لبخندها و مردم
😀 😃 😄 😁 😆 😅 😂 🤣 😇 😉 😊 🥰 😘 ☺ 😙 😚 🥲 🤪 😜 😝 😛 🤑 😎 🤓 🥸 🧐 🤠 🥳 🤗 🤡 😏 😶 😐 😑 😒 🙄 😏 😶 🤫 😑 😒 🙄 😞 🤔 🤫 🤭 🤥 😳 🤨 🤔 🤔 🤫 🤭 🤥 😳 😠 😡 🤬 😔 😕 😖 ☹ 🥱 🥺 😣 😖 😱 😨 😰 😯 😦 😮 😢 😥 😪 🤤 😦 😭 🤩 😵 😪 🤤 😓 😭 🤩 😵 😵💫 🥴 😲 🤯 🤐 😷😷 🤕 🤒 🤮 🤢 🤧 🤧 🥵 🥶 😶 🌫️ 😴 💤 😈 👿 👹 👺 💩 😺 😸 😹 😻 😼 😽 🙀 😿 😾 😻 🤲 🙌 👏 🙏 🤝 👍 👎 👊 👏 🙏 🤜 🤞 ✌ 🤘 ✊ 🤛 🤜 🤞 ✌ 🤘 🤟 👌 🤌 🤏 👈 👉 👆 🤚 🖐 ☝ 🖖 👋 🤙 💪 🦾 🖕 ✍ 🤳 🦵 🦿 🦶 👄 👁 👅 👅 🦻 👃 👁 👁 👀 🧠 🫀 🫁 🦴 👤 👥 🗣 🫂 👶 👧 🧒 👦 👩 🧑 👨 👩🦱 🧑🦱 👨🦱 👩🦰 🧑🦰 👨🦰 👱♀️ 👱 👱♂️ 👩🦳 🧑🦳 👨🦳 👩🦲 🧑🦲 👨🦲 🧔♀️ 🧔 🧔♂️ 👵 🧓 👴 👲 👳♀️ 👳 👳♂️ 🧕 🧕 👼 👸 🤴 👰 👰♀️ 👰♂️ 🤵♀️ 🤵 🤵♂️ 🙇♀️ 🙇 🙇♂️ 💁♀️ 💁 💁♂️ 🙅♀️ 🙅 🙅♂️ 🙆♀️ 🙆 🙆♂️ 🤷♀️ 🤷 🤷 ♂️ 🙋 ♀️ 🙋 🙋♂️ 🤦♀️ 🤦 🤦♂️ 🧏♀️ 🧏 🧏♂️ 🙎♀️ 🙎 🙎♂️ 🙍♀️ 🙍 🙍♂️ 💇♀️ 💇 💇♂️ 💆♀️ 💆 💆 💆 ♂️ 🤰 🤱 👩🍼 🧑🍼 👨🍼 🧎♀️ 🧎 🧎♂️ 🧍♀️ 🧍 🧍♂️ 🚶♀️ 🚶 🚶♂️ 👩🦯 🧑🦯 👨🦯 🏃♀️ 🏃 🏃♂️ 👩 👩 🦼 🧑 🦼 👨🦼 👩🦽 🧑🦽 👨🦽 💃 🕺 👫 👭 👬 🧑🤝🧑 👩👩️👨 👩👩️👩 💑 👨👨️👨 👩👩️💋👨 👩👩️ 💋👩 💏 👨👨️💋👨 ❤ 🧡 💛 💚 💙 💜 🖤 🤍 🤍 ❣ 💕 💞 💓 💗 💖 💘 💝 ️🔥️🔥 ️🩹️🩹 💟
حیوانات و طبیعت
🐶 🐱 🐭 🐹 🐰 🐻 🧸 🐼 🐻❄️ 🐨 🐵 🙈 🙉 🙊 🐒 🦍 🦧 🐔 🐧 🐦 🐒 🐣 🐥 🐺 🐧 🦝 🐗 🐴 🦓 🦒 🦊 🦝 🐗 🐴 🦓 🦒 🦌 🦘 🦥 🦦 🦫 🦄 🐝 🐛 🦋 🐌 🪲 🐞 🐜 🦗 🪳 🕷 🕸 🦂 🦟 🪰 🪱 🦠 🐢 🦐 🦪 🐙 🐟 🐡 🐬 🦈 🦭 🐳 🐋 🐊 🐆 🐅 🐃 🐂 🐄 🦬 🐪 🐫 🦙 🐘 🦏 🦛 🦣 🐐 🦙 🐘 🐎 🦛 🦣 🐐 🐏 🐑 🐎 🐖 🦇 🐓 🦃 🐑 🐑 🐑 🐎 🐖 🦇 🐓 🦅 🦆 🦢 🦉 🐕 🦚 🐩 🦤 🪶 🐕 🐀 🐁 🐿 🦨 🦡 🐇 🐾 🐉 🐲 🦕 🦡 🌵 🎄 🌲 🐲 🦕 🦖 🌵 🎄 🌲 🌳 🌴 🪴 🌱 🌿 ☘☘ 🍀 🎍 🎋 🍃 🍂 🍂 🍁 🌾 🌺 🌻 🌹 🥀 🌷 🌼 🌸 💐 🍄 🌖 🌗 🌎 🌑 🌒 🌓 🌔 🌙 🌚 🌝 🌛 🌜 ⭐ 🌟 💫 ✨ ☄ 🪐 🌞 ☀ 🌤 ⛅ 🌥 🌦 ☁ ☀ 🌤 🌩 🌥 🌦 ☁ 🌧 ⛈ 🌩 ⚡ 🔥 💥 ❄ 🌨 🌨 ☃ ⛄ ❄
غذا و نوشیدنی
