialitat, aquest รฉs l'Emoji ideal. Tambรฉ es pot fer servir per assenyalar-se ironia i despreocupaciรณ per alguna cosa que s'ha dit. A mรฉs, simbolitza el sol, les vacances i l'estiu a la platja.

Somriure lateral

Aquest mig somriure representa ironia, fredor o serveix per dir que algรบ fa alguna cosa. Tambรฉ es pot fer servir per coquetejar o bรฉ fer insinuacions sexuals.

rondinaire

Aquesta mirada rondinaire expressa insatisfacciรณ. Mostra que la persona no estร  entusiasmada amb alguna cosa, que tรฉ desinterรจs o desaprovaciรณ.

cara decebuda

Aquest Emoji es fa servir per dir que la persona estร  realment trista i frustrada. Representa tristesa, remordiment i penediment.

cara preocupada

Es fa servir quan algรบ se sent desitjรณs, insegur i tambรฉ incรฒmode. Indica que la persona estร  preocupada per una situaciรณ complicada o bรฉ un esdeveniment essencial.

cara plorant

Aquest Emoji de celles plorant i plorant mostra un estat de dolor per alguna cosa, de patiment. Que encara fa mal rememorar alguna cosa. De manera freqรผent s'empra per expressar malestar o bรฉ decepciรณ per alguna cosa.

Plorant molt

En aquest Emoji, les llร grimes surten dels ulls com una cascada. Representa molta tristesa, dolor o derrota. Entre els Emojis que transmeten la sensaciรณ de tristesa o decepciรณ, aquest รฉs un dels mรฉs freqรผents.

Felicitats

Aquest Emoji es fa servir quan estร s molest, enutjat o bรฉ absolutament colรจric per alguna cosa. L'Emoji de cara enutjada expressa mal humor o bรฉ incomoditat en una situaciรณ.

Ruboritzada

S'empra quan la persona estร  commocionada, en una situaciรณ incรฒmoda o bรฉ ha comรจs una fallada. Expressa vergonya, que estร s passant per una cosa molt vergonyosa, o per reaccionar davant d'un complert o un missatge afalagador.

Cridant de temor

Aquesta cara horroritzada estร  inspirada en la pintura The Scream, de l?artista noruec Edvard Munch. Vol dir que la persona tรฉ por, entra en pร nic per alguna cosa.

Temorรณs

Aquesta cara representa algรบ atemorit i confรบs. Sembla estar de manera profunda commocionat i sorprรจs per un sinistre esdeveniment o bรฉ una experiรจncia intensa.

Suor freda

Representa estrรจs o preocupaciรณ, quan les coses succeeixen de manera diferent del que s'esperava. Tambรฉ es pot fer servir per quan estร s cansat o bรฉ tens moltes coses a fer. Aquest representa dita amb alleujament.

Cara sense boca

Aquest Emoji es fa servir per representar que la persona estร  sense paraules. Que algรบ no vol o no pot dir res sobre un tema especรญfic. S'usa en converses forรงa difรญcils, enutjoses o dolentes.

cara neutral

Aquest Emoji mostra una cara inexpressiva amb un aspecte neutral. Vol dir que la persona รฉs indiferent a la situaciรณ. En general s'utilitza quan alguna cosa รฉs poc interessant i no hi ha una expressiรณ adequada per transmetre aquest sentiment.

Cara

Aquest Emoji representa que alguna cosa era veritablement vergonyosa. ร‰s una expressiรณ de nerviosisme o vergonya. Aixรญ mateix es pot fer servir com un somriure lleument culpable, d'algรบ que ha fet alguna cosa ximple i tracta de solucionar la tensa situaciรณ fent ganyotes.

Ulls enrotllats

Aquest Emoji s'empra per representar un sentiment de menyspreu, menyspreu o rancรบnia cap a algรบ o alguna cosa que s'ha dit prรจviament, i fins i tot avorriment sobre una persona o bรฉ tema. Tambรฉ es pot fer servir per identificar que cert missatge era sarcร stic.

sorprรจs

Oh el meu Dรฉu! Aquesta cara desagradablement sorpresa es fa servir quan passa una cosa sorprenent. Pot ser una resposta a un mal comportament o bรฉ un missatge groller, o quan no es pot afegir res al que s'ha dit.

Dormit

Als cรฒmics o bรฉ dibuixos animats, el zZz sobre el cap vol dir que el personatge estร  adormit. Aquest Emoji es fa servir quan la persona estร  molt cansada, vol anar a dormir o estร  avorrida del tema.

Somni

Aquest Emoji mostra algรบ mort de cansament. Aquesta bombolla que surt del nas รฉs un sรญmbol propi de mร niga, que representa que el personatge estร  dormint.

