Mae'r rhyngrwyd yn fyd eang sy'n caniatáu i lawer o bobl gael mynediad i rwydwaith cyfrifiadurol o ddata sy'n cyfoethogi gwybodaeth llawer o bobl, dylid nodi er mwyn cael mynediad ato mae angen ei redeg trwy fynediad i borwyr sy'n galluogi defnyddwyr i wybod am hyn. ardal yn llawer mwy manwl, felly mae'n rhaid inni wybod pa borwyr sy'n gydnaws â Windows XP, system weithredu a ddefnyddir yn eang heddiw, gadewch i ni ddysgu ychydig mwy amdanynt.

porwyr-cyd-fynd-gyda-ffenestri-xp-1

Porwyr Cydnaws

Mae'r rhyngrwyd yn cynnwys rhwydwaith cyfrifiadurol sy'n gyfrifol am grynhoi llawer iawn o wybodaeth sydd wedi'i chreu ar gyfer cyrhaeddiad byd-eang, lle gweithredir system rhwydwaith rhyng-gysylltiedig sy'n rhyngweithio â chyfres o brotocolau sy'n cynnig gwasanaethau ac adnoddau amrywiol; felly, rhwydwaith cyfrifiadurol rhyngwladol ydyw, mae cysylltiadau rhyngrwyd yn cynrychioli modd o drosglwyddo data rhwng rhwydweithiau cyfrifiadurol.

Mae cysylltiadau rhyngrwyd yn gyfrwng cyffredin yn y gymdeithas heddiw, i'r pwynt bod pobl o wahanol oedrannau yn ei gyrchu i chwilio'n barhaus am wybodaeth o ddiddordeb, boed ar gyfer gwaith, dibenion addysgol neu hyd yn oed ar gyfer hobïau; mae'r math hwn o chwiliad yn cael ei wneud trwy swyddogaeth a elwir yn borwr.

Mae porwyr yn cynnwys cymhwysiad neu raglen benodol sy'n caniatáu i ddefnyddwyr gael mynediad priodol i dudalennau gwe i lywio rhwydweithiau cyfrifiadurol, gan amlygu'r cysylltiad â'r Rhyngrwyd yn bennaf, gellir gwneud hyn i gyd trwy gyfrifiaduron personol a hyd yn oed mewn dyfeisiau symudol.

Mae porwyr yn gweithio gyda systemau rhyngwyneb graffigol i allu sefydlu cysylltiad â'r HTTP neu brotocolau eraill, a hyn oll trwy weinyddion gwe. Prif swyddogaeth porwr yw arddangos tudalennau gwe a'u cydrannau priodol fel dogfennau testun, delweddau, sain, hyperddolenni, ymhlith eraill. Yn ogystal, porwyr yw prif ffynhonnell y rhyngrwyd cyfan, gan ganiatáu rhyngweithio rhwng pobl mewn gwahanol rannau o'r byd.

Yn ogystal, amlygir bod y gair porwr yn cyfeirio at y bobl sy'n llywio o fewn eu platfformau ac yn rhyngweithio â'r systemau gweithredu amrywiol, felly gall y porwr geiriau fod ag ystyr eang ac amrywiol iawn.

porwyr-cyd-fynd-gyda-ffenestri-xp-2

Porwyr Cydnaws Windows XP

Mae cyfrifiaduron yn cynnwys systemau gweithredu sy'n gyfrifol am ddatblygu swyddogaethau amrywiol o fewn cyfrifiadur, gan gyfarwyddo a chydlynu cymwysiadau a swyddogaethau a ddefnyddir gan ddefnyddwyr ynddo. Nid yw cyfrifiadur yn bodoli os nad oes ganddo system weithredu sy'n caniatáu iddo ryngweithio ag offer sylfaenol ac sy'n caniatáu datblygu system sylfaenol.

