Het Word-venster is een Microsoft Office Word-tool waarmee u verschillende soorten teksten kunt maken, bewerken, schrijven en bekijken; Dit is de reden waarom een ​​groot aantal mensen wijzigingen kan aanbrengen tijdens het maken van een document, het kiezen van de lettergrootte, kleur en spellingcontrole om schrijven van hoge kwaliteit te genereren. Lees verder en je weet veel meer over het onderwerp.

woord venster

Word-venster

Microsoft Word is een wereldwijd bekend en gebruikt programma; het werd geperfectioneerd door de Microsoft-organisatie voor de verwerking van de Windows-serie. De primaire functie van dit programma is om verschillende teksten samen te vatten en uit te voeren in documenten die worden bewerkt voor wat de gebruiker echt nodig heeft.

Het programma toont zijn gebruikers en klanten een grote verscheidenheid aan hulpmiddelen en functies om de vereiste teksten te kunnen reproduceren en samenvatten. Het voordeel van deze software is dat het het afdrukken van inhoud voor persoonlijk gebruik van de gebruiker, afspraken om verzenden naar uitgevers of voor zakelijk gebruik. Binnen deze programma's zijn de verschillende tools voor de beste ontwikkeling van de software, waaronder het Word-venster.

Om het Word-venster op het computerscherm te lokaliseren, kunnen we het visualiseren op het moment dat we de menubalk openen, rechtsboven in de monitor, waar een groot aantal knoppen en opties zijn die op hun beurt verschillende functies hebben binnen het computerscherm voor de effectieve prestaties van het venster.

Dit Word-venster biedt verschillende voordelen binnen het programma, hiervoor kunnen we benadrukken dat het geweldige kwaliteit biedt in de specificaties die in een document kunnen worden gemaakt, en de mogelijkheid biedt om het type lettertype, de marge en inspringing, kleur, spelling en andere details die voor velen misschien onbeduidend zijn, maar deel uitmaken van de constructie van de kwaliteit van het schrijven.

woord venster

Word-vensterelementen

Met deze tool kunnen Word-taken op een snelle en effectieve manier worden uitgevoerd door een van de opdrachten in te voeren door erop te klikken, dit zijn de opdrachten die regelmatig worden gebruikt. Om elk van zijn functies te ontwikkelen, moeten de elementen en delen van het venster die binnen het besturingssysteem van de computer werken, worden geactiveerd. Deze functies zijn specifiek voor elk van deze componenten, zodat het programma wordt uitgevoerd volgens wat er moet worden gedaan.

Deze elementen die deel uitmaken van het Word-venster krijgen nieuwe kenmerken en eigenschappen naarmate het besturingssysteem wordt bijgewerkt, waardoor een betere service wordt gegenereerd in het programma dat wordt uitgevoerd; op dezelfde manier de opdrachten die worden geactiveerd op het moment dat een compositie van hoge kwaliteit wordt gemaakt. Allemaal met als doel het beste resultaat te geven voor de gebruiker. Om deze reden is het noodzakelijk om over elk van hen te weten en in dit artikel presenteren we het op een zeer beschrijvende manier om een ​​beter begrip te vergemakkelijken:

Menubalk

De menubalk is een onderdeel dat het programma bevat dat bestaat uit verschillende items voor een specifieke functie, zoals het instellen van marges, het maken van indexen, wiskundige vergelijkingen en symbolen, onder andere. We kunnen deze balk op een eenvoudigere en snellere manier in het Word-venster vinden, omdat deze zich onder de titelbalk bevindt, die zich bovenaan het beeldscherm bevindt.

Deze optie is relevant vanwege de functies die het ontwikkelt bij het opstellen van een document en de voordelen die schriftelijk kunnen worden toegepast. Tegelijkertijd kan de menubalk corresponderen met elk venster in relatie tot een ander, zonder de noodzaak om een ​​ander extra menu te gebruiken; deze balk heeft horizontaal extra vensters of tabbladen binnen de tool. Deze tabbladen kunnen hieronder worden vermeld:

Home

Het maakt het mogelijk om in Word het idee van de structuur van de index te vormen. Hier vindt u de lettertypen, alinea's, stijlen en bewerkingsopdrachten voor documentinhoud.

invoegen

Dit tabblad verbergt niets, u hoeft alleen maar te schrijven wat er in het document moet worden ingevoegd, zoals multimediaberichten, koppelingen, pagina's, tabellen, illustraties, opmerkingen, kop- en voettekst, tekst en symbolen om de informatie te vervolledigen van wat is is aan het schrijven.