🍏 🍎 🍐 🍊 🍋 🍌 🍉 🍇 🍓 🍈 🍒 🍅 🥑 🥭 🍆 🌶 🫑 🥒 🥬 🥦 🧄 🧅 🌽 🥕 🥗 🥔 🍠 🥜 🍯 🍞 🥐 🥖 🫓 🥨 🥯 🥞 🥐 🥖 🍗 🥨 🥯 🥞 🥚 🧀 🍗 🍖 🥩 🍤 🧇 🧀 🧀 🍗 🍖 🥩 🍤 🥓 🍔 🍟 🌭 🍕 🍝 🥪 🥘 🍲 🫔 🥫 🧂 🧈 🍥 🍣 🍱 🍛 🍙 🍚 🍘 🥟 🍢 🍡 🍧 🍨 🍦 🍰 🎂 🧁 🥧 🍮 🍭 🍰 🎂 🍿 🥧 🍮 🍭 🍬 🍫 🍿 🍩 🥣 🥠 🥮 ☕ ☕ 🍵 .
فعالیت ها
⚽ 🏀 🏈 ⚾ 🥎 🎾 🏐 🏉 🎱 🏑 🏓 🥍 🥅 🥅 🏹 🎣 🥍 🥌 ⛳ 🏹 🎣 🤿 🥊 🥋 ⛸ 🎿 🛷 ⛷ 🏂 🏋️♀️ 🏋 🏋️♂️ 🤺 🤼♀️ 🤼 🤼♂️ 🤸♀️ 🤸 🤸 🤸 ♂️ ⛹️♀️ ⛹ ⛹️♂️ 🤾♀️ 🤾 🤾♂️ 🧗♀️ 🧗 🧗♂️ 🏌️♀️ 🏌 🏌️♂️ 🧘♀️ 🧘 🧘♂️ 🧖♀️ 🧖 🧖♂️ 🏄♀️ 🏄 🏄 🏄 ♂️ 🏊♀️ 🏊 🏊♂️ 🤽♀️ 🤽 🤽♂️ 🚣♀️ 🚣 🚣♂️ 🏇 🚴♀️ 🚴 🚴♂️ 🚵♀️ 🚵 🚵♂️ 🎽 🎖 🏅 🥇 🥈 🥉 🏆 🏵 🎗 🎫 🎟 🎪 🤹 ♀️ 🤹 🤹♂️ 🎭 🎨 🎬 🎤 🎧 🎼 🎹 🪗 🥁 🪘 🎷 🎺 🎸 🪕 🎻 🎲 🧩 ♟ 🎯 🎳 🪀 🪁 🎮 👾 🎰 👮♀️ 👮 👮♂️ 👩🚒 🧑🚒 👨🚒 👷♀️ 👷♀️ 👷 👷♂️ 👩🏭 🧑🏭 👨🏭 👩🔧 🧑🔧 👨🔧 👩🌾 🧑🌾 👨🌾 👩🍳 🧑🍳 👨🍳 👩🎤 🧑🎤 👨🎤 👩 🎨 🧑🎨 👨🎨 👩🏫 🧑🏫 👨🏫 👩🎓 🧑🎓 👨🎓 👩💼 🧑💼 👨💼 👩💻 🧑💻 👨💻 👩🔬 👩🔬 🧑🔬 👨🔬 👩🚀 🧑🚀 👨🚀 👩⚕️ 🧑⚕️ 👨⚕️ 👩⚖️ 🧑⚖️ 👨⚖️ 👩✈️ 🧑✈️ 👨✈️ 💂♀️ 💂 💂♂️ 🥷 🕵️♀️ 🕵 🕵️♂️ 🤶 🧑🎄 🎅 🕴️♀️ 🕴 🕴️♂️ 🦸♀️ 🦸 🦸♂️ 🦹♀️ 🦹 🦹♂️ 🧙♀️ 🧙 🧙♂️ 🧝♀️ 🧝 🧝♂️ 🧚♀️ 🧚 🧚 🧚 ♂️ 🧞♀️ 🧞 🧞♂️ 🧜♀️ 🧜 🧜♂️ 🧛♀️ 🧛 🧛♂️ 🧟♀️ 🧟 🧟♂️ ​​👯♀️ 👯 👯♂️ 👪 👨👩👧 👨👩👧👦 👨 👨 ‌ 👨👧 👨👨👧👦 👨👨👦👦 👨👨👧👧 👩👦 👩👧 👩👧👦 👩👦👦 👩👧👧 👨👦 👨👦 👨 👨‍👧‍👦 👨‍👦‍👦 👨‍👧‍👧
مسافرت و مکان
🚗 🚙 🚕 🛺 🚌 🚎 🏎 🚓 🚑 🚒 🚐 🚲 🦼 🚛 🛴 🛹 🛼 🚨 🚔 🚍 🚘 🚖 🚡 🚠 🚟 🚃 🚋 🚝 🚄 🚅 🚈 🚞 🚂 🚆 🚇 🚊 🚈 🚞 🛩 🚆 🚇 🚊 🪂 🚁 🛩 ✈ 🛫 🛬 🚉 🚁 🚁 🛩 ✈ 🛫 🛬 🛰 🚀 🛸 🛶 ⛵ 🛥 🚤 🚏 🚦 🚢 🛑 🎡 🎢 🎠 🏗 🌁 🗼 🏭 ⛲ 🎑 ⛰ 🏔 🗻 🌋 🗾 🏕 ⛺ 🏞 🛣 🛤 🌅 🌄 ⛺ 🏞 🏝 🛤 🌅 🌄 🏜 🏖 🏝 🌇 🎇 🏙 🌃 🌉 🌉 🌌 🌠 🌆 🏙 🌃 🌉 🌌 🌠 🛖 🏘 🏰 🏯 🏟 🗽 🏠 🏡 🏚 🏢 🏬 🏣 🏤 🏥 🏦 🏨 🏪 🏫 🏩 💒 🏛 ⛪ 🕌 🛕 🕍 🕋 ⛩ ⛩
