Μέσα από αυτό το άρθρο, θα μάθουμε τι είναι μια μορφή. Η λειτουργία και η ταξινόμησή τους, οι τύποι εντύπων που υπάρχουν για διαφορετικές εργασίες, έντυπες ή ψηφιακές, και πολλές περισσότερες πληροφορίες για αυτό το θέμα ενδιαφέροντος. Μην σταματήσετε να διαβάζετε αυτήν την ανάρτηση.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΜΟΡΦΗ

Η φόρμα είναι ένας τύπος εγγράφου που μπορεί να εκτυπωθεί σε χαρτί ή να ψηφιοποιηθεί. Τα έντυπα χρησιμοποιούνται για την απόκτηση πρόσβασης σε ορισμένες πληροφορίες ατόμων ή εταιρειών που σχετίζονται με τον αιτούντα. Τα έντυπα περιέχουν βασικές πληροφορίες που ρυθμίζονται από ορισμένα διοικητικά πρότυπα.

Μορφή: βάση δεδομένων ενδιαφέροντος

Τα έντυπα διατηρούν ορισμένες μορφές σύμφωνα με τις ανάγκες του ατόμου ή της εταιρείας που απαιτεί τις πληροφορίες που ζητούνται σε αυτές.

Αυτά περιέχουν ερωτήσεις και συγκεκριμένα δεδομένα, με κενά κενά, όπου το άτομο στο οποίο απευθύνεται η φόρμα πρέπει να απαντήσει σε κάθε πεδίο με τις αληθείς πληροφορίες, ως απάντηση σε ό,τι αναφέρεται στην εν λόγω φόρμα.

Αυτός ο τύπος τεκμηρίωσης θεωρείται εργαλείο εργασίας, του οποίου ο προσανατολισμός στοχεύει στη διατήρηση των απαραίτητων δεδομένων για ένα συγκεκριμένο θέμα, με εύκολο και απλό τρόπο, σύμφωνα με το διοικητικό καταστατικό των εταιρειών.

Όλες οι φόρμες έχουν προηγουμένως πληκτρολογήσει δεδομένα που παραμένουν σταθερά και κενά κενά, για να τοποθετήσουν πληροφορίες που μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το ποιος συμπληρώνει αυτά τα κενά. Κάθε ένα από τα πεδία σε μια φόρμα έχει τη σημασία του, για παράδειγμα: το πεδίο "όνομα" είναι να απαντά με το όνομα, "ημερομηνία γέννησης", με την απόκριση αναφοράς και ούτω καθεξής.

Αυτά προειδοποιούν τον αιτούντα για τις πληροφορίες που απαιτούνται ή θα απαιτηθούν σε μια δεδομένη στιγμή. Αυτές οι φόρμες διατηρούνται με τακτοποιημένο και συγχρονισμένο τρόπο, όπως μια βάση δεδομένων, αρχειοθετημένες.

Κάθε εταιρεία απαιτεί ορισμένες πληροφορίες, ανάλογα με τις λειτουργίες της, τα έντυπα συλλέγουν τα δεδομένα με οργανωμένο τρόπο. Αυτά τα απλά ή πολύπλοκα πρότυπα έχουν συγκεκριμένο σκοπό.

Οι βάσεις δεδομένων μπορούν να δημιουργηθούν τόσο χειροκίνητα όσο και ψηφιακά. Αυτό οργανώνεται μέσω ορισμένων εφαρμογών που έχουν σχεδιαστεί για την αποτελεσματική διαχείριση μιας φόρμας, μέσω DBMS (Data Base Management Systems).

Μέσω του ΣΔΒΔ αποθηκεύονται σχετικά δεδομένα που στη συνέχεια μπορούν να παρατηρηθούν την απαραίτητη στιγμή, εύκολα και αποτελεσματικά.

Οι ιδιότητες που διαθέτουν τα Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων, καθώς και η εφαρμογή τους, χρησιμοποιούνται από την πληροφορική, με δομικό τρόπο. Αυτές οι εφαρμογές συνήθως χρησιμοποιούνται περισσότερο από δημόσιους φορείς ή εταιρείες.

Επομένως, μπορεί να ονομαστεί Φόρμα, στα έγγραφα όπου υπάρχουν διαδικασίες που χρησιμοποιούνται ως μοντέλο παρουσίασης στον χρήστη. Υπάρχουν διάφορα Πρότυπα ασφάλειας υπολογιστών, που ισχύουν για τις διάφορες ψηφιακές μορφές, για την ασφάλεια αποθήκευσης δεδομένων.

