لبخندها و مردم
😀 😃 😄 😁 😆 😅 😂 🤣 😇 😉 😊 🥰 😘 ☺ 😙 😚 🥲 🤪 😜 😝 😛 🤑 😎 🤓 🥸 🧐 🤠 🥳 🤗 🤡 😏 😶 😐 😑 😒 🙄 😏 😶 🤫 😑 😒 🙄 😞 🤔 🤫 🤭 🤥 😳 🤨 🤔 🤔 🤫 🤭 🤥 😳 😠 😡 🤬 😔 😕 😖 ☹ 🥱 🥺 😣 😖 😱 😨 😰 😯 😦 😮 😢 😥 😪 🤤 😦 😭 🤩 😵 😪 🤤 😓 😭 🤩 😵 😵💫 🥴 😲 🤯 🤐 😷😷 🤕 🤒 🤮 🤢 🤧 🤧 🥵 🥶 😶 🌫️ 😴 💤 😈 👿 👹 👺 💩 😺 😸 😹 😻 😼 😽 🙀 😿 😾 😻 🤲 🙌 👏 🙏 🤝 👍 👎 👊 👏 🙏 🤜 🤞 ✌ 🤘 ✊ 🤛 🤜 🤞 ✌ 🤘 🤟 👌 🤌 🤏 👈 👉 👆 🤚 🖐 ☝ 🖖 👋 🤙 💪 🦾 🖕 ✍ 🤳 🦵 🦿 🦶 👄 👁 👅 👅 🦻 👃 👁 👁 👀 🧠 🫀 🫁 🦴 👤 👥 🗣 🫂 👶 👧 🧒 👦 👩 🧑 👨 👩🦱 🧑🦱 👨🦱 👩🦰 🧑🦰 👨🦰 👱♀️ 👱 👱♂️ 👩🦳 🧑🦳 👨🦳 👩🦲 🧑🦲 👨🦲 🧔♀️ 🧔 🧔♂️ 👵 🧓 👴 👲 👳♀️ 👳 👳♂️ 🧕 🧕 👼 👸 🤴 👰 👰♀️ 👰♂️ 🤵♀️ 🤵 🤵♂️ 🙇♀️ 🙇 🙇♂️ 💁♀️ 💁 💁♂️ 🙅♀️ 🙅 🙅♂️ 🙆♀️ 🙆 🙆♂️ 🤷♀️ 🤷 🤷 ♂️ 🙋 ♀️ 🙋 🙋♂️ 🤦♀️ 🤦 🤦♂️ 🧏♀️ 🧏 🧏♂️ 🙎♀️ 🙎 🙎♂️ 🙍♀️ 🙍 🙍♂️ 💇♀️ 💇 💇♂️ 💆♀️ 💆 💆 💆 ♂️ 🤰 🤱 👩🍼 🧑🍼 👨🍼 🧎♀️ 🧎 🧎♂️ 🧍♀️ 🧍 🧍♂️ 🚶♀️ 🚶 🚶♂️ 👩🦯 🧑🦯 👨🦯 🏃♀️ 🏃 🏃♂️ 👩 👩 🦼 🧑 🦼 👨🦼 👩🦽 🧑🦽 👨🦽 💃 🕺 👫 👭 👬 🧑🤝🧑 👩👩️👨 👩👩️👩 💑 👨👨️👨 👩👩️💋👨 👩👩️ 💋👩 💏 👨👨️💋👨 ❤ 🧡 💛 💚 💙 💜 🖤 🤍 🤍 ❣ 💕 💞 💓 💗 💖 💘 💝 ️🔥️🔥 ️🩹️🩹 💟
حیوانات و طبیعت
🐶 🐱 🐭 🐹 🐰 🐻 🧸 🐼 🐻❄️ 🐨 🐵 🙈 🙉 🙊 🐒 🦍 🦧 🐔 🐧 🐦 🐒 🐣 🐥 🐺 🐧 🦝 🐗 🐴 🦓 🦒 🦊 🦝 🐗 🐴 🦓 🦒 🦌 🦘 🦥 🦦 🦫 🦄 🐝 🐛 🦋 🐌 🪲 🐞 🐜 🦗 🪳 🕷 🕸 🦂 🦟 🪰 🪱 🦠 🐢 🦐 🦪 🐙 🐟 🐡 🐬 🦈 🦭 🐳 🐋 🐊 🐆 🐅 🐃 🐂 🐄 🦬 🐪 🐫 🦙 🐘 🦏 🦛 🦣 🐐 🦙 🐘 🐎 🦛 🦣 🐐 🐏 🐑 🐎 🐖 🦇 🐓 🦃 🐑 🐑 🐑 🐎 🐖 🦇 🐓 🦅 🦆 🦢 🦉 🐕 🦚 🐩 🦤 🪶 🐕 🐀 🐁 🐿 🦨 🦡 🐇 🐾 🐉 🐲 🦕 🦡 🌵 🎄 🌲 🐲 🦕 🦖 🌵 🎄 🌲 🌳 🌴 🪴 🌱 🌿 ☘☘ 🍀 🎍 🎋 🍃 🍂 🍂 🍁 🌾 🌺 🌻 🌹 🥀 🌷 🌼 🌸 💐 🍄 🌖 🌗 🌎 🌑 🌒 🌓 🌔 🌙 🌚 🌝 🌛 🌜 ⭐ 🌟 💫 ✨ ☄ 🪐 🌞 ☀ 🌤 ⛅ 🌥 🌦 ☁ ☀ 🌤 🌩 🌥 🌦 ☁ 🌧 ⛈ 🌩 ⚡ 🔥 💥 ❄ 🌨 🌨 ☃ ⛄ ❄
غذا و نوشیدنی
