لبخندها و مردم
😀 😃 😄 😁 😆 😅 😂 🤣 😇 😉 😊 🥰 😘 ☺ 😙 😚 🥲 🤪 😜 😝 😛 🤑 😎 🤓 🥸 🧐 🤠 🥳 🤗 🤡 😏 😶 😐 😑 😒 🙄 😏 😶 🤫 😑 😒 🙄 😞 🤔 🤫 🤭 🤥 😳 🤨 🤔 🤔 🤫 🤭 🤥 😳 😠 😡 🤬 😔 😕 😖 ☹ 🥱 🥺 😣 😖 😱 😨 😰 😯 😦 😮 😢 😥 😪 🤤 😦 😭 🤩 😵 😪 🤤 😓 😭 🤩 😵 😵💫 🥴 😲 🤯 🤐 😷😷 🤕 🤒 🤮 🤢 🤧 🤧 🥵 🥶 😶 🌫️ 😴 💤 😈 👿 👹 👺 💩 😺 😸 😹 😻 😼 😽 🙀 😿 😾 😻 🤲 🙌 👏 🙏 🤝 👍 👎 👊 👏 🙏 🤜 🤞 ✌ 🤘 ✊ 🤛 🤜 🤞 ✌ 🤘 🤟 👌 🤌 🤏 👈 👉 👆 🤚 🖐 ☝ 🖖 👋 🤙 💪 🦾 🖕 ✍ 🤳 🦵 🦿 🦶 👄 👁 👅 👅 🦻 👃 👁 👁 👀 🧠 🫀 🫁 🦴 👤 👥 🗣 🫂 👶 👧 🧒 👦 👩 🧑 👨 👩🦱 🧑🦱 👨🦱 👩🦰 🧑🦰 👨🦰 👱♀️ 👱 👱♂️ 👩🦳 🧑🦳 👨🦳 👩🦲 🧑🦲 👨🦲 🧔♀️ 🧔 🧔♂️ 👵 🧓 👴 👲 👳♀️ 👳 👳♂️ 🧕 🧕 👼 👸 🤴 👰 👰♀️ 👰♂️ 🤵♀️ 🤵 🤵♂️ 🙇♀️ 🙇 🙇♂️ 💁♀️ 💁 💁♂️ 🙅♀️ 🙅 🙅♂️ 🙆♀️ 🙆 🙆♂️ 🤷♀️ 🤷 🤷 ♂️ 🙋 ♀️ 🙋 🙋♂️ 🤦♀️ 🤦 🤦♂️ 🧏♀️ 🧏 🧏♂️ 🙎♀️ 🙎 🙎♂️ 🙍♀️ 🙍 🙍♂️ 💇♀️ 💇 💇♂️ 💆♀️ 💆 💆 💆 ♂️ 🤰 🤱 👩🍼 🧑🍼 👨🍼 🧎♀️ 🧎 🧎♂️ 🧍♀️ 🧍 🧍♂️ 🚶♀️ 🚶 🚶♂️ 👩🦯 🧑🦯 👨🦯 🏃♀️ 🏃 🏃♂️ 👩 👩 🦼 🧑 🦼 👨🦼 👩🦽 🧑🦽 👨🦽 💃 🕺 👫 👭 👬 🧑🤝🧑 👩👩️👨 👩👩️👩 💑 👨👨️👨 👩👩️💋👨 👩👩️ 💋👩 💏 👨👨️💋👨 ❤ 🧡 💛 💚 💙 💜 🖤 🤍 🤍 ❣ 💕 💞 💓 💗 💖 💘 💝 ️🔥️🔥 ️🩹️🩹 💟
حیوانات و طبیعت
🐶 🐱 🐭 🐹 🐰 🐻 🧸 🐼 🐻❄️ 🐨 🐵 🙈 🙉 🙊 🐒 🦍 🦧 🐔 🐧 🐦 🐒 🐣 🐥 🐺 🐧 🦝 🐗 🐴 🦓 🦒 🦊 🦝 🐗 🐴 🦓 🦒 🦌 🦘 🦥 🦦 🦫 🦄 🐝 🐛 🦋 🐌 🪲 🐞 🐜 🦗 🪳 🕷 🕸 🦂 🦟 🪰 🪱 🦠 🐢 🦐 🦪 🐙 🐟 🐡 🐬 🦈 🦭 🐳 🐋 🐊 🐆 🐅 🐃 🐂 🐄 🦬 🐪 🐫 🦙 🐘 🦏 🦛 🦣 🐐 🦙 🐘 🐎 🦛 🦣 🐐 🐏 🐑 🐎 🐖 🦇 🐓 🦃 🐑 🐑 🐑 🐎 🐖 🦇 🐓 🦅 🦆 🦢 🦉 🐕 🦚 🐩 🦤 🪶 🐕 🐀 🐁 🐿 🦨 🦡 🐇 🐾 🐉 🐲 🦕 🦡 🌵 🎄 🌲 🐲 🦕 🦖 🌵 🎄 🌲 🌳 🌴 🪴 🌱 🌿 ☘☘ 🍀 🎍 🎋 🍃 🍂 🍂 🍁 🌾 🌺 🌻 🌹 🥀 🌷 🌼 🌸 💐 🍄 🌖 🌗 🌎 🌑 🌒 🌓 🌔 🌙 🌚 🌝 🌛 🌜 ⭐ 🌟 💫 ✨ ☄ 🪐 🌞 ☀ 🌤 ⛅ 🌥 🌦 ☁ ☀ 🌤 🌩 🌥 🌦 ☁ 🌧 ⛈ 🌩 ⚡ 🔥 💥 ❄ 🌨 🌨 ☃ ⛄ ❄
غذا و نوشیدنی