μέρη μιας φόρμας

Κάθε φόρμα αποτελείται από διαφορετικά μέρη που την αποτελούν, τα οποία έχουν τη συγκεκριμένη σημασία τους:

Επάνω άκρο ή κεφαλίδα

Σε αυτό το σημείο του εντύπου ονομάζονται ο θεσμός προέλευσης, το όνομα του εντύπου κ.λπ. Ήταν η εισαγωγή που θα αναπτύξει το σώμα του.

σχηματίζουν σώμα

Σε αυτό το μέρος αναπτύσσονται σχεδόν όλες οι πληροφορίες που ζητούνται στη φόρμα. Κάθε πεδίο έχει σχεδιαστεί με σωστό και τακτοποιημένο τρόπο, με βάση τις απαντήσεις που θέλετε να λάβετε.

Κάτω άκρο ή πόδι

Αν και οι φόρμες μπορεί να περιέχουν περισσότερες από μία σελίδες, αυτό το σημείο είναι το τελικό κλείσιμο των απαιτούμενων πληροφοριών. Ορίζει τις υπογραφές και τις σφραγίδες ταυτότητας. Έτσι ώστε τα στοιχεία να καταχωρούνται, με κωδικό εγγραφής.

Σκοπός μιας φόρμας

Τα έντυπα είναι προσχεδιασμένα για να συμπληρώσουν τις απαιτήσεις εταιρειών ή ιδρυμάτων, βάσει συγκεκριμένου σκοπού.

Πρέπει να επιτρέπουν τη συλλογή πληροφοριών για την αποτελεσματική επεξεργασία των δεδομένων, παρέχοντας νομική αξία σε συγκεκριμένες συναλλαγές.

Υπάρχουν βασικές φόρμες όπως αυτές που χρησιμοποιούνται για εγγραφή χρηστών ή σχόλια σε σελίδες του Διαδικτύου. Σε αυτά απαιτείται μόνο η συμπλήρωση των πεδίων ονόματος, επωνύμου και e-mail.

Επίσης, υπάρχουν πιο σύνθετες φόρμες, που απαιτούν να συμπληρώσετε διάφορα πεδία με πιο σχετικά στοιχεία, όπως: εγγραφή, αίτηση εργασίας κ.λπ. Σε αυτές τις περιπτώσεις, πρέπει να συμπληρωθούν περισσότερα πεδία εκτός από τα βασικά που έχουν ήδη αναφερθεί, όπως διεύθυνση εταιρείας, κατοικία, ιστότοποι, περισσότερα προσωπικά δεδομένα κ.λπ.

Οι πιο υποστηρικτικές φόρμες είναι πολύ σημαντικές, γιατί χρησιμοποιούνται ως οδηγός σε διάφορες διοικητικές συναλλαγές.

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΦΟΡΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΜΟΡΦΗ

λειτουργία μιας φόρμας

Η λειτουργία των φορμών δεν είναι άλλη από την καταγραφή πληροφοριών για αποθήκευση στην αντίστοιχη βάση δεδομένων. Μοιάζουν με προγραμματισμένα παράθυρα που ειδοποιούν τους χρήστες για τις πληροφορίες που τους ζητούνται, έτσι ώστε να έχουν πρόσβαση σε μια συγκεκριμένη βάση δεδομένων, όπως κάποιες σελίδες του Διαδικτύου.

Ορισμένες σελίδες ζητούν να συμπληρώσουν μια φόρμα, προκειμένου να αποθηκεύσουν τα δεδομένα εισόδου και να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες, αυτό όσον αφορά τις ψηφιακές φόρμες. Αυτός ο τύπος φόρμας βασίζεται σε ένα πρόγραμμα της Access, το οποίο χρησιμοποιείται για τη βελτιστοποίηση των πληροφοριών.

Χρήσεις μορφών

Όλα τα έντυπα είναι διαφορετικά με βάση τις ζητούμενες απαιτήσεις και προετοιμάζονται για συγκεκριμένο σκοπό. Η κύρια λειτουργία του είναι να αποθηκεύει και να ταξινομεί δεδομένα, τα οποία μπορούν να καταγραφούν αποτελεσματικά μέσω φορμών.

