Somriures i persones
๐Ÿ˜€ ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿคฃ ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค” ๐Ÿค”๐Ÿคจ ๐Ÿคซ ๐Ÿคฅ ๐Ÿคข ๐Ÿคง ๐Ÿคง ๐Ÿคง ๐Ÿคข ๐Ÿคง ๐Ÿคง ๐Ÿคง ๐Ÿคข ๐Ÿ˜ท ๐Ÿคง ๐Ÿคง ๐Ÿคง ๐Ÿคง ๐Ÿคง ๐Ÿคง ๐Ÿคง ๐Ÿคง ๐Ÿคง ๐Ÿคง ๐Ÿคง ๐Ÿคง ๐Ÿคง ๐Ÿคง ๐Ÿคง ๐Ÿคง ๐Ÿคง ๐Ÿคง ๐Ÿคง ๐Ÿคง ๐Ÿคง ๐Ÿคง ๐Ÿคง ๐Ÿคง ๐Ÿคง ๐Ÿคง ๐Ÿคง ๐Ÿคง ๐Ÿคง ๐Ÿคง ๐Ÿคง ๐Ÿคข ๐Ÿคง ๐Ÿคง ๐Ÿ˜ท ๐Ÿคง ๐Ÿคง ๐Ÿคง ๐Ÿคง๐Ÿคข ๐Ÿฅถ ๐Ÿ˜ถ ๐Ÿฅต ๐ŸŒซ๏ธ ๐Ÿ˜ด ๐Ÿ’ค ๐Ÿ˜ˆ ๐Ÿ‘ฟ ๐Ÿ‘น ๐Ÿ‘บ ๐Ÿ’ฉ ๐Ÿ‘ป ๐Ÿ’€ โ˜  ๐Ÿ‘ฝ ๐Ÿค– ๐ŸŽƒ ๐Ÿ˜บ ๐Ÿ˜ธ ๐Ÿ˜น ๐Ÿ˜ป ๐Ÿ˜ผ ๐Ÿ˜ฝ ๐Ÿ™€ ๐Ÿ˜ฟ ๐Ÿ˜พ ๐Ÿ‘ ๐Ÿคฒ ๐Ÿ™Œ ๐Ÿ‘ ๐Ÿ™ ๐Ÿค ๐Ÿ‘ ๐Ÿ‘Ž ๐Ÿ‘Š โœŠ ๐Ÿค› ๐Ÿคœ ๐Ÿคž โœŒ ๐Ÿค˜ ๐ŸคŸ ๐Ÿ‘Œ ๐ŸคŒ ๐Ÿค ๐Ÿ‘ˆ ๐Ÿ‘‰ ๐Ÿ‘† ๐Ÿคš ๐Ÿ– ๐Ÿ–– ๐Ÿ‘จ๐Ÿฆฑ ๐Ÿ‘จ๐Ÿฆฑ ๐Ÿ‘จ๐Ÿฆฑ ๐Ÿ‘จ๐Ÿฆฑ ๐Ÿ‘จ๐Ÿฆฑ ๐Ÿ‘จ๐Ÿฆฑ ๐Ÿ‘จ๐Ÿฆฑ ๐Ÿ‘จ๐Ÿฆฑ ๐Ÿ‘จ๐Ÿฆฑ ๐Ÿ‘จ๐Ÿฆฑ ๐Ÿ‘จ๐Ÿฆฑ ๐Ÿ‘จ๐Ÿฆฑ ๐Ÿ‘จ๐Ÿฆฑ ๐Ÿ‘จ๐Ÿฆฑ ๐Ÿ‘จ๐Ÿฆฑ ๐Ÿ‘จ๐Ÿฆฑ ๐Ÿ‘จ๐Ÿฆฑ ๐Ÿ‘จ๐Ÿฆฑ ๐Ÿ‘จ๐Ÿฆฑ ๐Ÿ‘จ๐Ÿฆฑ ๐Ÿ‘จ๐Ÿฆฑ ๐Ÿ‘จ๐Ÿฆฑ ๐Ÿ‘จ๐Ÿฆฑ ๐Ÿง‘ ๐Ÿ‘จ๐Ÿฆฑ ๐Ÿ‘จ๐Ÿฆฑ ๐Ÿ‘จ๐Ÿฆฑ ๐Ÿ‘จ๐Ÿฆฑ ๐Ÿ‘ง ๐Ÿ‘จ๐Ÿฆฑ ๐Ÿง‘ ๐Ÿ‘จ๐Ÿฆฑ ๐Ÿ‘จ๐Ÿฆฑ ๐Ÿ‘จ๐Ÿฆฑ ๐Ÿ‘จ๐Ÿฆฑ ๐Ÿ‘จ๐Ÿฆฑ ๐Ÿ‘จ๐Ÿฆฑ ๐Ÿง‘ ๐Ÿง‘ ๐Ÿ‘จ๐Ÿฆฑ๐Ÿง‘๐Ÿฆฑ ๐Ÿง‘๐Ÿฆฐ ๐Ÿ‘ฑโ™€๏ธ ๐Ÿ‘จ๐Ÿฆณ ๐Ÿ‘จ๐Ÿฆณ ๐Ÿง”โ™€๏ธ ๐Ÿง”โ™€๏ธ ๐Ÿง”โ™€๏ธ ๐Ÿง”โ™€๏ธ ๐Ÿง”โ™€๏ธ ๐Ÿ‘ด ๐Ÿ‘ฒ ๐Ÿ‘ฒ ๐Ÿ‘ณโ™‚๏ธ ๐Ÿ‘ณโ™‚๏ธ ๐Ÿ‘ณโ™‚๏ธ ๐Ÿ‘ณโ™‚๏ธ ๐Ÿ‘ณโ™‚๏ธ ๐Ÿ‘ณโ™‚๏ธ ๐Ÿ‘ณโ™‚๏ธ ๐Ÿง• ๐Ÿ‘ผ ๐Ÿคด ๐Ÿคตโ™€๏ธ ๐Ÿคต ๐Ÿ™‡โ™‚๏ธ ๐Ÿ™‡โ™‚๏ธ ๐Ÿ™‡โ™‚๏ธ ๐Ÿ™‡โ™‚๏ธ ๐Ÿ’โ™€๏ธ ๐Ÿ™… ๐Ÿ™… ๐Ÿ™… ๐Ÿ™… ๐Ÿ™†โ™‚๏ธ ๐Ÿ™†โ™‚๏ธ ๐Ÿคทโ™€๏ธ ๐Ÿคทโ™€๏ธ ๐Ÿคทโ™€๏ธ ๐Ÿคทโ™€๏ธ ๐Ÿคทโ™€๏ธ ๐Ÿคทโ™€๏ธ ๐Ÿคท ๐Ÿคท ๐Ÿคท ๐Ÿคท ๐Ÿคท โ™‚๏ธ ๐Ÿ™‹ ๐Ÿคฆโ™‚๏ธ ๐Ÿคฆโ™‚๏ธ ๐Ÿคฆโ™‚๏ธ ๐Ÿคฆโ™‚๏ธ ๐Ÿ™Žโ™€๏ธ ๐Ÿ™Žโ™€๏ธ ๐Ÿ™โ™‚๏ธ ๐Ÿ™โ™‚๏ธ ๐Ÿ™โ™‚๏ธ ๐Ÿ™โ™‚๏ธ ๐Ÿ’†โ™€๏ธ ๐Ÿ’†โ™€๏ธ ๐Ÿ’†โ™€๏ธ ๐Ÿ’†โ™€๏ธ ๐Ÿ’†โ™€๏ธ ๐Ÿ’† ๐Ÿ’† ๐Ÿ’† ๐Ÿ’† ๐Ÿ’† ๐Ÿ’† ๐Ÿ’†๐Ÿ’† โ™‚๏ธ ๐Ÿคฑ ๐ŸงŽ ๐ŸงŽ ๐Ÿงโ™‚๏ธ ๐Ÿงโ™‚๏ธ ๐Ÿงโ™‚๏ธ ๐Ÿงโ™‚๏ธ ๐Ÿงโ™‚๏ธ ๐Ÿง‘๐Ÿฆฏ ๐Ÿ‘จ๐Ÿฆฏ ๐Ÿ‘จ๐Ÿฆฏ ๐Ÿƒโ™‚๏ธ ๐Ÿƒโ™‚๏ธ ๐Ÿƒโ™‚๏ธ ๐Ÿƒโ™‚๏ธ ๐Ÿƒโ™‚๏ธ ๐Ÿƒโ™‚๏ธ ๐Ÿƒโ™‚๏ธ ๐Ÿ‘ฉ ๐Ÿฆผ ๐Ÿฆผ ๐Ÿ’ƒ ๐Ÿ’ƒ ๐Ÿ’ƒ ๐Ÿ‘ฌ ๐Ÿ‘ฌ ๐Ÿง‘๐Ÿค๐Ÿง‘ ๐Ÿ‘จโค๏ธ๐Ÿ‘จ ๐Ÿ‘จโค๏ธ๐Ÿ‘จ ๐Ÿ‘จโค๏ธ๐Ÿ‘จ ๐Ÿ‘จโค๏ธ๐Ÿ‘จ ๐Ÿ‘จโค๏ธ๐Ÿ‘จ ๐Ÿ‘จโค๏ธ๐Ÿ‘จ ๐Ÿ‘จโค๏ธ๐Ÿ‘จ ๐Ÿ‘ฉโค๏ธ๐Ÿ’‹๐Ÿ‘จ ๐Ÿ‘ฉโค๏ธ ๐Ÿ’ ๐Ÿ’š ๐Ÿ–ค ๐Ÿ–ค ๐Ÿ’š ๐Ÿ–ค ๐Ÿ’š ๐Ÿ’ž ๐Ÿ’ž ๐Ÿ’ž ๐Ÿ’ž ๐Ÿ’˜ ๐Ÿ’˜ ๐Ÿ’˜ ๐Ÿ’˜ ๐Ÿ’˜ ๐Ÿ’Ÿ ๐Ÿ’Ÿ ๐Ÿ’Ÿ ๐Ÿ’Ÿ ๐Ÿ’Ÿ ๐Ÿ’Ÿ ๐Ÿ’Ÿ
Animals i naturalesa