Archief

Het tabblad is blauw van kleur en bevindt zich linksboven in de huidige Microsoft Office-programma's. Hier vindt u de opties voor opslaan als nieuw, exporteren, opslaan, afdrukken, openen, delen en sluiten.

ontwerp

Het is het gebied waarin u kunt schrijven en de marges kunt selecteren om mee te werken, die niet mogen worden overschreden. Binnen deze tabbladen bevinden zich kleuren, alinea-afstand, lettertypen, titeltype-effecten, thema's en pagina-achtergrond.

Referencias

Deze optie heeft groepen onderverdeeld in subtaken of acties die moeten worden uitgevoerd om de index, titels, voetnoten, inhoudsopgave, citaten, bibliografie en inhoudsopgave te reorganiseren.

Correspondentie

Dit tabblad geeft toegang tot de mail merge-conversatiebox om de overeen te komen wijzigingen aan te brengen. Vanaf hier kunt u samenvoegen bekijken en starten, resultaten bekijken, enveloppen en etiketten maken, voltooien en samenvoegen, velden schrijven en invoegen.

Formaat

In deze optie vindt u wat de meeste mensen gebruiken in hun geschreven documenten, zoals inspringing, organisatie, letterkleur, pagina-instelling en spatiëring binnen stijlen en sjablonen.

onderzoeken

Om de documenten te bekijken, kunt u dit doen via dit tabblad, om te controleren of ze al dan niet verwijderd zijn. Op dezelfde manier maakt het het mogelijk om de wijzigingen en dimensies te bepalen die niet zijn geaccepteerd. Hier zijn onderverdelingen, evenals het volgen en beheren van wijzigingen, vertalen naar meerdere talen, slim zoeken naar gegevens, nieuwe opmerkingen toevoegen, beoordelen, vergelijken en beschermen.

Vista

Dit tabblad biedt ons de mogelijkheid om het document op verschillende manieren en ontwerpen te bekijken; zoom, afdruklay-out, macro's, leesmodus, weblay-out, tonen en nemen als venster.

Werkbalk voor snelle toegang

Deze werkbalk voor snelle toegang bevindt zich bovenaan het beeldscherm, boven het lint. Dit tabblad biedt gemakkelijke toegang tot de verschillende opdrachten die het meest worden gebruikt. Hiermee kunt u gebruik maken van de sluitoptie die wordt aangeduid met de letter X, die zich in de rechterbovenhoek van het programma bevindt. Onder de meest gebruikte commando's vinden we degene om op te slaan, de laatst uitgevoerde activiteit ongedaan te maken en te openen.

Met de werkbalk kunt u grammatica en spelling automatisch corrigeren; het gebruik van de opties om het document te minimaliseren en te maximaliseren; Op dezelfde manier maakt het het gemakkelijker om de balk aan te passen via het tabblad dat zich op de redo-toets bevindt. Op deze manier kunt u andere actiecommando's toevoegen om taken in Word te versnellen. Binnen deze nieuwe commando's die aan de werkbalk kunnen worden toegevoegd, kunnen we vermelden:

 • Grammatica en taalkunde
 • Snel printen
 • Open
 • Muismodus - aanraken
 • nieuw
 • Verstuur per e-mail
 • Afdrukvoorbeeld en afdrukken
 • Design tafel

Titelbalk

Dit venster wordt gepresenteerd voor zowel het Microsoft- als het Macintosh-besturingssysteem, het kan worden opgemerkt dat deze programma's de titelbalk gebruiken als het deel van het venster dat moet worden gekozen wanneer verschillende bewegingen worden gemaakt of bij het slepen van het venster van het ene kant van het raam naar de andere kant.

Allereerst moet worden vermeld dat de titelbalk een uitsluitend informatieve balk is die zich bovenaan het woorddocument bevindt en u kunt er doorheen de naam van het document dat wordt gebruikt zien, bijvoorbeeld: document 1, document 2, of degene die u heeft gekregen bij het openen van het document. Evenzo kunt u aan de rechterkant de kantoorbalk krijgen, die de alternatieven heeft om programma's zoals Excel, Access en andere opnieuw te starten.

Titelbalken worden gebruikt in de meeste delen van de vensters die op verschillende computers en andere apparaten verschijnen. Dit is waar, afhankelijk van wat het venster bevat, aangezien dit sterk kan variëren in vorm en vorm. Ook kan worden opgemerkt dat een titelbalk van een geluidsspeler niet dezelfde informatie, modi en voorwaarden heeft als een titelbalk van Word.

Het belang van de titelbalk blijkt uit de verschillende alternatieven die het biedt, aangezien naast de basisopties bij het klikken op de rechterknop op deze balk, vele acties kunnen worden weergegeven die toegang geven tot een goed en volledig gebruik van Word.