Η χρήση εντύπων μας δίνει μεγάλα πλεονεκτήματα, αρκεί να χρησιμοποιήσουμε σωστά επεξεργασμένο σχέδιο. Τα τέλεια σχεδιασμένα μοντέλα φόρμας θα παρέχουν μια επαρκή και βέλτιστη βάση δεδομένων. μέσα στο Μέρη μιας ιστοσελίδας, μπορούμε επίσης να βρούμε μια φόρμα, η οποία μπορεί να ζητήσει πληροφορίες για εγγραφή στον ιστό.

Για το λόγο αυτό, οι διάφορες εταιρείες ή ιδρύματα αναπτύσσουν ένα συγκεκριμένο σχέδιο φόρμας κατάλληλο για τις πληροφορίες που χρειάζονται για να αποκτήσουν. Ακολουθούν μερικά παραδείγματα εντύπων:

 • Οι φόρμες εγγραφής έχουν σχεδιαστεί για να γνωρίζουν ποιοι είναι οι χρήστες σας.
 • Τα έντυπα γνώμης έχουν σχεδιαστεί για να συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τα γούστα των χρηστών.
 • Σχεδιάστε ένα μοντέλο φόρμας web για να ενημερώνετε συνεχώς τις βάσεις δεδομένων.
 • Φόρμες ως εργαλεία αναζήτησης για τον εντοπισμό ιστοσελίδων.
 • Γίνονται ηλεκτρονικές φόρμες εγγραφής, για τη συμπλήρωση πληροφοριών για κάποιο είδος εκδήλωσης.
 • Έντυπα πρόσβασης και εγγραφής, τα οποία ρυθμίζουν το εισόδημα σε ορισμένους ιστότοπους.

Πολλές φόρμες θα έχουν κάποια αναπτυσσόμενα παράθυρα επιλογών, πλαίσια ελέγχου, κουμπιά ως εργαλεία προς χρήση, λίστες διαφορετικών επιλογών για να διαλέξετε κ.λπ.

Όταν συμπληρωθούν τα διάφορα πεδία των ψηφιακών φορμών, μας εμφανίζουν την επιλογή αποστολής, η οποία λειτουργεί ως αποστολέας των πληροφοριών σε έναν "διαχειριστή φορμών", ο οποίος θα βελτιστοποιήσει τα δεδομένα σύμφωνα με ορισμένα καθιερωμένα κριτήρια. Αυτή η βελτιστοποίηση μπορεί να γίνει ως εξής:

 • Ο διαχειριστής θα αποθηκεύσει τα δεδομένα σε μια "βάση δεδομένων" για μελλοντική χρήση.
 • Οι πληροφορίες θα σταλούν μέσω email, απευθείας στον διαχειριστή του web.
 • Οι πληροφορίες από τις φόρμες θα προστεθούν απευθείας στη βάση δεδομένων Ιστού.
 • Τα δεδομένα θα φτάσουν απευθείας στον ιστότοπο του ιστότοπου.

Με βάση αυτόν τον τύπο ψηφιακών εντύπων, είναι σημαντικό να σχεδιαστεί ένα σύστημα που να επιβεβαιώνει ότι τα δεδομένα που αποστέλλονται από τον χρήστη έχουν ληφθεί. Είναι επίσης σημαντικό να τοποθετήσετε έναν σύνδεσμο που ανακατευθύνει στην κύρια σελίδα.

Ταξινόμηση εντύπων

Είναι σημαντικό να ταξινομούνται τα έντυπα σύμφωνα με τον έλεγχο πρωτοκόλλου που έχει καθιερώσει η εταιρεία ή το ίδρυμα, με διαφορετικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται:

Σχετικός αριθμός

Μια συγκεκριμένη κωδικοποίηση εκχωρείται σε όλες τις φόρμες. Ωστόσο, είναι πολύ αντιοικονομικό όσον αφορά τη βελτιστοποίηση και τείνει να είναι διαρκώς ξεπερασμένο, για αυτό το λόγο χρησιμοποιείται μόνο για μικρές εταιρείες.

ΕΙΔΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΦΟΡΜΑ

Με έκδοση περιοχής

Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να εκχωρηθούν περίπου εκατό αριθμοί. Παραδείγματα:

Αγορές: 0000 έως 0999

Λογιστική: 1000 έως 1999

Πωλήσεις: 2000 έως 2999

Πρέπει να εκχωρηθούν συγκεκριμένα ψηφία σε κάθε περιοχή και ένας σχετικός αριθμός.

Αγορές: 01 – 0000

Λογιστική: 02 – 0000

Πωλήσεις: 03 – 0000

Λόγω της σχετικής διαδικασίας

Αυτό παρέχει τα πιο ευνοϊκά πλεονεκτήματα για τη διευκόλυνση της προέλευσης της φόρμας για τον χρήστη.

Συστήματα ελέγχου φόρμας

Με βάση ορισμένα σχέδια της εταιρείας για τη ρύθμιση ορισμένων λειτουργιών, βελτιστοποιώντας τη ροή των εγγράφων, πραγματοποιείται έλεγχος εντύπων, με αποτελεσματικό τρόπο που βελτιστοποιεί την παρακολούθηση της βάσης δεδομένων.

Γενικές εκτιμήσεις των συστημάτων ελέγχου

Οι φόρμες που δεν παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες πρέπει να απορριφθούν ή απλά να απενεργοποιηθεί η επεξεργασία τους, ενεργοποιώντας αποκλειστικά φόρμες με αποτελεσματικούς σχεδιασμούς που ελαχιστοποιούν τα ελαττώματα και τα σφάλματα στη βάση δεδομένων.

επίπεδο οργάνωσης

Για να διατηρείται ο έλεγχος των εντύπων βελτιστοποιημένος, πρέπει να οργανωθεί με βάση ένα όραμα υψηλής ποιότητας, το οποίο τακτοποιεί την αναθεώρηση και τον συντονισμό των εν λόγω εντύπων. Λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις των αναλυτών συστημάτων και των ίδιων των χρηστών, καθώς η ροή ανάλυσης επιτρέπει την ειδοποίηση για τη σωστή κατανομή των δεδομένων με βάση τους χρήστες.

έλεγχος μορφής

Από αυτή τη στιγμή, επισυνάπτεται ένα πρόγραμμα ελέγχου, ως βάση των πολιτικών δομών της εταιρείας ή του ιδρύματος, για να βελτιστοποιηθούν τα έντυπα και έτσι να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε λύση εάν υπάρχει κάποιου είδους πρόβλημα.

Τα διαδικαστικά συστήματα και η δομή για τον έλεγχο της ποιότητας των εντύπων πρέπει να συμβαδίζουν. Στο πεδίο αυτό παρατηρούνται αρκετά συγκεκριμένα σημεία, όπως: το κύριο θέμα της φόρμας και το δευτερεύον θέμα.

Ο λειτουργικός δείκτης

Αυτό το ευρετήριο που δημιουργείται ταυτόχρονα είναι το πιο σημαντικό εργαλείο υποστήριξης της βάσης ελέγχου, σε αυτό όλες οι φόρμες διατηρούνται μαζί ανάλογα με το σκοπό τους για τη βάση δεδομένων της εταιρείας.

Αυτό το ευρετήριο μπορούν να εισαχθούν μόνο από τους υπεύθυνους για τον έλεγχο των εντύπων. Εάν, στη βελτιστοποίηση, κάποια μορφή είναι πανομοιότυπη με άλλη, ή παρόμοια, θα μελετηθεί ποια μπορεί να διαγραφεί και η οποία διατηρεί τις απαραίτητες απαιτήσεις για τη βάση δεδομένων. Οι εταιρείες διατηρούν το ενδιαφέρον τους μόνο για: εξουσιοδότηση, τιμολόγηση, παροχή οδηγιών, κοινοποίηση, εγγραφή, αναφορά και απαίτηση.