S'utilitza com una expressiรณ que una xerrada รฉs exageradament fastiguejada i somnolenta.

Vomitant

Aquest Emoji vol dir que la persona estava tan disgustada de manera que es va afirmar que prร cticament podia vomitar. Es fa servir com una forma de desaprovaciรณ d'alguna cosa.

Cara somrient amb banyes

Aquest somriure maliciosa amb petites banyes de diable vol ensenyar que la persona vol causar problemes. Tambรฉ es pot fer servir de forma maliciosa o sexual.

Mans aixecades

Aleluia! Aquestes mans estirades cara amunt s'utilitzen per celebrar alguna cosa o per expressar que la persona estร  feliรง doncs finalment va passar una cosa que esperava. Aixรญ mateix, manifesta que s'estร  divertint i gaudint l'instant.

aplaudiments

Bravo, realment bรฉ! Aquest Emoji mostra dues mans aplaudint i es fa servir eminentment per expressar consentiment i agraรฏment. Tambรฉ es pot fer servir sarcร sticament, si alguna cosa veritablement no mereix cap aplaudiment!

puny

Aquest puny es fa servir per estimular a algรบ o bรฉ per dir que estร s conforme amb algรบ que estร  del seu costat. L'Emoji de puny รฉs un dels mรฉs populars, que s'utilitza precisament com el mateix gest popular d'amistat a la vida real, รฉs a dir, saludar un amic en comptes de dir hola. D'altra banda, tambรฉ es pot interpretar com una amenaรงa de quall.

ulls

T'estic observant! Aquests dos ulls signifiquen que alguna cosa estร  sent observada o verificada.

Mร  a la cara (Facepalm)

Aquest Emoji descriu un gest que es va fer popular per mitjร  de la sรจrie Star Trek. Significa ยซno pot ser veritat!ยป

S'utilitza quan escoltes o veus algรบ fent alguna cosa ximple, perรฒ tambรฉ es pot utilitzar si et sents ยซavergonyit dels altresยป.

Encongint-se d'espatlles

S'utilitza per expressar els sentiments de ยซNo sรฉ de quina manera et puc assistirยป o bรฉ ยซFes quรจ, cert??ยป. Aquest Emoji d'espatlles encongits mostra ignorร ncia, confusiรณ o manca d'interรจs en alguna cosa. Procedeix de l'emoticรณ ยฏ _ (ใƒ„) _ / ยฏ.

Emojis que s'han convertit en mems o que tenen un doble significat

Prรฉssec Emoji

Els Emojis de prรฉssec s'han emprat ร mpliament per representar del darrere, a causa de la similitud visual percebuda per molts usuaris. Aixรฒ ho va portar a ser conegut com un ยซemoticรณn al mร ximยป.

Cara de lluna plena

La lluna plena รฉs l'eufemisme original emprat per al darrere. De fet, als EU, la lluna s'ha emprat per descriure els ases des de mil set-cents quaranta-tres, molt abans que s'inventรฉs l'Emoji prรฉssec.

Emoji de lluna negra

L'Emoji de la lluna negra sovint s'empra per ressaltar el significat sexual en una oraciรณ. Coquetejar es fa servir sovint o bรฉ per fer una broma sexual.

Caca Emoji

Aquest Emoji de caca somrient es fa servir en mรบltiples contextos. Una ocupaciรณ comuna aixรฒ รฉs que el contingut รฉs dolent, perรฒ tambรฉ es pot fer servir per expressar agressivitat passiva, grร cies a la cara feliรง i somrient d'aquest munt de popรณ.

Albergรญnia Emoji

Els Emoji d'albergรญnia es van usar habitualment en missatges on line per representar els genitals masculins o bรฉ com a insinuacions sexuals.

Cara amb una mirada de triomf

Molta gent considera que aquest Emoji representa algรบ que esbufega amb ira. Perรฒ en realitat, aquests nรบvols blancs que surten del nas volen representar desdeny, un signe de superioritat. Mostra una persona orgullosa, triomfant sobre una altra.

Persona amb mans unides

Aquest Emoji de manera freqรผent s'utilitza per mostrar a algรบ com si estiguรฉs pregant, demanant alguna cosa a Dรฉu. Aixรฒ no obstant, realment el que representa รฉs un ยซxoca aquests cincยป.

Persona de l'estaciรณ d'informaciรณ

De quina manera hi puc assistir? Aquest Emoji mostra una dona que ha de guiar l'usuari i respondre les vostres preguntes. No obstant aixรฒ, comunament ha estat una forma de sarcasme o audร cia.