Statusbalk

Deze statusbalk wordt ook wel het werkgebied van het Word-venster genoemd; deze bevindt zich linksonder, onder de schuifbalk. Deze balk is degene die de pagina toont waarop we ons bevinden voor elke actie die moet worden uitgevoerd. Op dezelfde manier geeft het de taal aan die wordt gebruikt of degene die u wilt gebruiken. Via deze optie kunt u het hele document in zijn geheel bekijken.

Op dezelfde manier is het samen met de schuifbalk gemakkelijker om de zoom op het vel te activeren en het schrijven verder of dichterbij te kunnen observeren. Afhankelijk van de versie die u in Word gebruikt, kan de leesmodus worden ingesteld om volledig scherm te bekijken. Voor afdruklay-out kan het worden weergegeven zoals het eruit zal zien na het afdrukken. In het geval van webdesign kan het worden weergegeven zoals het in de webbrowser wordt weergegeven, maar dit wordt heel weinig gebruikt.

horizontale liniaal

Wanneer melding wordt gemaakt van de horizontale regel, verwijst dit naar de juiste maat van de breedte van het blad; de grootte van elke alinea, evenals de grootte van het tabblad, bepalen de marges van het blad en de breedte van de kolommen. Met deze horizontale regel kunt u de marges van het blad bepalen en de juiste inspringing die in elke alinea moet voorkomen; Het is ideaal om onder andere de verschillende afbeeldingen, teksten, grafieken, tabellen en andere acties te kunnen creëren en de juiste uitlijning te laten uitvoeren.

Al deze acties maken op deze manier een aanpassing mogelijk van de alinea's en tussen de regels van elk idee dat tijdens het schrijven is ontwikkeld, voordat het wordt bewerkt als een definitief formaat om te presenteren. Het is erg handig om de verticale locatie van de inhoud van het document af te bakenen. Deze linialen zijn zichtbaar in specifieke afmetingen zoals centimeters of inches, dit hangt af van de maateenheden die worden weergegeven in het woord alternatieven. Op dezelfde manier maakt het binnen zijn functies het mogelijk om tabbladen of inhoud te vormen met een script.

Vensterbedieningsknoppen

Wanneer wordt verwezen naar de vensterbedieningsknoppen, verwijst het naar een groep van 3 knoppen, die zich in de rechterbovenhoek van het hoofdoverzichtsvenster kunnen bevinden en exclusief zijn voor het Word-venster. Deze kunnen worden gespecificeerd als:

Minimaliseer knop

We kunnen het identificeren met het minteken (-), het maakt het gemakkelijk om het contextcomputervenster naar de taakbalk te minimaliseren. Dit betekent dat het programma het mechanisch verandert in een eenvoudige knop voor de taakbalk van de computer.

Het is de eerste knop die lijkt te kunnen klikken en het venster dat we observeren te laten verdwijnen zonder het programma te sluiten en de uitvoeringsacties op de achtergrond te houden. Het heeft te maken met de sluitfunctie, maar het verschil is dat het sluiten niet toestaat dat het programma op de achtergrond wordt uitgevoerd of dat u herstelt wat u aan het doen was of in de wacht had gezet.

Maximaliseer knop

Het is de centrale knop, deze wordt geïdentificeerd door een rechthoek te presenteren waar het Word-venster kan worden gemaximaliseerd; wanneer het beeld van de geometrische figuur verandert in dubbel, wordt het gemakkelijker om het venster te herstellen en te veranderen naar de grootte die het eerder had.

De knop Maximaliseren verwijst naar het formaat dat u de inhoud van het document wilt weergeven, het tot zijn maximale expressie wilt brengen en het beeldscherm wilt bedekken. Vanuit dit oogpunt kunt u alles op een betere manier visualiseren en de tool in zijn maximale pracht beheersen.

Wanneer het beeldscherm al in de vorm is van de maximale expressie van de inhoud van het document, en dit kan worden vergeleken met het alternatief van aanpassen, vergemakkelijkt deze optie het wijzigen van de grootte niet, alleen de vergroting van het document kan worden aangepast .

Sluit knop

Deze knop is degene met een letter X erin die rood lijkt wanneer hij wijst en wordt gebruikt om het document dat in gebruik is definitief te verbergen. Zo kunt u de applicatie verlaten. Afgezien hiervan vindt u alleen in de knop Minimaliseren de volgende linten:

 • de tabbladen blootleggen
 • Tabbladen en opdrachten weergeven
 • Automatisch reserveren, het lint.

Deze knop is de eenvoudigste van alle opdrachten die het Word-venster heeft, ondanks de eenvoud van de optie, is het degene die de meeste wijzigingen aan de computer aanbrengt. Dit komt door het feit dat het sluiten van de applicatie, wat er ook gedaan wordt op dat moment, de applicaties sluit en alles wat actief was op het moment dat de programma's werden uitgevoerd. De knop staat bovenaan, in een hoek van het venster.