اشیاء
⌚ 📱 📲 💻 ⌨ 🖥 🖨 🖱 🖲 🕹 🗜 📸 📹 💿 📽 🎞 📞 ☎ 📟 📠 📺 📻 🎙 🎚 🎛 ⏱ ⏲ ⏰ 🕰 ⏳ ⌛ 🧮 📡 🔋 🔌 💡 ⌛ 🧮 🧯 🔋 🔌 💡 🔦 🕯 🧯 🗑 🛢 🛒 💸 💵 💵 💴 💶 💷 💰 🪙 💳 🧾 💎 ⚖ 🦯 🧰 🪓 🪚 🔨 ⚙ ⛓ 🪝 🪜 🧱 🪨 🪵 🔫 🧨 💣 🔪 🗡 ⚔ 🛡 🚬 ⚰ 🪦 ⚱ 🏺 🔮 🪄 📿 🪦 ⚱ 🧲 🔮 🪄 📿 🧬 💈 🧲 ⚗ 🧪 🧫 🧿 💈 💈 🧲 ⚗ 🧪 🧫 🔬 🕳 💊 💉 🩸 🩹 🩺 🛁 🛀 🔖 🪒 🧴 🧻 🧼 🧽 🧹 🧺 🪣 🔑 🗝 🪤 🛋 🪑 🛌 🛏 🚪 🪞 🪟 🧳 🛎 🖼 🧭 🪞 🪟 🗿 🛎 🖼 🧭 🗺 ⛱ 🗿 🛍 🎈 🎏 🎀 🧧 🧧 🎁 🎊 🎉 🎏 🎏 🎀 🧧 🎁 🎊 🪆 🎎 📧 💌 🪔 📪 📫 📬 📭 📦 📯 📥 📤 📜 📃 📑 📊 📈 📉 📄 📅 📆 🗓 📇 🗃 🗳 🗄 📆 🗓 📁 🗃 🗳 🗄 📋 🗒 📁 📂 🗂 🗞 📰 🪧 🪧 📓 📚 📗 📘 📙 📙 📒 📕 📗 📎 🖇 📔 📏 📌 📍 🧷 🪡 🧵 🧶 🪢 🔐 🔒 🔓 🔏 🖊 🖋 ✒ 📝 ✏ 🔏 🖊 🖋 ✒ ✏ ✏ 🖍 🖌 🔍 🔎 👚 👕 🥼 🦺 🧥 👖 👔 👗 👘 🥻 🩱 👙 🩲 🩳 💄 💋 👣 🩴 🧦 🩴 👢 🥿 🧦 🧦 🩴 👠 👡 👢 👟 🩰 🥾 🧢 👒 🎩 🎓 👑 ⛑ 🪖 🎒 👝 👛 👜 💼 👓 🕶 🥽 🧣 🧤 💍 🌂 ☂ ☂
علامت
☮ ✝ ☪ 🕉 ☸ ✡ 🔯 🕎 ☯ ☦ 🛐 ♍ ♎ ♉ ♐ ♑ ♒ ♓ 🆔 ⚛ ⚕ ☢ ☣ 📴 📳 🈶 🈚 🈸 🈺 🈷 ✴ 🆚 🉑 💮 🉐 ㊙ ✴ 🆚 🈵 💮 🉐 ㊙ ㊗ 🈴 🈵 🈹 🈲 🅰 🅱 🈴 🈴 🈴 🈵 🈹 🈲 🅰 🆑 🅾 🆘 ⛔ 📛 🚫 🚳 🚱 💢 ♨ 🚭 ❗ ❕ ❓ 🔞 📵 ❗⁉ ❓ ❓ ❔⁉⁉ 💯 🔅 🔆 🔱 ⚜ 〽 ⚠ 🚸 🔰 ♻ 🈯 💹 ❇ ✳ ❎ ✅ 💠 🌀 ➿ 🌐 ❎ ✅ 💠 🌀 ➿ 🌐 ❎ ⓜ ⓜ 🏧 🚾 ♿ 🅿 ♾ ♾ ⓜ 🏧 🚾 ♿ 🛗 🚹 ♂ 🚺 🛅 ⚧ 🚼 🚻 🚮 🎦 📶 🈁 🆖 🆗 🚮 🆒 🆕 🆓 0 ⃣ 🆗 🆙 🆒 🆕 🆓 1 ⃣ 🆗 🆙 🆒 🆕 2⃣ 3 ⃣ 🔢 4⃣ 5⃣ 6 🔟 🔟 🔢 ▶ ⏸ ⏯ ⏯ ⏹ ⏺ ⏏ ⏭ ⏮ ⏩ ⏪ 🔀 🔂 ⏭ ⏮ ⏩ 🔽 ⏫ ⏬ ➡ ⬅ ⬆ ⬇ ↗ ↘ ↙ ↖ ↕ ↔ 🔄 ↪ ↩ 🔃 ⤴ ⤵ 🔄 ⃣ ↪ 🔃 ⤴ ⤵ 🔡 ⃣ * ⃣ ℹ 🔤 🔡 🔠 🔣 🎵 🎶 〰 ➰ ✔ ✔ ➕ ➖ ➗ ✖ 💲 © ® 🔚 🔙 🔛 🔝 🔜 ☑ 🔘 🔴 ⚫ 🟡 🟢 🔵 🟨 🟩 ⚫ 🟪 🟫 🟧 🟨 🟩 🟦 🟪 🟫 ⬛ ⬜ ◼ ▫ ◽ ◽ ▪ ▫ 🔸 🔹 🔶 🔷 🔺 🔻 🔲 🔳 🔈 🔈 🔉 🔊 🔇 📣 📢 🔔 🔕 🃏 🀄 ♠ ♣ ♥ ♦ 🎴 👁🗨 🗨 💭 🗯 💬 🕐 🕑 🕒 🕓 🕔 🕕 🕖 🕗 🕘 🕙 🕚 🕛 🕜 🕝 🕞 🕟 🕠 🕡 🕢 🕣 🕤 🕥 🕦 🕧 🕧

