لبخندها و مردم
😀 😃 😄 😁 😆 😅 😂 🤣 😇 😉 😊 🥰 😘 ☺ 😙 😚 🥲 🤪 😜 😝 😛 🤑 😎 🤓 🥸 🧐 🤠 🥳 🤗 🤡 😏 😶 😐 😑 😒 🙄 😏 😶 🤫 😑 😒 🙄 😞 🤔 🤫 🤭 🤥 😳 🤨 🤔 🤔 🤫 🤭 🤥 😳 😠 😡 🤬 😔 😕 😖 ☹ 🥱 🥺 😣 😖 😱 😨 😰 😯 😦 😮 😢 😥 😪 🤤 😦 😭 🤩 😵 😪 🤤 😓 😭 🤩 😵 😵💫 🥴 😲 🤯 🤐 😷😷 🤕 🤒 🤮 🤢 🤧 🤧 🥵 🥶 😶 🌫️ 😴 💤 😈 👿 👹 👺 💩 😺 😸 😹 😻 😼 😽 🙀 😿 😾 😻 🤲 🙌 👏 🙏 🤝 👍 👎 👊 👏 🙏 🤜 🤞 ✌ 🤘 ✊ 🤛 🤜 🤞 ✌ 🤘 🤟 👌 🤌 🤏 👈 👉 👆 🤚 🖐 ☝ 🖖 👋 🤙 💪 🦾 🖕 ✍ 🤳 🦵 🦿 🦶 👄 👁 👅 👅 🦻 👃 👁 👁 👀 🧠 🫀 🫁 🦴 👤 👥 🗣 🫂 👶 👧 🧒 👦 👩 🧑 👨 👩🦱 🧑🦱 👨🦱 👩🦰 🧑🦰 👨🦰 👱♀️ 👱 👱♂️ 👩🦳 🧑🦳 👨🦳 👩🦲 🧑🦲 👨🦲 🧔♀️ 🧔 🧔♂️ 👵 🧓 👴 👲 👳♀️ 👳 👳♂️ 🧕 🧕 👼 👸 🤴 👰 👰♀️ 👰♂️ 🤵♀️ 🤵 🤵♂️ 🙇♀️ 🙇 🙇♂️ 💁♀️ 💁 💁♂️ 🙅♀️ 🙅 🙅♂️ 🙆♀️ 🙆 🙆♂️ 🤷♀️ 🤷 🤷 ♂️ 🙋 ♀️ 🙋 🙋♂️ 🤦♀️ 🤦 🤦♂️ 🧏♀️ 🧏 🧏♂️ 🙎♀️ 🙎 🙎♂️ 🙍♀️ 🙍 🙍♂️ 💇♀️ 💇 💇♂️ 💆♀️ 💆 💆 💆 ♂️ 🤰 🤱 👩🍼 🧑🍼 👨🍼 🧎♀️ 🧎 🧎♂️ 🧍♀️ 🧍 🧍♂️ 🚶♀️ 🚶 🚶♂️ 👩🦯 🧑🦯 👨🦯 🏃♀️ 🏃 🏃♂️ 👩 👩 🦼 🧑 🦼 👨🦼 👩🦽 🧑🦽 👨🦽 💃 🕺 👫 👭 👬 🧑🤝🧑 👩👩️👨 👩👩️👩 💑 👨👨️👨 👩👩️💋👨 👩👩️ 💋👩 💏 👨👨️💋👨 ❤ 🧡 💛 💚 💙 💜 🖤 🤍 🤍 ❣ 💕 💞 💓 💗 💖 💘 💝 ️🔥️🔥 ️🩹️🩹 💟
حیوانات و طبیعت
🐶 🐱 🐭 🐹 🐰 🐻 🧸 🐼 🐻❄️ 🐨 🐵 🙈 🙉 🙊 🐒 🦍 🦧 🐔 🐧 🐦 🐒 🐣 🐥 🐺 🐧 🦝 🐗 🐴 🦓 🦒 🦊 🦝 🐗 🐴 🦓 🦒 🦌 🦘 🦥 🦦 🦫 🦄 🐝 🐛 🦋 🐌 🪲 🐞 🐜 🦗 🪳 🕷 🕸 🦂 🦟 🪰 🪱 🦠 🐢 🦐 🦪 🐙 🐟 🐡 🐬 🦈 🦭 🐳 🐋 🐊 🐆 🐅 🐃 🐂 🐄 🦬 🐪 🐫 🦙 🐘 🦏 🦛 🦣 🐐 🦙 🐘 🐎 🦛 🦣 🐐 🐏 🐑 🐎 🐖 🦇 🐓 🦃 🐑 🐑 🐑 🐎 🐖 🦇 🐓 🦅 🦆 🦢 🦉 🐕 🦚 🐩 🦤 🪶 🐕 🐀 🐁 🐿 🦨 🦡 🐇 🐾 🐉 🐲 🦕 🦡 🌵 🎄 🌲 🐲 🦕 🦖 🌵 🎄 🌲 🌳 🌴 🪴 🌱 🌿 ☘☘ 🍀 🎍 🎋 🍃 🍂 🍂 🍁 🌾 🌺 🌻 🌹 🥀 🌷 🌼 🌸 💐 🍄 🌖 🌗 🌎 🌑 🌒 🌓 🌔 🌙 🌚 🌝 🌛 🌜 ⭐ 🌟 💫 ✨ ☄ 🪐 🌞 ☀ 🌤 ⛅ 🌥 🌦 ☁ ☀ 🌤 🌩 🌥 🌦 ☁ 🌧 ⛈ 🌩 ⚡ 🔥 💥 ❄ 🌨 🌨 ☃ ⛄ ❄
غذا و نوشیدنی