🍏 🍎 🍐 🍊 🍋 🍌 🍉 🍇 🍓 🍈 🍒 🍅 🥑 🥭 🍆 🌶 🫑 🥒 🥬 🥦 🧄 🧅 🌽 🥕 🥗 🥔 🍠 🥜 🍯 🍞 🥐 🥖 🫓 🥨 🥯 🥞 🥐 🥖 🍗 🥨 🥯 🥞 🥚 🧀 🍗 🍖 🥩 🍤 🧇 🧀 🧀 🍗 🍖 🥩 🍤 🥓 🍔 🍟 🌭 🍕 🍝 🥪 🥘 🍲 🫔 🥫 🧂 🧈 🍥 🍣 🍱 🍛 🍙 🍚 🍘 🥟 🍢 🍡 🍧 🍨 🍦 🍰 🎂 🧁 🥧 🍮 🍭 🍰 🎂 🍿 🥧 🍮 🍭 🍬 🍫 🍿 🍩 🥣 🥠 🥮 ☕ ☕ 🍵 .
فعالیت ها
⚽ 🏀 🏈 ⚾ 🥎 🎾 🏐 🏉 🎱 🏑 🏓 🥍 🥅 🥅 🏹 🎣 🥍 🥌 ⛳ 🏹 🎣 🤿 🥊 🥋 ⛸ 🎿 🛷 ⛷ 🏂 🏋️♀️ 🏋 🏋️♂️ 🤺 🤼♀️ 🤼 🤼♂️ 🤸♀️ 🤸 🤸 🤸 ♂️ ⛹️♀️ ⛹ ⛹️♂️ 🤾♀️ 🤾 🤾♂️ 🧗♀️ 🧗 🧗♂️ 🏌️♀️ 🏌 🏌️♂️ 🧘♀️ 🧘 🧘♂️ 🧖♀️ 🧖 🧖♂️ 🏄♀️ 🏄 🏄 🏄 ♂️ 🏊♀️ 🏊 🏊♂️ 🤽♀️ 🤽 🤽♂️ 🚣♀️ 🚣 🚣♂️ 🏇 🚴♀️ 🚴 🚴♂️ 🚵♀️ 🚵 🚵♂️ 🎽 🎖 🏅 🥇 🥈 🥉 🏆 🏵 🎗 🎫 🎟 🎪 🤹 ♀️ 🤹 🤹♂️ 🎭 🎨 🎬 🎤 🎧 🎼 🎹 🪗 🥁 🪘 🎷 🎺 🎸 🪕 🎻 🎲 🧩 ♟ 🎯 🎳 🪀 🪁 🎮 👾 🎰 👮♀️ 👮 👮♂️ 👩🚒 🧑🚒 👨🚒 👷♀️ 👷♀️ 👷 👷♂️ 👩🏭 🧑🏭 👨🏭 👩🔧 🧑🔧 👨🔧 👩🌾 🧑🌾 👨🌾 👩🍳 🧑🍳 👨🍳 👩🎤 🧑🎤 👨🎤 👩 🎨 🧑🎨 👨🎨 👩🏫 🧑🏫 👨🏫 👩🎓 🧑🎓 👨🎓 👩💼 🧑💼 👨💼 👩💻 🧑💻 👨💻 👩🔬 👩🔬 🧑🔬 👨🔬 👩🚀 🧑🚀 👨🚀 👩⚕️ 🧑⚕️ 👨⚕️ 👩⚖️ 🧑⚖️ 👨⚖️ 👩✈️ 🧑✈️ 👨✈️ 💂♀️ 💂 💂♂️ 🥷 🕵️♀️ 🕵 🕵️♂️ 🤶 🧑🎄 🎅 🕴️♀️ 🕴 🕴️♂️ 🦸♀️ 🦸 🦸♂️ 🦹♀️ 🦹 🦹♂️ 🧙♀️ 🧙 🧙♂️ 🧝♀️ 🧝 🧝♂️ 🧚♀️ 🧚 🧚 🧚 ♂️ 🧞♀️ 🧞 🧞♂️ 🧜♀️ 🧜 🧜♂️ 🧛♀️ 🧛 🧛♂️ 🧟♀️ 🧟 🧟♂️ ​​👯♀️ 👯 👯♂️ 👪 👨👩👧 👨👩👧👦 👨 👨 ‌ 👨👧 👨👨👧👦 👨👨👦👦 👨👨👧👧 👩👦 👩👧 👩👧👦 👩👦👦 👩👧👧 👨👦 👨👦 👨 👨‍👧‍👦 👨‍👦‍👦 👨‍👧‍👧
مسافرت و مکان
🚗 🚙 🚕 🛺 🚌 🚎 🏎 🚓 🚑 🚒 🚐 🚲 🦼 🚛 🛴 🛹 🛼 🚨 🚔 🚍 🚘 🚖 🚡 🚠 🚟 🚃 🚋 🚝 🚄 🚅 🚈 🚞 🚂 🚆 🚇 🚊 🚈 🚞 🛩 🚆 🚇 🚊 🪂 🚁 🛩 ✈ 🛫 🛬 🚉 🚁 🚁 🛩 ✈ 🛫 🛬 🛰 🚀 🛸 🛶 ⛵ 🛥 🚤 🚏 🚦 🚢 🛑 🎡 🎢 🎠 🏗 🌁 🗼 🏭 ⛲ 🎑 ⛰ 🏔 🗻 🌋 🗾 🏕 ⛺ 🏞 🛣 🛤 🌅 🌄 ⛺ 🏞 🏝 🛤 🌅 🌄 🏜 🏖 🏝 🌇 🎇 🏙 🌃 🌉 🌉 🌌 🌠 🌆 🏙 🌃 🌉 🌌 🌠 🛖 🏘 🏰 🏯 🏟 🗽 🏠 🏡 🏚 🏢 🏬 🏣 🏤 🏥 🏦 🏨 🏪 🏫 🏩 💒 🏛 ⛪ 🕌 🛕 🕍 🕋 ⛩ ⛩