๐Ÿถ ๐Ÿฑ ๐Ÿน ๐Ÿฐ ๐Ÿป ๐Ÿงธ ๐Ÿผ ๐Ÿปโ€โ„๏ธ ๐Ÿจ ๐Ÿฆ ๐Ÿฎ ๐Ÿท ๐Ÿฝ ๐Ÿต ๐Ÿ™ˆ ๐Ÿ™‰ ๐Ÿ™Š ๐Ÿ’ ๐Ÿฆ ๐Ÿ” ๐Ÿง ๐Ÿฆ ๐Ÿค ๐Ÿฃ ๐Ÿฅ ๐Ÿบ ๐ŸฆŠ ๐Ÿฆ ๐Ÿ— ๐Ÿด ๐Ÿด ๐Ÿฆ“ ๐Ÿฆ’ ๐ŸฆŒ ๐Ÿฆ˜ ๐Ÿฆฅ ๐Ÿฆฆ ๐Ÿฆซ ๐Ÿฆ„ ๐Ÿ› ๐Ÿ› ๐Ÿฆ‹ ๐ŸŒ ๐Ÿชฒ ๐Ÿœ ๐Ÿฆ— ๐Ÿ•ท ๐Ÿ•ธ ๐Ÿฆ‚ ๐ŸฆŸ ๐Ÿชฐ ๐Ÿชฑ ๐Ÿฆ  ๐Ÿ ๐ŸฆŽ ๐Ÿ™ ๐Ÿฆ‘ ๐Ÿฆ€ ๐Ÿฆ ๐Ÿฆช ๐Ÿ  ๐ŸŸ ๐Ÿก ๐Ÿฆˆ ๐Ÿฆญ ๐Ÿณ ๐Ÿ‹ ๐ŸŠ ๐Ÿ† ๐Ÿ… ๐Ÿƒ ๐Ÿ‚ ๐Ÿ„ ๐Ÿฆฌ ๐Ÿช ๐Ÿช ๐Ÿซ ๐Ÿฆ™ ๐Ÿ˜ ๐Ÿฆ ๐Ÿฆ› ๐Ÿฆฃ ๐Ÿ ๐Ÿ‘ ๐ŸŽ ๐Ÿ– ๐Ÿฆ‡ ๐Ÿฆ‡ ๐Ÿ“ ๐Ÿฆ… ๐Ÿฆ† ๐Ÿฆ‰ ๐Ÿฆฉ ๐Ÿฆš ๐Ÿฆœ ๐Ÿฆค ๐Ÿชถ ๐Ÿ• ๐Ÿ•โ€๐Ÿฆบ ๐Ÿฉ ๐Ÿˆ ๐Ÿˆโ€โฌ› ๐Ÿ€ ๐Ÿ ๐Ÿฟ ๐Ÿฆจ ๐Ÿฆก ๐Ÿพ ๐Ÿ‰ ๐Ÿฒ ๐Ÿฆ• ๐Ÿฆ– ๐ŸŒต ๐ŸŽ„ ๐ŸŒฒ ๐ŸŒณ ๐ŸŒด ๐Ÿชด ๐ŸŒฑ ๐ŸŒฟ ๐ŸŒฟ โ˜˜ ๐Ÿ€ ๐ŸŽ ๐ŸŽ‹ ๐Ÿƒ ๐Ÿ‚ ๐Ÿ ๐ŸŒพ ๐ŸŒบ ๐ŸŒน ๐Ÿฅ€ ๐ŸŒท ๐ŸŒธ ๐Ÿ’ ๐Ÿ„ ๐ŸŒฐ ๐Ÿš ๐ŸŒŽ ๐ŸŒ ๐ŸŒ• ๐ŸŒ– ๐ŸŒ— ๐ŸŒ˜ ๐ŸŒ’ ๐ŸŒ“ ๐ŸŒ” ๐ŸŒ™ ๐ŸŒš ๐ŸŒ ๐ŸŒœ โญ ๐ŸŒŸ ๐Ÿ’ซ โœจ โ˜„ ๐Ÿช ๐ŸŒž โ˜€ ๐ŸŒค โ›… ๐ŸŒฅ ๐ŸŒฅ ๐ŸŒฆ โ˜ ๐ŸŒง โ›ˆ ๐ŸŒฉ โšก ๐Ÿ’ฅ โ„ ๐ŸŒจ โ˜ƒ โ›„ โ›„ ๐ŸŒฌ ๐ŸŒซ ๐ŸŒˆ โ˜” ๐Ÿ’ง ๐Ÿ’ฆ ๐ŸŒŠ
Menjar i beguda
๐Ÿ ๐ŸŽ ๐Ÿ ๐ŸŠ ๐Ÿ‹ ๐ŸŒ ๐Ÿ‰ ๐Ÿ‡ ๐Ÿ“ ๐Ÿˆ ๐Ÿ’ ๐Ÿซ ๐Ÿ‘ ๐Ÿฅญ ๐Ÿ ๐Ÿฅฅ ๐Ÿฅ ๐Ÿ… ๐Ÿฅ‘ ๐Ÿซ’ ๐Ÿ† ๐ŸŒถ ๐Ÿซ‘ ๐Ÿฅ’ ๐Ÿฅฌ ๐Ÿฅฆ ๐Ÿง„ ๐Ÿง… ๐ŸŒฝ ๐Ÿฅ• ๐Ÿฅ— ๐Ÿฅ” ๐Ÿ  ๐Ÿฅœ ๐Ÿฏ ๐Ÿž ๐Ÿฅ ๐Ÿฅ– ๐Ÿซ“ ๐Ÿฅจ ๐Ÿฅฏ ๐Ÿฅž ๐Ÿง‡ ๐Ÿง€ ๐Ÿ— ๐Ÿ– ๐Ÿฅฉ ๐Ÿค ๐Ÿฅš ๐Ÿณ ๐Ÿฅ“ ๐Ÿ” ๐ŸŸ ๐ŸŒญ ๐Ÿ• ๐Ÿ ๐Ÿฅช ๐ŸŒฎ ๐ŸŒฏ ๐Ÿซ” ๐Ÿฅ™ ๐Ÿง† ๐Ÿœ ๐Ÿฅ˜ ๐Ÿฒ ๐Ÿซ• ๐Ÿฅซ ๐Ÿง‚ ๐Ÿงˆ ๐Ÿฅ ๐Ÿฃ ๐Ÿฑ ๐Ÿ› ๐Ÿ™ ๐Ÿš ๐Ÿ˜ ๐ŸฅŸ ๐Ÿข ๐Ÿก ๐Ÿง ๐Ÿจ ๐Ÿฆ ๐Ÿฐ ๐ŸŽ‚ ๐Ÿง ๐Ÿฅง ๐Ÿฎ ๐Ÿญ ๐Ÿฌ ๐Ÿซ ๐Ÿฟ ๐Ÿฉ ๐Ÿช ๐Ÿฅ  ๐Ÿฅฎ โ˜• ๐Ÿต ๐Ÿซ– ๐Ÿฅฃ ๐Ÿผ ๐Ÿฅค ๐Ÿง‹ ๐Ÿงƒ ๐Ÿง‰ ๐Ÿฅ› ๐Ÿบ ๐Ÿป ๐Ÿท ๐Ÿฅ‚ ๐Ÿฅƒ ๐Ÿธ ๐Ÿน ๐Ÿพ ๐Ÿถ ๐ŸงŠ ๐Ÿฅ„ ๐Ÿด ๐Ÿฝ ๐Ÿฅข ๐Ÿฅด
Activitats
โšฝ ๐Ÿ€ ๐Ÿˆ โšพ ๐ŸฅŽ ๐ŸŽพ ๐Ÿ ๐Ÿ‰ ๐ŸŽฑ ๐Ÿฅ ๐Ÿชƒ ๐Ÿ“ ๐Ÿธ ๐Ÿฅ… ๐Ÿ’ ๐Ÿ‘ ๐Ÿ ๐Ÿฅ ๐ŸฅŒ โ›ณ ๐Ÿน ๐ŸŽฃ ๐Ÿคฟ ๐ŸฅŠ ๐Ÿฅ‹ โ›ธ ๐ŸŽฟ ๐Ÿ›ท โ›ท ๐Ÿ‚ ๐Ÿ‹๏ธโ€โ™€๏ธ ๐Ÿ‹ ๐Ÿ‹๏ธโ€โ™‚๏ธ ๐Ÿคบ ๐Ÿคผโ€โ™€๏ธ ๐Ÿคผ ๐Ÿคผโ€โ™‚๏ธ ๐Ÿคธโ€โ™€๏ธ ๐Ÿคธ ๐Ÿคธ โ€โ™‚๏ธ โ›น๏ธโ€โ™€๏ธ โ›น โ›น๏ธโ€โ™‚๏ธ ๐Ÿคพโ€โ™€๏ธ ๐Ÿคพ ๐Ÿคพโ€โ™‚๏ธ ๐Ÿง—โ€โ™€๏ธ ๐Ÿง— ๐Ÿง—โ€โ™‚๏ธ ๐ŸŒ๏ธโ€โ™€๏ธ ๐ŸŒ ๐ŸŒ๏ธโ€โ™‚๏ธ ๐Ÿง˜โ€โ™€๏ธ ๐Ÿง˜ ๐Ÿง˜โ€โ™‚๏ธ ๐Ÿง–โ€โ™€๏ธ ๐Ÿง– ๐Ÿง–โ€โ™‚๏ธ ๐Ÿ„โ€โ™€๏ธ ๐Ÿ„ ๐Ÿ„โ€ โ™‚๏ธ ๐ŸŠโ€โ™€๏ธ ๐ŸŠ ๐ŸŠโ€โ™‚๏ธ ๐Ÿคฝโ€โ™€๏ธ ๐Ÿคฝ ๐Ÿคฝโ€โ™‚๏ธ ๐Ÿšฃโ€โ™€๏ธ ๐Ÿšฃ ๐Ÿšฃโ€โ™‚๏ธ ๐Ÿ‡ ๐Ÿšดโ€โ™€๏ธ ๐Ÿšด ๐Ÿšดโ€โ™‚๏ธ ๐Ÿšตโ€โ™€๏ธ ๐Ÿšต ๐Ÿšตโ€โ™‚๏ธ ๐ŸŽฝ ๐ŸŽ– ๐Ÿ… ๐Ÿฅ‡ ๐Ÿฅˆ ๐Ÿฅ‰ ๐Ÿ† ๐Ÿต ๐ŸŽ— ๐ŸŽซ ๐ŸŽŸ ๐ŸŽช ๐Ÿคน โ€โ™€๏ธ ๐Ÿคน ๐Ÿคนโ€โ™‚๏ธ ๐ŸŽญ ๐ŸŽจ ๐ŸŽฌ ๐ŸŽค ๐ŸŽง ๐ŸŽผ ๐ŸŽน ๐Ÿช— ๐Ÿฅ ๐Ÿช˜ ๐ŸŽท ๐ŸŽบ ๐ŸŽธ ๐Ÿช• ๐ŸŽป ๐ŸŽฒ ๐Ÿงฉ โ™Ÿ ๐ŸŽฏ ๐ŸŽณ ๐Ÿช€ ๐Ÿช ๐ŸŽฎ ๐Ÿ‘พ ๐ŸŽฐ ๐Ÿ‘ฎโ€โ™€๏ธ ๐Ÿ‘ฎ ๐Ÿ‘ฎโ€โ™‚๏ธ ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿš’ ๐Ÿง‘โ€๐Ÿš’ ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿš’ ๐Ÿ‘ทโ€โ™€๏ธ ๐Ÿ‘ท ๐Ÿ‘ทโ€โ™‚๏ธ ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿญ ๐Ÿง‘โ€๐Ÿญ ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿญ ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ”ง ๐Ÿง‘โ€๐Ÿ”ง ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ”ง ๐Ÿ‘ฉโ€๐ŸŒพ ๐Ÿง‘โ€๐ŸŒพ ๐Ÿ‘จโ€๐ŸŒพ ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿณ ๐Ÿง‘โ€๐Ÿณ ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿณ ๐Ÿ‘ฉโ€๐ŸŽค ๐Ÿง‘โ€๐ŸŽค ๐Ÿ‘จโ€๐ŸŽค ๐Ÿ‘ฉ โ€๐ŸŽจ ๐Ÿง‘โ€๐ŸŽจ ๐Ÿ‘จโ€๐ŸŽจ ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿซ ๐Ÿง‘โ€๐Ÿซ ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿซ ๐Ÿ‘ฉโ€๐ŸŽ“ ๐Ÿง‘โ€๐ŸŽ“ ๐Ÿ‘จโ€๐ŸŽ“ ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ’ผ ๐Ÿง‘โ€๐Ÿ’ผ ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ’ผ ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ’ป ๐Ÿง‘โ€๐Ÿ’ป ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ’ป ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ”ฌ ๐Ÿง‘โ€๐Ÿ”ฌ ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ”ฌ ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿš€ ๐Ÿง‘โ€๐Ÿš€ ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿš€ ๐Ÿ‘ฉโ€โš•๏ธ ๐Ÿง‘โ€โš•๏ธ ๐Ÿ‘จโ€โš•๏ธ ๐Ÿ‘ฉโ€โš–๏ธ ๐Ÿง‘โ€โš–๏ธ ๐Ÿ‘จโ€โš–๏ธ ๐Ÿ‘ฉโ€โœˆ๏ธ ๐Ÿง‘โ€โœˆ๏ธ ๐Ÿ‘จโ€โœˆ๏ธ ๐Ÿ’‚โ€โ™€๏ธ ๐Ÿ’‚ ๐Ÿ’‚โ€โ™‚๏ธ ๐Ÿฅท ๐Ÿ•ต๏ธโ€โ™€๏ธ ๐Ÿ•ต ๐Ÿ•ต๏ธโ€โ™‚๏ธ ๐Ÿคถ ๐Ÿง‘โ€๐ŸŽ„ ๐ŸŽ… ๐Ÿ•ด๏ธโ€โ™€๏ธ ๐Ÿ•ด ๐Ÿ•ด๏ธโ€โ™‚๏ธ ๐Ÿฆธโ€โ™€๏ธ ๐Ÿฆธ ๐Ÿฆธโ€โ™‚๏ธ ๐Ÿฆนโ€โ™€๏ธ ๐Ÿฆน ๐Ÿฆนโ€โ™‚๏ธ ๐Ÿง™โ€โ™€๏ธ ๐Ÿง™ ๐Ÿง™โ€โ™‚๏ธ ๐Ÿงโ€โ™€๏ธ ๐Ÿง ๐Ÿงโ€โ™‚๏ธ ๐Ÿงšโ€โ™€๏ธ ๐Ÿงš ๐Ÿงšโ€ โ™‚๏ธ ๐Ÿงžโ€โ™€๏ธ ๐Ÿงž ๐Ÿงžโ€โ™‚๏ธ ๐Ÿงœโ€โ™€๏ธ ๐Ÿงœ ๐Ÿงœโ€โ™‚๏ธ ๐Ÿง›โ€โ™€๏ธ ๐Ÿง› ๐Ÿง›โ€โ™‚๏ธ ๐ŸงŸโ€โ™€๏ธ ๐ŸงŸ ๐ŸงŸโ€โ™‚๏ธ ๐Ÿ‘ฏโ€โ™€๏ธ ๐Ÿ‘ฏ ๐Ÿ‘ฏโ€โ™‚๏ธ ๐Ÿ‘ช ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ง ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘งโ€๐Ÿ‘ฆ ๐Ÿ‘จ โ€๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ฆโ€๐Ÿ‘ฆ ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘งโ€๐Ÿ‘ง ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ฆ ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ง ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘งโ€๐Ÿ‘ฆ ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ฆโ€๐Ÿ‘ฆ ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘งโ€๐Ÿ‘ง ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘ฆ ๐Ÿ‘จ โ€๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘ง ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘งโ€๐Ÿ‘ฆ ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘ฆโ€๐Ÿ‘ฆ ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘งโ€๐Ÿ‘ง ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ฆ ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ง ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘งโ€๐Ÿ‘ฆ ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ฆโ€๐Ÿ‘ฆ ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘งโ€๐Ÿ‘ง ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘ฆ ๐Ÿ‘จ โ€๐Ÿ‘ง ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘งโ€๐Ÿ‘ฆ ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘ฆโ€๐Ÿ‘ฆ ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘งโ€๐Ÿ‘ง
Viatges i llocs
๐Ÿš— ๐Ÿš™ ๐Ÿš• ๐Ÿ›บ ๐ŸšŒ ๐ŸšŽ ๐ŸŽ ๐Ÿš“ ๐Ÿš‘ ๐Ÿš’ ๐Ÿš ๐Ÿ›ป ๐Ÿšš ๐Ÿš› ๐Ÿšœ ๐Ÿ ๐Ÿ›ต ๐Ÿšฒ ๐Ÿฆผ ๐Ÿฆฝ ๐Ÿ›ด ๐Ÿ›น ๐Ÿ›ผ ๐Ÿšจ ๐Ÿš” ๐Ÿš ๐Ÿš˜ ๐Ÿš– ๐Ÿšก ๐Ÿš  ๐ŸšŸ ๐Ÿšƒ ๐Ÿš‹ ๐Ÿš ๐Ÿš„ ๐Ÿš… ๐Ÿšˆ ๐Ÿšž ๐Ÿš‚ ๐Ÿš† ๐Ÿš‡ ๐ŸšŠ ๐Ÿš‰ ๐Ÿš ๐Ÿ›ฉ โœˆ ๐Ÿ›ซ ๐Ÿ›ฌ ๐Ÿช‚ ๐Ÿ’บ ๐Ÿ›ฐ ๐Ÿš€ ๐Ÿ›ธ ๐Ÿ›ถ โ›ต ๐Ÿ›ฅ ๐Ÿšค โ›ด ๐Ÿ›ณ ๐Ÿšข โš“ โ›ฝ ๐Ÿšง ๐Ÿš ๐Ÿšฆ ๐Ÿšฅ ๐Ÿ›‘ ๐ŸŽก ๐ŸŽข ๐ŸŽ  ๐Ÿ— ๐ŸŒ ๐Ÿ—ผ ๐Ÿญ โ›ฒ ๐ŸŽ‘ โ›ฐ ๐Ÿ” ๐Ÿ—ป ๐ŸŒ‹ ๐Ÿ—พ ๐Ÿ• โ›บ ๐Ÿž ๐Ÿ›ฃ ๐Ÿ›ค ๐ŸŒ… ๐ŸŒ„ ๐Ÿœ ๐Ÿ– ๐Ÿ ๐ŸŒ‡ ๐ŸŒ† ๐Ÿ™ ๐ŸŒƒ ๐ŸŒ‰ ๐ŸŒŒ ๐ŸŒ  ๐ŸŽ‡ ๐ŸŽ† ๐Ÿ›– ๐Ÿ˜ ๐Ÿฐ ๐Ÿฏ ๐ŸŸ ๐Ÿ—ฝ ๐Ÿ  ๐Ÿก ๐Ÿš ๐Ÿข ๐Ÿฌ ๐Ÿฃ ๐Ÿค ๐Ÿฅ ๐Ÿฆ ๐Ÿจ ๐Ÿช ๐Ÿซ ๐Ÿฉ ๐ŸŒ
objectes
โŒš ๐Ÿ“ฑ ๐Ÿ“ฒ ๐Ÿ’ป โŒจ ๐Ÿ–ฅ ๐Ÿ–จ ๐Ÿ–ฑ ๐Ÿ–ฒ ๐Ÿ•น ๐Ÿ—œ ๐Ÿ’ฝ ๐Ÿ’พ ๐Ÿ’ฟ ๐Ÿ“€ ๐Ÿ“ผ ๐Ÿ“ท ๐Ÿ“ธ ๐Ÿ“น ๐ŸŽฅ ๐Ÿ“ฝ ๐ŸŽž ๐Ÿ“ž โ˜Ž ๐Ÿ“Ÿ ๐Ÿ“  ๐Ÿ“บ ๐Ÿ“ป ๐ŸŽ™ ๐ŸŽš ๐ŸŽ› โฑ โฒ โฐ ๐Ÿ•ฐ โณ โŒ› ๐Ÿงฎ ๐Ÿ“ก ๐Ÿ”‹ ๐Ÿ”Œ ๐Ÿ’ก ๐Ÿ”ฆ ๐Ÿ•ฏ ๐Ÿงฏ ๐Ÿ—‘ ๐Ÿ›ข ๐Ÿ›’ ๐Ÿ’ธ ๐Ÿ’ต ๐Ÿ’ด ๐Ÿ’ถ ๐Ÿ’ท ๐Ÿ’ฐ ๐Ÿช™ ๐Ÿ’ณ ๐Ÿงพ ๐Ÿ’Ž โš– ๐Ÿฆฏ ๐Ÿงฐ ๐Ÿ”ง ๐Ÿช› ๐Ÿ”จ โš’ ๐Ÿ›  โ› ๐Ÿช“ ๐Ÿชš ๐Ÿ”ฉ โš™ โ›“ ๐Ÿช ๐Ÿชœ ๐Ÿงฑ ๐Ÿชจ ๐Ÿชต ๐Ÿ”ซ ๐Ÿงจ ๐Ÿ’ฃ ๐Ÿ”ช ๐Ÿ—ก โš” ๐Ÿ›ก ๐Ÿšฌ โšฐ ๐Ÿชฆ โšฑ ๐Ÿบ ๐Ÿ”ฎ ๐Ÿช„ ๐Ÿ“ฟ ๐Ÿงฟ ๐Ÿ’ˆ ๐Ÿงฒ โš— ๐Ÿงช ๐Ÿงซ ๐Ÿงฌ ๐Ÿ”ญ ๐Ÿ”ฌ ๐Ÿ•ณ ๐Ÿ’Š ๐Ÿ’‰ ๐Ÿฉธ ๐Ÿฉน ๐Ÿฉบ ๐ŸŒก ๐Ÿท ๐Ÿ”– ๐Ÿšฝ ๐Ÿช  ๐Ÿšฟ ๐Ÿ› ๐Ÿ›€ ๐Ÿชฅ ๐Ÿช’ ๐Ÿงด ๐Ÿงป ๐Ÿงผ ๐Ÿงฝ ๐Ÿงน ๐Ÿงบ ๐Ÿชฃ ๐Ÿ”‘ ๐Ÿ— ๐Ÿชค ๐Ÿ›‹ ๐Ÿช‘ ๐Ÿ›Œ ๐Ÿ› ๐Ÿšช ๐Ÿชž ๐ŸชŸ ๐Ÿงณ ๐Ÿ›Ž ๐Ÿ–ผ ๐Ÿงญ ๐Ÿ—บ โ›ฑ ๐Ÿ—ฟ ๐Ÿ› ๐ŸŽˆ ๐ŸŽ ๐ŸŽ€ ๐Ÿงง ๐ŸŽ ๐ŸŽŠ ๐ŸŽ‰ ๐Ÿช… ๐Ÿช† ๐ŸŽŽ ๐ŸŽ ๐Ÿฎ ๐Ÿช” โœ‰ ๐Ÿ“ฉ ๐Ÿ“จ ๐Ÿ“ง ๐Ÿ’Œ ๐Ÿ“ฎ ๐Ÿ“ช ๐Ÿ“ซ ๐Ÿ“ฌ ๐Ÿ“ญ ๐Ÿ“ฆ ๐Ÿ“ฏ ๐Ÿ“ฅ ๐Ÿ“ค ๐Ÿ“œ ๐Ÿ“ƒ ๐Ÿ“‘ ๐Ÿ“Š ๐Ÿ“ˆ ๐Ÿ“‰ ๐Ÿ“„ ๐Ÿ“… ๐Ÿ“† ๐Ÿ—“ ๐Ÿ“‡ ๐Ÿ—ƒ ๐Ÿ—ณ ๐Ÿ—„ ๐Ÿ“‹ ๐Ÿ—’ ๐Ÿ“ ๐Ÿ“‚ ๐Ÿ—‚ ๐Ÿ—ž ๐Ÿ“ฐ ๐Ÿชง ๐Ÿ““ ๐Ÿ“• ๐Ÿ“— ๐Ÿ“˜ ๐Ÿ“™ ๐Ÿ“” ๐Ÿ“’ ๐Ÿ“š ๐Ÿ“– ๐Ÿ”— ๐Ÿ“Ž ๐Ÿ–‡ โœ‚ ๐Ÿ“ ๐Ÿ“ ๐Ÿ“Œ ๐Ÿ“ ๐Ÿงท ๐Ÿชก ๐Ÿงต ๐Ÿงถ ๐Ÿชข ๐Ÿ” ๐Ÿ”’ ๐Ÿ”“ ๐Ÿ” ๐Ÿ–Š ๐Ÿ–‹ โœ’ ๐Ÿ“ โœ ๐Ÿ– ๐Ÿ–Œ ๐Ÿ” ๐Ÿ”Ž ๐Ÿ‘š ๐Ÿ‘• ๐Ÿฅผ ๐Ÿฆบ ๐Ÿงฅ ๐Ÿ‘– ๐Ÿ‘” ๐Ÿ‘— ๐Ÿ‘˜ ๐Ÿฅป ๐Ÿฉฑ ๐Ÿ‘™ ๐Ÿฉฒ ๐Ÿฉณ ๐Ÿ’„ ๐Ÿ’‹ ๐Ÿ‘ฃ ๐Ÿงฆ ๐Ÿฉด ๐Ÿ‘  ๐Ÿ‘ก ๐Ÿ‘ข ๐Ÿฅฟ ๐Ÿ‘ž ๐Ÿ‘Ÿ ๐Ÿฉฐ ๐Ÿฅพ ๐Ÿงข ๐Ÿ‘’ ๐ŸŽฉ ๐ŸŽ“ ๐Ÿ‘‘ โ›‘ ๐Ÿช– ๐ŸŽ’ ๐Ÿ‘ ๐Ÿ‘› ๐Ÿ‘œ ๐Ÿ’ผ ๐Ÿ‘“ ๐Ÿ•ถ ๐Ÿฅฝ ๐Ÿงฃ
sรญmbols
โ˜ฎ โœ โ˜ช ๐Ÿ•‰ โ˜ธ โœก ๐Ÿ”ฏ ๐Ÿ•Ž โ˜ฏ โ˜ฆ ๐Ÿ› โ›Ž โ™ˆ โ™‰ โ™Š โ™‹ โ™Œ โ™ โ™Ž โ™ โ™ โ™‘ โ™’ โ™“ ๐Ÿ†” โš› โš• โ˜ข โ˜ฃ ๐Ÿ“ด ๐Ÿ“ณ ๐Ÿˆถ ๐Ÿˆš ๐Ÿˆธ ๐Ÿˆบ ๐Ÿˆท โœด ๐Ÿ†š ๐Ÿ‰‘ ๐Ÿ’ฎ ๐Ÿ‰ ใŠ™ ใŠ— ๐Ÿˆด ๐Ÿˆต ๐Ÿˆน ๐Ÿˆฒ ๐Ÿ…ฐ ๐Ÿ…ฑ ๐Ÿ†Ž ๐Ÿ†‘ ๐Ÿ…พ ๐Ÿ†˜ โ›” ๐Ÿ“› ๐Ÿšซ โŒ โญ• ๐Ÿ’ข โ™จ ๐Ÿšท ๐Ÿšฏ ๐Ÿšณ ๐Ÿšฑ ๐Ÿ”ž ๐Ÿ“ต ๐Ÿšญ โ— โ• โ“ โ” โ€ผ โ‰ ๐Ÿ’ฏ ๐Ÿ”… ๐Ÿ”† ๐Ÿ”ฑ โšœ ใ€ฝ โš  ๐Ÿšธ ๐Ÿ”ฐ โ™ป ๐Ÿˆฏ ๐Ÿ’น โ‡ โœณ โŽ โœ… ๐Ÿ’  ๐ŸŒ€ โžฟ ๐ŸŒ โ™พ โ“‚ ๐Ÿง ๐Ÿšพ โ™ฟ ๐Ÿ…ฟ ๐Ÿˆณ ๐Ÿˆ‚ ๐Ÿ›‚ ๐Ÿ›ƒ ๐Ÿ›„ ๐Ÿ›… ๐Ÿšฐ ๐Ÿ›— ๐Ÿšน โ™‚ ๐Ÿšบ โ™€ โšง ๐Ÿšผ ๐Ÿšป ๐Ÿšฎ ๐ŸŽฆ ๐Ÿ“ถ ๐Ÿˆ ๐Ÿ†– ๐Ÿ†— ๐Ÿ†™ ๐Ÿ†’ ๐Ÿ†• ๐Ÿ†“ 0โƒฃ 1โƒฃ 2โƒฃ 3โƒฃ 4โƒฃ 5โƒฃ 6โƒฃ 7โƒฃ 8โƒฃ 9โƒฃ ๐Ÿ”Ÿ ๐Ÿ”ข โ–ถ โธ โฏ โน โบ โ โญ โฎ โฉ โช ๐Ÿ”€ ๐Ÿ” ๐Ÿ”‚ โ—€ ๐Ÿ”ผ ๐Ÿ”ฝ โซ โฌ โžก โฌ… โฌ† โฌ‡ โ†— โ†˜ โ†™ โ†– โ†• โ†” ๐Ÿ”„ โ†ช โ†ฉ ๐Ÿ”ƒ โคด โคต #โƒฃ *โƒฃ โ„น ๐Ÿ”ค ๐Ÿ”ก ๐Ÿ”  ๐Ÿ”ฃ ๐ŸŽต ๐ŸŽถ ใ€ฐ โžฐ โœ” โž• โž– โž— โœ– ๐Ÿ’ฒ ๐Ÿ’ฑ ยฉ ยฎ โ„ข ๐Ÿ”š ๐Ÿ”™ ๐Ÿ”› ๐Ÿ” ๐Ÿ”œ โ˜‘ ๐Ÿ”˜ ๐Ÿ”ด ๐ŸŸ  ๐ŸŸก ๐ŸŸข ๐Ÿ”ต ๐ŸŸฃ ๐ŸŸค โšซ โšช ๐ŸŸฅ ๐ŸŸง ๐ŸŸจ ๐ŸŸฉ ๐ŸŸฆ ๐ŸŸช ๐ŸŸซ โฌ› โฌœ โ—ผ โ—ป โ—พ โ—ฝ โ–ช โ–ซ ๐Ÿ”ธ ๐Ÿ”น ๐Ÿ”ถ ๐Ÿ”ท ๐Ÿ”บ ๐Ÿ”ป ๐Ÿ”ฒ ๐Ÿ”ณ ๐Ÿ”ˆ ๐Ÿ”‰ ๐Ÿ”Š ๐Ÿ”‡ ๐Ÿ“ฃ ๐Ÿ“ข ๐Ÿ”” ๐Ÿ”• ๐Ÿƒ ๐Ÿ€„ โ™  โ™ฃ โ™ฅ โ™ฆ ๐ŸŽด ๐Ÿ‘โ€๐Ÿ—จ ๐Ÿ—จ ๐Ÿ’ญ ๐Ÿ—ฏ ๐Ÿ’ฌ ๐Ÿ• ๐Ÿ•‘ ๐Ÿ•’ ๐Ÿ•“ ๐Ÿ•” ๐Ÿ•• ๐Ÿ•– ๐Ÿ•— ๐Ÿ•˜ ๐Ÿ•™ ๐Ÿ•š ๐Ÿ•› ๐Ÿ•œ ๐Ÿ• ๐Ÿ•ž ๐Ÿ•œ