حروف ایموجی. اگر می خواهید یک احساس در پیام از طریق گوشی هوشمند یا در مکالمات مجازی در رسانه های اجتماعی، به احتمال زیاد قبلاً از قلب، دست شست، کف دست یا صورت شاد زرد خود استفاده کرده اید. یک جستجوی اخیر در گوگل نشان داد که بیشترین کلمه تایپ شده در پیامک یا چت یک کلمه نیست، بلکه یک طرح قلب قرمز است. به گفته این شرکت، تصویر و تغییرات آن میلیاردها بار در روز در سراسر جهان ظاهر می شود. غذا، حیوانات، حمل و نقل، مردم، احساسات. همه این تصاویر رنگارنگ که به عنوان یک گزینه در صفحه کلید شما ظاهر می شوند نامیده می شوند Emojis.

    نامه های ایموجی ➡️

ارتباط فقط در مورد کلمات گفتاری یا نوشتاری نیست، زیرا ما همچنین به صورت غیر کلامی ارتباط برقرار می کنیمیعنی بدون استفاده از زبان. دقیقاً از طریق حالات چهره، حرکات، زبان بدن و لحن ما. ارتباطات ما به طور فزاینده ای دیجیتالی می شود. ما ایمیل می نویسیم و چت می کنیم واتس اپ، فیسبوک، اینستاگرام یا اسنپ چت. آنچه را که در زندگی واقعی می توانیم با کلمات یا غیرکلامی بیان کنیم، با ایموجی ها و متن های کوتاه جایگزین می شود. این به متن احساس می‌افزاید و می‌تواند از سوء تفاهم جلوگیری کند. اکثر مردم می گویند که می توانند احساسات را بهتر از طریق ایموجی بیان کنید تا از طریق کلمات.

علاوه بر حالات و حرکات مختلف صورت، ایموجی هایی نیز وجود دارند که نشان دهنده اشیا هستند. این به طور کلی به دیگری کمک می کند تا موقعیت و زمینه آن را درک کند. تکامل حروف ایموجی مزایای زیادی برای برندها و شبکه های اجتماعی به همراه داشته است. یکی از بزرگترین مزایای استفاده از شکلک ها و ایموجی ها کوتاه کردن پیام است، یعنی محتوای الف متن چابک تر و مستقیم تر است.

می توان گفت، پست کردن و عدم قرار دادن ایموجی تقریبا غیرممکن است، درست است؟ اگر شما از آنهایی هستید که دوست دارند حروف ایموجی، اما شما نمی دانید چگونه از آنها به صورت استراتژیک استفاده کنید، ما به شما کمک خواهیم کرد! نشان دادن چگونگی پیدایش این نمایش های گرافیکی و بهترین راه برای اعمال آنها در انتشارات شما.

حروف ایموجی ها چیست؟

کلمه "از Emoji «از اتحاد «e»(絵) که به معنای تصویر در ژاپنی است و «موجی» (文字) که به معنای حرف است. یعنی نمادهایی هستند که یک ایده، کلمه یا عبارت کامل را نشان می دهند.

این نمادها ظاهری از عبارات، اشیا، حیوانات، ژانرهای آب و هوا و غیره دارند که با افزایش استفاده از گوشی های هوشمند به یک روند تبدیل شدند.

امروزه آنها بخشی از نوشتن هستند و حتی زبان جدیدی به حساب می آیند. برای مثال، کلمه سال دو هزار و پانزده، انتخاب شده توسط فرهنگ لغت آکسفورد، بود!

ولی مراقبت! گیج نشو حروف ایموجی با شکلک ها / شکلک ها. در حالی که ایموجی ها کاراکترهای مستقل هستند، شکلک ها شکلک ها یا نمادهایی هستند که با کاراکترهای صفحه کلید ساخته شده اند، مانند (-: یا <3.

تاریخچه Emoji Letters

ل حروف ایموجی آنها در حال حاضر بخشی از فرهنگ ما هستند و هر روز سخت است که به یاد بیاوریم کی آمده اند و کجا، درست است؟

اما داستان بسیار قدیمی تر از آن چیزی است که به نظر می رسد و در سال XNUMX در ژاپن آغاز می شود، زیرا منشاء نام "Emoji" در حال حاضر مورد تقاضا است.

همه چیز از زمانی شروع شد که شرکت تلفن همراه NTT DoCoMo، یک ژانر بسته اطلاعاتی برای تلفن های همراه، از جمله پست، آب و هوا، اخبار و دسترسی به اینترنت را توسعه داد، که در آن زمان بسیار پیشرفته بود و هدف آن ایجاد انقلابی در شیوه ارتباط ژاپنی ها بود. .

شیگتاکا کوریتا، یکی از کارمندان NTT DoCoMo که در پروژه I-mode مشارکت داشت، با محدود کردن فقط به جملات تایپ شده در تلفن همراه متوجه شد که ارتباطات چقدر سرد و گاهی مبهم است و او شروع به جستجوی راهی کرد تا پیام ها را انسانی تر کند. .

اما هیچکدام راضی نشدند و در آن زمان بود که کوریتا که طراح نبود، تیم کوچکی را جمع کرد و با محدودیت دوازده × دوازده پیکسل، صد و هفتاد و شش ایموجی اول را اختراع کرد که سابقه دارند.