Βήματα για την προετοιμασία μιας φόρμας

Υπάρχουν μια σειρά βημάτων που πρέπει να ακολουθήσετε, για να σχεδιάσετε ποιοτικά έντυπα με βάση ορισμένες βασικές απαιτήσεις, κάτω από τα πιο σχετικά:

 • Γίνεται μια καταμέτρηση δειγμάτων για κάθε έντυπο.
 • Στη συνέχεια οι φόρμες τοποθετούνται σε σύνολα ανάλογα με το θέμα ανάπτυξής τους.
 • Προχωράμε στην υποδιαίρεση των σημαντικών θεμάτων κάθε φόρμας.
 • Πρέπει να τοποθετήσετε έναν κωδικό σύμφωνα με το θέμα.
 • Ομαδοποιούνται ανάλογα με τη λειτουργικότητά τους.
 • Η προσθήκη ενός κωδικού ανάλογα με τη λειτουργία του είναι απαραίτητη.
 • Οι φάκελοι αρχείων είναι οργανωμένοι ανά ενότητες.
 • Είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί μια λίστα με πίνακα για την εισαγωγή των ονομάτων κάθε φόρμας μαζί με τους αντίστοιχους κωδικούς για την καθεμία.

Γενικές σκέψεις για την προετοιμασία ενός εντύπου

Όταν σχεδιάζουμε μια ποιοτική φόρμα, πρέπει να σταθμίσουμε ορισμένα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, προκειμένου να επιτύχουμε ηχηρή επιτυχία. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να εξετάσει και να αναλύσει ο αναλυτής είναι για ποιον σκοπό έχει σχεδιαστεί ένας συγκεκριμένος τύπος φόρμας και εάν υπάρχουν άλλες παρόμοιες μορφές.

Όταν ξεκινάτε να σχεδιάζετε, πρέπει να λάβετε υπόψη τη βάση του χαρτιού που θα χρησιμοποιηθεί, εάν εκτυπωθεί, μαζί με τη γραμματοσειρά που θα χρησιμοποιηθεί. Επομένως, είναι σημαντικό να περιγράψετε το περιεχόμενο της φόρμας σε μια λίστα πριν προχωρήσετε στη σχεδίασή της.

Στη συνέχεια, θα προχωρήσουμε στην παρατήρηση και ανάλυση του χώρου που θα μείνει σε κάθε πεδίο, που βελτιστοποιεί τη σωστή συμπλήρωση των δεδομένων, λαμβάνοντας υπόψη αν θα πρέπει να συμπληρώνεται χειροκίνητα, μηχανικά ή ψηφιακά.

Αυτό θα εξαλείψει τους κενούς ή νεκρούς χώρους και την υπερβολική σκίαση. Κάθε έντυπο προετοιμάστηκε για ένα τμήμα δοκιμών για περίπου έξι μήνες.

Τύποι εντύπων

Κάθε φόρμα έχει σχεδιαστεί για μια συγκεκριμένη χρήση, αν και υπάρχουν πολλοί τύποι, ο καθένας διατηρείται σε παρόμοια μορφή. Ακολουθεί μια λίστα με μερικές από τις πιο χρησιμοποιούμενες φόρμες:

 • Εντολές εργασίας
 • Time Parts
 • Λίστες ελέγχου
 • Δημοσκοπήσεις
 • Επιθεωρήσεις
 • Έλεγχοι
 • Παραγγελίες
 • Έλεγχος οχήματος

Προεκτυπωμένα έντυπα

Μπορούμε να βρούμε διάφορα είδη εντύπων στην αγορά, άλλα ψηφιακά και άλλα προεκτυπωμένα, μέσω της γραφικής τέχνης, αυτά μπορεί να είναι:

 • Κινητά φύλλα: Αυτά τα έντυπα είναι για ατομική χρήση. Μπορούν να κατασκευαστούν σε εκτυπωτές γραφικών τεχνών, το μοντέλο εκτύπωσής τους μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την τυπογραφία ή την περιστροφική πρέσα που χρησιμοποιείται. Αυτά μπορούν να διαθέτουν κορυφαία κοπή για να χειρίζονται μεμονωμένα φύλλα. Γεμίζονται με το χέρι ή με μηχανή.
 • Συνεχή φύλλα: Οι φόρμες που σχεδιάζονται με αυτόν τον τρόπο κατασκευάζονται σε περιστροφικό μηχάνημα και χρησιμοποιούνται με εκτυπωτές συνεχών φύλλων. Ένα παράδειγμα αυτού μπορεί να είναι: επιταγές, αποδείξεις πληρωμής ή αποδείξεις δαπανών και εσόδων, τιμολόγια κ.λπ.
 • Καρτέλλες: Οι φόρμες αυτές είναι δουλεμένες με συγκεκριμένο σχέδιο με τύπο γραμμάτων και είναι κατασκευασμένες από χαρτόνι. Αυτή η γραμματική είναι σύμφωνα με τη χρήση της. Υπάρχουν επαγγελματικές κάρτες, έλεγχος πρόσβασης και έξοδος εργαζομένων κ.λπ.
 • Φάκελοι: Οι φάκελοι σχεδιάζονται με βάση ορισμένα συγκεκριμένα μεγέθη και διαφορετικά βάρη. Κατασκευάζονται σε μεγέθη legal, letter, manila ή mail bag. Αυτός ο τύπος φακέλου πρέπει να περιέχει γραμμάρια εκατόν δέκα έως εκατόν είκοσι γραμμαρίων, έτσι ώστε ο χειρισμός του να μπορεί να αντέξει τη ρουτίνα στην οποία εκτίθεται, χωρίς να κινδυνεύει να υποστεί ζημιά.