🍏 🍎 🍐 🍊 🍋 🍌 🍉 🍇 🍓 🍈 🍒 🍅 🥑 🥭 🍆 🌶 🫑 🥒 🥬 🥦 🧄 🧅 🌽 🥕 🥗 🥔 🍠 🥜 🍯 🍞 🥐 🥖 🫓 🥨 🥯 🥞 🥐 🥖 🍗 🥨 🥯 🥞 🥚 🧀 🍗 🍖 🥩 🍤 🧇 🧀 🧀 🍗 🍖 🥩 🍤 🥓 🍔 🍟 🌭 🍕 🍝 🥪 🥘 🍲 🫔 🥫 🧂 🧈 🍥 🍣 🍱 🍛 🍙 🍚 🍘 🥟 🍢 🍡 🍧 🍨 🍦 🍰 🎂 🧁 🥧 🍮 🍭 🍰 🎂 🍿 🥧 🍮 🍭 🍬 🍫 🍿 🍩 🥣 🥠 🥮 ☕ ☕ 🍵 .
فعالیت ها
⚽ 🏀 🏈 ⚾ 🥎 🎾 🏐 🏉 🎱 🏑 🏓 🥍 🥅 🥅 🏹 🎣 🥍 🥌 ⛳ 🏹 🎣 🤿 🥊 🥋 ⛸ 🎿 🛷 ⛷ 🏂 🏋️♀️ 🏋 🏋️♂️ 🤺 🤼♀️ 🤼 🤼♂️ 🤸♀️ 🤸 🤸 🤸 ♂️ ⛹️♀️ ⛹ ⛹️♂️ 🤾♀️ 🤾 🤾♂️ 🧗♀️ 🧗 🧗♂️ 🏌️♀️ 🏌 🏌️♂️ 🧘♀️ 🧘 🧘♂️ 🧖♀️ 🧖 🧖♂️ 🏄♀️ 🏄 🏄 🏄 ♂️ 🏊♀️ 🏊 🏊♂️ 🤽♀️ 🤽 🤽♂️ 🚣♀️ 🚣 🚣♂️ 🏇 🚴♀️ 🚴 🚴♂️ 🚵♀️ 🚵 🚵♂️ 🎽 🎖 🏅 🥇 🥈 🥉 🏆 🏵 🎗 🎫 🎟 🎪 🤹 ♀️ 🤹 🤹♂️ 🎭 🎨 🎬 🎤 🎧 🎼 🎹 🪗 🥁 🪘 🎷 🎺 🎸 🪕 🎻 🎲 🧩 ♟ 🎯 🎳 🪀 🪁 🎮 👾 🎰 👮♀️ 👮 👮♂️ 👩🚒 🧑🚒 👨🚒 👷♀️ 👷♀️ 👷 👷♂️ 👩🏭 🧑🏭 👨🏭 👩🔧 🧑🔧 👨🔧 👩🌾 🧑🌾 👨🌾 👩🍳 🧑🍳 👨🍳 👩🎤 🧑🎤 👨🎤 👩 🎨 🧑🎨 👨🎨 👩🏫 🧑🏫 👨🏫 👩🎓 🧑🎓 👨🎓 👩💼 🧑💼 👨💼 👩💻 🧑💻 👨💻 👩🔬 👩🔬 🧑🔬 👨🔬 👩🚀 🧑🚀 👨🚀 👩⚕️ 🧑⚕️ 👨⚕️ 👩⚖️ 🧑⚖️ 👨⚖️ 👩✈️ 🧑✈️ 👨✈️ 💂♀️ 💂 💂♂️ 🥷 🕵️♀️ 🕵 🕵️♂️ 🤶 🧑🎄 🎅 🕴️♀️ 🕴 🕴️♂️ 🦸♀️ 🦸 🦸♂️ 🦹♀️ 🦹 🦹♂️ 🧙♀️ 🧙 🧙♂️ 🧝♀️ 🧝 🧝♂️ 🧚♀️ 🧚 🧚 🧚 ♂️ 🧞♀️ 🧞 🧞♂️ 🧜♀️ 🧜 🧜♂️ 🧛♀️ 🧛 🧛♂️ 🧟♀️ 🧟 🧟♂️ ​​👯♀️ 👯 👯♂️ 👪 👨👩👧 👨👩👧👦 👨 👨 ‌ 👨👧 👨👨👧👦 👨👨👦👦 👨👨👧👧 👩👦 👩👧 👩👧👦 👩👦👦 👩👧👧 👨👦 👨👦 👨 👨‍👧‍👦 👨‍👦‍👦 👨‍👧‍👧
مسافرت و مکان
🚗 🚙 🚕 🛺 🚌 🚎 🏎 🚓 🚑 🚒 🚐 🚲 🦼 🚛 🛴 🛹 🛼 🚨 🚔 🚍 🚘 🚖 🚡 🚠 🚟 🚃 🚋 🚝 🚄 🚅 🚈 🚞 🚂 🚆 🚇 🚊 🚈 🚞 🛩 🚆 🚇 🚊 🪂 🚁 🛩 ✈ 🛫 🛬 🚉 🚁 🚁 🛩 ✈ 🛫 🛬 🛰 🚀 🛸 🛶 ⛵ 🛥 🚤 🚏 🚦 🚢 🛑 🎡 🎢 🎠 🏗 🌁 🗼 🏭 ⛲ 🎑 ⛰ 🏔 🗻 🌋 🗾 🏕 ⛺ 🏞 🛣 🛤 🌅 🌄 ⛺ 🏞 🏝 🛤 🌅 🌄 🏜 🏖 🏝 🌇 🎇 🏙 🌃 🌉 🌉 🌌 🌠 🌆 🏙 🌃 🌉 🌌 🌠 🛖 🏘 🏰 🏯 🏟 🗽 🏠 🏡 🏚 🏢 🏬 🏣 🏤 🏥 🏦 🏨 🏪 🏫 🏩 💒 🏛 ⛪ 🕌 🛕 🕍 🕋 ⛩ ⛩