به گفته کوریتا، الهام او از این نمادهای اولیه از فرهنگ ژاپنی و عباراتی است که در انیمه و مانگا در کودکی می دید.

هنگامی که نویسنده ایموجی ها در نهایت طرح های اصلی را به شرکت های بزرگ فناوری ارائه کرد، انتظار داشت که آنها با ساختار خود آنها را بهبود بخشند، اما این اتفاق نیفتاد: نمادها دقیقاً به همان شکلی که در ابتدا طراحی شده بودند وارد حالت I شدند.

مدت کوتاهی پس از انتشار ایموجی ها برای عموم مردم، سایر شرکت های مخابراتی شروع به کپی بی شرمانه از طرح ها و ایده شخصیت ها کردند و موارد جدیدی را اضافه کردند، در حالی که شرکت NTT DoCoMo و Kurita این اختراع را ثبت نکردند.

این در نهایت منجر به تولید شخصیت های مختلف بی شمار و یک آشوب واقعی شد: تعداد ایموجی ها به هشتصد رسید! - حل این مشکل تنها در سال 2005 آغاز شد، که در آن همه شرکت‌ها تصمیم گرفتند که از کدام شخصیت‌ها استفاده شده و سعی در ایجاد استانداردی بین آنها داشته باشند.

در دو هزار و دوازده، یکی از مدعیان NTT DoCoMo، با کمک Kurita، سرانجام شخصیت های اصلی را دوباره طراحی کرد.

خوب، اما چگونه "نامه های ایموجی" از کشور ژاپن بیرون آمد و جهان را تسخیر کرد؟

اگر به اپل فکر کرده اید، حق با شماست!

در دو هزار و هفت، اپل اولین آیفون را عرضه کرد و با توجه به محبوبیت آن در بازار ژاپن، شامل ایموجی هادر حالی که اینها یک پدیده فرهنگی بسیار قوی در کشور بودند.

اما اینجا در غرب، ایموجی ها هنوز در آیفون پنهان بودند و تنها زمانی کشف شدند که کاربران زبان دستگاه را به ژاپنی تغییر دادند.

با توجه به تمایل مردمی که می خواستند با استفاده از نمادها و چهره های دوستانه ارتباط برقرار کنند، اپل در سال 2011 و با راه اندازی iOS، ایموجی ها را برای هر زبان منتشر کرد.

و این آغاز تبی بود که امروز می شناسیم: گوگل و ویندوز مطمئن شدند که ایموجی های آنها از طراحی رقابت الهام گرفته شده است.

کنسرسیوم یونیکد برای جلوگیری از هرج و مرجی که آغاز شکلک‌ها در کشور ژاپن بود، زحمت استانداردسازی کد کاراکتر را بر عهده گرفت تا کاربران سیستم‌عامل‌های مختلف بتوانند بدون اختلاف نظر از ایموجی‌ها استفاده کنند.

امروزه حروف ایموجی آنها بخشی از فرهنگ هستند و از ارتباطات روزمره تا داستان سرایی استفاده می شوند، مانند مورد کتاب Emoji Dick، که داستان سنتی موبی دیک را تنها با استفاده از ایموجی ها اقتباس کرد.

نامه های ایموجی در بازاریابی

با محبوبیت بسیار زیاد حروف ایموجی فروشندگان خوب و نحوه معرفی آنها به فرهنگ کره زمین، امکانات بی شماری را که این زبان می تواند برای ارتباط با مشتریان خدمات خود ارائه دهد، دیده اند.

و این فقط با هزاره ها نیست! همانطور که در آمار تاپیک آخر دیدیم، the 92 درصد از کاربران اینترنت امروزه از ایموجی ها استفاده می کنند.

علیرغم اینکه یک گرایش واقعا قوی است، باید در استفاده از آن دقت کرد، مبالغه نکرد و باعث سوء تفاهم نشد. بنابراین، ما برخی را آورده ایم نکاتی برای استفاده از ایموجی ها در بازاریابی از شرکت شما:

1. ایموجی ها را بشناسید

این مرحله اساسی قبل از فکر کردن به هر ارتباطی است، زیرا ما همیشه و در هر شرایطی در اینجا در وبلاگ صحبت می کنیم.

قبل از اینکه دقیقاً به این فکر کنید که چه چیزی بگویید و چگونه آن را بگویید، بدانید که آیا شخص شما با آن درگیر است یا خیر. استفاده از ایموجی ها. آیا مخاطب شما دقیقاً در هشت درصدی است که هنوز شخصیت ها را به کار نمی گیرند و با آنها همذات پنداری نمی کنند؟

برای این تحقیق و آزمایش استفاده کنید. ببینید چه نوع ارتباطی بیشتر به پست شما واکنش نشان می دهد و چگونه در آن قرار می گیرد.

2. معانی را بشناسید

یکی از بزرگترین اشتباهات زمانی که از ایموجی در بازاریابی استفاده کنید استفاده از آنها بدون دانستن معنای واقعی آن است. همه نمی توانند آنچه را که شما فکر می کنید نشان دهند، بنابراین مهم است که دقیقاً آنچه را که در حال برقراری ارتباط هستید، بدانید.

یک نکته خوب این است که از Emojipedia برای کشف آن استفاده کنید معنی همه ایموجی هاو همچنین در مورد شخصیت های منتخب در شبکه های اجتماعی تحقیق کنید تا ببینید مردم چگونه و دقیقاً در چه زمینه ای از آنها استفاده می کنند.

3. با خبرها همراه باشید

ممکن است از آن قدردانی کرده باشید، اما حروف ایموجی آنها به طور مداوم به روز می شوند.

کسی که مستقیماً با برند شما صحبت می کند می تواند ظاهر شود و راهی مهم برای تعامل با مخاطبان شما باشد.