Cartes d'Emojis. Si vol transmetre una emociรณ en un missatge per mitjร  d'un telรจfon intelยทligent o bรฉ en converses virtuals a les xarxes socials, รฉs probable que ja hagi utilitzat el seu cor, la mร  de ยซpolze cap amuntยป, els seus palmells o bรฉ la cara groga feliรง. Una cerca recent a Google va descobrir que la paraula mรฉs escrita per SMS o bรฉ xat no era una paraula, sinรณ mรฉs aviat un disseny de cor vermell. Conformi la companyia, la imatge i les seves alteracions apareixen milers de milions de vegades al dia a tot el mรณn. Menjar, animals, transport, persones, sentiments. Tots aquests dibuixos colorits que apareixen com una opciรณ al teclat s'anomenen Emojis.

    Cartes dยดEmojis โžก๏ธ

La comunicaciรณ no nomรฉs es tracta de paraules parlades o bรฉ escrites, doncs tambรฉ ens comuniquem de forma no verbal, รฉs a dir, sense fer servir el llenguatge. Mรฉs exactament, per mitjร  de les nostres expressions facials, els nostres posats, el nostre llenguatge anatรฒmic i to. La nostra comunicaciรณ cada cop รฉs mรฉs digital. Escrivim e-mails i xategem a WhatsApp, Facebook, Instagram o bรฉ Snapchat. El que podem expressar a la vida real en paraules, o no verbalment, รฉs reemplaรงat per Emojis i textos curts. Aixรฒ afegeix emociรณ al text i pot evitar equรญvocs. La majoria de la gent diu que poden expressar les emocions millor mitjanรงant Emojis que mitjanรงant les paraules.

A banda de les diverses expressions facials i gestos, tambรฉ hi ha Emojis que representen objectes. Aixรฒ normalment ajuda l'altre a entendre la situaciรณ i el context. L'evoluciรณ dels Cartes d'Emojis ha portat molts beneficis a les marques i les xarxes socials. Una de les mรฉs grans avantatges de fer servir Emoticones i Emoji รฉs escurรงar el missatge, รฉs a dir, fer que el contingut d'un text sigui mรฉs ร gil i mรฉs directe.

Podem dir, que รฉs prร cticament impossible fer una publicaciรณ i no posar un Emoji, no รฉs aixรญ? Si ets dels que adoren els Cartes d'Emojis, perรฒ no saps de quina manera utilitzar-los estratรจgicament, t'hi assistirem! Mostrant de quina manera van brotar aquestes representacions grร fiques i quina รฉs la millor manera d'aplicar-les a les seves publicacions.

Cartes d'Emojis Quรจ sรณn?

La paraula ยซemoji ยป provรฉ de la uniรณ de ยซi tambรฉยป (็ตต), que significa imatge en japonรจs i ยซmojiยป (ๆ–‡ๅญ—), que significa lletra. ร‰s a dir, sรณn sรญmbols que representen una idea, paraula o bรฉ oraciรณ completa.

Aquests sรญmbols tenen aparenรงa d'expressions, objectes, animals, tipus de temps, etc. Es van convertir en tendรจncia amb lรบs cada vegada mรฉs gran de telรจfons intel ligents.

El dia d'avui sรณn una part de l'escriptura i encara es consideren un nou idioma. Per posar un exemple, la paraula de l'any dos mil quinze, elegida pel diccionari d'Oxford, va ser !

Perรฒ cura! no confonguis Cartes d'Emojis amb Emoticones/Emoticones. Mentre que els Emojis sรณn carร cters independents, les emoticones sรณn emoticones o bรฉ sรญmbols fets amb carร cters de teclat, com (-: o <3.

Histรฒria de ยซCartes d'Emojisยป

Els Cartes d'Emojis sรณn ja part de la nostra cultura i dia a dia que รฉs difรญcil rememorar en quin moment van venir i on, cert?

Perรฒ la histรฒria รฉs molt mรฉs antiga del que sembla i comenรงa el 1999, al Japรณ, com l'origen del nom โ€œEmojiโ€ ja denuncia.

Tot va comenรงar quan la companyia de telรจfons mรฒbils NTT DoCoMo va desenvolupar I-mode, un gรจnere d'embalum d'informaciรณ per a telรจfons mรฒbils, que inclou correu, temps, notรญcies i accรฉs a Internet, que estava forรงa avanรงat en aquell moment i procurava revolucionar la manera que els japonesos van comunicar.

Shigetaka Kurita, un dels empleats de NTT DoCoMo que participa en el projecte I-mode, es va adonar del fred i de vegades equรญvoca que era la comunicaciรณ en limitar nomรฉs les frases escrites al telรจfon mรฒbil, i va comenรงar a buscar una manera fer que els missatges fossin mรฉs humans.

Perรฒ cap d'ells no va estar d'acord i va ser llavors quan Kurita, que no era dissenyadora, va reunir un petit equip i, amb la limitaciรณ de 12 ร— dotze pรญxels, va idear els primers cent setanta-sis Emojis que tenen histรฒria.

Conforme Kurita, la seva inspiraciรณ per a aquests primers sรญmbols procedeix de la cultura nipona i les expressions que va veure en l'anime i el manga quan era petit.

Quan finalment el creador dels Emojis va presentar els dissenys originals a les grans companyies tecnolรฒgiques, esperava que els milloressin amb la seva estructura, perรฒ aixรฒ no va passar: els sรญmbols van entrar en mode I exactament de la manera com van ser dissenyats originalment.

Poc desprรฉs del llanรงament dels Emojis al pรบblic generalment, les altres companyies de telecomunicacions van comenรงar a copiar amb desvergonyiment els dissenys i la idea dels personatges, afegint algunes novetats, ja que la companyia NTT DoCoMo i Kurita no van patentar la invenciรณ.

Aixรฒ va acabar generant incomptables personatges diferents i un veritable caos: el nรบmero d'Emojis va arribar a 800! โ€“ que nomรฉs va comenรงar a resoldre's en dos mil cinc, en quรจ totes les empreses van decidir mapejar quins carร cters es van utilitzar i intentar establir un estร ndard entre ells.

En dos mil dotze, un dels contendents de NTT DoCoMo, amb l'ajuda de Kurita, finalment va redissenyar els personatges originals.

D'acord, perรฒ de quina manera van sortir els Cartes d'Emojis del Japรณ i es van apoderar del mรณn?

Si pensaves en Apple, tens raรณ!

En dos mil set, Apple va llanรงar el primer iPhone i, considerant la seva popularitat al mercat nipรณ, va incloure Emojis, ja que aquests eren un fenomen cultural molt fort al paรญs.

Perรฒ aquรญ, a l'oest, els Emojis encara estaven ocults a l'iPhone i nomรฉs es van descobrir quan els usuaris van canviar l'idioma del dispositiu a japonรจs.

Donat el desig del pรบblic que tambรฉ volia comunicar-se usant els sรญmbols i semblants afables, Apple va llanรงar Emojis per a tots els idiomes en dos mil onze, amb el llanรงament de iOS.

I aquest va ser l'inici de la febre tal com la coneixem avui: Google i Windows van procurar que els seus Emojis s'inspiressin en el disseny de la competรจncia.

Per evitar el caos que va ser el comenรงament dels Emojis al Japรณ, el Consorci Unicode es va prendre la molรจstia d'estandarditzar el codi de carร cters per tal que els usuaris de diferents sistemes operatius puguin fer servir els Emojis sense desacords.

Als nostres dies, els Cartes d'Emojis sรณn una part de la cultura, i es fan servir des de la comunicaciรณ diร ria fins a la narraciรณ d'histรฒries, com en el cas del llibre Emoji Dick, que va adaptar la tradicional histรฒria de Moby Dick utilitzant nomรฉs Emojis.

Cartes d'Emojis en Mร rqueting

Amb la gran popularitat dels Cartes d'Emojis i la manera com s'introdueixen a la cultura del mรณn, els bons venedors han vist les innombrables possibilitats que aquest llenguatge pot proporcionar per a la comunicaciรณ amb els seus clients del servei.

I no รฉs nomรฉs amb els millennials! Com vam veure a les estadรญstiques de l'รบltim tema, el noranta-dos per cent dels usuaris d'Internet avui fan servir Emojis.