🍏 🍎 🍐 🍊 🍋 🍌 🍉 🍇 🍓 🍈 🍒 🍅 🥑 🥭 🍆 🌶 🫑 🥒 🥬 🥦 🧄 🧅 🌽 🥕 🥗 🥔 🍠 🥜 🍯 🍞 🥐 🥖 🫓 🥨 🥯 🥞 🥐 🥖 🍗 🥨 🥯 🥞 🥚 🧀 🍗 🍖 🥩 🍤 🧇 🧀 🧀 🍗 🍖 🥩 🍤 🥓 🍔 🍟 🌭 🍕 🍝 🥪 🥘 🍲 🫔 🥫 🧂 🧈 🍥 🍣 🍱 🍛 🍙 🍚 🍘 🥟 🍢 🍡 🍧 🍨 🍦 🍰 🎂 🧁 🥧 🍮 🍭 🍰 🎂 🍿 🥧 🍮 🍭 🍬 🍫 🍿 🍩 🥣 🥠 🥮 ☕ ☕ 🍵 .
فعالیت ها
⚽ 🏀 🏈 ⚾ 🥎 🎾 🏐 🏉 🎱 🏑 🏓 🥍 🥅 🥅 🏹 🎣 🥍 🥌 ⛳ 🏹 🎣 🤿 🥊 🥋 ⛸ 🎿 🛷 ⛷ 🏂 🏋️♀️ 🏋 🏋️♂️ 🤺 🤼♀️ 🤼 🤼♂️ 🤸♀️ 🤸 🤸 🤸 ♂️ ⛹️♀️ ⛹ ⛹️♂️ 🤾♀️ 🤾 🤾♂️ 🧗♀️ 🧗 🧗♂️ 🏌️♀️ 🏌 🏌️♂️ 🧘♀️ 🧘 🧘♂️ 🧖♀️ 🧖 🧖♂️ 🏄♀️ 🏄 🏄 🏄 ♂️ 🏊♀️ 🏊 🏊♂️ 🤽♀️ 🤽 🤽♂️ 🚣♀️ 🚣 🚣♂️ 🏇 🚴♀️ 🚴 🚴♂️ 🚵♀️ 🚵 🚵♂️ 🎽 🎖 🏅 🥇 🥈 🥉 🏆 🏵 🎗 🎫 🎟 🎪 🤹 ♀️ 🤹 🤹♂️ 🎭 🎨 🎬 🎤 🎧 🎼 🎹 🪗 🥁 🪘 🎷 🎺 🎸 🪕 🎻 🎲 🧩 ♟ 🎯 🎳 🪀 🪁 🎮 👾 🎰 👮♀️ 👮 👮♂️ 👩🚒 🧑🚒 👨🚒 👷♀️ 👷♀️ 👷 👷♂️ 👩🏭 🧑🏭 👨🏭 👩🔧 🧑🔧 👨🔧 👩🌾 🧑🌾 👨🌾 👩🍳 🧑🍳 👨🍳 👩🎤 🧑🎤 👨🎤 👩 🎨 🧑🎨 👨🎨 👩🏫 🧑🏫 👨🏫 👩🎓 🧑🎓 👨🎓 👩💼 🧑💼 👨💼 👩💻 🧑💻 👨💻 👩🔬 👩🔬 🧑🔬 👨🔬 👩🚀 🧑🚀 👨🚀 👩⚕️ 🧑⚕️ 👨⚕️ 👩⚖️ 🧑⚖️ 👨⚖️ 👩✈️ 🧑✈️ 👨✈️ 💂♀️ 💂 💂♂️ 🥷 🕵️♀️ 🕵 🕵️♂️ 🤶 🧑🎄 🎅 🕴️♀️ 🕴 🕴️♂️ 🦸♀️ 🦸 🦸♂️ 🦹♀️ 🦹 🦹♂️ 🧙♀️ 🧙 🧙♂️ 🧝♀️ 🧝 🧝♂️ 🧚♀️ 🧚 🧚 🧚 ♂️ 🧞♀️ 🧞 🧞♂️ 🧜♀️ 🧜 🧜♂️ 🧛♀️ 🧛 🧛♂️ 🧟♀️ 🧟 🧟♂️ ​​👯♀️ 👯 👯♂️ 👪 👨👩👧 👨👩👧👦 👨 👨 ‌ 👨👧 👨👨👧👦 👨👨👦👦 👨👨👧👧 👩👦 👩👧 👩👧👦 👩👦👦 👩👧👧 👨👦 👨👦 👨 👨‍👧‍👦 👨‍👦‍👦 👨‍👧‍👧
مسافرت و مکان
🚗 🚙 🚕 🛺 🚌 🚎 🏎 🚓 🚑 🚒 🚐 🚲 🦼 🚛 🛴 🛹 🛼 🚨 🚔 🚍 🚘 🚖 🚡 🚠 🚟 🚃 🚋 🚝 🚄 🚅 🚈 🚞 🚂 🚆 🚇 🚊 🚈 🚞 🛩 🚆 🚇 🚊 🪂 🚁 🛩 ✈ 🛫 🛬 🚉 🚁 🚁 🛩 ✈ 🛫 🛬 🛰 🚀 🛸 🛶 ⛵ 🛥 🚤 🚏 🚦 🚢 🛑 🎡 🎢 🎠 🏗 🌁 🗼 🏭 ⛲ 🎑 ⛰ 🏔 🗻 🌋 🗾 🏕 ⛺ 🏞 🛣 🛤 🌅 🌄 ⛺ 🏞 🏝 🛤 🌅 🌄 🏜 🏖 🏝 🌇 🎇 🏙 🌃 🌉 🌉 🌌 🌠 🌆 🏙 🌃 🌉 🌌 🌠 🛖 🏘 🏰 🏯 🏟 🗽 🏠 🏡 🏚 🏢 🏬 🏣 🏤 🏥 🏦 🏨 🏪 🏫 🏩 💒 🏛 ⛪ 🕌 🛕 🕍 🕋 ⛩ ⛩