اشیاء
⌚ 📱 📲 💻 ⌨ 🖥 🖨 🖱 🖲 🕹 🗜 📸 📹 💿 📽 🎞 📞 ☎ 📟 📠 📺 📻 🎙 🎚 🎛 ⏱ ⏲ ⏰ 🕰 ⏳ ⌛ 🧮 📡 🔋 🔌 💡 ⌛ 🧮 🧯 🔋 🔌 💡 🔦 🕯 🧯 🗑 🛢 🛒 💸 💵 💵 💴 💶 💷 💰 🪙 💳 🧾 💎 ⚖ 🦯 🧰 🪓 🪚 🔨 ⚙ ⛓ 🪝 🪜 🧱 🪨 🪵 🔫 🧨 💣 🔪 🗡 ⚔ 🛡 🚬 ⚰ 🪦 ⚱ 🏺 🔮 🪄 📿 🪦 ⚱ 🧲 🔮 🪄 📿 🧬 💈 🧲 ⚗ 🧪 🧫 🧿 💈 💈 🧲 ⚗ 🧪 🧫 🔬 🕳 💊 💉 🩸 🩹 🩺 🛁 🛀 🔖 🪒 🧴 🧻 🧼 🧽 🧹 🧺 🪣 🔑 🗝 🪤 🛋 🪑 🛌 🛏 🚪 🪞 🪟 🧳 🛎 🖼 🧭 🪞 🪟 🗿 🛎 🖼 🧭 🗺 ⛱ 🗿 🛍 🎈 🎏 🎀 🧧 🧧 🎁 🎊 🎉 🎏 🎏 🎀 🧧 🎁 🎊 🪆 🎎 📧 💌 🪔 📪 📫 📬 📭 📦 📯 📥 📤 📜 📃 📑 📊 📈 📉 📄 📅 📆 🗓 📇 🗃 🗳 🗄 📆 🗓 📁 🗃 🗳 🗄 📋 🗒 📁 📂 🗂 🗞 📰 🪧 🪧 📓 📚 📗 📘 📙 📙 📒 📕 📗 📎 🖇 📔 📏 📌 📍 🧷 🪡 🧵 🧶 🪢 🔐 🔒 🔓 🔏 🖊 🖋 ✒ 📝 ✏ 🔏 🖊 🖋 ✒ ✏ ✏ 🖍 🖌 🔍 🔎 👚 👕 🥼 🦺 🧥 👖 👔 👗 👘 🥻 🩱 👙 🩲 🩳 💄 💋 👣 🩴 🧦 🩴 👢 🥿 🧦 🧦 🩴 👠 👡 👢 👟 🩰 🥾 🧢 👒 🎩 🎓 👑 ⛑ 🪖 🎒 👝 👛 👜 💼 👓 🕶 🥽 🧣 🧤 💍 🌂 ☂ ☂
علامت
☮ ✝ ☪ 🕉 ☸ ✡ 🔯 🕎 ☯ ☦ 🛐 ♍ ♎ ♉ ♐ ♑ ♒ ♓ 🆔 ⚛ ⚕ ☢ ☣ 📴 📳 🈶 🈚 🈸 🈺 🈷 ✴ 🆚 🉑 💮 🉐 ㊙ ✴ 🆚 🈵 💮 🉐 ㊙ ㊗ 🈴 🈵 🈹 🈲 🅰 🅱 🈴 🈴 🈴 🈵 🈹 🈲 🅰 🆑 🅾 🆘 ⛔ 📛 🚫 🚳 🚱 💢 ♨ 🚭 ❗ ❕ ❓ 🔞 📵 ❗⁉ ❓ ❓ ❔⁉⁉ 💯 🔅 🔆 🔱 ⚜ 〽 ⚠ 🚸 🔰 ♻ 🈯 💹 ❇ ✳ ❎ ✅ 💠 🌀 ➿ 🌐 ❎ ✅ 💠 🌀 ➿ 🌐 ❎ ⓜ ⓜ 🏧 🚾 ♿ 🅿 ♾ ♾ ⓜ 🏧 🚾 ♿ 🛗 🚹 ♂ 🚺 🛅 ⚧ 🚼 🚻 🚮 🎦 📶 🈁 🆖 🆗 🚮 🆒 🆕 🆓 0 ⃣ 🆗 🆙 🆒 🆕 🆓 1 ⃣ 🆗 🆙 🆒 🆕 2⃣ 3 ⃣ 🔢 4⃣ 5⃣ 6 🔟 🔟 🔢 ▶ ⏸ ⏯ ⏯ ⏹ ⏺ ⏏ ⏭ ⏮ ⏩ ⏪ 🔀 🔂 ⏭ ⏮ ⏩ 🔽 ⏫ ⏬ ➡ ⬅ ⬆ ⬇ ↗ ↘ ↙ ↖ ↕ ↔ 🔄 ↪ ↩ 🔃 ⤴ ⤵ 🔄 ⃣ ↪ 🔃 ⤴ ⤵ 🔡 ⃣ * ⃣ ℹ 🔤 🔡 🔠 🔣 🎵 🎶 〰 ➰ ✔ ✔ ➕ ➖ ➗ ✖ 💲 © ® 🔚 🔙 🔛 🔝 🔜 ☑ 🔘 🔴 ⚫ 🟡 🟢 🔵 🟨 🟩 ⚫ 🟪 🟫 🟧 🟨 🟩 🟦 🟪 🟫 ⬛ ⬜ ◼ ▫ ◽ ◽ ▪ ▫ 🔸 🔹 🔶 🔷 🔺 🔻 🔲 🔳 🔈 🔈 🔉 🔊 🔇 📣 📢 🔔 🔕 🃏 🀄 ♠ ♣ ♥ ♦ 🎴 👁🗨 🗨 💭 🗯 💬 🕐 🕑 🕒 🕓 🕔 🕕 🕖 🕗 🕘 🕙 🕚 🕛 🕜 🕝 🕞 🕟 🕠 🕡 🕢 🕣 🕤 🕥 🕦 🕧 🕧

نامه هایی با ایموجی ها. اگر می خواهید یک احساسات در یک پیام از طریق تلفن هوشمند یا در مکالمات مجازی در رسانه های اجتماعی، به احتمال زیاد قبلاً از قلب، دست شست بالا، کف دست یا صورت شاد زرد خود استفاده کرده اید. یک جستجوی اخیر در گوگل نشان داد که بیشترین کلمه تایپ شده در پیامک یا چت یک کلمه نیست، بلکه یک طرح قلب قرمز است. به گفته این شرکت، تصویر و تغییرات آن میلیاردها بار در روز در سراسر جهان ظاهر می شود. غذا، حیوانات، حمل و نقل، مردم، احساسات. همه این تصاویر رنگارنگ که به عنوان جایگزین روی صفحه کلید شما ظاهر می شوند نامیده می شوند Emojis.

    نامه هایی با ایموجی ➡️

ارتباط فقط در مورد کلمات گفته شده یا خوب نوشته نمی شود، زیرا ما همچنین به صورت غیر کلامی ارتباط برقرار می کنیمیعنی بدون استفاده از زبان. به طور دقیق تر، از طریق حالات صورت، حرکات، زبان بدن و لحن ما. ارتباطات ما به طور فزاینده ای دیجیتالی می شود. ما ایمیل می نویسیم و چت می کنیم WhatsApp، Fb، Instagram یا Snapchat. آنچه را که در زندگی واقعی می توانیم با کلمات یا غیرکلامی بیان کنیم، با ایموجی ها و متن های کوتاه جایگزین می شود. این به متن احساس می‌افزاید و می‌تواند از سوء تفاهم جلوگیری کند. اکثر مردم ادعا می کنند که می توانند احساسات را بهتر از طریق ایموجی بیان کنید تا از طریق کلمات.

جدای از حالات و حرکات مختلف صورت، ایموجی هایی نیز وجود دارند که نشان دهنده اشیا هستند. این معمولاً به دیگری کمک می کند تا موقعیت و زمینه آن را درک کند. تکامل نامه هایی با ایموجی ها مزایای زیادی برای برندها و شبکه های اجتماعی به همراه داشته است. یکی از بزرگترین مزایای استفاده از شکلک ها و ایموجی ها کوتاه کردن پیام است، یعنی محتوای الف متن دقیق تر و مستقیم تر است.

می توان گفت، تقریبا غیرممکن است که پست بگذاریم و ایموجی نگذاریم، اینطور نیست؟ اگر شما از آنهایی هستید که دوست دارند نامه هایی با ایموجی ها، اما شما نمی دانید چگونه از آنها به صورت استراتژیک استفاده کنید، ما به شما کمک خواهیم کرد! نشان دادن این که چگونه این نمایش های گرافیکی بوجود آمدند و بهترین راه برای اعمال آنها در انتشارات شما چیست.

نامه هایی با ایموجی ها چیست؟

کلمه "از Emoji » از اتحاد «و همچنین» (絵) به معنای تصویر در ژاپنی و «موجی» (文字) به معنای حرف می آید. یعنی نمادهایی هستند که بیانگر یک ایده، کلمه یا جمله کامل هستند.

این نمادها ظاهری از عبارات، اشیا، حیوانات، ژانرهای آب و هوا و غیره دارند که با افزایش استفاده از گوشی های هوشمند به یک روند تبدیل شدند.

امروزه آنها بخشی از نوشتن هستند و هنوز هم زبان جدیدی به حساب می آیند. مثلا کلمه سال دوهزار و پانزده انتخاب شده توسط فرهنگ لغت آکسفورد بود!

بیشتر مراقبت! گیج نشو نامه هایی با ایموجی ها با شکلک ها / شکلک ها. در حالی که ایموجی ها کاراکترهای مستقلی هستند، شکلک ها شکلک ها یا نمادهایی هستند که با کاراکترهای صفحه کلید ساخته شده اند، مانند (-: یا <3.

تاریخچه «نامه‌هایی با ایموجی»

ل نامه هایی با ایموجی ها آنها در حال حاضر بخشی از فرهنگ ما هستند و روز به روز بسیار دشوار است که به یاد بیاوریم کی و از کجا آمده اند، درست است؟

اما داستان بسیار قدیمی تر از آن چیزی است که به نظر می رسد و در سال 1999 در ژاپن آغاز می شود، همانطور که منشاء نام "Emoji" قبلاً ادعا می کند.

همه چیز از زمانی شروع شد که شرکت تلفن همراه NTT DoCoMo، یک نوع بسته اطلاعاتی برای تلفن های همراه، از جمله پست، آب و هوا، اخبار و دسترسی به اینترنت را توسعه داد که در آن زمان بسیار پیشرفته بود و به دنبال ایجاد انقلابی در شیوه ارتباط ژاپنی ها بود. .

Shigetaka Kurita، یکی از کارمندان NTT DoCoMo که در پروژه I-mode مشارکت داشت، با محدود کردن تنها جملاتی که روی تلفن همراه تایپ می‌شوند، متوجه شد که چقدر ارتباطات سرد و گاهی مبهم است و شروع به جستجوی راهی برای انسانی‌تر کردن پیام‌ها کرد.

اما هیچ‌کدام موافقت نکردند و در آن زمان بود که کوریتا که طراح نبود، تیم کوچکی را گرد هم آورد و با محدودیت ۱۲×۱۲ پیکسل، صد و هفتاد و شش ایموجی اول را ابداع کرد که سابقه دارند.