Tot i ser una tendรจncia molt forta, cal anar amb compte en la seva ocupaciรณ, no exagerar o ocasionar malentesos. Per tant, hem portat certs consells per tal que utilitzis Emojis en el mร rqueting de la teva empresa:

1. Coneix els Emojis

Aquest รฉs el pas fonamental abans de meditar en qualsevol comunicaciรณ, com sempre i en tot moment xerrem aquรญ al bloc.

Ja abans de meditar exactament en quรจ dir i com dir-ho, sร piga si la seva persona s'involucra amb el รบs d'Emojis. ร‰s que la seva audiรจncia estร  precisament al 8 per cent que encara no utilitza i no s'identifica amb els personatges?

Per a aquest รบs de recerca i proves. Vegeu quin tipus de comunicaciรณ reacciona mรฉs a la seva publicaciรณ i de quina manera s'hi adapta.

2. Coneix els significats

Un dels errors mรฉs grans al utilitzar Emoji en mร rqueting รฉs emprar-los sense saber realment el significat. No tots poden representar el que penses, de manera que รฉs important saber exactament el que estร s comunicant.

Un bon consell รฉs emprar Emojipedia per descobrir el significat de tots els Emojis, a banda d'investigar els carร cters elegits a les xarxes socials per poder veure de quina manera les persones els fan servir i en quin context.

3. Estiguin atents a les notรญcies

Potser ho has sentit, mรฉs els Cartes d'Emojis s'actualitzen constantment.

Algรบ que parli directament amb la marca pot sorgir i ser una forma essencial d'interaccionar amb la seva audiรจncia.

Tambรฉ tingui present allรฒ que ha estat utilitzant la seva persona, quines sรณn les tendรจncies i quines ja no s'han utilitzat, perรฒ รฉs realment essencial que la seva comunicaciรณ estigui sintonitzada en l'idioma de qui vol arribar.

4. Utilitza Emojis per humanitzar la teva marca

Com vam veure allร  en els primers dies dels Emojis, la seva creaciรณ va ser exactament per transmetre emocions que no eren possibles al text i per fer els missatges menys freds i distants.

Per tant, รฉs una bona opciรณ emprar Cartes d'Emojis en interactuรฏs en temps real i relacionar-se amb la seva audiรจncia, singularment quan aquesta interacciรณ รฉs mรฉs informal i amena, com quan algรบ elogia la seva empresa o bรฉ el contingut que tรฉ el seu bloc o bรฉ xarxa social.

5. Evita els missatges codificats o bรฉ explica'ls molt bรฉ

No tots poden comprendre senzillament el que signifiquen els sรญmbols, amb compte amb els missatges que estan completament codificats amb Emojis. ร‰s possible que el vostre missatge no arribi i podeu perdre l'oportunitat de crear una connexiรณ amb l'audiรจncia.

6. Sร piga en quin moment fer servir

Un Emoji utilitzat en un context molt seriรณs, com quan respon a una protesta del seu client del servei a Twitter o en una declaraciรณ mรฉs seriosa, pot ser un tret al peu.

Assegureu-vos que l'Emoji no confondrร  o bรฉ molestarร  a qui llegeix el seu missatge, i utilitzeu-lo amb moderaciรณ, en especial en l'atenciรณ al client.

7. Fes servir Cartes d'Emojis rellevants pel teu missatge

Mai uses Cartes d'Emojis nomรฉs per emprar. Assegureu-vos que lรบs veritablement afegirร  alguna cosa al seu missatge o bรฉ estarร  relacionat amb el que vol dir.

Significat dels emojis mรฉs utilitzats a Internet

somrient

Aquesta cara feliรง que mostra les dents รฉs l'Emoji idoni per descriure la felicitat o bรฉ l'alegria pel missatge rebut. Aquesta icona tan popular ha estat amb nosaltres des del comenรงament de les aplicacions de missatgeria instantร nia i plataformes.

Plorant rient

L'Emoji Crying Laughing s'empra per expressar que vas riure tant que els ulls s'omplen de llร grimes. S'empra per comunicar en el moment en quรจ una persona troba una cosa veritablement entretinguda. Aquest Emoji es va fer tan conegut que va ser el primer a afegir-se a l'Oxford English Dictionary i en dos mil quinze es va considerar la Paraula de l'any.

reflexiu

La cara meditabunda รฉs un Emoji usat per dir que estร s reflexionant sobre alguna cosa, o bรฉ per transmetre que estร s confรณs. Tambรฉ es pot fer servir quan es vol qรผestionar la veritat d'una cosa que s'ha dit. Com a curiositat podem esmentar que รฉs una de les poques emoticones que mostra la mร .

Rient i suant fred

Aquest Emoji s'utilitza sovint per expressar alleugeriment en sortir d'una situaciรณ difรญcil. Aixรญ mateix, es pot utilitzar per dir que estava una mica avergonyit per una situaciรณ.

Cara somrient amb ulls somrients

Aquesta cara somrient amb galtes rosades pot representar un somriure tรญmid. Tambรฉ podeu representar satisfacciรณ, calma i gratitud. La seva variaciรณ en emoticon รฉs ^^.

Cara somrient amb halo

Aquest Emoji es fa servir en el moment en quรจ una persona vol expressar la seva innocรจncia. Tambรฉ es fa servir quan algรบ fa bones obres, รฉs molt dolรง, innocent o bรฉ es comporta de manera exemplar.

Perรฒ la cara angelical tambรฉ es pot utilitzar de manera irรฒnica, per a accions o bรฉ comportaments que no sรณn gaire bons.

de l'inrevรฉs

No em prengui seriosament! Aquest Emoji es fa servir per assenyalar-se un missatge equรญvoc, irรฒnic o entretingut. A mรฉs, pot representar que et trobes una mica desganat o bรฉ no t'agrada una gracieta.

ullet

Aquesta cara de picada d'ullet maliciรณs pot simbolitzar un acte de complicitat o consentiment, i tambรฉ s'usa com un signe de coqueteig. Aixรญ mateix, es pot fer servir per expressar un ยซOKยป donat per la persona, humor o bรฉ ironia segons el cas.

cara alleujada

Aquesta cara d'alleujament รฉs dir que tot va sortir bรฉ! S'usa quan la persona estร  feliรง que alguna cosa desagradable hagi acabat. Tambรฉ podeu significar que la persona estร  relaxada, lliure de preocupacions.

Cara somrient amb cor als ulls

Aquesta cara feliรง amb ulls en forma de cor mostra que la persona estร  bojament enamorada i pot ser per a una persona, lloc o bรฉ fins i tot un objecte. ร‰s un bon Emoji per enviar el teu enamorat.

Expressa amor, estima i gratitud, i de manera freqรผent s'utilitza en missatges romร ntics.

Bufant petรณ

Aquest รฉs un dels Emojis de petons mรฉs emprats, que expressa estima, gratitud o bรฉ alguna intenciรณ romร ntica. Aixรญ mateix es pot fer servir al final d'una oraciรณ sarcร stica o bรฉ ser una reacciรณ a un missatge groller.

Aquest Emoji รฉs molt popular habitualment sutilitza per enviar un petรณ afectuรณs a laltra persona. Hi ha diferents Emojis de petons, perรฒ aquest รฉs un dels mรฉs usats.

Mostrant llengua

Aquest Emoji es pot fer servir en algun gรจnere d'ยซestic fent bromaยป, per suavitzar un comentari irรฒnic o bรฉ deixar clar que s'ha comentat una cosa que no s'ha de prendre de veritat.

Cara de estudiรณs

Antiojos enormes, somriure incรฒmode i dents protuberants, aquest Emoji รฉs l'estereotip del nerd. S'utilitza de forma humorรญstica o bรฉ irรฒnica, per expressar com ets d'intelยทligent.

Noi amb lents de sol

Si vols ensenyar genialitat, aquest รฉs lยดEmoji ideal. Aixรญ mateix es pot fer servir per assenyalar-se ironia i despreocupaciรณ per alguna cosa que s'ha dit. A mรฉs, representa el sol, les vacances i l'estiu a la platja.