اشیاء
⌚ 📱 📲 💻 ⌨ 🖥 🖨 🖱 🖲 🕹 🗜 📸 📹 💿 📽 🎞 📞 ☎ 📟 📠 📺 📻 🎙 🎚 🎛 ⏱ ⏲ ⏰ 🕰 ⏳ ⌛ 🧮 📡 🔋 🔌 💡 ⌛ 🧮 🧯 🔋 🔌 💡 🔦 🕯 🧯 🗑 🛢 🛒 💸 💵 💵 💴 💶 💷 💰 🪙 💳 🧾 💎 ⚖ 🦯 🧰 🪓 🪚 🔨 ⚙ ⛓ 🪝 🪜 🧱 🪨 🪵 🔫 🧨 💣 🔪 🗡 ⚔ 🛡 🚬 ⚰ 🪦 ⚱ 🏺 🔮 🪄 📿 🪦 ⚱ 🧲 🔮 🪄 📿 🧬 💈 🧲 ⚗ 🧪 🧫 🧿 💈 💈 🧲 ⚗ 🧪 🧫 🔬 🕳 💊 💉 🩸 🩹 🩺 🛁 🛀 🔖 🪒 🧴 🧻 🧼 🧽 🧹 🧺 🪣 🔑 🗝 🪤 🛋 🪑 🛌 🛏 🚪 🪞 🪟 🧳 🛎 🖼 🧭 🪞 🪟 🗿 🛎 🖼 🧭 🗺 ⛱ 🗿 🛍 🎈 🎏 🎀 🧧 🧧 🎁 🎊 🎉 🎏 🎏 🎀 🧧 🎁 🎊 🪆 🎎 📧 💌 🪔 📪 📫 📬 📭 📦 📯 📥 📤 📜 📃 📑 📊 📈 📉 📄 📅 📆 🗓 📇 🗃 🗳 🗄 📆 🗓 📁 🗃 🗳 🗄 📋 🗒 📁 📂 🗂 🗞 📰 🪧 🪧 📓 📚 📗 📘 📙 📙 📒 📕 📗 📎 🖇 📔 📏 📌 📍 🧷 🪡 🧵 🧶 🪢 🔐 🔒 🔓 🔏 🖊 🖋 ✒ 📝 ✏ 🔏 🖊 🖋 ✒ ✏ ✏ 🖍 🖌 🔍 🔎 👚 👕 🥼 🦺 🧥 👖 👔 👗 👘 🥻 🩱 👙 🩲 🩳 💄 💋 👣 🩴 🧦 🩴 👢 🥿 🧦 🧦 🩴 👠 👡 👢 👟 🩰 🥾 🧢 👒 🎩 🎓 👑 ⛑ 🪖 🎒 👝 👛 👜 💼 👓 🕶 🥽 🧣 🧤 💍 🌂 ☂ ☂
علامت
☮ ✝ ☪ 🕉 ☸ ✡ 🔯 🕎 ☯ ☦ 🛐 ♍ ♎ ♉ ♐ ♑ ♒ ♓ 🆔 ⚛ ⚕ ☢ ☣ 📴 📳 🈶 🈚 🈸 🈺 🈷 ✴ 🆚 🉑 💮 🉐 ㊙ ✴ 🆚 🈵 💮 🉐 ㊙ ㊗ 🈴 🈵 🈹 🈲 🅰 🅱 🈴 🈴 🈴 🈵 🈹 🈲 🅰 🆑 🅾 🆘 ⛔ 📛 🚫 🚳 🚱 💢 ♨ 🚭 ❗ ❕ ❓ 🔞 📵 ❗⁉ ❓ ❓ ❔⁉⁉ 💯 🔅 🔆 🔱 ⚜ 〽 ⚠ 🚸 🔰 ♻ 🈯 💹 ❇ ✳ ❎ ✅ 💠 🌀 ➿ 🌐 ❎ ✅ 💠 🌀 ➿ 🌐 ❎ ⓜ ⓜ 🏧 🚾 ♿ 🅿 ♾ ♾ ⓜ 🏧 🚾 ♿ 🛗 🚹 ♂ 🚺 🛅 ⚧ 🚼 🚻 🚮 🎦 📶 🈁 🆖 🆗 🚮 🆒 🆕 🆓 0 ⃣ 🆗 🆙 🆒 🆕 🆓 1 ⃣ 🆗 🆙 🆒 🆕 2⃣ 3 ⃣ 🔢 4⃣ 5⃣ 6 🔟 🔟 🔢 ▶ ⏸ ⏯ ⏯ ⏹ ⏺ ⏏ ⏭ ⏮ ⏩ ⏪ 🔀 🔂 ⏭ ⏮ ⏩ 🔽 ⏫ ⏬ ➡ ⬅ ⬆ ⬇ ↗ ↘ ↙ ↖ ↕ ↔ 🔄 ↪ ↩ 🔃 ⤴ ⤵ 🔄 ⃣ ↪ 🔃 ⤴ ⤵ 🔡 ⃣ * ⃣ ℹ 🔤 🔡 🔠 🔣 🎵 🎶 〰 ➰ ✔ ✔ ➕ ➖ ➗ ✖ 💲 © ® 🔚 🔙 🔛 🔝 🔜 ☑ 🔘 🔴 ⚫ 🟡 🟢 🔵 🟨 🟩 ⚫ 🟪 🟫 🟧 🟨 🟩 🟦 🟪 🟫 ⬛ ⬜ ◼ ▫ ◽ ◽ ▪ ▫ 🔸 🔹 🔶 🔷 🔺 🔻 🔲 🔳 🔈 🔈 🔉 🔊 🔇 📣 📢 🔔 🔕 🃏 🀄 ♠ ♣ ♥ ♦ 🎴 👁🗨 🗨 💭 🗯 💬 🕐 🕑 🕒 🕓 🕔 🕕 🕖 🕗 🕘 🕙 🕚 🕛 🕜 🕝 🕞 🕟 🕠 🕡 🕢 🕣 🕤 🕥 🕦 🕧 🕧