به گفته کوریتا، الهام او از این نمادهای اولیه از فرهنگ ژاپنی و عباراتی است که در انیمه و مانگا در دوران کودکی دیده بود.

هنگامی که خالق ایموجی ها در نهایت طرح های اصلی را به شرکت های بزرگ فناوری ارائه کرد، انتظار داشت که آنها با ساختار خود آنها را بهبود بخشند، اما این اتفاق نیفتاد: نمادها دقیقاً همان طور که در ابتدا طراحی شده بودند وارد حالت I شدند.

مدت کوتاهی پس از انتشار ایموجی‌ها برای عموم، سایر شرکت‌های مخابراتی شروع به کپی آشکار طرح‌ها و ایده‌های شخصیت‌ها و اضافه کردن برخی موارد جدید کردند، در حالی که شرکت NTT DoCoMo و Kurita این اختراع را ثبت نکردند.

این منجر به تولید شخصیت های مختلف بی شمار و هرج و مرج واقعی شد: تعداد ایموجی ها به 800 رسید! – حل این مشکل تنها در سال XNUMX آغاز شد، که در آن همه شرکت‌ها تصمیم گرفتند که از کدام شخصیت‌ها استفاده شده و سعی در ایجاد استانداردی بین آن‌ها داشته باشند.

در دو هزار و دوازده، یکی از مدعیان NTT DoCoMo، با کمک Kurita، سرانجام شخصیت های اصلی را دوباره طراحی کرد.

بسیار خوب، اما چگونه "نامه هایی با ایموجی" از کشور ژاپن بیرون آمد و جهان را تسخیر کرد؟

اگر به اپل فکر کرده اید، حق با شماست!

در دو هزار و هفت، اپل اولین آیفون را عرضه کرد و با توجه به محبوبیت آن در بازار ژاپن، شامل ایموجی هااز آنجایی که اینها یک پدیده فرهنگی بسیار قوی در کشور بودند.

اما اینجا در غرب، ایموجی ها هنوز در آیفون پنهان بودند و تنها زمانی کشف شدند که کاربران زبان دستگاه را به ژاپنی تغییر دادند.

با توجه به تمایل مردمی که می خواستند با استفاده از نمادها و چهره های دوستانه ارتباط برقرار کنند، اپل در سال 2011 و با راه اندازی iOS، ایموجی ها را برای هر زبان منتشر کرد.

و این آغاز تبی بود که امروز می شناسیم: گوگل و ویندوز مطمئن شدند که ایموجی های آنها از طراحی رقابت الهام گرفته شده است.

کنسرسیوم یونیکد برای جلوگیری از هرج و مرجی که آغاز کار ایموجی ها در ژاپن بود، زحمت استانداردسازی کد کاراکتر را بر عهده گرفت تا کاربران سیستم عامل های مختلف بتوانند بدون اختلاف نظر از ایموجی ها استفاده کنند.

امروز، نامه هایی با ایموجی ها آنها بخشی از فرهنگ هستند و از ارتباطات روزمره تا داستان سرایی استفاده می شوند، مانند مورد کتاب Emoji Dick، که داستان سنتی موبی دیک را تنها با استفاده از ایموجی ها اقتباس کرد.

نامه هایی با ایموجی ها در بازاریابی

با محبوبیت بسیار زیاد نامه هایی با ایموجی ها فروشندگان خوب و نحوه قرار دادن خود در فرهنگ جهان، امکانات بی‌شماری را که این زبان می‌تواند برای برقراری ارتباط با مشتریانشان فراهم کند، دیده‌اند.

و این فقط با هزاره ها نیست! همانطور که در آمار تاپیک آخر دیدیم، the 92 درصد از کاربران اینترنت امروزه از ایموجی ها استفاده می کنند.

علیرغم اینکه یک روند بسیار قوی است، باید در استفاده از آن دقت کرد، مبالغه نکرد و باعث سوء تفاهم نشد. لذا مقداری آورده ایم نکاتی برای استفاده از ایموجی ها در بازاریابی از شرکت شما:

1. ایموجی ها را بشناسید

این مرحله ضروری قبل از مراقبه در مورد هر ارتباطی است، زیرا ما همیشه و در هر شرایطی اینجا در وبلاگ صحبت می کنیم.

قبل از اینکه دقیقاً در مورد آنچه که باید بگویید و چگونه آن را بگویید فکر کنید، دریابید که آیا شخصیت شما با آن درگیر است یا خیر استفاده از ایموجی ها. آیا مخاطب شما دقیقاً در آن هشت درصد است که هنوز از شخصیت ها استفاده نمی کند و با آنها همذات پنداری نمی کند؟

برای این تحقیق و آزمایش استخدام. ببینید کدام ژانر ارتباطی بیشتر به پست شما واکنش نشان می دهد و چگونه آن را تطبیق می دهد.

2. معانی را بشناسید

یکی از بزرگترین شکست ها در استفاده از ایموجی در بازاریابی استفاده از آنها بدون دانستن معنی واقعی است. همه آنها نمی توانند آنچه را که شما فکر می کنید نشان دهند، بنابراین دانستن دقیق آنچه در حال برقراری ارتباط هستید ضروری است.

یک نکته خوب این است که از Emojipedia برای کشف آن استفاده کنید معنی تک تک ایموجی هاو همچنین در مورد شخصیت های انتخاب شده در شبکه های اجتماعی تحقیق کنید تا بتوانید ببینید مردم چگونه و دقیقا در چه زمینه ای از آنها استفاده می کنند.

3. با خبرها همراه باشید

شما ممکن است آن را احساس کرده باشید، اما نامه هایی با ایموجی ها آنها به طور مداوم به روز می شوند.