Op dezelfde manier wordt de knop rood als de cursor of muis over de X gaat. Als sluiten wordt aangegeven, door op de X te klikken, wordt het hele document onmiddellijk opgeslagen, wat belangrijk is om alles te hebben opgeslagen wat is gedaan en geverifieerd dat sommige van de geopende vensters niet langer zullen worden gebruikt.

Schuifbalk: horizontaal en verticaal

Deze woordbalk bevindt zich helemaal rechts in het hoofdvenster; Het heeft te maken met grafische interfaces. Evenzo wordt het gespecificeerd als een verticale balk met twee pijlpunten die in verschillende richting wijzen. Deze wordt geactiveerd wanneer de box niet helemaal uitgebreid is om het gehele gemaakte document te kunnen zien.

Via deze balk kun je horizontaal of verticaal scrollen en zo binnen de pagina bewegen en op dezelfde manier in bewegingen van rechts naar links om op een eenvoudige en snelle manier naar de specifieke site te gaan die je wilt. Wat betreft de verticale balk, deze is altijd zichtbaar en bevindt zich in de rechterbovenhoek; Aan de andere kant verschijnt de horizontale alleen wanneer de breedte van het schrijven groter is dan het formaat dat door het scherm wordt aangeboden en zich in het onderste gedeelte boven de statusbalk bevindt, op deze manier verplaatst het het schrijven van links naar rechts of vice versa omgekeerd.

Muisaanwijzer in Word

Binnen de Word-tools hebben we de muisaanwijzer die wordt gebruikt om de verschillende opdrachten te kunnen kiezen, specifieke inhoud te selecteren, van de ene naar de andere kant te verplaatsen, door de volledige inhoud van het document te bladeren. De muisaanwijzer zal verschillende vormen aannemen, afhankelijk van de gemaakte beweging. In de linkermarge, in het gebied van de tekstinhoud, kan een pijl worden weergegeven die schuin naar rechts wijst, maar in de rest van de inhoud kan deze als richtlijn worden weergegeven. Het is voor de gebruiker gemakkelijker om met een muis te kunnen werken om de functies ervan te beheren.

Op deze manier kunnen enkele taken worden aangewezen waarin de muisaanwijzer kan worden gebruikt.Alle taken die kunnen worden uitgevoerd zijn:

 • De dubbelklik: wanneer je twee keer snel achter elkaar klikt op de linkermuisknop.
 • Enkele klik: wanneer de knop aan de linkerkant van de muis slechts één keer wordt geklikt.
 • Drie klikken: drie keer sneller met de linkermuisknop klikken.
 • Punt: op dit moment wordt de muiscursor op een bepaalde sectie geplaatst.
 • Rechtsklikken: dit gebeurt als je eenmaal, regelmatig, met de rechtermuisknop klikt.

Conclusie

Concluderend kan, verwijzend naar het onderwerp, worden gezegd dat het noodzakelijk is om de functies van elk element van het Word-venster in detail te kennen om elk van hen effectief te kunnen gebruiken. Op deze manier kan een document efficiënt en met hoge kwaliteit worden geproduceerd. Met de onwetendheid van deze elementen, wat kan gebeuren is dat er tijd wordt verspild aan het opstellen van documenten en dat er geen gebruik wordt gemaakt van de voordelen die door elk onderdeel van dit venster worden geboden.

Op educatief gebied is het gebruik van deze tool van groot belang omdat het studie en leren vergemakkelijkt en op het ritme van de technologie gaat, omdat naarmate de tijd vordert, dit hele technologische veld wordt bijgewerkt. Omdat het het venster in Word is, is het een van de tools die voortdurend veranderingen en transformaties ondergaat voor optimaal gebruik en kwaliteit mogelijk maakt in alle gebieden waarin het wordt gebruikt.

Op deze manier maakt de verkoop van Word het mogelijk verschillende inhoud van tabellen, grafieken te creëren, waarin het gemakkelijk is om autoforms, grafieken in te voegen, te kiezen tussen verschillende vormen van letters, kleuren en andere details waarmee documenten met hoge kwaliteit. .

Het Word-venster start onder andere de andere vensters van Power Point, Excel; waar het mogelijk zal zijn om van een eenvoudige activiteit tot zeer relevante documenten uit te voeren die op alle gebieden ondersteuning nodig hebben voordat het schrijven als definitief wordt bewerkt.

 

Opgemerkt moet worden dat er andere onderwerpen zijn die de hierboven beschreven informatie in deze inhoud kunnen aanvullen, daarom nodigen we u uit om de volgende informatieblogs te bezoeken, zoals:

Wat is een server?

Basisprincipes van programmeren 

Soorten computerconnectoren