نامه با ایموجی. اگر می خواهید یک را منتقل کنید احساسات در یک پیام از طریق تلفن هوشمند یا در مکالمات مجازی در رسانه های اجتماعی، به احتمال زیاد قبلاً از قلب، دست «شست بالا»، کف دست یا صورت شاد زرد استفاده کرده اید. یک جستجوی اخیر در گوگل نشان داد که بیشترین کلمه تایپ شده در پیامک یا چت یک کلمه نیست، بلکه یک طرح قلب قرمز است. به گفته این شرکت، تصویر و تغییرات آن میلیاردها بار در روز در سراسر جهان ظاهر می شود. غذا، حیوانات، حمل و نقل، مردم، احساسات. همه این تصاویر رنگارنگ که به عنوان جایگزین روی صفحه کلید شما ظاهر می شوند نامیده می شوند Emojis.

    نامه با ایموجی ➡️

ارتباط فقط در مورد کلمات گفتاری یا نوشتاری نیست، زیرا ما همچنین به صورت غیر کلامی ارتباط برقرار می کنیمیعنی بدون استفاده از زبان. به طور دقیق تر، از طریق حالات چهره، حرکات، زبان بدن و لحن صدای ما. ارتباطات ما به طور فزاینده ای دیجیتالی می شود. ما ایمیل می نویسیم و چت می کنیم WhatsApp، Fb، Instagram یا Snapchat. چیزی که در زندگی واقعی می توانیم با کلمات یا غیرکلامی بیان کنیم، با ایموجی ها و متن های کوتاه جایگزین می شود. این به متن احساس می‌افزاید و می‌تواند از سوء تفاهم جلوگیری کند. اکثر مردم می گویند که می توانند احساسات را بهتر از طریق ایموجی بیان کنید تا از طریق کلمات.

جدای از حالات و حرکات مختلف صورت، ایموجی هایی نیز وجود دارند که نشان دهنده اشیا هستند. این معمولاً به دیگری کمک می کند تا موقعیت و زمینه آن را درک کند. تکامل نامه با ایموجی مزایای زیادی برای برندها و شبکه های اجتماعی به همراه داشته است. یکی از بزرگترین مزایای استفاده از شکلک ها و ایموجی ها کوتاه کردن پیام است، یعنی محتوای الف متن دقیق تر و مستقیم تر است.

می توان گفت عملا امکان پست گذاشتن و عدم قرار دادن ایموجی وجود ندارد، درست است؟ اگر شما از آنهایی هستید که دوست دارند نامه با ایموجی، اما شما نمی دانید چگونه از آنها به صورت استراتژیک استفاده کنید، ما به شما کمک خواهیم کرد! نشان دادن چگونگی پیدایش این نمایش های گرافیکی و بهترین راه برای اعمال آنها در انتشارات شما.

نامه با ایموجی ها چیست؟

کلمه "از Emoji » از اتحاد «و همچنین» (絵) به معنای تصویر در ژاپنی و «موجی» (文字) به معنای حرف می آید. یعنی نمادهایی هستند که بیانگر یک ایده، کلمه یا جمله کامل هستند.

این نمادها دارای ظاهر عبارات، اشیا، حیوانات، انواع آب و هوا و ... هستند. آنها با افزایش استفاده از تلفن های هوشمند تبدیل به یک روند شدند.

امروزه آنها بخشی از نوشتن هستند و حتی زبان جدیدی به حساب می آیند. برای مثال، کلمه سال دو هزار و پانزده، انتخاب شده توسط فرهنگ لغت آکسفورد، بود!

ولی مراقبت! گیج نشو نامه با ایموجی با شکلک ها / شکلک ها. در حالی که ایموجی ها کاراکترهای مستقل هستند، شکلک ها شکلک ها یا نمادهایی هستند که با کاراکترهای صفحه کلید ساخته شده اند، مانند (-: یا <3.

تاریخچه «نامه با ایموجی»

ل نامه با ایموجی آنها قبلاً بخشی از فرهنگ ما هستند و هر روز به سختی می توان به یاد آورد که از کجا و از کجا آمده اند، درست است؟

اما داستان بسیار قدیمی تر از آن چیزی است که به نظر می رسد و در سال XNUMX در کشور ژاپن آغاز می شود، همانطور که ریشه نام "Emoji" قبلاً ایجاب می کند.

همه چیز از زمانی شروع شد که شرکت تلفن همراه NTT DoCoMo، یک ژانر بسته اطلاعاتی برای تلفن های همراه، شامل ایمیل، آب و هوا، اخبار و دسترسی به اینترنت را توسعه داد که در آن زمان بسیار پیشرفته بود و هدف آن ایجاد انقلابی در شیوه ارتباط ژاپنی ها بود. .

Shigetaka Kurita، یکی از کارمندان NTT DoCoMo که در پروژه I-mode مشارکت داشت، با محدود کردن عبارات تایپ شده روی تلفن همراه، متوجه شد که ارتباطات چقدر سرد و گاهی گمراه کننده است و شروع به جستجوی راهی برای انسانی تر کردن پیام ها کرد.

اما هیچ یک از آنها موافقت نکردند و در آن زمان بود که کوریتا، که یک طراح نبود، تیم کوچکی را گرد هم آورد و با محدودیت 12×12 پیکسل، اولین 176 ایموجی را ابداع کرد که دارای سابقه هستند.

به گفته کوریتا، الهام او از این نمادهای اولیه از فرهنگ ژاپن و عباراتی است که در انیمه و مانگا در دوران کودکی دیده بود.

هنگامی که نویسنده ایموجی ها در نهایت طرح های اصلی را به شرکت های بزرگ فناوری ارائه کرد، انتظار داشت که آنها ساختار خود را بهبود بخشند، اما این اتفاق نیفتاد: نمادها دقیقاً به همان شکلی که در ابتدا طراحی شده بودند به حالت I رفتند.

مدت کوتاهی پس از انتشار ایموجی ها برای عموم، سایر شرکت های مخابراتی شروع به کپی بی شرمانه از طرح ها و ایده شخصیت ها کردند و چیزهای جدیدی به آن اضافه کردند، زیرا شرکت NTT DoCoMo و Kurita این اختراع را ثبت نکردند.

این در نهایت منجر به تولید شخصیت‌های مختلف بی‌شماری و هرج‌ومرج محض شد: تعداد ایموجی‌ها به هشتصد نفر رسید! – حل این مشکل تنها در سال XNUMX آغاز شد، که در آن هر شرکت تصمیم گرفت که از کدام کاراکترها استفاده کرده و سعی کند یک استاندارد بین آنها ایجاد کند.

در سال 2012، یکی از رقبای NTT DoCoMo، با کمک Kurita، سرانجام شخصیت های اصلی را دوباره طراحی کرد.

خوب، اما چگونه "کارت با ایموجی" از ژاپن بیرون آمد و جهان را تسخیر کرد؟

اگر به اپل فکر کرده اید، حق با شماست!

EN 2007، اپل اولین آیفون را عرضه کرد و با توجه به محبوبیت آن در بازار ژاپن، شامل ایموجی هااز آنجایی که اینها یک پدیده واقعاً قوی فرهنگی در کشور بودند.

اما اینجا در غرب، ایموجی ها هنوز در آیفون پنهان بودند و تنها زمانی کشف شدند که کاربران زبان دستگاه را به ژاپنی تغییر دادند.

با توجه به تمایل مردمی که مایل به برقراری ارتباط با استفاده از نمادها و چهره های دوستانه بودند، اپل در سال 2011 با راه اندازی iOS اموجی ها را برای همه زبان ها منتشر کرد.

و این شروع تبی بود که امروز می شناسیم: گوگل و ویندوز سعی کردند ایموجی هایشان را از طراحی رقابت الهام بگیرند.

کنسرسیوم یونیکد برای دور زدن هرج و مرج که آغاز شکلک‌ها در ژاپن بود، به مشکل استانداردسازی کد کاراکتر پرداخت تا کاربران سیستم‌عامل‌های مختلف بتوانند از ایموجی‌ها بدون عدم انطباق استفاده کنند.

در حال حاضر ، نامه با ایموجی آنها بخشی از فرهنگ هستند و از ارتباطات روزانه گرفته تا داستان سرایی استفاده می شوند، مانند مورد کتاب Emoji Dick، که داستان سنتی موبی دیک را تنها با استفاده از ایموجی ها شکل داد.

نامه ای با ایموجی ها در بازاریابی

با محبوبیت بسیار زیاد نامه با ایموجی فروشندگان خوب و نحوه آشنایی آنها با فرهنگ کره زمین، امکانات بی شماری را که این زبان می تواند برای ارتباط با مشتریان خود فراهم کند، دیده اند.

و این فقط با هزاره ها نیست! همانطور که در آمار تاپیک آخر دیدیم، the نود و دو درصد از کاربران اینترنت امروزه از ایموجی ها استفاده می کنند.

علیرغم اینکه یک گرایش واقعا قوی است، باید در استفاده از آن دقت کرد، مبالغه نکرد و باعث سوء تفاهم نشد. لذا مقداری آورده ایم نکاتی برای استفاده از ایموجی ها در بازاریابی از شرکت شما:

1. ایموجی ها را بشناسید

این مرحله اساسی قبل از فکر کردن در مورد هرگونه ارتباطی است، زیرا ما همیشه و در هر شرایطی در اینجا در وبلاگ صحبت می کنیم.

قبل از اینکه دقیقاً به این فکر کنید که چه چیزی بگویید و چگونه آن را بگویید، بدانید که آیا شخص شما با آن درگیر است یا خیر. استفاده از ایموجی ها. آیا مخاطب شما دقیقاً در 8 درصدی است که هنوز از شخصیت ها استفاده نمی کنند و با آنها همذات پنداری می کنند؟

برای این تحقیق و آزمایش استفاده کنید. ببینید چه نوع ارتباطی بیشتر به پست شما واکنش نشان می دهد و چگونه مناسب است.

2. معانی را بشناسید

یکی از بزرگترین اشتباهات زمانی که استفاده از ایموجی در بازاریابی استفاده از آنها بدون دانستن معنای واقعی آن است. همه نمی توانند آنچه را که شما فکر می کنید نشان دهند، بنابراین مهم است که دقیقاً آنچه را که در حال برقراری ارتباط هستید، بدانید.

یک نکته خوب این است که از Emojipedia برای کشف آن استفاده کنید معنی تک تک ایموجی هاو همچنین در مورد شخصیت های انتخاب شده در شبکه های اجتماعی تحقیق کنید تا ببینید مردم چگونه و در چه زمینه ای از آنها استفاده می کنند.

3. با خبرها همراه باشید

ممکن است متوجه شده باشید، اما نامه با ایموجی آنها به طور مداوم به روز می شوند.

کسی که مستقیماً با نام تجاری شما صحبت می کند می تواند ظاهر شود و راهی اساسی برای تعامل با مخاطبان شما باشد.