اشیاء
⌚ 📱 📲 💻 ⌨ 🖥 🖨 🖱 🖲 🕹 🗜 📸 📹 💿 📽 🎞 📞 ☎ 📟 📠 📺 📻 🎙 🎚 🎛 ⏱ ⏲ ⏰ 🕰 ⏳ ⌛ 🧮 📡 🔋 🔌 💡 ⌛ 🧮 🧯 🔋 🔌 💡 🔦 🕯 🧯 🗑 🛢 🛒 💸 💵 💵 💴 💶 💷 💰 🪙 💳 🧾 💎 ⚖ 🦯 🧰 🪓 🪚 🔨 ⚙ ⛓ 🪝 🪜 🧱 🪨 🪵 🔫 🧨 💣 🔪 🗡 ⚔ 🛡 🚬 ⚰ 🪦 ⚱ 🏺 🔮 🪄 📿 🪦 ⚱ 🧲 🔮 🪄 📿 🧬 💈 🧲 ⚗ 🧪 🧫 🧿 💈 💈 🧲 ⚗ 🧪 🧫 🔬 🕳 💊 💉 🩸 🩹 🩺 🛁 🛀 🔖 🪒 🧴 🧻 🧼 🧽 🧹 🧺 🪣 🔑 🗝 🪤 🛋 🪑 🛌 🛏 🚪 🪞 🪟 🧳 🛎 🖼 🧭 🪞 🪟 🗿 🛎 🖼 🧭 🗺 ⛱ 🗿 🛍 🎈 🎏 🎀 🧧 🧧 🎁 🎊 🎉 🎏 🎏 🎀 🧧 🎁 🎊 🪆 🎎 📧 💌 🪔 📪 📫 📬 📭 📦 📯 📥 📤 📜 📃 📑 📊 📈 📉 📄 📅 📆 🗓 📇 🗃 🗳 🗄 📆 🗓 📁 🗃 🗳 🗄 📋 🗒 📁 📂 🗂 🗞 📰 🪧 🪧 📓 📚 📗 📘 📙 📙 📒 📕 📗 📎 🖇 📔 📏 📌 📍 🧷 🪡 🧵 🧶 🪢 🔐 🔒 🔓 🔏 🖊 🖋 ✒ 📝 ✏ 🔏 🖊 🖋 ✒ ✏ ✏ 🖍 🖌 🔍 🔎 👚 👕 🥼 🦺 🧥 👖 👔 👗 👘 🥻 🩱 👙 🩲 🩳 💄 💋 👣 🩴 🧦 🩴 👢 🥿 🧦 🧦 🩴 👠 👡 👢 👟 🩰 🥾 🧢 👒 🎩 🎓 👑 ⛑ 🪖 🎒 👝 👛 👜 💼 👓 🕶 🥽 🧣 🧤 💍 🌂 ☂ ☂
علامت
☮ ✝ ☪ 🕉 ☸ ✡ 🔯 🕎 ☯ ☦ 🛐 ♍ ♎ ♉ ♐ ♑ ♒ ♓ 🆔 ⚛ ⚕ ☢ ☣ 📴 📳 🈶 🈚 🈸 🈺 🈷 ✴ 🆚 🉑 💮 🉐 ㊙ ✴ 🆚 🈵 💮 🉐 ㊙ ㊗ 🈴 🈵 🈹 🈲 🅰 🅱 🈴 🈴 🈴 🈵 🈹 🈲 🅰 🆑 🅾 🆘 ⛔ 📛 🚫 🚳 🚱 💢 ♨ 🚭 ❗ ❕ ❓ 🔞 📵 ❗⁉ ❓ ❓ ❔⁉⁉ 💯 🔅 🔆 🔱 ⚜ 〽 ⚠ 🚸 🔰 ♻ 🈯 💹 ❇ ✳ ❎ ✅ 💠 🌀 ➿ 🌐 ❎ ✅ 💠 🌀 ➿ 🌐 ❎ ⓜ ⓜ 🏧 🚾 ♿ 🅿 ♾ ♾ ⓜ 🏧 🚾 ♿ 🛗 🚹 ♂ 🚺 🛅 ⚧ 🚼 🚻 🚮 🎦 📶 🈁 🆖 🆗 🚮 🆒 🆕 🆓 0 ⃣ 🆗 🆙 🆒 🆕 🆓 1 ⃣ 🆗 🆙 🆒 🆕 2⃣ 3 ⃣ 🔢 4⃣ 5⃣ 6 🔟 🔟 🔢 ▶ ⏸ ⏯ ⏯ ⏹ ⏺ ⏏ ⏭ ⏮ ⏩ ⏪ 🔀 🔂 ⏭ ⏮ ⏩ 🔽 ⏫ ⏬ ➡ ⬅ ⬆ ⬇ ↗ ↘ ↙ ↖ ↕ ↔ 🔄 ↪ ↩ 🔃 ⤴ ⤵ 🔄 ⃣ ↪ 🔃 ⤴ ⤵ 🔡 ⃣ * ⃣ ℹ 🔤 🔡 🔠 🔣 🎵 🎶 〰 ➰ ✔ ✔ ➕ ➖ ➗ ✖ 💲 © ® 🔚 🔙 🔛 🔝 🔜 ☑ 🔘 🔴 ⚫ 🟡 🟢 🔵 🟨 🟩 ⚫ 🟪 🟫 🟧 🟨 🟩 🟦 🟪 🟫 ⬛ ⬜ ◼ ▫ ◽ ◽ ▪ ▫ 🔸 🔹 🔶 🔷 🔺 🔻 🔲 🔳 🔈 🔈 🔉 🔊 🔇 📣 📢 🔔 🔕 🃏 🀄 ♠ ♣ ♥ ♦ 🎴 👁🗨 🗨 💭 🗯 💬 🕐 🕑 🕒 🕓 🕔 🕕 🕖 🕗 🕘 🕙 🕚 🕛 🕜 🕝 🕞 🕟 🕠 🕡 🕢 🕣 🕤 🕥 🕦 🕧 🕧