ηλεκτρονικά έντυπα

Επί του παρόντος, οι ψηφιακές φόρμες είναι οι πιο χρησιμοποιούμενες για πολλούς λόγους, πρώτον, η διαχείριση δεδομένων είναι εξορθολογισμένη, δεύτερον, συνεργάζεται με το οικοσύστημα, μεταξύ άλλων σημαντικών παραγόντων. Οι ψηφιακές φόρμες συμπληρώνονται ακόμα πιο εύκολα.

Τα πεδία για τη γραφή σε αυτές τις φόρμες έχουν συνήθως πρόθεμα, αν και άλλα διατηρούν μεταβλητό μήκος, μέσω αναπτυσσόμενων καρτελών. Για την απλή επιλογή σε μια φόρμα, οι απαντήσεις βελτιστοποιούνται με απλούστερο τρόπο, με κατάλληλα πλαίσια για το σκοπό αυτό, ώστε με ένα μόνο κλικ του ποντικιού να επισημαίνεται η επιλεγμένη επιλογή.

Για αυτές τις φόρμες δημιουργείται μια προεπιλεγμένη επιλογή για ορισμένα καθορισμένα πεδία. Αυτό καθιστά πολύ πιο εύκολο να τα γεμίσετε. Καθώς είναι ένας υπολογιστής που εκτελεί την ενέργεια για τη συμπλήρωση των πεδίων σε αυτές τις φόρμες, έχει βελτιστοποιηθεί, χωρίς τα συνηθισμένα λάθη πληκτρολόγησης.

Όντας συνδεδεμένος σε δίκτυα, η μετάδοση δεδομένων είναι πιο αποτελεσματική, επομένως οι φόρμες με το χέρι εξαφανίζονται. Για το λόγο αυτό, η αποστολή δεδομένων με βάσηn Διακομιστή-πελάτη, μπορεί να σχεδιαστεί μεταξύ πολλών συγκεκριμένων πελατών (χρηστών), βελτιστοποιώντας την αποστολή πληροφοριών.

Τα Windows περιέχουν πολλά αξεσουάρ, συμπεριλαμβανομένου ενός λειτουργικού επεξεργαστή κειμένου (WordPad), έχουν ένα πρόγραμμα γραφικών (Paint) και ένα πρόγραμμα επικοινωνίας (HyperTerminal). Επίσης μπορούμε να βρούμε βοηθήματα όπως αριθμομηχανή και σημειωματάριο (Notepad). Άλλα εύχρηστα προγράμματα είναι το Microsoft Office, το οποίο σας επιτρέπει να δημιουργείτε αποτελεσματικές ψηφιακές φόρμες.

Τύποι πεδίων σε φόρμες

Τα πεδία που πληκτρολογούνται στις φόρμες μπορούν να σχεδιαστούν με διαφορετικούς τρόπους. Ωστόσο, είναι δομημένα σύμφωνα με τις ίδιες οδηγίες "String". Για την επαλήθευση δεδομένων θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε εκ των προτέρων το JavaScrip.

Διάγραμμα Gantt

Αυτό το διάγραμμα ή γράφημα Gant είναι ένα πολύ δημοφιλές εργαλείο. Μέσα από αυτό, μπορείτε να αξιολογήσετε τον χρόνο που χρησιμοποιείται στις διάφορες δραστηριότητες μαζί με την ακραία αφιέρωσή του.