همچنین به خاطر داشته باشید که پرسونای شما از چه چیزی استفاده کرده است، چه روندهایی دارد و چه چیزی دیگر مورد استفاده قرار نگرفته است، اما واقعاً ضروری است که ارتباطات شما به زبان افرادی باشد که می خواهید به آنها دسترسی پیدا کنید.

4. از ایموجی ها برای انسانی کردن برند خود استفاده کنید

همانطور که در روزهای اولیه وجود داشت ایموجی ها، ساخت آنها دقیقا برای انتقال احساسات بود که در متن امکان پذیر نبود و پیام ها را کمتر سرد و دور کرد.

بنابراین، گزینه خوبی برای استفاده است حروف ایموجی en تعامل در زمان واقعی و تعامل با مخاطبان خودبه خصوص زمانی که این تعامل غیررسمی و سرگرم کننده تر باشد، مانند زمانی که شخصی از شرکت شما یا محتوایی که وبلاگ یا شبکه اجتماعی شما دارد تمجید می کند.

5- از پیام های رمزگذاری شده خودداری کنید یا آنها را خیلی خوب توضیح دهید

همه نمی توانند به راحتی معنی نمادها را بفهمند، بنابراین مراقب پیام هایی باشید که کاملاً با Emojis کدگذاری شده اند. پیام شما ممکن است از بین نرود و از ایجاد ارتباط با مخاطبان خود غافل شوید.

6. زمان استفاده را بدانید

یک ایموجی که در یک زمینه بسیار جدی استفاده می شود، مانند هنگام پاسخ به شکایت مشتری در توییتر یا در یک بیانیه جدی تر، می تواند به پا شلیک شود.

مطمئن شوید که ایموجی کسی را که پیام شما را می‌خواند گیج نمی‌کند یا آزار نمی‌دهد، و از آن به‌هیچ‌وجه استفاده کنید، مخصوصاً وقتی صحبت از خدمات مشتری می‌شود.

7. از Emoji Letters مرتبط با پیام خود استفاده کنید

هرگز استفاده نکنید حروف ایموجی فقط برای استفاده مطمئن شوید که استفاده واقعاً به پیام شما اضافه می کند یا به آنچه می خواهید بگویید مربوط می شود.

معنی پرکاربردترین ایموجی ها در اینترنت

خندان

این چهره شاد که دندان هایش را نشان می دهد، ایموجی ایده آل برای توصیف شادی یا شادی پیام دریافتی است. این نماد محبوب از ابتدای راه اندازی برنامه ها و پلتفرم های پست فوری با ما بوده است.

گریه از خنده

از شکلک Crying Laughing برای بیان اینکه شما آنقدر خندیدید که چشمانتان پر از اشک شد استفاده می شود. برای برقراری ارتباط زمانی استفاده می شود که یک شخص چیزی واقعا خنده دار می یابد. این ایموجی به قدری شناخته شد که برای اولین بار به فرهنگ لغت انگلیسی آکسفورد اضافه شد و در سال XNUMX به عنوان "کلمه سال" شناخته شد.

انعکاسی

صورت مراقبه ای ایموجی است که برای گفتن اینکه شما در حال مدیتیشن روی چیزی هستید یا برای بیان اینکه گیج شده اید استفاده می شود. همچنین می توان از آن زمانی استفاده کرد که می خواهید حقیقت چیزی را که گفته شده زیر سوال ببرید. به عنوان یک کنجکاوی می توان به این اشاره کرد که یکی از معدود شکلک هایی است که دست را نشان می دهد.

خنده و عرق سرد

این ایموجی اغلب برای ابراز آرامش در خروج از یک موقعیت نسبتا دشوار استفاده می شود. همچنین می توان از آن برای گفتن این که شما از موقعیتی کمی خجالت کشیدید استفاده کرد.

صورت خندان با چشمان خندان

این چهره خندان با گونه های گلگون می تواند نشان دهنده یک لبخند خجالتی باشد. همچنین می تواند نشان دهنده رضایت، آرامش ذهن و قدردانی باشد. تنوع شکلک آن ^^ است.

صورت خندان با هاله

این ایموجی در لحظه ای استفاده می شود که شخصی می خواهد بی گناهی خود را ابراز کند. همچنین زمانی استفاده می شود که کسی کار نیک انجام دهد، بسیار شیرین، بی گناه باشد یا رفتاری مثال زدنی داشته باشد.

اما از چهره فرشته ای نیز می توان به صورت کنایه آمیزی استفاده کرد، برای اعمال یا رفتارهایی که خیلی خوب نیستند.

بالا رفتن

من را جدی نگیرید! این ایموجی برای نشان دادن یک پیام مبهم، کنایه آمیز یا سرگرم کننده استفاده می شود. علاوه بر این، می تواند نشان دهد که شما تا حدودی خسته هستید یا از شوخی خوشتان نمی آید.

چشمک

این صورت شیطنت آمیز چشمک می تواند نمادی از همدستی یا اجازه باشد و همچنین به عنوان نشانه معاشقه استفاده می شود. همچنین بسته به مورد می توان از آن برای بیان یک "ok" که توسط شخص داده می شود، طنز یا کنایه استفاده کرد.

صورت راحت

این چهره تسکین یافته یعنی همه چیز خوب پیش رفت! زمانی استفاده می شود که فرد خوشحال است که چیز ناخوشایندی تمام شده است. همچنین می تواند نشان دهنده این باشد که فرد آرام و بدون نگرانی است.

صورت خندان با قلب در چشم

این چهره شاد با چشمانی به شکل قلب نشان می دهد که فرد دیوانه وار عاشق است و می تواند برای یک شخص، مکان یا حتی یک شی باشد. این یک ایموجی خوب برای ارسال به دوست خود است.

بیانگر عشق، قدردانی و قدردانی است و اغلب در پیام های عاشقانه استفاده می شود.