Ymhlith rhai o'r systemau gweithredu a ddefnyddir fwyaf mae Windows, Linux, OS a DOS; trwy hyn, gweithredir cnewyllyn i ddatblygu'r meddalwedd amrywiol sy'n gweithredu'r newidiadau pwysig yn yr offer. Mae Windows XP yn cael ei ystyried yn un o'r systemau gweithredu gorau sydd wedi dod i fodolaeth yn y byd cyfrifiadurol, mae hyn i'w briodoli i'w sefydlogrwydd a'i gyflymder mawr mewn cyfrifiaduron â gofynion isel, felly fe'i hystyrir yn un o'r goreuon o'r tŷ Windows.

Er gwaethaf cael cefnogaeth amlwg iawn, nid yw llawer o ddefnyddwyr wedi ei dderbyn yn llawn, gan wrthsefyll ei ddefnydd wrth ddiweddaru cyfrifiaduron. Ond cofiwch fod porwyr heddiw wedi dod i'r amlwg sydd ond yn gydnaws â phorwyr Windows XP, felly mae hen borwyr wedi colli cefnogaeth ac felly wedi darfod.

Wrth i Microsoft ollwng cefnogaeth a chefnogaeth ar gyfer rhai systemau gweithredu Windows XP a cholli cydnawsedd â rhai o'r prif borwyr, dywedodd rhai defnyddwyr eu bod yn mudo i Windows 7 ac mae hyn oherwydd yr ychydig borwyr y mae Windows XP yn eu cynnig. Nesaf, bydd y porwyr sy'n gydnaws â Windows XP yn cael eu disgrifio, ac mae rhai ohonynt yn boblogaidd iawn ar gyfer porwyr Rhyngrwyd:

Opera 36 ar gyfer Windows XP

Mae Opera yn cynnwys porwr gwe a ddatblygwyd gan y cwmnïau meddalwedd Opera, sy'n gydnaws i gael system weithredu gyda Microsoft Windows a Mac OS X, yn gweithredu mewn hen fersiynau ers canol y 90au. porwyr ond yn cynnig systemau gweithredu gwahanol.

Mae fersiwn Windows XP yn sefyll allan am fod yn gydnaws ag Opera 36, ​​mae'n cynrychioli un o'r porwyr gorau a gynigir ar y Rhyngrwyd a gellir ei lawrlwytho trwy fynd i mewn i'r dudalen swyddogol. Dylid nodi bod ganddo weithdrefn osod arbennig lle mae'n orfodol dilyn y cam wrth gam a nodir yn ei rwydweithiau swyddogol, gan fynd i mewn iddo yn y panel rhyngrwyd.

Firefox 52ESR

Lansiwyd y Firefox a elwir yn borwr gwe agored am ddim a ddatblygir ar gyfer Linux, Android a Microsoft Windows yn seiliedig ar gorfforaeth Mozilla a Mozilla Foundation yn y farchnad yn 2004. Mae'n cynnwys porwr sy'n cael ei reoli gan dabiau a gwiriwr sillafu i weithredu gyda nodau tudalen deinamig a rheolwyr lawrlwytho. Daw'r math hwn o borwr i ddefnyddio peiriant chwilio y mae defnyddwyr yn gofyn yn fawr amdano.

Mae FireFox 52 R yn cynrychioli porwr sy'n gydnaws â Windows XP, yn cael ei gefnogi gan y llwyfan Microsoft, a dyna pam eu bod yn cynnig dolen addas ar gyfer ei osod ar y cyfrifiadur, unwaith y bydd y ffeil Firefox setup 52.Oesr.exe wedi'i gaffael a'r gweithredu gwahanol rhaid dilyn camau.

Porwr IRON

Gelwir Porwr IRON hefyd yn SRWare Iron, mae'n cynrychioli porwr sy'n dileu olrhain yn seiliedig ar olrhain defnydd, a elwir yn feddalwedd ffynhonnell agored am ddim. Yn cynnwys nodweddion unigryw sy'n gweithio ochr yn ochr â porwr cydnaws arall o'r enw Chrome, a dyna pam y caiff ei gynnwys yn aml mewn hysbysebion Google mewn ymateb i chwiliadau.