Δεν είναι ένα διάγραμμα που βελτιστοποιεί τις τιμές αμέσως, αλλά με την πάροδο του χρόνου, αθροίζει και προσδιορίζει τις εργασίες που εκτελούνται και καταφέρνει να τις διαφοροποιεί. Ο Henry Laurence Gantt, στα μέσα της δεκαετίας του XNUMX και του XNUMX, σχεδίασε και φιλοτέχνησε αυτό το διάγραμμα στη Δύση, οδηγώντας το στην κορυφή.

Αυτό το δημοφιλές εργαλείο διαφοροποιεί τον χρόνο που αφιερώνεται στις διάφορες προγραμματισμένες εργασίες για τις φόρμες και τη βάση δεδομένων. Χωρίς να εμφανίζεται μια συνεπής σχέση μεταξύ των δραστηριοτήτων, τοποθετώντας τις εργασίες σε βάθος χρόνου, καθιστά δυνατό τον εντοπισμό των αλληλεξαρτήσεών τους.

Δημιουργία διαγραμμάτων Gantt με εργαλεία υπολογιστή

Τα γραφήματα Gantt μπορούν να δημιουργηθούν εύκολα από ένα υπολογιστικό φύλλο. Θα χρειαστεί μόνο να επισημάνετε ορισμένα συγκεκριμένα κελιά έτσι ώστε το καθένα να αντιπροσωπεύει την αντίστοιχη εργασία που θα χρησιμοποιηθεί στο διάγραμμα.

Μερικά από τα συστήματα που καταφέρνουν να αυτοματοποιήσουν αυτήν την εφαρμογή είναι: MS Excel και Libre/Open Office Calc. Μπορείτε επίσης να βρείτε άλλα εργαλεία διαχείρισης για συγκεκριμένα έργα, τα οποία μας επιτρέπουν να βελτιστοποιούμε εργασίες χρησιμοποιώντας το γράφημα Gantt στην αρχική οθόνη.

Τοποθετώντας τις εργασίες που απαιτούνται στο χρονοδιάγραμμα, το χρονοδιάγραμμα αντιπροσωπεύει αυτές τις εργασίες με την πάροδο του χρόνου μέσω του γραφήματος Gantt. Μπορούμε να βρούμε περισσότερα δωρεάν εργαλεία που μας επιτρέπουν να εκτελούμε τις ίδιες λειτουργίες. Πρέπει επίσης να λάβετε υπόψη τα εργαλεία των διαφορετικών ιστοσελίδων.

Με βάση όλα όσα μάθαμε σε αυτό το ενδιαφέρον και κατατοπιστικό άρθρο σχετικά με τις φόρμες, μπορούμε να κατανοήσουμε καλύτερα τη λειτουργικότητά τους με βάση τα δεδομένα που απαιτούν εταιρείες ή ορισμένα ιδρύματα.

Γνωρίζοντας ότι τα έντυπα είναι έγγραφα που μπορούν να σχεδιαστούν σε χαρτί ή ηλεκτρονικά. Καθορισμός ορισμένων πεδίων που πρέπει να συμπληρωθούν με ορισμένες αναπτυσσόμενες μεταβλητές και με παραλλαγή στην καθιερωμένη βάση δεδομένων.

Οι φόρμες είναι αρκετά λειτουργικές επειδή διατηρούν κωδικούς αναζήτησης που, βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα, επιτρέπουν την αναζήτηση πληροφοριών σε μια βάση δεδομένων ενδιαφέροντος. Από μόνα τους, θεωρούνται εργαλεία εργασίας, τα οποία είναι υπεύθυνα για τη μετάδοση πληροφοριών από χρήστη σε χρήστη, διευκολύνοντας την ανάπτυξη περιεχομένου και διοικητικών διαδικασιών, των εταιρειών με τα δικά τους πρωτόκολλα.

Μαθαίνοντας τη χρήση, τη λειτουργία και τα μέρη ενός εντύπου, η χρησιμότητά του γίνεται σαφής με βάση τα δεδομένα που απαιτούνται από το προσωπικό των συγκεκριμένων φορέων. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν απλές φόρμες και άλλες πιο περίπλοκες, αλλά καθεμία από αυτές σας επιτρέπει να διαχειρίζεστε βέλτιστα μια βάση δεδομένων. Ανάμεσα στα κύρια μέρη μιας φόρμας ξεχωρίζουν τα εξής:

 • Επάνω άκρο ή κεφαλίδα.
 • Σώμα της φόρμας.
 • Κάτω άκρο ή υποσέλιδο.