دمیدن بوسه

این یکی از پرکاربردترین ایموجی های بوسیدن است که بیانگر محبت، قدردانی یا ادعای عاشقانه است. همچنین می تواند در پایان یک جمله طعنه آمیز یا به عنوان واکنشی به یک پیام بی ادبانه استفاده شود.

این ایموجی بسیار محبوب است و اغلب برای ارسال یک بوسه محبت آمیز به طرف مقابل استفاده می شود. ایموجی های مختلف برای بوسیدن وجود دارد، اما این یکی از پرکاربردترین هاست.

نشان دادن زبان

این ایموجی را می توان به شکلی از "شوخی می کنم" استفاده کرد، برای ملایم کردن یک نظر کنایه آمیز یا برای روشن کردن این که چیزی گفته شده است که نباید جدی گرفته شود.

صورت برهنه

کیگ‌های بزرگ، لبخند ناهنجار و دندان‌های بیرون زده، این ایموجی کلیشه‌ای است. این به روشی طنز یا کنایه آمیز برای بیان اینکه چقدر باهوش هستید استفاده می شود.

پسر با عینک آفتابی

اگر می خواهید نابغه را آموزش دهید، این ایموجی ایده آل است. همچنین می توان از آن برای نشان دادن کنایه و بی اعتنایی در مورد چیزی که گفته شده استفاده کرد. علاوه بر این، خورشید، تعطیلات و تابستان در ساحل را نشان می دهد.

لبخند کناری

آن نیمه لبخند نشان دهنده کنایه، سردی است یا برای گفتن اینکه کسی در حال انجام کاری است استفاده می شود. همچنین می توان از آن برای لاس زدن یا ایجاد کنایه های جنسی استفاده کرد.

بد خلق

این نگاه عبوس بیانگر نارضایتی است. این نشان می دهد که فرد از چیزی خوشحال نیست، بی علاقگی یا عدم تایید دارد.

چهره ناامید

این ایموجی برای گفتن این که شخص واقعاً غمگین و ناامید است استفاده می شود. نشان دهنده اندوه، پشیمانی و پشیمانی است.

صورت نگران

زمانی استفاده می شود که شخصی احساس آرزو، ناامنی و ناراحتی کند. این نشان می دهد که فرد نگران یک موقعیت پیچیده یا رویداد مهم است.

صورت گریه می کند

این شکلک ابروی گریان و گریه، حالت درد برای چیزی، رنج کشیدن را نشان می دهد. اینکه هنوز یادآوری چیزی دردناک است. اغلب برای بیان ناراحتی یا ناامیدی در مورد چیزی استفاده می شود.

گریه زیاد

در این ایموجی اشک مانند آبشار از چشمان سرازیر می شود. این نشان دهنده غم، درد یا شکست زیادی است. در میان ایموجی هایی که حس غم و اندوه یا ناامیدی را منتقل می کنند، این یکی از رایج ترین هاست.

براوو

این ایموجی زمانی استفاده می شود که از چیزی ناراحت، عصبانی یا کاملاً عصبانی هستید. ایموجی صورت عصبانی حالت بد یا ناراحتی را در یک موقعیت بیان می کند.

خجالت زدگی

زمانی استفاده می شود که فرد در شوک، موقعیت ناراحت کننده یا اشتباهی مرتکب شده باشد. ابراز خجالت کنید، از اینکه در حال گذراندن یک اتفاق بسیار شرم آور هستید یا به یک تعریف یا پیام چاپلوس واکنش نشان می دهید.

جیغ از ترس

این چهره وحشت زده از تابلوی جیغ اثر هنرمند نروژی ادوارد مونک الهام گرفته شده است. یعنی شخص می ترسد، از چیزی وحشت می کند.

ترسناک

این چهره نشان دهنده کسی است که ترسیده و گیج شده است. به نظر می رسد که او از یک رویداد شوم یا تجربه شدید به شدت متزلزل و شوکه شده است.

عرق سرد

این نشان دهنده غرق شدن یا نگرانی است، زمانی که چیزها متفاوت از آنچه انتظار می رود اتفاق می افتد. همچنین می توان از آن در مواقعی که خسته هستید یا کارهای زیادی برای انجام دادن دارید استفاده کرد. این نشان دهنده شادی همراه با آرامش است.

صورت بدون دهان

این ایموجی برای نشان دادن بی زبانی فرد استفاده می شود. اینکه کسی نمی خواهد یا نمی تواند در مورد موضوع خاصی چیزی بگوید. در مکالمات بسیار سخت، شرم آور یا بسیار بد استفاده می شود.

چهره خنثی

این ایموجی چهره ای بی بیان را با ظاهری خنثی نشان می دهد. یعنی فرد نسبت به موقعیت بی تفاوت است. معمولاً زمانی استفاده می شود که چیزی غیر جالب باشد و هیچ بیان مناسبی برای انتقال آن احساس وجود نداشته باشد.

کارا

این ایموجی نشان می دهد که چیزی واقعا شرم آور بود. این بیانی از عصبانیت یا خجالت است. همچنین می توان از آن به عنوان یک لبخند کمی گناهکار، از طرف کسی که کار احمقانه ای انجام داده است و سعی دارد با چهره سازی، وضعیت پرتنش را برطرف کند، استفاده شود.

چشم های گرد شده

این ایموجی برای نشان دادن احساس تحقیر، تحقیر یا رنجش نسبت به کسی یا چیزی که قبلا گفته شده است و حتی کسالت در مورد یک شخص یا موضوع استفاده می شود. همچنین می توان از آن برای تشخیص طعنه آمیز بودن یک پیام خاص استفاده کرد.