کسی که مستقیماً با نام تجاری شما صحبت می کند می تواند ظاهر شود و راهی اساسی برای تعامل با مخاطبان شما باشد.

همچنین به خاطر داشته باشید که پرسونای شما چه چیزی پوشیده است، چه روندهایی دارد، و چه چیزی از بین رفته است، اما واقعا ضروری است که ارتباط شما به زبان افرادی که می خواهید به آنها دسترسی پیدا کنید تنظیم شود.

4. از ایموجی ها برای انسانی کردن برند خود استفاده کنید

همانطور که در روزهای اولیه وجود داشت ایموجی ها، ساخت آنها دقیقا برای انتقال احساسات بود که در متن امکان پذیر نبود و پیام ها را کمتر سرد و دور کرد.

بنابراین، گزینه خوبی برای استفاده است نامه هایی با ایموجی ها en در زمان واقعی تعامل داشته باشید و با مخاطبان خود درگیر شوید، به خصوص زمانی که این تعامل غیر عادی و سرگرم کننده تر باشد، مانند زمانی که شخصی از شرکت شما یا محتوای وبلاگ یا شبکه اجتماعی شما تمجید می کند.

5. از پیام های رمزگذاری شده اجتناب کنید یا آنها را به خوبی توضیح دهید

همه نمی توانند به راحتی معنی نمادها را بفهمند، بنابراین مراقب پیام هایی باشید که به طور کامل با ایموجی ها کدگذاری شده اند. پیام شما ممکن است از بین نرود و از ایجاد ارتباط با مخاطبان خود غافل شوید.

6. می دانید چه زمانی استفاده کنید

یک ایموجی که در یک زمینه واقعاً جدی استفاده می‌شود، مثلاً هنگام پاسخ به شکایت کاربر در توییتر یا در یک بیانیه جدی‌تر، می‌تواند ضربه‌ای به پا باشد.

اطمینان حاصل کنید که Emoji خوانندگان شما را گیج یا آزار نمی دهد و از آن به میزان کم استفاده کنید، به خصوص در خدمات مشتری.

7. از حروف با ایموجی های مرتبط با پیام خود استفاده کنید

هرگز استفاده نکنید نامه هایی با ایموجی ها فقط برای استفاده مطمئن شوید که کار واقعاً به پیام شما اضافه می کند یا با آنچه می خواهید بگویید مرتبط باشد.

معنی پرکاربردترین ایموجی ها در اینترنت

خندان

این صورت شاد که دندان هایش را نشان می دهد، ایموجی عالی برای توصیف شادی یا شادی از پیام دریافتی است. این نماد محبوب از ابتدای راه اندازی برنامه ها و پلتفرم های پست فوری با ما بوده است.

گریه از خنده

از شکلک Crying Laughing برای بیان اینکه شما آنقدر خندیدید که چشمانتان پر از اشک شد استفاده می شود. برای برقراری ارتباط زمانی استفاده می شود که شخصی چیز واقعاً سرگرم کننده ای پیدا کند. این ایموجی به قدری شناخته شد که برای اولین بار به فرهنگ لغت انگلیسی آکسفورد اضافه شد و در سال 2015 به عنوان "کلمه سال" شناخته شد.

انعکاسی

صورت مراقبه ای ایموجی است که برای گفتن اینکه شما در حال انعکاس چیزی هستید یا برای بیان اینکه گیج شده اید استفاده می شود. همچنین می توان از آن زمانی استفاده کرد که می خواهید حقیقت چیزی را که گفته شده زیر سوال ببرید. به عنوان یک کنجکاوی می توان به این اشاره کرد که یکی از معدود شکلک هایی است که دست را نشان می دهد.

خنده و عرق سرد

این ایموجی اغلب برای ابراز آرامش هنگام خروج از یک موقعیت دشوار استفاده می شود. همچنین می توان از آن استفاده کرد که از یک موقعیت تا حدودی خجالت کشیدم.

صورت خندان با چشمان خندان

این چهره خندان با گونه های گلگون می تواند نشان دهنده یک لبخند خجالتی باشد. همچنین می تواند نشان دهنده رضایت، آرامش ذهن و قدردانی باشد. تنوع شکلک آن ^^ است.

صورت خندان با هاله

این ایموجی در لحظه ای استفاده می شود که شخصی می خواهد بی گناهی خود را ابراز کند. همچنین زمانی استفاده می شود که کسی کار نیک انجام دهد، بسیار شیرین، بی گناه باشد یا رفتاری مثال زدنی داشته باشد.

اما از چهره فرشته ای نیز می توان به صورت کنایه آمیزی استفاده کرد، برای اعمال یا رفتارهایی که خیلی خوب نیستند.

وارونه

من را جدی نگیرید! این ایموجی برای اشاره به یک پیام مبهم، کنایه آمیز یا خنده دار استفاده می شود. همچنین، این می تواند به این معنی باشد که شما چیزی را خسته کننده می بینید یا از شوخی خوشتان نمی آید.

چشمک

این صورت شیطنت آمیز چشمک می تواند نمادی از همدستی یا رضایت باشد و همچنین به عنوان نشانه معاشقه استفاده می شود. به همین ترتیب، می‌توان از آن برای بیان یک «تأیید» داده‌شده توسط شخص، حسب مورد، طنز یا کنایه استفاده کرد.

صورت راحت

این چهره تسکین این است که همه چیز خوب پیش رفت! زمانی استفاده می شود که فرد خوشحال است که چیزی ناخوشایند به پایان رسیده است. همچنین می تواند به این معنی باشد که فرد آرام است، بدون نگرانی است.

صورت خندان با قلب در چشم

این چهره شاد با چشمانی به شکل قلب نشان می دهد که فرد دیوانه وار عاشق است و می تواند برای یک شخص، مکان یا حتی یک شی باشد. این یک ایموجی خوب برای ارسال به دوست خود است.