نامه های عاشقانه با ایموجی. اگر می خواهید یک را منتقل کنید احساس در پیام از طریق گوشی هوشمند یا در مکالمات مجازی در رسانه های اجتماعی، به احتمال زیاد قبلاً از قلب، دست شست بالا، کف دست یا صورت شاد زرد خود استفاده کرده اید. یک جستجوی اخیر در گوگل نشان داد که بیشترین کلمه تایپ شده توسط پیامک یا چت یک کلمه نیست، بلکه یک طرح قلب قرمز است. به گفته این شرکت، این تصویر و تغییرات آن هزاران و میلیاردها بار در روز در سراسر جهان ظاهر می شود. غذا، حیوانات، حمل و نقل، مردم، احساسات. همه این تصاویر رنگارنگ که به عنوان یک گزینه در صفحه کلید شما ظاهر می شوند نامیده می شوند Emojis.

    نامه های عاشقانه با ایموجی ها ➡️

ارتباط فقط در مورد کلمات گفتاری یا نوشتاری نیست، زیرا ما همچنین به صورت غیر کلامی ارتباط برقرار می کنیمیعنی بدون استفاده از زبان. به طور دقیق تر، از طریق حالات چهره، حرکات، زبان بدن و لحن صدای ما. ارتباطات ما دیجیتالی تر می شود. ما ایمیل می نویسیم و چت می کنیم WhatsApp، Fb، Instagram یا Snapchat. آنچه را که در زندگی واقعی می توانیم با کلمات یا غیرکلامی بیان کنیم، با ایموجی ها و متن های کوتاه جایگزین می شود. این به متن احساس می‌افزاید و می‌تواند از سوء تفاهم جلوگیری کند. اکثر مردم می گویند که می توانند احساسات را بهتر از طریق ایموجی بیان کنید تا از طریق کلمات.

علاوه بر حالات و حرکات مختلف صورت، ایموجی هایی نیز وجود دارند که نشان دهنده اشیا هستند. این به طور کلی به دیگری کمک می کند تا موقعیت و زمینه آن را درک کند. تکامل نامه های عاشقانه با ایموجی مزایای زیادی برای برندها و شبکه های اجتماعی به همراه داشته است. یکی از بزرگترین مزایای استفاده از شکلک ها و ایموجی ها کوتاه کردن پیام است، یعنی محتوای الف متن چابک تر و مستقیم تر است.

می توانیم بگوییم که عملا امکان پست گذاشتن و قرار ندادن ایموجی وجود ندارد، اینطور نیست؟ اگر شما از آنهایی هستید که دوست دارند نامه های عاشقانه با ایموجی، اما شما نمی دانید چگونه از آنها به صورت استراتژیک استفاده کنید، ما به شما کمک خواهیم کرد! نشان دادن این که چگونه این نمایش های گرافیکی جوانه زده اند و بهترین راه برای اعمال آنها در انتشارات شما چیست.

نامه های عاشقانه با ایموجی ها چیست؟

کلمه "از Emoji » از اتحاد «و همچنین» (絵) به معنای تصویر در ژاپنی و «موجی» (文字) به معنای حرف می آید. یعنی نمادهایی هستند که بیانگر یک ایده، کلمه یا جمله کامل هستند.

این نمادها دارای ظاهر عبارات، اشیاء، حیوانات، انواع زمان و ... هستند. آنها با افزایش استفاده از تلفن های هوشمند تبدیل به یک روند شدند.

امروزه آنها بخشی از نوشتن هستند و هنوز هم زبان جدیدی محسوب می شوند. مثلا کلمه سال دوهزار و پانزده انتخاب شده توسط فرهنگ لغت آکسفورد بود!

بیشتر مراقبت! گیج نشو نامه های عاشقانه با ایموجی با شکلک ها / شکلک ها. در حالی که ایموجی ها کاراکترهای مستقلی هستند، شکلک ها شکلک ها یا نمادهایی هستند که از کاراکترهای صفحه کلید ساخته شده اند، مانند (-: یا <3.

داستان "نامه های عاشقانه با ایموجی"

ل نامه های عاشقانه با ایموجی آنها قبلاً بخشی از فرهنگ ما هستند و روز به روز سخت است که به یاد بیاوریم از کجا و از کجا آمده اند، درست است؟

اما داستان بسیار قدیمی‌تر از آن چیزی است که به نظر می‌رسد و همانطور که منشاء نام "Emoji" قبلاً ادعا می‌کند، در سال نوزده و نود و نه در ژاپن آغاز می‌شود.

همه چیز از زمانی شروع شد که شرکت تلفن همراه NTT DoCoMo، یک ژانر بسته اطلاعاتی برای تلفن های همراه، از جمله پست، آب و هوا، اخبار و دسترسی به اینترنت را توسعه داد، که در آن زمان بسیار پیشرفته بود و به دنبال ایجاد انقلابی در شیوه ارتباط ژاپنی ها بود.

Shigetaka Kurita، یکی از کارمندان NTT DoCoMo که در پروژه I-mode مشارکت داشت، با محدود کردن تنها جملاتی که روی تلفن همراه تایپ می‌شوند، متوجه شد که ارتباطات چقدر سرد و گاهی مبهم است و شروع به جستجوی راهی برای انسانی‌تر کردن پیام‌ها کرد.

اما هیچ یک از آنها موافقت نکردند و در آن زمان بود که کوریتا، که طراح نبود، تیم کوچکی را گرد هم آورد و با محدودیت ۱۲×۱۲ پیکسل، اولین ۱۷۶ ایموجی را اختراع کرد که سابقه دارند.