غافلگیر شدن

اوه خدای من! این چهره غافلگیر کننده ناخوشایند زمانی استفاده می شود که اتفاق شگفت انگیزی رخ دهد. این می تواند پاسخی به رفتار بد یا یک پیام بی ادبانه باشد، یا زمانی که نمی توان چیزی به آنچه گفته شده اضافه کرد.

گذشته ی فعل خوابیدن

در کمیک ها یا کارتون ها، zZz بالای سر به این معنی است که شخصیت در خواب است. این ایموجی زمانی استفاده می شود که فرد بسیار خسته است، می خواهد بخوابد یا از موضوع خسته شده است.

خواب

این ایموجی فردی را نشان می دهد که از خستگی مرده است. این حباب که از بینی خارج می شود یک نماد معمولی مانگا است که نشان دهنده خواب بودن شخصیت است.

این به عنوان بیانی استفاده می شود که یک مکالمه بسیار بی حال و خواب آلود است.

پس دادن

این ایموجی به این معنی است که شخص از آنچه گفته شد آنقدر عصبانی بود که تقریباً ممکن بود بیرون بیاورد. به عنوان نوعی عدم تایید چیزی استفاده می شود.

صورت خندان شاخ

این لبخند شیطنت آمیز با شاخ های کوچک شیطان برای نشان دادن این است که فرد می خواهد مشکل ایجاد کند. همچنین می تواند به صورت مخرب یا جنسی مورد استفاده قرار گیرد.

دست ها بالا

سپاس خداوند را! این دست‌هایی که رو به بالا دراز شده‌اند برای جشن گرفتن چیزی یا ابراز خوشحالی فرد مورد استفاده قرار می‌گیرند زیرا بالاخره چیزی که منتظرش بود اتفاق افتاد. همچنین نشان می دهد که در حال لذت بردن و لذت بردن از لحظه هستید.

تشویق و تمجید

وای واقعا خوبه! این ایموجی کف زدن 2 دست را نشان می دهد و در درجه اول برای ابراز اجازه و تشکر استفاده می شود. همچنین می توان از آن به طعنه استفاده کرد، اگر چیزی واقعاً مستحق هیچ تشویقی نیست!

مشت

این مشت برای تشویق کسی یا گفتن اینکه از کسی که طرف اوست راضی هستید استفاده می شود. ایموجی مشت یکی از محبوب‌ترین شکلک‌ها است که دقیقاً از همان ژست دوستی محبوب در زندگی واقعی استفاده می‌شود، یعنی به جای گفتن «سلام» به یک دوست سلام می‌کند. از سوی دیگر می توان آن را به عنوان تهدید ضربه ای نیز تعبیر کرد.

چشم

دارم نگاهت می کنم! این دو چشم به این معنی است که چیزی مشاهده یا تأیید می شود.

دست به صورت (کف صورت)

این ایموجی ژستی را توصیف می کند که از طریق سریال Star Trek محبوبیت پیدا کرده است. یعنی "نمیتونه درست باشه!"

وقتی می شنوید یا می بینید که کسی کار احمقانه ای انجام می دهد استفاده می شود، اما اگر احساس "شرمندگی از دیگران" دارید نیز می تواند استفاده شود.

شانه های بالا انداختن

برای بیان احساسات "نمی دانم چگونه می توانم به شما کمک کنم" یا "چیکار کنید، درست است؟" استفاده می شود. این ایموجی شانه انداختن نشان دهنده ناآگاهی، سردرگمی یا عدم علاقه به چیزی است. از شکلک ¯ _ (ツ) _ / ¯ می آید.

ایموجی هایی که تبدیل به مم شده اند یا معنای مضاعف دارند

ایموجی هلو

شکلک هلو به دلیل شباهت بصری که توسط بسیاری از کاربران درک شده است، به طور گسترده برای نشان دادن الاغ استفاده شده است. این باعث شد که او به عنوان یک شکلک باسن شناخته شود.

صورت ماه کامل

ماه کامل اصطلاح اصلی است که برای باسن استفاده می شود. در واقع، در ایالات متحده، از ماه برای توصیف خرها از سال 1743، مدت ها قبل از اختراع ایموجی هلو استفاده می شد.

ایموجی ماه سیاه

ایموجی ماه سیاه اغلب برای خط کشیدن زیر معنای جنسی در یک جمله استفاده می شود. معاشقه اغلب یا برای شوخی جنسی استفاده می شود.

اموجی مدفوع

این شکلک مدفوع خندان در زمینه های مختلف استفاده می شود. یک کاربرد رایج این است که بگوییم محتوا بد است، اما به لطف چهره شاد و خندان این انبوه مدفوع، می توان از آن برای بیان پرخاشگری منفعل نیز استفاده کرد.

ایموجی بادمجان

Emoji بادمجان با مقداری فرکانس در پیام های آنلاین برای نشان دادن اندام تناسلی مردانه یا به عنوان کنایه های جنسی استفاده می شد.

چهره با ظاهری پیروزمندانه

بسیاری از مردم این ایموجی را نمایانگر کسی می دانند که در عصبانیت خرخر می کند. اما واقعاً این ابرهای سفیدی که از دماغ بیرون می‌آیند، می‌خواهند نشان دهنده تحقیر باشند، نشانه برتری. این یک فرد مغرور را نشان می دهد که بر دیگری پیروز شده است.

فردی با دست های به هم پیوسته

این ایموجی اغلب برای نشان دادن کسی استفاده می شود که انگار در حال دعا است و از خدا چیزی می خواهد. با این حال، چیزی که واقعاً نشان دهنده یک "پنج بالا" است.

شخص ایستگاه اطلاعات

چگونه می توانم شرکت کنم؟ این ایموجی زنی را نشان می دهد که باید کاربر را راهنمایی کند و به سوالات او پاسخ دهد. با این حال، به طور کلی نوعی طعنه یا جسارت بوده است.