همچنین به خاطر داشته باشید که شخصیت شما از چه چیزی استفاده کرده است، چه روندهایی دارد، و چه چیزی دیگر استفاده نشده است، اما واقعا ضروری است که ارتباطات شما به زبان افرادی که می خواهید به آنها دسترسی پیدا کنید تنظیم شود.

4. از ایموجی ها برای انسانی کردن برند خود استفاده کنید

همانطور که در روزهای اولیه وجود داشت ایموجی ها، ایجاد آن دقیقا برای انتقال احساسات بود که در متن امکان پذیر نبود و پیام ها را کمتر سرد و دور کرد.

بنابراین، انتخاب خوبی برای استفاده است نامه با ایموجی en در زمان واقعی تعامل داشته باشید و با مخاطبان خود درگیر شوید، به خصوص زمانی که این تعامل غیر رسمی و لذت بخش تر است، مانند زمانی که شخصی از شرکت شما یا محتوای وبلاگ یا شبکه اجتماعی شما تمجید می کند.

5. از پیام های رمزگذاری شده اجتناب کنید یا آنها را به خوبی توضیح دهید

همه نمی توانند به راحتی معنی نمادها را بفهمند، بنابراین مراقب پیام هایی باشید که به طور کامل با ایموجی ها رمزگذاری شده اند. پیام شما ممکن است از بین نرود و از ایجاد ارتباط با مخاطبان خود غافل شوید.

6. می دانید چه زمانی استفاده کنید

یک ایموجی که در یک زمینه واقعاً جدی استفاده می شود، مانند زمانی که به اعتراض مشتری خود در توییتر یا در یک بیانیه جدی تر پاسخ می دهید، می تواند به پا شلیک شود.

مطمئن شوید که ایموجی کسی را که پیام شما را می‌خواند گیج نمی‌کند یا آزار نمی‌دهد، و از آن به‌خصوص در خدمات مشتری به‌دقت استفاده کنید.

7. از نامه با ایموجی های مرتبط با پیام خود استفاده کنید

هرگز استفاده نکنید نامه با ایموجی فقط برای استفاده مطمئن شوید که کار واقعاً به پیام شما اضافه می کند یا با آنچه می خواهید بگویید مرتبط باشد.

معنی پرکاربردترین ایموجی ها در اینترنت

خندان

این صورت شاد که دندان هایش را نشان می دهد، ایموجی عالی برای توصیف شادی یا شادی از پیام دریافتی است. این نماد محبوب از ابتدای راه اندازی برنامه ها و پلتفرم های پست فوری با ما بوده است.

گریه از خنده

از شکلک Crying Laughing برای بیان اینکه شما آنقدر خندیدید که چشمانتان پر از اشک شد استفاده می شود. برای برقراری ارتباط زمانی استفاده می شود که شخصی چیز واقعاً سرگرم کننده ای پیدا کند. این ایموجی به قدری شناخته شد که برای اولین بار به فرهنگ لغت انگلیسی آکسفورد اضافه شد و در سال XNUMX به عنوان "کلمه سال" شناخته شد.

انعکاسی

چهره متفکر یک ایموجی است که برای گفتن اینکه شما در حال انعکاس چیزی هستید یا برای بیان اینکه شما گیج شده اید استفاده می شود. همچنین می توان از آن زمانی استفاده کرد که می خواهید حقیقت چیزی را که گفته شده زیر سوال ببرید. به عنوان یک کنجکاوی می توان به این اشاره کرد که یکی از معدود شکلک هایی است که دست را نشان می دهد.

خنده و عرق سرد

این ایموجی اغلب برای ابراز آرامش هنگام خروج از یک موقعیت دشوار استفاده می شود. همچنین می توان از آن برای گفتن این که شما از موقعیتی کمی خجالت کشیدید استفاده کرد.

صورت خندان با چشمان خندان

این چهره خندان با گونه های گلگون می تواند نشان دهنده یک لبخند خجالتی باشد. همچنین می تواند نشان دهنده رضایت، آرامش ذهن و قدردانی باشد. تنوع شکلک آن ^^ است.

صورت خندان با هاله

این ایموجی در لحظه ای استفاده می شود که شخص می خواهد بی گناهی خود را ابراز کند. همچنین زمانی استفاده می شود که کسی کار نیک انجام دهد، بسیار شیرین، بی گناه باشد یا رفتاری مثال زدنی داشته باشد.

اما از چهره فرشته ای نیز می توان به صورت کنایه آمیزی استفاده کرد، برای اعمال یا رفتارهایی که خیلی خوب نیستند.

بالا رفتن

من را جدی نگیرید! این ایموجی برای نشان دادن یک پیام گمراه کننده، کنایه آمیز یا خنده دار استفاده می شود. علاوه بر این، می تواند نشان دهد که چیزی کسل کننده می یابید یا از شوخی خوشتان نمی آید.

چشمک

این صورت شیطنت آمیز چشمک می تواند نمادی از همدستی یا اجازه باشد و همچنین به عنوان نشانه معاشقه استفاده می شود. به همین ترتیب، می توان از آن برای بیان یک "OK" ارائه شده توسط شخص، طنز یا کنایه بر حسب مورد استفاده کرد.

صورت راحت

این چهره آسوده می خواهد بگوید همه چیز خوب پیش رفت! زمانی استفاده می شود که فرد خوشحال است که چیز ناخوشایندی تمام شده است. همچنین می تواند نشان دهنده این باشد که فرد آرام و بدون نگرانی است.

صورت خندان با قلب در چشم

این چهره شاد با چشمانی به شکل قلب نشان می دهد که فرد دیوانه وار عاشق است و می تواند برای یک شخص، مکان یا حتی یک شی باشد. این یک ایموجی خوب برای ارسال به دوست خود است.

بیانگر عشق، محبت و قدردانی است و اغلب در پیام های عاشقانه استفاده می شود.