به گفته کوریتا، الهام او از این نمادهای اولیه از فرهنگ ژاپنی و عباراتی است که در انیمه و مانگا در کودکی می دید.

هنگامی که نویسنده ایموجی ها در نهایت طرح های اصلی را به شرکت های بزرگ فناوری ارائه کرد، امیدوار بود که آنها با ساختار خود آنها را بهبود بخشند، اما این اتفاق نیفتاد: نمادها دقیقاً همانطور که در ابتدا طراحی شده بودند وارد حالت I شدند.

مدت کوتاهی پس از انتشار ایموجی ها برای عموم، سایر شرکت های مخابراتی شروع به کپی بی شرمانه از طرح ها و ایده شخصیت ها کردند و چیزهای جدیدی به آن اضافه کردند، زیرا شرکت NTT DoCoMo و Kurita این اختراع را ثبت نکردند.

این منجر به ایجاد شخصیت های مختلف بی شمار و هرج و مرج واقعی شد: تعداد ایموجی ها به 800 رسید! – که در سال 2005 شروع به حل شدن کرد، که در آن هر شرکت تصمیم گرفت تا نقشه ای از شخصیت های مورد استفاده را مشخص کند و سعی کند یک استاندارد بین آنها ایجاد کند.

در دو هزار و دوازده، یکی از مدعیان NTT DoCoMo، با کمک Kurita، سرانجام شخصیت های اصلی را دوباره طراحی کرد.

خوب، اما چگونه «نامه های عاشقانه ایموجی» از ژاپن بیرون آمد و جهان را تسخیر کرد؟

اگر به اپل فکر می کردید، درست می گویید!

EN 2007، اپل اولین آیفون را عرضه کرد و با توجه به محبوبیت آن در بازار ژاپن، شامل ایموجی هااز آنجایی که اینها یک پدیده فرهنگی بسیار قوی در کشور بودند.

اما اینجا در غرب، ایموجی ها هنوز در آیفون پنهان بودند و تنها زمانی کشف شدند که کاربران زبان دستگاه را به ژاپنی تغییر دادند.

با توجه به تمایل مردمی که می خواستند با استفاده از نمادها و چهره های دوستانه ارتباط برقرار کنند، اپل با راه اندازی iOS، ایموجی ها را برای هر زبان در دو هزار و یازده منتشر کرد.

و این آغاز تبی بود که امروز می شناسیم: گوگل و ویندوز سعی کردند ایموجی هایشان را از طراحی رقابت الهام بگیرند.

کنسرسیوم یونیکد برای جلوگیری از هرج و مرجی که آغاز شکلک‌ها در کشور ژاپن بود، زحمت استانداردسازی کد کاراکتر را بر عهده گرفت تا کاربران سیستم‌عامل‌های مختلف بتوانند بدون اختلاف نظر از ایموجی‌ها استفاده کنند.

امروزه نامه های عاشقانه با ایموجی آنها بخشی از فرهنگ هستند و از ارتباطات روزانه گرفته تا داستان سرایی استفاده می شوند، مانند کتاب Emoji Dick، که داستان سنتی موبی دیک را تنها با استفاده از ایموجی ها اقتباس کرد.

نامه های عاشقانه با ایموجی ها در بازاریابی

با محبوبیت بسیار زیاد نامه های عاشقانه با ایموجی فروشندگان خوب و نحوه ورود آنها به فرهنگ جهان، امکانات بی شماری را که این زبان می تواند برای ارتباط با مشتریان خود مدیریت کند، دیده اند.

و این فقط با هزاره ها نیست! همانطور که در آمار تاپیک آخر دیدیم، the نود و دو درصد از کاربران اینترنت امروزه از ایموجی ها استفاده می کنند.

علیرغم اینکه یک گرایش واقعا قوی است، باید در استفاده از آن دقت کرد، مبالغه نکرد و باعث سوء تفاهم نشد. لذا مقداری آورده ایم نکاتی برای استفاده از ایموجی ها در بازاریابی از شرکت شما:

1. ایموجی ها را بشناسید

این مرحله اساسی قبل از مدیتیشن در مورد هر ارتباطی است، زیرا ما همیشه و در هر شرایطی در اینجا در وبلاگ چت می کنیم.

قبل از در نظر گرفتن اینکه چه چیزی باید بگویید و چگونه آن را بیان کنید، بدانید که آیا شخص شما با آن درگیر است یا خیر. استفاده از ایموجی ها. آیا مخاطب شما دقیقاً یکی از 8 درصدی است که هنوز شخصیت ها را به کار نمی گیرند و با آنها همذات پنداری نمی کنند؟

برای این تحقیق و آزمایش استخدام. ببینید چه نوع ارتباطی بیشتر به پست شما واکنش نشان می دهد و چگونه مناسب است.

2. معانی را بشناسید

یکی از بزرگترین شکست ها در استفاده از ایموجی در بازاریابی استفاده از آنها بدون دانستن معنای واقعی آن است. همه نمی توانند آنچه را که شما فکر می کنید نشان دهند، بنابراین مهم است که دقیقاً آنچه را که در حال برقراری ارتباط هستید، بدانید.

یک نکته خوب این است که از Emojipedia برای کشف آن استفاده کنید معنی تک تک ایموجی هاو همچنین در مورد شخصیت های انتخاب شده در شبکه های اجتماعی تحقیق کنید تا ببینید مردم چگونه و در چه زمینه ای از آنها استفاده می کنند.

3. با خبرها همراه باشید

شما ممکن است آن را احساس کرده باشید، اما نامه های عاشقانه با ایموجی آنها به طور مداوم به روز می شوند.

کسی که مستقیماً با برند شما صحبت می کند می تواند ظاهر شود و راهی مهم برای تعامل با مخاطبان شما باشد.