Somriure lateral

Aquest mig somriure representa ironia, fredor o serveix per dir que algรบ estร  fent alguna cosa. Aixรญ mateix es pot emprar per flirtejar o fer insinuacions sexuals.

rondinaire

Aquesta mirada rondinaire expressa insatisfacciรณ. Mostra que la persona no estร  encantada amb alguna cosa, que tรฉ desinterรจs o desaprovaciรณ.

cara decebuda

Aquest Emoji es fa servir per dir que la persona estร  realment trista i frustrada. Representa tristesa, remordiment i penediment.

cara preocupada

Es fa servir quan algรบ se sent desitjรณs, insegur i incรฒmode. Assenyala que la persona estร  preocupada per una situaciรณ difรญcil o bรฉ un esdeveniment important.

cara plorant

Aquest Emoji de celles plorant i plorant mostra un estat de dolor per alguna cosa, de patiment. Que encara fa mal rememorar alguna cosa. Sovint es fa servir per expressar malestar o bรฉ decepciรณ per alguna cosa.

Plorant molt

En aquest Emoji, les llร grimes surten dels ulls com una cataracta. Representa molta tristesa, dolor o derrota. Entre els Emojis que transmeten la sensaciรณ de tristesa o bรฉ decepciรณ, aquest รฉs un dels mรฉs comuns.

Felicitats

Aquest Emoji es fa servir quan estร s molest, enutjat o bรฉ plenament furiรณs per alguna cosa. L'Emoji de cara enutjada expressa mal humor o incomoditat en una situaciรณ.

Enrojolada

Es fa servir quan la persona estร  convulsionada, en una situaciรณ incรฒmoda o bรฉ ha comรจs un error. Expressa vergonya, que estร s passant per alguna cosa molt vergonyosa, o bรฉ per reaccionar davant d'un complert o un missatge adulador.

Cridant de temor

Aquesta cara terroritzada estร  inspirada en la pintura The Scream, de l'artista noruec Edvard Munch. Significa que la persona tรฉ por, entra en pร nic per alguna cosa.

Temorรณs

Aquesta cara representa algรบ atemorit i confรบs. Sembla estar profundament commocionat i sorprรจs per un sinistre esdeveniment o bรฉ una experiรจncia intensa.

Suor freda

Representa angoixament o bรฉ preocupaciรณ, quan les coses succeeixen de forma diferent del que s'esperava. Aixรญ mateix es pot fer servir per quan estร s cansat o tens moltes coses a fer. Aquest representa felicitat amb alleujament.

Cara sense boca

Aquest Emoji es fa servir per representar que la persona estร  sense paraules. Que algรบ no vol o no pot dir res sobre un tema concret. S'usa en converses difรญcils, enutjoses o dolentes.

cara neutral

Aquest Emoji mostra una cara inexpressiva amb un aspecte neutral. Vol dir que la persona รฉs indiferent a la situaciรณ. En general es fa servir quan alguna cosa รฉs poc interessant i no hi ha una expressiรณ convenient per transmetre aquest sentiment.

Cara

Aquest Emoji representa que alguna cosa era veritablement vergonyosa. ร‰s una expressiรณ de nerviosisme o bรฉ vergonya. Aixรญ mateix es pot fer servir com un somriure lleument culpable, d'algรบ que ha fet una cosa imbรจcil i intenta solucionar la tensa situaciรณ fent ganyotes.

Ulls enrotllats

Aquest Emoji s'utilitza per representar un sentiment de menyspreu, menyspreu o bรฉ rancor cap a algรบ o bรฉ alguna cosa que s'ha dit prรจviament, i fins i tot tedi sobre una persona o bรฉ tema. Aixรญ mateix, es pot utilitzar per identificar que cert missatge era sarcร stic.

sorprรจs

Oh el meu Dรฉu! Aquesta cara desapaciblement sorpresa s'utilitza quan passa una cosa impactant. Pot ser una resposta a un mal comportament o un missatge groller, o quan no es pot afegir res al que s'ha dit.

Dormit

Als cรฒmics o dibuixos animats, el zZz sobre el cap vol dir que el personatge estร  adormit. Aquest Emoji es fa servir quan la persona estร  molt cansada, vol anar a dormir o estร  desganada del tema.

Somni

Aquest Emoji mostra algรบ mort de cansament. Aquesta bombolla que surt del nas รฉs un sรญmbol tรญpic de mร niga, que representa que el personatge dorm.

S'empra com una expressiรณ que una conversa รฉs extremadament desganada i somnolenta.

Vomitant

Aquest Emoji vol dir que la persona estava tan disgustada amb el que es va dir que gairebรฉ podia tornar. S'utilitza com una manera de desaprovar alguna cosa.

Cara somrient amb banyes

Aquest somriure maliciosa amb petites banyes de dimoni vol mostrar que la persona vol crear problemes. Aixรญ mateix es pot emprar de manera maliciosa o sexual.

Mans aixecades

Aleluia! Aquestes mans estirades cara amunt s'usen per festejar alguna cosa o per expressar que la persona estร  feliรง doncs finalment va passar una cosa que esperava. Tambรฉ manifesta que s'estร  divertint i gaudint l'instant.

aplaudiments

Bravo, molt bรฉ! Aquest Emoji mostra 2 mans aplaudint i es fa servir principalment per expressar permรญs i agraรฏment. Aixรญ mateix es pot utilitzar sarcร sticament, si alguna cosa realment no mereix cap aplaudiment!

puny

Aquest puny es fa servir per estimular a algรบ o per dir que estร s conforme amb algรบ que estร  del seu costat. L'Emoji de puny รฉs un dels mรฉs populars, que s'utilitza exactament com el mateix gest popular d'amistat a la vida real, รฉs a dir, saludar un amic en comptes de dir ยซholaยป. D'altra banda, tambรฉ es pot interpretar com una amenaรงa de quall.

ulls

T'estic observant! Aquests 2 ulls signifiquen que alguna cosa รฉs observada o verificada.

Mร  a la cara (Facepalm)

Aquest Emoji descriu un posat que es va fer popular per mitjร  de la sรจrie Star Trek. Significa ยซno pot ser veritat!ยป

S'utilitza quan escoltes o veus algรบ fent alguna cosa ximple, perรฒ tambรฉ es pot utilitzar si et sents ยซavergonyit de la restaยป.

Encongint-se d'espatlles

S'utilitza per expressar els sentiments de ยซNo sรฉ de quina manera et puc ajudarยป o bรฉ ยซFes quรจ, cert??ยป. Aquest Emoji d'espatlles encongits mostra ignorร ncia, confusiรณ o manca d'interรจs en alguna cosa. Procedeix de l'emoticรณ ยฏ _ (ใƒ„) _ / ยฏ.

Emojis que s'han convertit en mems o que tenen un doble significat

Prรฉssec Emoji

Els Emojis de prรฉssec s'han utilitzat extensament per representar el darrere, a causa de la semblanรงa visual percebuda per molts usuaris. Aixรฒ ho va portar a ser conegut com una ยซemoticรณ al mร ximยป.

Cara de lluna plena

La lluna plena รฉs l'eufemisme original utilitzat pel darrere. En veritat, als USA, la lluna s'ha utilitzat per descriure els ases des de mil set-cents quaranta-tres, molt abans que s'inventรฉs l'Emoji prรฉssec.

Emoji de lluna negra

L'Emoji de la lluna negra sovint es fa servir per ressaltar el significat sexual en una oraciรณ. Coquetejar es fa servir amb freqรผรจncia o bรฉ per fer una broma sexual.

Caca Emoji

Aquest Emoji de caca somrient es fa servir en mรบltiples contextos. Un รบs comรบ aixรฒ รฉs que el contingut รฉs dolent, perรฒ tambรฉ es pot utilitzar per expressar agressivitat passiva, grร cies a la cara feliรง i somrient d'aquest munt de popรณ.

Albergรญnia Emoji

Els Emoji d'albergรญnia es van usar amb freqรผรจncia en missatges en lรญnia per representar els genitals masculins o bรฉ com a insinuacions sexuals.

Cara amb una mirada de triomf

Molta gent pensa que aquest Emoji representa algรบ que esbufega amb ira. Perรฒ realment, aquests nรบvols blancs que surten del nas desitgen representar desdeny, un signe de superioritat. Mostra una persona orgullosa, triomfant sobre una altra.

Persona amb mans unides

Aquest Emoji de manera freqรผent s'empra per mostrar a algรบ com si estiguรฉs pregant, demanant alguna cosa a Dรฉu. En realitat, perรฒ, el que representa รฉs un ยซxoca aquests cincยป.

Persona de l'estaciรณ d'informaciรณ

Com puc assistir-hi? Aquest Emoji mostra una dona que ha de guiar el client i contestar les preguntes. No obstant aixรฒ, comunament ha estat una forma de sarcasme o bรฉ audร cia.