دمیدن بوسه

این یکی از پرکاربردترین ایموجی‌های بوسیدن است که برای ابراز قدردانی، قدردانی یا برخی قصد عاشقانه است. همچنین می تواند در پایان یک جمله طعنه آمیز یا به عنوان واکنشی به یک پیام بی ادبانه استفاده شود.

این ایموجی بسیار محبوب است و اغلب برای ارسال یک بوسه محبت آمیز به طرف مقابل استفاده می شود. ایموجی های مختلف برای بوسیدن وجود دارد، اما این یکی از پرکاربردترین هاست.

نشان دادن زبان

این ایموجی را می‌توان در نوعی «شوخی می‌کنم»، برای ملایم‌تر کردن یک نظر کنایه‌آمیز یا برای روشن کردن صحبت‌هایی که نباید جدی گرفته شود، استفاده کرد.

صورت برهنه

کباب‌های بزرگ، لبخند ناهنجار و دندان‌های بیرون زده، این ایموجی کلیشه‌ای است. این به روشی طنز یا کنایه آمیز برای بیان اینکه چقدر باهوش هستید استفاده می شود.

پسر با عینک آفتابی

اگر می خواهید نبوغ خود را نشان دهید، این ایموجی ایده آل است. همچنین می توان از آن برای نشان دادن کنایه و بی اعتنایی به مطالب گفته شده استفاده کرد. علاوه بر این، نماد خورشید، تعطیلات و تابستان در ساحل است.

لبخند کناری

این نیم لبخند نشان دهنده کنایه، سردی است یا برای گفتن این که کسی در حال انجام کاری است. همچنین می توان از آن برای معاشقه یا ایجاد پیشرفت های جنسی استفاده کرد.

بد خلق

این نگاه عبوس بیانگر نارضایتی است. این نشان می دهد که فرد از چیزی خوشحال نیست، بی علاقگی یا عدم تایید دارد.

چهره ناامید

این ایموجی برای گفتن این که فرد بسیار غمگین و ناامید است استفاده می شود. نشان دهنده اندوه، پشیمانی و پشیمانی است.

صورت نگران

زمانی استفاده می شود که فردی احساس اضطراب، ناامنی و همچنین ناراحتی می کند. این نشان می دهد که فرد نگران یک موقعیت پیچیده یا رویداد مهم است.

صورت گریه می کند

این شکلک ابروی گریان و گریه، حالت درد برای چیزی، رنج کشیدن را نشان می دهد. اینکه هنوز یادآوری چیزی دردناک است. اغلب برای بیان ناراحتی یا ناامیدی در مورد چیزی استفاده می شود.

گریه زیاد

در این ایموجی اشک مانند آب مروارید از چشمان سرازیر می شود. این نشان دهنده غم، درد یا شکست زیادی است. در میان ایموجی هایی که حس غم و اندوه یا ناامیدی را منتقل می کنند، این یکی از رایج ترین هاست.

براوو

این ایموجی زمانی استفاده می شود که از چیزی ناراحت، عصبانی یا کاملاً عصبانی هستید. ایموجی صورت عصبانی حالت بد یا ناراحتی را در یک موقعیت بیان می کند.

خجالت زدگی

زمانی استفاده می شود که فرد شوکه شده باشد، در موقعیتی ناراحت کننده باشد یا اشتباهی مرتکب شده باشد. ابراز شرمندگی کنید، از اینکه در حال گذراندن یک اتفاق بسیار شرم آور هستید یا به یک تعریف یا پیام چاپلوس واکنش نشان می دهید.

جیغ از ترس

این چهره وحشت زده از تابلوی جیغ اثر هنرمند نروژی ادوارد مونک الهام گرفته شده است. یعنی شخص می ترسد، از چیزی وحشت می کند.

ترسناک

این چهره نشان دهنده کسی است که ترسیده و مبهوت شده است. مثل این است که از یک رویداد شوم یا یک تجربه شدید به شدت شوکه و متعجب شوید.

عرق سرد

این نشان دهنده غرق شدن یا نگرانی است، زمانی که چیزها متفاوت از آنچه انتظار می رود اتفاق می افتد. همچنین می توان از آن در مواقعی که خسته هستید یا کارهای زیادی برای انجام دادن دارید استفاده کرد. این نشان دهنده شادی همراه با آرامش است.

صورت بدون دهان

این ایموجی برای نشان دادن بی زبانی فرد استفاده می شود. اینکه کسی نمی خواهد یا نمی تواند در مورد موضوع خاصی چیزی بگوید. در مکالمات سخت، شرم آور یا بد استفاده می شود.

چهره خنثی

این ایموجی چهره ای بی بیان را با ظاهری خنثی نشان می دهد. یعنی فرد نسبت به موقعیت بی تفاوت است. معمولاً زمانی استفاده می شود که چیزی غیر جالب باشد و هیچ بیان مناسبی برای انتقال آن احساس وجود ندارد.

کارا

این ایموجی نشان می دهد که چیزی واقعا شرم آور بود. این بیانی از عصبانیت یا خجالت است. همچنین می توان از آن به عنوان یک لبخند کمی گناهکار، از طرف کسی که کار احمقانه ای انجام داده است و سعی دارد با چهره سازی، وضعیت پرتنش را برطرف کند، استفاده شود.

چشم های گرد شده

این ایموجی برای نشان دادن احساس تحقیر، تحقیر یا رنجش نسبت به کسی یا چیزی که قبلاً گفته شده و حتی بی حوصلگی در مورد یک شخص یا موضوع استفاده می شود. همچنین می توان از آن برای تشخیص طعنه آمیز بودن یک پیام خاص استفاده کرد.