همچنین به خاطر داشته باشید که پرسونای شما از چه چیزی استفاده کرده است، چه روندهایی دارد و چه چیزی دیگر مورد استفاده قرار نگرفته است، اما واقعاً ضروری است که ارتباطات شما به زبان افرادی باشد که می خواهید به آنها دسترسی پیدا کنید.

4. از ایموجی ها برای انسانی کردن برند خود استفاده کنید

همانطور که در روزهای اولیه وجود داشت ایموجی ها، ساخت آنها دقیقا برای انتقال احساسات بود که در متن امکان پذیر نبود و پیام ها را کمتر سرد و دور کرد.

بنابراین، گزینه خوبی برای استفاده است نامه های عاشقانه با ایموجی en تعامل در زمان واقعی و تعامل با مخاطبان خودبه خصوص زمانی که این تعامل غیررسمی و لذت بخش تر است، مانند زمانی که شخصی از شرکت شما یا محتوای وبلاگ یا شبکه اجتماعی شما تمجید می کند.

5. از پیام های رمزگذاری شده اجتناب کنید یا آنها را به خوبی توضیح دهید

همه نمی توانند به راحتی معنی نمادها را بفهمند، بنابراین مراقب پیام هایی باشید که کاملاً با ایموجی ها رمزگذاری شده اند. پیام شما ممکن است از بین نرود و از ایجاد ارتباط با مخاطبان خود غافل شوید.

6. زمان استفاده را بدانید

یک ایموجی که در یک زمینه واقعاً جدی استفاده می شود، مانند پاسخ به اعتراض مشتری سرویس شما در توییتر یا در یک بیانیه جدی تر، می تواند ضربه ای به پا باشد.

اطمینان حاصل کنید که ایموجی خواننده پیام شما را گیج یا آزار نمی دهد و از آن به شدت استفاده کنید، به خصوص در خدمات مشتری.

7. از نامه های عاشقانه با ایموجی های مرتبط با پیام خود استفاده کنید

هرگز استفاده نکنید نامه های عاشقانه با ایموجی فقط برای استفاده مطمئن شوید که کار واقعاً به پیام شما اضافه می کند یا با آنچه می خواهید بگویید مرتبط باشد.

معنی پرکاربردترین ایموجی ها در اینترنت

خندان

این چهره شاد که دندان هایش را نشان می دهد، ایموجی ایده آل برای توصیف شادی یا شادی پیام دریافتی است. این نماد محبوب از ابتدای راه اندازی اپلیکیشن ها و پلتفرم های پیام رسانی فوری همراه ما بوده است.

گریه از خنده

از شکلک Crying Laughing برای بیان اینکه شما آنقدر خندیدید که چشمانتان پر از اشک شد استفاده می شود. برای برقراری ارتباط زمانی استفاده می شود که شخصی چیز واقعاً سرگرم کننده ای پیدا کند. این ایموجی به قدری شناخته شد که برای اولین بار به فرهنگ لغت انگلیسی آکسفورد اضافه شد و در سال XNUMX به عنوان "کلمه سال" شناخته شد.

انعکاسی

صورت مراقبه ای ایموجی است که برای گفتن اینکه شما در حال مدیتیشن روی چیزی هستید یا برای بیان اینکه گیج شده اید استفاده می شود. همچنین می توان از آن زمانی استفاده کرد که می خواهید حقیقت چیزی را که گفته شده زیر سوال ببرید. به عنوان یک کنجکاوی می توان به این اشاره کرد که یکی از معدود شکلک هایی است که دست را نشان می دهد.

خنده و عرق سرد

این ایموجی اغلب برای ابراز آرامش هنگام خروج از یک موقعیت دشوار استفاده می شود. همچنین می توان از آن برای گفتن این که شما از موقعیتی کمی خجالت کشیدید استفاده کرد.

صورت خندان با چشمان خندان

این چهره خندان با گونه های گلگون می تواند نشان دهنده یک لبخند خجالتی باشد. همچنین می تواند نشان دهنده رضایت، آرامش ذهن و قدردانی باشد. تنوع شکلک آن ^^ است.

صورت خندان با هاله

این ایموجی در لحظه ای استفاده می شود که شخص می خواهد بی گناهی خود را ابراز کند. همچنین زمانی استفاده می شود که کسی کار نیک انجام دهد، بسیار شیرین، بی گناه باشد یا رفتاری مثال زدنی داشته باشد.

اما از چهره فرشته ای نیز می توان به صورت کنایه آمیزی استفاده کرد، برای اعمال یا رفتارهایی که خیلی خوب نیستند.

بالا رفتن

من را جدی نگیرید! این ایموجی برای نشان دادن یک پیام گمراه کننده، کنایه آمیز یا سرگرم کننده استفاده می شود. علاوه بر این، می تواند نشان دهد که چیزی کسل کننده می یابید یا از شوخی خوشتان نمی آید.

چشمک

این صورت شیطنت آمیز چشمک می تواند نمادی از همدستی یا رضایت باشد و همچنین به عنوان نشانه معاشقه استفاده می شود. به همین ترتیب، بسته به مورد می توان از آن برای بیان "ok" داده شده توسط شخص، طنز یا کنایه استفاده کرد.

صورت راحت

این چهره تسکین پس همه چیز به خوبی پیش رفت! زمانی استفاده می شود که فرد خوشحال است که چیزی ناخوشایند به پایان رسیده است. همچنین می تواند نشان دهد که فرد آرام است، بدون نگرانی است.

صورت خندان با قلب در چشم

این چهره شاد با چشمانی به شکل قلب نشان می دهد که فرد دیوانه وار عاشق است و می تواند برای یک شخص، مکان یا حتی یک شی باشد. این یک ایموجی خوب برای ارسال به دوست خود است.