بیانگر عشق، محبت و قدردانی است و اغلب در پیام های عاشقانه استفاده می شود.

دمیدن بوسه

این یکی از پرکاربردترین ایموجی های بوسیدن است که بیانگر محبت، قدردانی یا ادعای عاشقانه است. همچنین می تواند در پایان یک جمله طعنه آمیز یا به عنوان واکنشی به یک پیام بی ادبانه استفاده شود.

این ایموجی بسیار محبوب است، معمولا برای ارسال یک بوسه محبت آمیز به طرف مقابل استفاده می شود. ایموجی های مختلف برای بوسیدن وجود دارد، اما این یکی از پرکاربردترین هاست.

نشان دادن زبان

این ایموجی را می توان در نوعی "من شوخی می کنم" استفاده کرد، تا یک نظر کنایه آمیز را ملایم کند یا مشخص کند چیزی گفته شده است که نباید جدی گرفته شود.

صورت برهنه

کیگ‌های بزرگ، لبخند ناهنجار و دندان‌های بیرون زده، این ایموجی کلیشه‌ای است. این به روشی طنز یا کنایه آمیز برای بیان اینکه چقدر باهوش هستید استفاده می شود.

پسر با عینک آفتابی

اگر می خواهید نبوغ خود را نشان دهید، این ایموجی ایده آل است. همچنین می توان از آن برای نشان دادن کنایه و بی اعتنایی به مطالب گفته شده استفاده کرد. علاوه بر این، نماد خورشید، تعطیلات و تابستان در ساحل است.

لبخند کناری

آن نیمه لبخند نشان دهنده کنایه، سردی است یا برای گفتن اینکه کسی در حال انجام کاری است استفاده می شود. همچنین می توان از آن برای لاس زدن یا ایجاد کنایه های جنسی استفاده کرد.

بد خلق

این نگاه عبوس بیانگر نارضایتی است. این نشان می دهد که فرد از چیزی خوشحال نیست، بی علاقگی یا عدم تایید دارد.

چهره ناامید

این ایموجی برای گفتن این که شخص واقعاً غمگین و ناامید است استفاده می شود. نشان دهنده اندوه، پشیمانی و پشیمانی است.

صورت نگران

زمانی استفاده می شود که فردی احساس اضطراب، ناامنی و همچنین ناراحتی می کند. این نشان می دهد که فرد نگران یک موقعیت پیچیده یا یک رویداد مهم است.

صورت گریه می کند

این شکلک ابروی گریان و گریه، حالت درد برای چیزی، رنج کشیدن را نشان می دهد. اینکه هنوز یادآوری چیزی دردناک است. اغلب برای بیان ناراحتی یا ناامیدی در مورد چیزی استفاده می شود.

گریه زیاد

در این ایموجی اشک مانند آبشار از چشمان سرازیر می شود. این نشان دهنده غم، درد یا شکست زیادی است. در میان ایموجی هایی که حس غم و اندوه یا ناامیدی را منتقل می کنند، این یکی از رایج ترین هاست.

براوو

این ایموجی زمانی استفاده می شود که از چیزی ناراحت، عصبانی یا کاملاً عصبانی هستید. ایموجی صورت عصبانی حالت بد یا ناراحتی را در یک موقعیت بیان می کند.

خجالت زدگی

زمانی استفاده می‌شود که فرد دچار تشنج، در شرایط ناراحت‌کننده یا مرتکب اشتباه شده باشد. ابراز شرمندگی کنید، از اینکه در حال گذراندن یک اتفاق بسیار شرم آور هستید، یا برای واکنش به یک تعریف یا پیام چاپلوس کننده.

جیغ از ترس

این چهره وحشت زده از تابلوی جیغ اثر هنرمند نروژی ادوارد مونک الهام گرفته شده است. به این معنی است که شخص از چیزی می ترسد، می ترسد.

ترسیده

این چهره نشان دهنده کسی است که ترسیده و گیج شده است. به نظر می رسد که از یک رویداد شوم یا تجربه شدید به شدت متزلزل و شوکه شده است.

عرق سرد

این نشان دهنده استرس یا نگرانی است، زمانی که چیزها متفاوت از آنچه انتظار می رود اتفاق می افتد. همچنین زمانی که خسته هستید یا کارهای زیادی برای انجام دادن دارید می توان از آن استفاده کرد. این نشان دهنده شادی همراه با آرامش است.

صورت بدون دهان

این ایموجی برای نشان دادن بی زبانی فرد استفاده می شود. اینکه کسی نمی خواهد یا نمی تواند در مورد موضوع خاصی چیزی بگوید. در مکالمات سخت، شرم آور یا بد استفاده می شود.

چهره خنثی

این ایموجی چهره ای بی بیان را با ظاهری خنثی نشان می دهد. یعنی فرد نسبت به موقعیت بی تفاوت است. معمولاً زمانی استفاده می شود که چیزی غیر جالب باشد و هیچ بیان مناسبی برای انتقال آن احساس وجود نداشته باشد.

کارا

این ایموجی نشان می دهد که چیزی واقعا شرم آور بود. این بیانی از عصبانیت یا خجالت است. همچنین می توان از آن به عنوان یک لبخند کمی گناهکار، از طرف کسی که کار احمقانه ای انجام داده است و سعی دارد با چهره سازی وضعیت پرتنش را برطرف کند، استفاده شود.

چشم های گرد شده

این ایموجی برای نشان دادن احساس تحقیر، تحقیر یا رنجش نسبت به کسی یا چیزی که قبلا گفته شده و حتی بی حوصلگی در مورد یک شخص یا موضوع استفاده می شود. همچنین می توان از آن برای تشخیص طعنه آمیز بودن یک پیام خاص استفاده کرد.