Mae'r math hwn o borwr yn fforc Chromium, prosiect a gynigiwyd gan Chrome Open Source, sy'n cynnig posibiliadau i arbed yr holl broblemau sy'n deillio o breifatrwydd ar gyfer diogelu data, mae'n cynrychioli offeryn gyda mwy o rinweddau fel porwr ar gyfer Windows XP, pan gaiff ei ddiweddaru ynghyd â Mae Chrome yn dod yn gydnaws.

Dadlwythwch Google Chrome

Mae gan y porwr gwe hwn gymwysiadau ffynhonnell agored, sy'n cael eu datblygu mewn cwmnïau Google, gellir ei gymhwyso mewn gwahanol systemau gweithredu megis Microsoft, Mac OS X, Chrome, Linux, Android ac iOS, yn cael ei lansio ar y farchnad o ddechrau'r flwyddyn 2008, dod yn fwyaf poblogaidd yn y farchnad.

Mae Chrome yn cynrychioli math o ryngwyneb defnyddiwr graffigol sy'n gyfeirnod fel rhaglen gyfrifiadurol sy'n rhyngweithio â delweddau a gwahanol wrthrychau graffig a gynigir o fewn amgylchedd gweledol y defnyddiwr. Mae'n cael ei ystyried y mwyaf ar y farchnad a'r mwyaf poblogaidd gan bobl ledled y byd, ac yna Mozilla ac Internet Explorer. Mae'r erthygl hon yn tynnu sylw at bwysigrwydd cael y porwr hwn, felly mae'n rhaid ei lawrlwytho o'i dudalen swyddogol i gael diogelwch y gofrestrfa.

Porwyr Cyflym ac Ysgafn

Mae Slimbrowser yn borwr sy'n cael ei ystyried yn ddewis amgen, cyflym, effeithlon a diogel. Mae galw mawr amdano gan bobl am fod yn ddewis arall ysgafn ar gyfer y prosesydd, mae'n cynrychioli math o borwr ar gyfer Windows XP sy'n eithaf ymarferol, pwerus, amlbwrpas a diogel, mae nodweddion canlynol y Slimbrowser wedi'u hamlygu isod:

  • Yn eich galluogi i lenwi rhai ffurflenni yn awtomatig.
  • Mae hefyd yn cynnal lawrlwythiadau cyflym iawn.
  • Cael fideos o youtube.
  • Mae'n caniatáu rhedeg cyfieithydd integredig rhwng tudalennau gwe.
  • Mae'n dod i rwystro hysbysebu.

Lawrlwythwch Porwr ar gyfer Windows XP

Porwyr yw'r arddangosfa o dudalennau gwe sy'n cynnal offer defnyddiol ar gyfer datblygu proseswyr yn y cyfrifiadur, yng nghanol 2021 daeth argymhellion i'r amlwg yn ôl chwiliadau defnyddwyr, disgrifir y rhai mwyaf perthnasol isod:

Yandex

Fe'i hystyrir fel y porwr sydd wedi'i ddiweddaru orau ar gyfer Windows XP, fe'i hystyrir yn borwr Rwsiaidd, mae'n cynrychioli cwmni technolegol o fewn ei wlad, yn gweithredu peiriant chwilio y mae'n ei ddefnyddio o fewn y farchnad gyda 65%, gan ganiatáu iddo ddatblygu set o wasanaethau a cynhyrchion rhyngrwyd-ganolog. Mae'n cynrychioli Chromium ffynhonnell agored fel sylfaen. Rhag ofn y byddwch yn gwneud cais fel porwr XP wedi'i ddiweddaru sydd â'r nodweddion canlynol:

  • Amddiffyniadau i gyrraedd ffug hunaniaeth yn DNS.
  • Rhedeg rhyngwyneb ar gyfer spoofing DNS
  • Gosodwch arddull Windows 8 ar gyfer teclynnau.
  • Caniatáu amddiffyniad Wifi
  • Perfformio switsh bysellfwrdd integredig.

Gobeithio bod yr erthyglau hyn wedi bod yn ddefnyddiol, rydyn ni'n gadael eraill i chi a fydd yn sicr o ddiddordeb i chi:

Nodweddion Topolegau Rhwydwaith

Mathau Cebl USB

Ni fydd y cyfrifiadur yn cychwyn