بیانگر عشق، محبت و قدردانی است و اغلب در پیام های عاشقانه استفاده می شود.

دمیدن بوسه

این یکی از پرکاربردترین ایموجی های بوسیدن است که بیانگر محبت، قدردانی یا برخی نیت های عاشقانه است. همچنین می تواند در پایان یک جمله طعنه آمیز یا به عنوان واکنشی به یک پیام بی ادبانه استفاده شود.

این ایموجی بسیار محبوب است، معمولا برای ارسال یک بوسه محبت آمیز به طرف مقابل استفاده می شود. ایموجی های مختلف برای بوسیدن وجود دارد، اما این یکی از پرکاربردترین هاست.

نشان دادن زبان

این ایموجی را می‌توان در نوعی «شوخی می‌کنم»، برای ملایم‌تر کردن یک نظر کنایه‌آمیز یا برای روشن کردن صحبت‌هایی که نباید جدی گرفته شود، استفاده کرد.

صورت برهنه

عینک بزرگ، لبخند ناهنجار و دندان‌های بیرون زده، این ایموجی کلیشه‌ای است. این به روشی طنز یا کنایه آمیز برای بیان اینکه چقدر باهوش هستید استفاده می شود.

بچه با عینک آفتابی

اگر می خواهید نابغه را آموزش دهید، این ایموجی ایده آل است. همچنین می توان از آن برای نشان دادن کنایه و بی تفاوتی در مورد چیزی که گفته شده است استفاده کرد. علاوه بر این، خورشید، تعطیلات و تابستان در ساحل را نشان می دهد.

لبخند کناری

آن نیمه لبخند نشان دهنده کنایه، سردی است یا برای گفتن اینکه کسی در حال انجام کاری است استفاده می شود. همچنین می توان از آن برای لاس زدن یا ایجاد کنایه های جنسی استفاده کرد.

بد خلق

این نگاه عبوس بیانگر نارضایتی است. این نشان می دهد که فرد نسبت به چیزی مشتاق نیست، بی علاقگی یا عدم تایید دارد.

چهره ناامید

این ایموجی برای گفتن این که شخص واقعاً غمگین و ناامید است استفاده می شود. نشان دهنده اندوه، پشیمانی و پشیمانی است.

صورت نگران

زمانی استفاده می شود که فردی احساس اضطراب، ناامنی و همچنین ناراحتی می کند. این نشان می دهد که فرد نگران یک موقعیت دشوار یا یک رویداد مهم است.

صورت گریه می کند

این شکلک ابروی گریان و گریه، حالت درد برای چیزی، رنج کشیدن را نشان می دهد. اینکه هنوز یادآوری چیزی دردناک است. اغلب برای ابراز ناراحتی یا ناامیدی در مورد چیزی استفاده می شود.

گریه زیاد

در این ایموجی اشک مانند آب مروارید از چشمان سرازیر می شود. این نشان دهنده غم، درد یا شکست زیادی است. در میان ایموجی هایی که حس غم و اندوه یا ناامیدی را منتقل می کنند، این یکی از رایج ترین هاست.

براوو

این ایموجی زمانی استفاده می شود که از چیزی عصبانی، عصبانی یا کاملا عصبانی هستید. ایموجی صورت عصبانی حالت بد یا ناراحتی را در یک موقعیت بیان می کند.

خجالت زدگی

زمانی استفاده می شود که فرد دچار تشنج، در شرایط ناراحت کننده یا اشتباهی شده باشد. ابراز خجالت کنید، از اینکه در حال گذراندن یک اتفاق بسیار شرم آور هستید یا به یک تعریف یا پیام چاپلوس واکنش نشان می دهید.

جیغ از ترس

این چهره وحشت زده از تابلوی جیغ اثر هنرمند نروژی ادوارد مونک الهام گرفته شده است. یعنی شخص می ترسد، از چیزی می ترسد.

ترسناک

این چهره نشان دهنده کسی است که ترسیده و مبهوت شده است. به نظر می رسد که از یک رویداد شوم یا تجربه شدید به شدت شوکه و متعجب شده اید.

عرق سرد

این نشان دهنده استرس یا نگرانی است، زمانی که چیزها متفاوت از آنچه انتظار می رود اتفاق می افتد. همچنین می تواند برای مواقعی که خسته هستید یا کارهای زیادی برای انجام دادن دارید استفاده می شود. این نشان دهنده سعادت همراه با آرامش است.

صورت بدون دهان

این ایموجی برای نشان دادن بی زبانی فرد استفاده می شود. اینکه کسی نمی خواهد یا نمی تواند در مورد موضوع خاصی چیزی بگوید. در مکالمات بسیار سخت، شرم آور یا بد استفاده می شود.

چهره خنثی

این ایموجی چهره ای بی بیان را با ظاهری خنثی نشان می دهد. یعنی فرد نسبت به موقعیت بی تفاوت است. به عنوان یک قاعده کلی، زمانی استفاده می شود که چیزی غیر جالب باشد و هیچ بیان کافی برای انتقال آن احساس وجود نداشته باشد.

کارا

این ایموجی نشان می دهد که چیزی واقعا شرم آور بود. این بیانی از عصبانیت یا خجالت است. همچنین می توان از آن به عنوان یک لبخند کمی گناهکار، از طرف کسی که کار احمقانه ای انجام داده است و سعی دارد با چهره سازی وضعیت پرتنش را حل کند، استفاده کرد.

چشم های گرد شده

این ایموجی برای نشان دادن احساس تحقیر، تحقیر یا رنجش نسبت به کسی یا چیزی که قبلا گفته شده و حتی بی حوصلگی در مورد یک شخص یا موضوع استفاده می شود. همچنین می توان از آن برای تشخیص طعنه آمیز بودن یک پیام خاص استفاده کرد.