غافلگیر شدن

اوه خدای من! این چهره غافلگیر کننده ناخوشایند زمانی استفاده می شود که اتفاق تکان دهنده ای رخ می دهد. این می تواند پاسخی به رفتار بد یا یک پیام بی ادبانه باشد، یا زمانی که نمی توان چیزی به آنچه گفته شده اضافه کرد.

گذشته ی فعل خوابیدن

در کمیک ها یا کارتون ها، zZz بالای سر به این معنی است که شخصیت در خواب است. این ایموجی زمانی استفاده می شود که فرد بسیار خسته است، می خواهد بخوابد یا از موضوع سیر شده است.

خواب

این ایموجی فردی را نشان می دهد که از خستگی مرده است. این حباب که از بینی خارج می شود نمادی از خود مانگا است که نشان دهنده خواب شخصیت است.

به عنوان بیانی استفاده می شود که یک مکالمه بیش از حد خسته کننده و خواب آلود است.

پس دادن

این ایموجی به این معنی است که آن شخص از آنچه گفته شد آنقدر عصبانی بود که تقریباً می توانست آن را برگرداند. به عنوان نوعی عدم تایید چیزی استفاده می شود.

صورت خندان شاخ

این لبخند شیطنت آمیز با شاخ های کوچک شیطان می خواهد نشان دهد که شخص می خواهد مشکل ایجاد کند. همچنین می تواند به صورت مخرب یا جنسی مورد استفاده قرار گیرد.

دست ها بالا

سپاس خداوند را! این دست‌هایی که به سمت بالا کشیده شده‌اند برای جشن گرفتن چیزی یا ابراز خوشحالی فرد از اینکه بالاخره چیزی که انتظارش را داشت اتفاق افتاده است استفاده می‌شود. او همچنین بیان می کند که در حال تفریح ​​و لذت بردن از لحظه است.

تشویق و تمجید

وای واقعا خوبه! این ایموجی کف زدن دو دست را نشان می دهد و عمدتا برای ابراز اجازه و تشکر استفاده می شود. همچنین می توان از آن به طعنه استفاده کرد، اگر چیزی واقعاً مستحق هیچ تشویقی نیست!

مشت

این مشت برای تحریک کسی یا گفتن اینکه از کسی که طرف اوست راضی هستید استفاده می شود. ایموجی مشت یکی از پرطرفدارترین هاست که دقیقاً مانند همان ژست محبوب دوستی در زندگی واقعی استفاده می شود، یعنی به جای گفتن «سلام» به یک دوست سلام می کند. از سوی دیگر، می توان آن را به عنوان یک تهدید مایه پنیر نیز تعبیر کرد.

چشم

دارم نگاهت می کنم! این دو چشم به این معنی است که چیزی در حال مشاهده یا تأیید است.

دست به صورت (کف صورت)

این ایموجی ژستی را توصیف می کند که از طریق سریال Star Trek محبوبیت پیدا کرده است. یعنی "نمیتونه درست باشه!"

وقتی می شنوید یا می بینید که شخصی کار احمقانه ای انجام می دهد استفاده می شود، اما اگر احساس "خجالت دیگران" می کنید نیز می تواند استفاده شود.

شانه های بالا انداختن

برای بیان احساسات "نمی دانم چگونه می توانم به شما کمک کنم" یا "چیکار کنید، درست است؟" استفاده می شود. این ایموجی شانه انداختن نشان دهنده ناآگاهی، سردرگمی یا عدم علاقه به چیزی است. از شکلک ¯ _ (ツ) _ / ¯ می آید.

ایموجی هایی که تبدیل به مم شده اند یا معنای مضاعف دارند

ایموجی هلو

شکلک های هلو به دلیل شباهت بصری که توسط بسیاری از کاربران درک می شود، به طور گسترده برای نشان دادن باسن استفاده شده است. این باعث شد که او به عنوان یک شکلک باسن شناخته شود.

صورت ماه کامل

ماه کامل اصطلاح اصلی است که برای باسن استفاده می شود. در واقع، در ایالات متحده، از ماه برای توصیف خرها از سال 1743، مدت ها قبل از اختراع ایموجی هلو استفاده می شد.

ایموجی ماه سیاه

Emoji ماه سیاه اغلب برای برجسته کردن معنای جنسی در یک جمله استفاده می شود. معاشقه اغلب یا برای شوخی جنسی استفاده می شود.

اموجی مدفوع

این ایموجی مدفوع خندان در زمینه های مختلف استفاده می شود. یکی از کاربردهای رایج آن این است که محتوا بد است، اما به لطف چهره شاد و خندان این انبوه مدفوع، می توان از آن برای بیان پرخاشگری منفعل نیز استفاده کرد.

ایموجی بادمجان

Emoji بادمجان معمولا در پیام های آنلاین برای نشان دادن اندام تناسلی مردانه یا به عنوان کنایه های جنسی استفاده می شد.

چهره با ظاهری پیروزمندانه

تعداد کمی از مردم فکر می کنند که این ایموجی نشان دهنده کسی است که در عصبانیت خرخر می کند. اما در حقیقت، این ابرهای سفیدی که از دماغ بیرون می‌آیند، می‌خواهند نشان دهندۀ تحقیر، نشانه برتری باشند. این یک فرد مغرور را نشان می دهد که بر دیگری پیروز شده است.

فردی با دست های به هم پیوسته

این ایموجی اغلب برای آموزش به کسی استفاده می شود که گویی در حال دعا است و از خدا چیزی می خواهد. با این حال، در واقعیت چیزی که آن را نشان می دهد یک "پنج بالا" است.

شخص ایستگاه اطلاعات

چگونه می توانم کمک کنم؟ این ایموجی زنی را نشان می دهد که باید مشتری خدمات را راهنمایی کند و به سوالات آنها پاسخ دهد. با این حال، معمولاً نوعی طعنه یا جسارت بوده است.