Ποιο είναι το μέλλον των μορφών;

Επί του παρόντος, έχουν διατηρηθεί οι απαραίτητες δομές για τον εξορθολογισμό της ζωής, επομένως οι εταιρείες απαιτούν άμεσες λύσεις στα προβλήματά τους, με εύκολους και βέλτιστους πόρους διαχείρισης επιχειρήσεων. Ως εκ τούτου, καταφεύγουν σε ψηφιακές δομές όταν χειρίζονται πληροφορίες και δεδομένα που μπορούν να καταγραφούν με απλό και αποτελεσματικό τρόπο.

Αυτά είναι εύχρηστα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανά πάσα στιγμή χωρίς να χάνεται χρόνος αναζητώντας τεράστια αρχεία. Είναι ψηφιακά αρχειοθετημένα, πιο πλήρη και ακριβή από τα έντυπα και πιο συνοπτικά.

Έτσι, στο μέλλον, το πιο πιθανό είναι τα έντυπα σε χαρτί να μην είναι πλέον χρήσιμα για εταιρείες ή ιδρύματα, αφού η τεχνολογία προχωρά ολοένα και περισσότερο. Γι' αυτό η εμφάνιση μιας ψηφιακής φόρμας είναι εξίσου σημαντική με αυτή της χάρτινης, τα χρώματα, τα λογότυπα, τα ονόματα κ.λπ., έχουν σχεδιαστεί για να διατηρούν την ακεραιότητα των εταιρειών και να τις διαφοροποιούν, γι' αυτό ο εξατομικευμένος σχεδιασμός των εντύπων αναζητείται.οι ίδιοι.

Με τη χρήση των εντύπων ηλεκτρονικά, μιμούνται τα περιθώρια λάθους, επομένως η βάση δεδομένων είναι πιο συγκεκριμένη και αξιόπιστη.

Χωρίς να αφήνουμε πίσω, ότι η βοήθεια του οικοσυστήματος με ψηφιακές φόρμες είναι πολύ πιο αποτελεσματική, γιατί μεταξύ άλλων εξοικονομεί χαρτί, μελάνι κ.λπ.

Πώς μπορεί να βοηθήσει το MoreApp με τις Φόρμες σας;

Το MoreApp είναι ένα εργαλείο που βοηθά ψηφιακά τις εταιρικές εταιρείες, βελτιστοποιώντας τη χρήση ψηφιακών φορμών με ταχύτερο και πιο πρακτικό τρόπο. Με τη βοήθεια του Form Generator της, ψηφιοποιεί τις εταιρείες εκσυγχρονίζοντας τις διαδικασίες. Με τη βοήθεια του MoreApp, δημιουργούνται σχέδια εντός της πλατφόρμας μέσω ενός Widget.

 • Μπορείτε να προσθέσετε εικόνες
 • Εισαγάγετε εύκολα τη διεύθυνση
 • Εξαγωγή δεδομένων σε Excel, Φύλλα Google ή Onedrive

Μέσα στην εφαρμογή υπάρχουν δύο απλοί τρόποι δημιουργίας της ήδη σχεδιασμένης φόρμας: από την εφαρμογή ή από το πρόγραμμα-πελάτη Web.

 • Χωρίς την ανάγκη ενεργοποίησης της υπηρεσίας Διαδικτύου, τα δεδομένα μπορούν να ληφθούν.
 • Μπορείτε να επισυνάψετε PDF και να ταχυδρομήσετε τις φόρμες.
 • Με το MoreApp, η βάση δεδομένων θα είναι στιγμιαία και θα είναι προσβάσιμη όποτε χρειαστεί.

Υπάρχουν δύο τύποι μορφών αυτές είναι

Οι πιο χρησιμοποιούμενες φόρμες για την αποτελεσματική διαχείριση της βάσης δεδομένων είναι:

 • Προεκτυπωμένες φόρμες: οι βιομηχανίες γραφικών τεχνών είναι επιφορτισμένες με το σχεδιασμό και την εκτύπωση τους για τη χρήση τους.
 • Ψηφιακές φόρμες: τα πεδία που θα συμπληρωθούν μπορεί να είναι σταθερά ή μεταβλητά. Μπορούν να περιέχουν ορισμένα φιλικά προς το χρήστη αναδυόμενα παράθυρα ως επιλογή.