غافلگیر شدن

اوه خدای من! این چهره غافلگیر کننده ناخوشایند زمانی استفاده می شود که اتفاق شگفت انگیزی رخ دهد. این می تواند پاسخی به رفتار بد یا یک پیام بی ادبانه باشد، یا زمانی که نمی توان چیزی به آنچه گفته شده اضافه کرد.

گذشته ی فعل خوابیدن

در کمیک یا کارتون، zZz بالای سر به این معنی است که شخصیت در خواب است. این ایموجی زمانی استفاده می شود که فرد بسیار خسته است، می خواهد بخوابد یا حوصله اش سر رفته است.

خواب

این ایموجی فردی را نشان می دهد که از خستگی مرده است. این حباب که از بینی خارج می شود نمادی از خود مانگا است که نشان دهنده خواب شخصیت است.

به عنوان بیانی استفاده می شود که یک صحبت بسیار خسته و خواب آلود است.

پس دادن

این ایموجی به این معنی است که شخص از آنچه گفته شد آنقدر عصبانی بود که تقریباً می توانست برگردد. به عنوان نوعی عدم تایید چیزی استفاده می شود.

صورت خندان شاخ

این لبخند شیطنت آمیز با شاخ های کوچک شیطان برای نشان دادن این است که فرد می خواهد مشکل ایجاد کند. همچنین می تواند به صورت مخرب یا جنسی مورد استفاده قرار گیرد.

دست ها بالا

سپاس خداوند را! این دست‌هایی که رو به بالا دراز شده‌اند برای جشن گرفتن چیزی یا ابراز خوشحالی فرد از اینکه بالاخره چیزی که منتظرش بود اتفاق افتاده استفاده می‌شود. او همچنین بیان می کند که در حال تفریح ​​و لذت بردن از لحظه است.

تشویق و تمجید

وای واقعا خوبه! این ایموجی کف زدن دو دست را نشان می دهد و در درجه اول برای ابراز اجازه و تشکر استفاده می شود. همچنین می توان از آن به طعنه استفاده کرد، اگر چیزی واقعاً مستحق هیچ تشویقی نیست!

مشت

این مشت برای تحریک کسی یا گفتن اینکه از کسی که طرف اوست راضی هستید استفاده می شود. ایموجی مشت یکی از محبوب‌ترین شکلک‌ها است که دقیقاً مانند همان ژست دوستی محبوب در زندگی واقعی استفاده می‌شود، یعنی به جای گفتن «سلام» به یک دوست سلام می‌کند. از سوی دیگر می توان آن را به عنوان تهدید ضربه ای نیز تعبیر کرد.

چشم

دارم نگاهت می کنم! این دو چشم به این معنی است که چیزی در حال مشاهده یا تأیید است.

دست به صورت (کف صورت)

این ایموجی ژستی را توصیف می کند که از طریق سریال Star Trek محبوبیت پیدا کرده است. یعنی "نمیتونه درست باشه!"

وقتی می شنوید یا می بینید که کسی کار احمقانه ای انجام می دهد استفاده می شود، اما اگر از بقیه احساس خجالت می کنید نیز می توان از آن استفاده کرد.

شانه های بالا انداختن

برای بیان احساسات "نمی دانم چگونه می توانم به شما کمک کنم" یا "چیکار کنید، درست است؟" استفاده می شود. این ایموجی شانه انداختن نشان دهنده ناآگاهی، سردرگمی یا عدم علاقه به چیزی است. از شکلک ¯ _ (ツ) _ / ¯ می آید.

ایموجی هایی که به میم تبدیل شده اند یا معنایی دوگانه دارند

ایموجی هلو

شکلک های هلو به دلیل شباهت بصری که توسط بسیاری از کاربران درک می شود، به طور گسترده ای برای نشان دادن باسن استفاده می شود. این باعث شد که او به عنوان یک "شککک حداکثر" شناخته شود.

صورت ماه کامل

ماه کامل اصطلاح اصلی است که برای باسن استفاده می شود. در واقع، در ایالات متحده، از ماه برای توصیف خرها از سال 1743، مدت ها قبل از اختراع ایموجی هلو استفاده می شد.

ایموجی ماه سیاه

Emoji ماه سیاه اغلب برای برجسته کردن معنای جنسی در یک جمله استفاده می شود. معاشقه اغلب یا به عنوان یک شوخی جنسی استفاده می شود.

اموجی مدفوع

این شکلک مدفوع خندان در زمینه های مختلف استفاده می شود. استفاده رایج از آن این است که محتوا بد است، اما به لطف چهره شاد و خندان این انبوه مدفوع، می توان از آن برای بیان پرخاشگری منفعل نیز استفاده کرد.

ایموجی بادمجان

Emoji بادمجان معمولا در پیام های آنلاین برای نشان دادن اندام تناسلی مردانه یا به عنوان کنایه های جنسی استفاده می شد.

چهره با ظاهری پیروزمندانه

تعداد کمی از افراد این ایموجی را نماینده کسی می دانند که در عصبانیت خرخر می کند. اما در واقع، این ابرهای سفیدی که از دماغ بیرون می‌آیند، می‌خواهند نشان دهندۀ تحقیر، نشانه برتری باشند. این یک فرد مغرور را نشان می دهد که بر دیگری پیروز شده است.

فردی با دست های به هم پیوسته

این ایموجی اغلب برای نشان دادن کسی استفاده می شود که انگار در حال دعا است و از خدا چیزی می خواهد. با این حال، در واقعیت چیزی که نشان می دهد یک "5 بالا" است.

شخص ایستگاه اطلاعات

چطور می تونم کمک کنم؟ این ایموجی زنی را نشان می دهد که باید کاربر را راهنمایی کند و به سوالات او پاسخ دهد. با این حال، به طور کلی نوعی طعنه یا جسارت بوده است.