غافلگیر شدن

اوه خدای من! این چهره غافلگیر کننده ناخوشایند زمانی استفاده می شود که اتفاق تکان دهنده ای رخ می دهد. این می تواند پاسخی به رفتار بد یا یک پیام بی ادبانه باشد، یا زمانی که نمی توان چیزی به آنچه گفته شده اضافه کرد.

گذشته ی فعل خوابیدن

در کمیک یا کارتون، zZz بالای سر به این معنی است که شخصیت در خواب است. این ایموجی زمانی استفاده می شود که فرد بسیار خسته است، می خواهد بخوابد یا از موضوع خسته شده است.

خواب

این ایموجی فردی را نشان می دهد که بر اثر خستگی مرده است. این حباب که از بینی خارج می شود یک نماد معمولی مانگا است که نشان دهنده خواب بودن شخصیت است.

به عنوان بیانی استفاده می شود که یک مکالمه به طور اغراق آمیز خسته و خواب آلود است.

پرتاب کردن

این ایموجی به این معنی است که شخص از آنچه گفته شد آنقدر عصبانی بود که عملاً می توانست برگردد. به عنوان نوعی عدم تایید چیزی استفاده می شود.

صورت خندان شاخ

این لبخند شیطنت آمیز با شاخ های کوچک شیطان برای نشان دادن این است که فرد می خواهد دردسر ایجاد کند. همچنین می تواند به صورت مخرب یا جنسی مورد استفاده قرار گیرد.

دست ها بالا

سپاس خداوند را! این دست‌هایی که به سمت بالا کشیده می‌شوند برای جشن گرفتن چیزی یا ابراز خوشحالی فرد مورد استفاده قرار می‌گیرند زیرا سرانجام چیزی که انتظارش را داشتند اتفاق افتاد. او همچنین بیان می کند که در حال تفریح ​​و لذت بردن از لحظه است.

تشویق و تمجید

آفرین، خیلی خوب! این ایموجی کف زدن دو دست را نشان می دهد و در درجه اول برای ابراز رضایت و قدردانی استفاده می شود. همچنین می توان از آن به طعنه استفاده کرد، اگر چیزی واقعاً مستحق هیچ تشویقی نیست!

مشت

این مشت برای تشویق کسی یا گفتن اینکه با کسی که طرف اوست موافق هستید استفاده می شود. فیست ایموجی یکی از محبوب‌ترین شکلک‌هاست که دقیقاً از همان ژست محبوب دوستی در زندگی واقعی استفاده می‌شود، یعنی به جای گفتن «سلام» به یک دوست سلام می‌کند. از سوی دیگر می توان آن را به عنوان تهدید ضربه ای نیز تعبیر کرد.

چشم

دارم نگاهت می کنم! این 2 چشم به این معنی است که چیزی در حال مشاهده یا تأیید است.

دست به صورت (کف صورت)

این ایموجی ژستی را توصیف می کند که از طریق سریال Star Trek محبوب شد. یعنی "نمیتونه درست باشه!"

وقتی می شنوید یا می بینید که شخصی کار احمقانه ای انجام می دهد استفاده می شود، اما اگر احساس "شرمندگی از دیگران" دارید نیز می تواند استفاده شود.

شانه های بالا انداختن

برای بیان احساسات "نمی دانم چگونه می توانم به شما کمک کنم" یا "چیکار کنید، درست است؟" استفاده می شود. این ایموجی شانه انداختن نشان دهنده ناآگاهی، سردرگمی یا عدم علاقه به چیزی است. از شکلک ¯ _ (ツ) _ / ¯ می آید.

ایموجی هایی که تبدیل به مم شده اند یا معنای مضاعف دارند

ایموجی هلو

به دلیل شباهت بصری که توسط بسیاری از کاربران مشاهده می شود، ایموجی های هلو به طور گسترده ای برای نشان دادن باسن استفاده می شوند. این باعث شد که او به عنوان یک "شککک حداکثر" شناخته شود.

صورت ماه کامل

ماه کامل اصطلاح اصلی است که برای باسن استفاده می شود. در واقع، در ایالات متحده، از ماه برای توصیف خرها از سال XNUMX، مدت ها قبل از اختراع ایموجی هلو استفاده می شد.

ایموجی ماه سیاه

Emoji ماه سیاه اغلب برای برجسته کردن معنای جنسی در یک جمله استفاده می شود. معاشقه اغلب برای ایجاد یک شوخی جنسی استفاده می شود.

اموجی مدفوع

این ایموجی مدفوع خندان در زمینه های مختلف استفاده می شود. استفاده رایج از آن این است که محتوا پست است، اما به لطف چهره شاد و خندان این انبوه مدفوع، می توان از آن برای بیان پرخاشگری منفعل نیز استفاده کرد.

ایموجی بادمجان

Emoji بادمجان اغلب در پیام های آنلاین برای نشان دادن اندام تناسلی مردانه یا به عنوان کنایه های جنسی استفاده می شد.

چهره با ظاهری پیروزمندانه

بسیاری از مردم این ایموجی را نمایانگر کسی می دانند که در عصبانیت خرخر می کند. اما در حقیقت، این ابرهای سفیدی که از دماغ بیرون می‌آیند، می‌خواهند نشان دهندۀ تحقیر، نشانه برتری باشند. این یک فرد مغرور را نشان می دهد که بر دیگری پیروز شده است.

فردی با دست های به هم پیوسته

این ایموجی اغلب برای آموزش به کسی استفاده می شود که انگار در حال دعا است و از خدا چیزی می خواهد. با این حال، در واقعیت چیزی که آن را نشان می دهد یک "5 بالا" است.

شخص ایستگاه اطلاعات

چطور می تونم کمک کنم؟ این ایموجی زنی را نشان می دهد که باید مشتری را راهنمایی کند و به سوالات او پاسخ دهد. با این حال، معمولاً نوعی طعنه یا جسارت بوده است.